Kỹ thuật địa môi trường phần 2 nguyễn uyên

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 1 pps

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 1 pps
... đồng Trung bình Cực đại K ngy K 27 5-4 00 30 0-4 20 1, 0 9 -1 ,05 1 ,2 5 -1 ,20 18 0 -2 50 20 0 -2 50 1, 1 1- 1 ,09 1, 3 0 -1 ,25 12 5 -1 50 14 0 -1 70 1, 1 2- 1 ,13 1, 5 0 -1 ,40 3 0-5 0 4 0-6 0 1, 3 3 -1 ,20 2, 0 0 -1 ,80 thnh phố lớn mức sống cao ... nam 19 6,5 485 ,1 167,7 26 3,3 536,4 355 ,1 824 ,0 24 27 ,2 4 12 2 ,8 6 21 5,9 18 9 ,1 20 7,6 26 9,4 11 3,4 47,7 88,6 16 ,1 47,8 31, 5 44,0 12 2 ,7 513 10 97 15 38 41, 6 34 ,1 39 ,2 1, 97 1 12 , 6 21 ,0 15 1,8 27 0 69,3 12 9 585 ... lại cộng km 19 70 20 00 3 21 0 14 410 4570 820 0 11 760 23 90 10 ,0 10 ,4 2, 8 6,6 0,6 1, 0 3 ,1 7,6 2, 2 2, 0 0,4 0,5 23 ,0 22 ,7 3,3 15 ,8 2, 6 2, 5 7.5 13 ,9 5,5 3,4 1, 1 1 ,2 44540 5,8 3,4 13 ,0 5,7 1. 4 Những biến...
 • 25
 • 207
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 2 docx

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 2 docx
... tử; - vị trí đổ nớc giếng, thấm từ đất tới, tiêu; - đoạn gần đập sông quan trọng ng nghiệp; - chỗ sinh sống v trú đông loại khác có giá trị; - tuyến khống chế sông lớn v trung bình đổ vo 28 7 ... - số thủy trực với tầng sau đây: độ sâu cha đến 5m - từ tầng mặt, độ sâu - 10 m từ tầng mặt v tầng đáy; độ sâu 10 m - bổ sung thêm tầng trung gian (trung bình) Với diện thang nhiệt thủy vực 28 9 ... viết soạn thảo hệ tự động quan trắc v kiểm soát trạng thái nớc ANKOC - B (B - nớc) để 29 1 kiểm tra trạng thái khí có ANKOC - A (A- khí quyển) Các hệ thống ny quan trắc nhanh ô nhiễm nớc v không khí...
 • 7
 • 106
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 4 docx

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 4 docx
... bảng 4. 1 Bảng 4. 1 Giá trị m v N phụ thuộc vo c c 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 m 13 16,5 20 ,5 23 ,5 27 30,5 34 37,5 41 44 ,5 48 48 48 N 13,3 25 ,2 40 ,8 59,9 82, 6 108 139 1 72 209 24 9 29 4 318 ... vùng đó, m Hình 4. 4 Toán đồ để xác định vận tốc trung bình dòng chảy gió Bảng 4. 3 Giá trị k phụ thuộc vo hệ số Chezi C C 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,1 0,18 0 ,27 0, 34 0, 42 0,50 0,55 0,60 ... (4. 10) dùng cho độ sâu nhỏ 60 m Vận tốc pha sóng với H > 0,5 L tìm đợc theo công thức: c= gL (4. 11) H < 0,5 L theo công thức c = g ( H + h) Trong quan hệ (4. 11) v (4. 12) L - bớc sóng, m; h -...
 • 7
 • 204
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 5 doc

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 5 doc
... đến đặc điểm địa lý tự nhiên địa phơng lãnh thổ, tính chất tới v nh định mức v thời hạn tới Giá trị tính toán dòng chảy tự nhiên thờng l lu lợng nớc cực tiểu 30 ngy suất đảm bảo 80 - 85 % vo thời ... tính toán đợc thực 3 62 Qn + Qc Qr Qd Qt = với việc áp dụng tơng quan tuyến tính bội (5. 1) với Qn - nhập lu nớc sông qua tuyến đổ vo; Qr - dòng xuất từ đoạn qua tuyến ra; Qc - nhập lu từ khu giã ... vật lý trình thủy động lực, trình lý hóa v trình khác diễn thủy vực v sông ngòi v tính đến qui luật thay đổi trạng thái đối tợng nớc với thay nhân tố xác định trạng thái ny - mô hình hóa trình...
 • 5
 • 93
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 6 pdf

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 6 pdf
... nhiễm bảo thủ hay không bảo thủ, nh thiếu hụt ôxy nớc với xả nớc thải từ bờ (Phancovskaia v cộng sự, 19 82) : - lu lợng nớc cực tiểu suất đảm bảo 95 % tuyến xả - độ sâu v độ rộng trung bình dòng - ... ngang dòng - độ dốc thủy lực v bán kính lòng dẫn dòng chảy - vận tốc động lực v trung bình dòng chảy - nồng độ v độ hụt ôxy - hệ số tốc độ nhu cầu sinh hóa ôxy - hệ số tốc độ thông khí - lu lợng ... vực bo mòn Điieù ny thúc đẩy bảo ton hay khôi phục chất lợng nớc tự nhiên v chừng mực no lm chế độ nớc tốt Các vùng nh gọi l vùng bảo vệ nớc ven bờ hay l dải bảo vệ nớc cận lòng dẫn Trong vùng...
 • 4
 • 132
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 7 pot

