Giao dịch thương mại quốc tế

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Việt Nam trong giao dịch thương mại quốc tế.doc

Xây dựng và bảo vệ thương hiệu Việt Nam trong giao dịch thương mại quốc tế.doc
... Chơng II Xây dựng bảo vệ thơng hiệu hàng Việt Nam xuất A Nhận thức thơng hiệu Việt Nam Thơng hiệu đợc nhắc nhiều Việt Nam năm nay, mà hiệp định thơng mại Việt- Mỹ có hiệu lực, doanh nhiệp Việt Nam ... trọng thơng hiệu thơng mại quốc tế, từ có chiến lợc xây dựng bảo vệ thơng hiệu hiệu đáp ứng yêu cầu tập quán nh qui định pháp lý thơng mại quốc tế Chính vây mà loạt thơng hiệu tiếng Việt Nam bị thơng ... Việt Nam tìm đợc giải pháp tìm hớng phát triển phù hợp cho thơng hiệu hàng hoá Việt Nam thị trờng giới Chơng I Vai trò thơng hiệu giao dịch thơng mại quốc tế I.Khái niệm thơng hiệu 1.Giới thiệu...
 • 89
 • 676
 • 6

GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
... thức chấp nhận Phần II: Giao dịch thương mại qua trung gian Giao dịch qua trung gian Thương nhân Việt Nam Thương nhân Hoa Kỳ Thương nhân trung gian Phần II: Giao dịch thương mại qua trung gian Khái ... DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Phần I: Phương thức giao dịch trực tiếp Giao dịch trực tiếp Thương nhân Việt Nam Thương nhân Trực tiếp giao dịch mb với Hoa Kỳ Phần I: Phương thức giao dịch trực tiếp Khái ... thức giao dịch trực tiếp  Phần II: Phương thức giao dịch qua trung gian (gián tiếp)  Phần lll: So sánh hai phương thức  Phần IV: Kết Luận INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTION GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI...
 • 55
 • 1,288
 • 2

PHÁP LUẬT TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

PHÁP LUẬT TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
... nghiệp, biện pháp hữu hiệu đơn giản hóa giao thương quốc tế cách xóa bỏ rào cản pháp lý tăng cường tính ổn định pháp luật giao dịch quốc tế Để thực điều này, việc tạo luật thương mại quốc tế thống ... kinh tế PHÁP LUẬT TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Trang 7/46 BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 1B Việt Nam đường hội nhập cách chủ động tích cực vào kinh tế giới, đẩy mạnh hoạt động thương mại quốc tế, thương ... sửa đổi pháp luật hành không phát sinh chi phí cho việc sửa đổi luật PHÁP LUẬT TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ Trang 10/46 BÀI THUYẾT TRÌNH NHÓM 1B Tuy nhiên, giao dịch buôn bán quốc tế, ngành...
 • 43
 • 567
 • 0

Thương hiệu trong giao dịch thương mại quốc tế

Thương hiệu trong giao dịch thương mại quốc tế
... quan trọng thơng hiệu thơng mại quốc tế, từ có chiến lợc xây dựng bảo vệ thơng hiệu hiệu đáp ứng yêu cầu tập quán nh qui định pháp lý thơng mại quốc tế Chính vây mà loạt thơng hiệu tiếng Việt ... luật pháp quốc tế trademark-thơng hiệu Thơng hiệu đợc dùng văn pháp luật nớc với ý nghĩa nhãn hiệu hàng hoá đợc đăng ký tham gia vào hoạt động thơng mại để làm rõ vai trò nhãn hiệu thơng mại Vì ... tên thơng mại thơng hiệu công ty dùng tên thơng mại công ty làm nhãn hiệu Thơng hiệu cộng đồng (community trade) thơng hiệu đăng ký tổ chức thơng hiệu chung Châu Âu đợc đồng bảo vệ 15 quốc gia...
 • 88
 • 368
 • 0