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 7 pot
... thuộc vo điều kiện đất - thổ nhỡng v địa hình không 374 50 - 100m Phụ thuộc vo kích thớc sông v điều kiện tơng ứng dải ny theo chiều rộng trùng với vùng bảo tồn nớc ven bờ hay l phần Các dải rừng ... bờ gốc Chiều rộng dải rừng thờng từ 20 - 40 m Giữa dải rừng canh tác nông nghiệp Các dải rừng phòng hộ có khả bảo ton độ v độ lớn nớc sông ngòi v hồ Chơng Bảo vệ sông nhỏ Một số lợng áp đảo sông ... lợng áp đảo sông thuộc Liên bang Xô viết thuộc hạng nhỏ Chiều di không 100 - 150 km, diện tích lu vực từ 1000 - 20 00 km2 Các sông bé, hình thnh dòng chảy sông vừa v lớn, đóng vai trò quan trọng...
 • 3
 • 148
 • 0

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 8 potx

Giáo trình bảo vệ môi trường - Phần 2 Bảo vệ nước lục địa - Chương 8 potx
... 1 986 414 17 ( ) ., 1 986 4 08 ., 1 988 139 18 ., , 1979 24 6 19 () ., , 19 78 549 20 ., 1975 41 21 ., 1 987 22 ., , 1979 23 ., , 19 82 ... ., - , 1 983 54 ., , 1 985 44 ., , 1970 188 ' ., , 1976 22 2 ., , 19 78 116 ( ) ., , 1 985 300 ., , 1 988 40 10 ., , 19 82 317 379 380 ... 1 985 27 0 bảo vệ đại dơng giới 12 ., , 1 981 471 13 ., , 1 987 28 5 Chơng 14 ., , 1974 Nguồn gốc v dạng ô nhiễm Đại dơng Thế giới 15 ., ., V ., , 1 989 ,...
 • 4
 • 136
 • 0

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường Phần 2 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (ĐH Nông nghiệp Hà Nội)

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường Phần 2 PGS.TS. Nguyễn Xuân Thành (ĐH Nông nghiệp Hà Nội)
... không làm ô nhiễm môi trờng sinh thái, ô nhiễm nguồn n ớc, ô nhiễm đất, gây độc hại đến sức khỏe ngời, vật nuôi trồng mà làm cảnh quan văn hoá ô thị nông nghiệp nông thôn Vấn đề ô nhiễm môi sinh ... Chế phẩm vi sinh vật xử phế thải hữu từ rác thải sinh hoạt, phế thải nông nghiệp sau thu hoạch I Xử rác thải sinh hoạt, Rác thải ô thị công nghệ VI SINH VậT Thành phần rác thải sinh hoạt ... thải ô thị Vi t Nam có tỷ lệ hữu cao nhiều nên vi c xử rác thải sinh hoạt Vi t Nam công nghệ vi sinh vật để sản xuất phân hữu vi sinh thuận lợi Trong cấu tử hữu rác sinh hoạt, thành phần hóa...
 • 58
 • 126
 • 0

Chuyên đề quản lý hạ tầng kỹ thuậtmôi trường trên địa bàn xã khu vực đồng bằng

Chuyên đề quản lý hạ tầng kỹ thuật và môi trường trên địa bàn xã khu vực đồng bằng
... có thẩm quyền xử vi phạm lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật địa bàn - Tổ chức thực xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cải tạo, tu công trình hạ tầng kỹ thuật địa bàn quản - Quản lý, lưu trữ hồ ... vệ sinh môi trường địa điểm chưa đảm bảo theo tiêu chuẩn đặt II QUẢN LÝ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ Trách nhiệm quyền hạn quản hạ tầng kỹ thuật 1.1 Trách nhiệm quyền hạn quyền Đây đơn ... lượng môi trường phục vụ việc lưu trữ, cung cấp trao đổi thông tin phạm vi quốc gia quốc tế 396 3- Thực trạng môi trường quản môi trường địa bàn 3.1 Thực trạng môi trường địa bàn Môi trường...
 • 47
 • 608
 • 1

Giáo trình đánh giá tác động môi trường phần 2 PGS TS nguyễn đình mạnh

Giáo trình đánh giá tác động môi trường phần 2  PGS TS nguyễn đình mạnh
... vị 20 00 20 01 20 02 8,05 7,48 8 ,2 TCVN (B) 20 05 ñợt ñợt pH ðộ ñục NTU 27 ,4 12, 7 21 DO mg/l 5,98 5,81 6,1 BOD5 mg/l 23 ,05 18,1 22 ,8 32 29 ...
 • 90
 • 155
 • 0

Xem thêm