120 câu hỏi giao dịch thương mại quốc tế pdf

120 câu hỏi giao dịch thương mại quốc tế pdf
... Giao dch giao ngay: L giao dch ú hng húa c giao v tr tin vo lỳc ký kt hp ng c im: + Hp ng hin vt theo mu Hp ng ca S giao dch + Giỏ giao + Giao dch ny chim t l nh khong 10% cỏc giao dch ti s giao ... nghip v ti s giao dch hng húa: - Giao dch giao ngay: hng húa c giao v tr tin vo lỳc kớ kt hp ng - Giao dch kỡ hn: giao dch m giỏ c c n nh vo lỳc kớ kt hp ng nhng thc hin hp ng (giao hng v toỏn) ... hng giao dch mt khu vc mt thi im nht nh, th hin c s bin dng ca giỏ c ú, giỏ cụng b ti s giao dch hng húa c dựng lm giỏ tham kho mua bỏn quc t c Cỏc loi giao dch S giao dch hng húa: - Giao...
 • 33
 • 1,390
 • 10

Câu hỏi thi vấn đáp giao dịch Thương mại quốc tế

Câu hỏi thi vấn đáp giao dịch Thương mại quốc tế
... Tuan-Anh Tran gửi page Giao dịch này: Đề 1: Trình bày bước giao dịch mua bán thông thường trực tiếp phân tích ý nghĩa bước Đề 4: Những lưu ý sử dụng điều kiện thương mại quốc tế Incoterms DTF Nino ... giá, giao hàng tủ lạnh 40 Nội dung cách quy định đk bao bì 41 Tính giá trượt ->công thức có xác không? a Có cách quy định chất lượng bao bì? 42 Định nghĩa, phương thức giao dịch Sở giao dịch ... kiện thương mại quốc tế FPB, Incoterms 2010 Đề 18: Trình bày trình tự bước thực hợp đồng xuất theo giá CIF, Incoterms 2010; toán L/C mặt hàng cà phê Điều kiện hiệu lực hợp đồng mua bán hàng hóa quốc...
 • 5
 • 4,312
 • 17

CÁC CHỨNG TỪ TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ pot

CÁC CHỨNG TỪ TRONG GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ pot
... I MỘT SỐ CHỨNG TỪ TRONG GDTMQT A Chứng từ hàng hóa • Hóa đơn thương mại (commercial invoice) * Là chứng từ khâu tốn * Mục đích: - Đòi tốn từ người mua - Tính phí bảo hiểm ... Vận đơn – Hóa đơn – Chứng từ đóng gói – Chứng từ xuất xứ – Chứng từ xác nhận số lượng chất lượng – Chứng từ bảo hiểm Vận đơn (Khái niệm chức năng) • Khái niệm – Vận đơn chứng từ vận tải người vận ... giao, thường dùng cho hàng hóa đếm Giấy chứng nhận trọng lượng Là chứng từ xác nhận trọng lượng hàng thực giao, dùng cho hàng hóa mà giá trị tính sở trọng lượng B Chứng từ vận tải Là chứng từ...
 • 27
 • 890
 • 1

CHƯƠNG I:GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ docx

CHƯƠNG I:GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ docx
... GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ  Chương I: Các phương thức giao dịch thị trường giới  Chương II: Hợp đồng mua bán ngoại thương Chương lll: Chuẩn bị giao dịch, ký kết hợp đồng ngoại thương Chương ... DỊCH CHỦ YẾU           Buôn bán thông thường( trực tiếp& gián tiếp) Buôn bán đối lưu Gia công quốc tế Tái xuất Đấu giá quốc tế Đấu thầu quốc tế Giao dịch sở giao dịch Nhượng quyền thương ... thương mại Cung ứng dịch vụ quốc tế Giao dịch hội chợ triển lãm 1 PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG  K/n: Thế phương thức giao dịch thông thường?  Nguyên tắc tự tự nguyện thỏa thuận giao dịch...
 • 277
 • 2,734
 • 0

Giao dịch thương mai quốc tế potx

Giao dịch thương mai quốc tế potx
... quốc tế IV Đấu giá quốc tế V Đấu thầu quốc tế VI Mua bán sở giao dịch hàng hóa Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế I GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG TRỰC TIẾP Khái niệm Các bước giao dịch Cách thức giao dịch Giao ... thuận cuối Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế 21 CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH I Giao dịch thông thường trực tiếp II Giao dịch qua trung gian III Gia công quốc tế IV Đấu giá quốc tế V Đấu thầu quốc tế VI Mua ... mua hàng Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế 19 I GIAO DỊCH THÔNG THƯỜNG TRỰC TIẾP I.3 Cách thức giao dịch • Qua thư • Qua điện thoại • Gặp mặt trực tiếp Giao Dịch Thương Mại Quốc Tế 20 I GIAO DỊCH THÔNG...
 • 65
 • 634
 • 2

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế (nguyễn cương) - chương 2 hợp đồng mua bán quốc tế

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế (nguyễn cương) - chương 2 hợp đồng mua bán quốc tế
... nhận)  27 Luật Thương Mại 20 05: Liệt kê hình thức MBHHQT ⇒ Gián tiếp bác bỏ việc vào quốc tịch  Khái niệm Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (Hợp đồng mua bán quốc tế) Hợp đồng mua bán quốc tế: ... có nghĩa vụ 1 .2 Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế HĐMBHHQT = HĐMB + yếu tố quốc tế ⇒ Căn xác định yếu tố quốc tế hợp đồng a Luật quốc tế:  Đ1 Công ước Lahaye 1964: Trụ sở thương mại, di chuyển ... Điều ước thương mại quốc tế + Tạp quán thương mại quốc tế + Án lệ, tiền lệ xét xử + Luật quốc gia Điều kiện hiệu lực HĐMBHHQT  Chủ thể: Hợp pháp - Thương nhân Việt Nam nước + Đ6 LTM 20 05: Thương...
 • 138
 • 1,272
 • 1

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế - phan thu hiền

bài giảng giao dịch thương mại quốc tế - phan thu hiền
... ắ - Tự do, tự nguyện ự , ự g yệ - Trung thành, thiện chí - Hai bên ù H i bê có l i song vụ ó lợi b Tính đa dạng nguồn luật dẫn chiếu - Luật quốc gia - Công ước quốc tế Điều ước quốc tế tế - Tập ... quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thu n Mua bán hàng hóa quốc tế: Mua bán hàng hóa + yếu tố quốc tế ế ố ố ế Q/A: Yếu tố quốc tế? Chủ thể Sự di Yế tố Yếu Đồng chuyển quốc tế tiền hàng hóa Nguồn luật ... bán - Giao hàng lên tàu g - Cung cấp biên lai giao hàng - Làm thủ tục thông quan xuất - Trả phí bốc hàng lên tàu g Nghĩa vụ người mua - Ký kết hợp đồng vận tải ý ợp g ậ - Thông quan nhập - Trả...
 • 91
 • 342
 • 0

bài tập giao dịch thương mại quốc tế

bài tập giao dịch thương mại quốc tế
... khảo đề vấn đáp giao dịch FTU2 Nhớ lưu ý xem người bán hay người mua để lựa chọn xác Bài tập trọng lượng thương mại: - Công thức: = 100 + 100 + Trong đó: GTM: Trọng lượng thương mại hàng hóa GTT: ... 100.000 gạo với điều kiện giao dịch sau: - Đơn 1: giá 605 USD/MT CIF cảng đến, Incoterms 2010; toán tháng sau giao hàng - Đơn 2: giá 540 USD/MT FOB cảng đi, Incoterms 2010; toán giao hàng Biết tỉ lệ ... Khối lượng khối lượng cân cảng WTC: Đây độ ẩm mà hàng hóa độ ẩm khối lượng thực tế khối lượng thương mại Độ ẩm theo tập quán ngành hàng bên tự thỏa thuận với WTT: Đây độ ẩm môi trường thời điểm...
 • 5
 • 5,887
 • 106

Vấn đề thương hiệu trong giao dịch thương mại quốc tế pptx

Vấn đề thương hiệu trong giao dịch thương mại quốc tế pptx
... quan trọng thương hiệu thương mại quốc tế, từ có chiến lược xây dựng bảo vệ thương hiệu hiệu đáp ứng yêu cầu tập quán qui định pháp lý thương mại quốc tế Chính vây mà loạt thương hiệu tiếng Việt ... kiệm thời thương mại quốc tế Thương mại điện tử phát triển người ta nhận rõ vai trò thông tin thương hiệu, kèm theo loạt vấn đề đặt quan hệ thương hiệu tên miền làm để bảo vệ thương hiệu công ... tên thương mại thương hiệu công ty dùng tên thương mại công ty làm nhãn hiệu Thương hiệu cộng đồng (community trade) thương hiệu đăng ký tổ chức thương hiệu chung Châu Âu đồng bảo vệ 15 quốc...
 • 95
 • 314
 • 0

120 câu hỏi vấn đáp và đáp án môn giao dịch thương mại quốc

120 câu hỏi vấn đáp và đáp án môn giao dịch thương mại quốc tê
... thời điểm giao kết HĐ và thời gian giao hàng được xác định tại một thời điểm tương lai * Các hình thức giao dịch gồm có: - Giao dịch giao - Giao dịch kỳ hạn 6.Hợp đồng mua bán gì? Ý ... phán gì? Các hình thức đàm phán, ưu nhược (hỏi thêm, ví dụ cho vấn đề phong tục tập quán, văn hóa ảnh hưởng tới đàm phán trực tiếp) * Đàm phán thương mại trình mặc thuyết phục bên mua bên bán ... khoản thương mại quốc tế) quy tắc thương mại quốc tế công nhận sử dụng rộng rãi toàn giới Incoterm quy định quy tắc có liên quan đến giá trách nhiệm bên (bên bán bên mua) hoạt động thương mại quốc...
 • 73
 • 4,641
 • 6

đề thi giao dịch thương mại quốc tế

đề thi giao dịch thương mại quốc tế
... cùng, trách nhiệm thuộc ai, d người mua bh? ĐỀ 3: Câu 1: Hãy nêu ngắn gọn bước giao dịch thông thường Vai trò việc sử dụng fax để trao đổi thư tín thương mại? Câu 2: để đảm bảo toán tiền hàng phương ... phương thức tín dụng chứng từ,người xk cần làm gi? Câu tương tự câu đề ĐỀ 4: Câu 1: Trình bày quan hệ L/C hđ ngoại thương? người bán đề nghị tu chỉnh L/C mà người mua không chịu tu chỉnh xử lý ntn? ... đơn? Khi giao nhận hàng hóa xnk cần ý loại vận đơn nào? Why? Khi xnk hàng vận đơn lấy từ đâu? Trong toán tín dụng chứng từ vận đơn phải đảm bảo yêu cầu toán tiền hàng? Câu 3: hđ ngoại thương có...
 • 3
 • 603
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu giao dịch thương mại quốc tếhợp đồng giao dịch thương mại quốc tếhợp đồng giao dịch thương mại quốc tếgiao dịch thương mại quốc tế forumgiao dịch thương mại quốc tế slidegiao dịch thương mại quốc tế ebookgiao dịch thương mại quốc tế trắc nghiệmgiao dịch thương mại quốc tế là gìgiao dịch thương mại quốc tế ftugiao dịch thương mại quốc tế đại học ngoại thươngphương thức giao dịch thương mại quốc tếhợp đồng giao dịch thương mại quốc tế mẫubài tập giao dịch thương mại quốc tếphương thức giao dịch thương mại quốc tế là gìcác phương thức giao dịch thương mại quốc tế111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011Nghi quyet DHDCD nam 2012 2bao cao thuong nien nam 2016power card tricks 1Công bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThông báo tham gia cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017.dong gop moi cua luan an3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIThS chuẩn đầu ra ch spkMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGMau so 8 BC Sang kien De tai kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Thông báo V v tổ chức đánh giá trình độ tiếng anh tương đương B1, khung chuẩn Châu Âu đợt I, năm 2017 tại Hà Nội | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIACông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do giothu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA