on tap ly 9 rat hay 2924

GIAO AN ON TAP TOAN 9 (Rat hay)

GIAO AN ON TAP TOAN 9 (Rat hay)
... HB = 122 62 10, 39 (m) Xét tam giác vuông ABC có : 2 AH2= BH CH HC = AH = 10, 39 17 ,99 (m) BH BC= BH +CH = +17 ,99 =23 ,99 (m) Mặt khác : AB AC = BC AH AC = BC AH 23 ,99 .10; 39 = 20,77 (m) AB ... ABN ; < CAN ; AD ; BC Giải : Trong vuông CAN có : CN2 = AC2 - AN2 = 6,42 - 3,62 = 5,3 cm Trong vuông ANB có : SinB = AN/ AB = 3,6 / = 0,4 Nên góc B = 240 Trong vuông ANC có : CosA = AN/ AC = ... = x = (loại ) x +1 Bài : 1 1 + + + + 1+ 2+ 98 + 99 99 + 100 = 2 99 100 + + + = + 10 = 1 Hớng dẫn học nhà : Xem kĩ tập giải lớp Làm thêm tập 69- 70 - 73(SBT-Tr 13-14) Ngày soạn : 22/10/2007...
 • 83
 • 207
 • 0

Gián án Ôn tập 9 hay

Gián án Ôn tập lý 9 hay
... sut ta nhit trờn tng in tr: P1 = 16W, P2 = 14,69W, P3 = 19, 58W d Nhit lng ta trờn ton mch 90 50,4J Tớnh bng calo: Q = 2172 cal Trần Văn Trờng Vt Tng hp kin thc v bi II TRC NGHIM: Cõu in tr ... ti in l 220V m truyn i thỡ cụng sut to nhit trờn ng dõy l bao nhiờu ? ( 336 .96 W ; 43 493 06W) 14 Trần Văn Trờng Vt Tng hp kin thc v bi Bi 10 Mt mỏy phỏt in xoay chiu cho mt hiu in th hai ... a Cú th mc ni tip hai ốn ny vo hiu in th U = 9V chỳng sỏng bỡnh thng c khụng? Vỡ sao? b Mc hai búng ốn ny cựng vi mt bin tr vo mt hiu in th U = 9V nh s hỡnh v Phi iu chnh bin tr cú in tr l...
 • 15
 • 242
 • 3

DE CUONG ON TAP LY 9 HAY

DE CUONG ON TAP LY 9 HAY
... tia tới Tia tới song song trục ∆ cho tia ló … ….song song trục Tia tới qua tiêu điểm cho tia ló… Đặc điểm ảnh vật sáng OA >> f OA > f OA < f OA = 2f Cách giải tập quang hình học 9. Dụng cụ quang ... với hiệu điện người ta thay dây dẫn có tiết diện tăng lên lần hỏi công suất hao phí thay đổi nào? Trên đường dây tải điện người ta muốn giảm công suất hao phí lần cần thay đồi hiệu điện đặt vào ... cho màu theo phương xác định 12.Trộn ánh sáng màu: - Trộn hay nhiều chùm sáng màu chiếu đồng thời ánh sáng vào chỗ trắng - Khi trộn hay nhiều ánh sáng màu với để màu khác hẳn - Trộn màu đỏ, lục,...
 • 4
 • 79
 • 0

Bài tập hình 9 rất hay(có lời giải) ôn thi vào lơp 10

Bài tập hình 9 rất hay(có lời giải) ôn thi vào lơp 10
... Hình bình hành AKFH hình thoi 5/ Do FK//AI⇒AKFI hình thang.Để hình thang AKFI nội tiếp AKFI phải thang cân⇒góc I=IAM⇒∆AMI tam giác vuông cân ⇒∆AMB vuông cân M⇒M điểm cung AB Bài 18: Cho ∆ABC có ... DC=BC(cạnh hình vuông)⇒∆BQC=∆CDP⇒∆CDP=∆MQC⇒PC=MC.Mà C=1v⇒∆PMC vuông cân C⇒MPC=45o DBC=45o(tính chất hình vuông) ⇒MP//DB.Do AC⊥DB⇒MP⊥AC H⇒AHM=1v⇒H nằm đường tròn tâm O đường kính AM Bài 22:Cho ... tỏ:BH.HC=4.OE.OF Do ∆ABC vuông A có AH đường cao p dụng hệ thức lượng tam giác vuông ABC có:AH2=BH.HC Mà AH=EF AH=2.OE=2.OF(t/c đường chéo hình chữ nhật)⇒ BH.HC = AH2=(2.OE)2=4.OE.OF Bài 19: Cho ∆ABC có...
 • 13
 • 93
 • 3

on tap tieng anh (rất Hay)

on tap tieng anh (rất Hay)
... in + place The most of + Person Hơn Nhất không No other as as Ex: My lesson is longer than mine My lesson isn’t longer than this lesson/ this one Ex: No other man is as rich as ... water/ iol V số Trừu tượng Danh từ không đếm hình thức số ít, số nhiều Đại từ bất đònh: Everyone/ everything None/ nothing V số Nobody/ anybody Tính từ đònh/ bất đònh: One of Some of Two of Most ... khoảng cách/ tiền tệ V số Ex: Five year is too long for me Ten miles is too far for me One thousand dollars is spent every mounth V/-CONJUNCTION (liên từ) A/- Liên từ tập hợp Đơn and/ but/...
 • 9
 • 1,109
 • 107

đề cương ôn tập 9

đề cương ôn tập lý 9
... Mắt lão nhìn rõ vật gần, không nhìn rõ vật xa B Mắt tốt nhìn rõ vật gần, không nhìn rõ vật xa C Mắt lão nhìn rõ vật xa, không nhìn rõ vật gần D Mắt tốt nhìn rõ vật xa, không nhìn rõ vật gần Câu ... khoảng cách từ vật đến b) Tính tiêu cự thấu kính Câu 8: Một thấu kính hội tụ L đặt không khí Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục trước thấu kính , A trục , ảnh A`B` AB qua thấu kính ảnh thật a) ... qua thấu kính b) Thấu kính có tiêu cự 20cm, khongả cách AA` = 90 cm Dựa hình vẽ câu a phép tính hình họ, Tính khoảng cách OA Câu 9: Tiêu cự vật kính máy ảnh có giá trò f = 10cm Người ta dùng máy...
 • 3
 • 790
 • 15

de on tap ly 9

de on tap ly 9
... J/kg độ, nước c1 = 4200 J/kg độ Câu 15 (2 điểm): Có ba điện trở mắc hỗn hợp (hai điện trở mắc song song, sau nối tiếp với điện trở thứ ba) Hiệu điện đặt vào hai đầu đoạ mạch khơng đổi U = 10V Biết ... C©u 9: Tõ trêng C©u 10:(1)®Èy (2) hót C©u 11: ®iƯn n¨ng tiªu thơ ( c«ng cđa dßng ®iƯn ) PhÇn B/ Tù ln ( ®iĨm) Câu 12:Mỗi hình vẽ : ( 0,5 đ ) Bài 2: Bài 2: a) Điện trở tương đương đoạn mạch song ... Ngồi m1 + m2 = 1,5 (3) (0,5 đ) + Từ (1), (2), (3) ta có khối lượng nước 50 C m1 = 90 ,5g khối lượng nước 00C m2 = 14 09, 5g Câu3 (2 điểm): + Cơng suất đoạn mạch P = U2 -> max R -> R + Khi mắc hỗn hợp...
 • 6
 • 268
 • 0

chủ đề ôn tập toán 9 cực hay

chủ đề ôn tập toán 9 cực hay
... 26 Chủ đề 6: Các toán tính số đo góc số đo diện tích 27 Chủ đề 7: Toán quỹ tích 27 Chủ đề 8: Một số toán mở đầu hình học không gian 27 Phần I: đại số (24 tiết) Chủ đề ... AB2 + AC2 = 4R2 Chủ đề 6: Các toán tính số đo góc số đo diện tích Chủ đề 7: Toán quỹ tích Chủ đề 8: Một số toán mở đầu hình học không gian Bài 1: Cho hình hộp chữ nhật ABCDABCD Biết AB = cm; AC ... tam giác ACD Bài 11: (Bài 2- Đề 1/102 - Ôn tập kiểm tra hình học 9) Cho tam giác ABC vuông A ( AB < AC), đờng cao AH Trên đoạn thẳng HC lấy D cho HD = HB Vẽ CE vuông góc với AD ( E AD) a) Chứng...
 • 28
 • 902
 • 33

De cuong on tap-Ly 9

De cuong on tap-Ly 9
... 12 0,52 300 = 90 0 ( J ) e/ Mắc thêm Rx điện trở : Rden,Rx < Rden => Rmach giảm so với lúc chưa mắc thêm Rx Với U không đổi nên cường độ dòng điện qua mạch tăng => UR tăng nên Uden,Rx giảm : ... 0,6mm2 Câu : Có hai điện trở R1 R2 mắc song song với vào hai đầu đoạn mạch có hiệu điện U, R1 = 6Ω ; R2 = 3Ω Điện trở tương đương đoạn mạch điện : A 9 B 2Ω C Ω D Ω Câu : Cách làm tạo dòng điện ... Bắc C Cả hai từ cực D Mọi chỗ hút sắt mạnh Câu : Trong thí nghiệm phát tính chất từ dòng điện, dây dẫn bố trí so với kim nam châm : A Song song với kim nam châm B Vuông góc với kim nam châm C...
 • 8
 • 562
 • 8

Ôn tập toán 9 cực hay

Ôn tập toán 9 cực hay
... (P) (ở câu 2) vuông góc với Chủ đề 5: Giải toán cách lập phơng trình, hệ phơng trình Dạng 1: Chuyển động (trên đờng bộ, đờng sông có tính đến dòng nớc chảy) Phơng pháp: Vận dụng công thức s = v.t ... dòng nớc km/h vận tốc riêng canô lúc xuôi lúc ngợc Bài 4: 19 Một canô xuôi khúc sông dài 90 km ngợc 36 km Biết thời gian xuôi dòng sông nhiều thời gian ngợc dòng vận tốc xuôi dòng vận tốc ngợc ... dòng Dạng 2: Toán làm chung riêng (toán vòi nớc) Phơng pháp: Bài 1: Hai ngời thợ làm chung công việc 12 phút xong Nếu ngời thứ làm ngời thứ hai làm hai ngời làm đợc việc Hỏi ngời làm công việc...
 • 32
 • 200
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP 9 CHƯƠNG 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LÝ 9 CHƯƠNG 1
... đổi đơn vị không đúng? A 1kW = 10 00W = 0,001MW B 1MW = 10 3kW = 10 6W C 10 3W = 1kW = 10 00W D 1W = 10 -3kW = 10 -7MW 026: Trong loại thiết bị sau, thiết bị ( linh kiện ) có công suất nhỏ nhất? A Đèn ... đúng? A U U1 = R1 R B R1 R = U U1 C U1.R1 = U2.R2 D U1 U = R1 R2 033: Nếu mắc hai điện trở song song R1 = Ω R2 = 12 Ω ta điện trở tương đương có giá trị: A Nhỏ Ω B Nhỏ 12 Ω C Lớn Ω D Lớn 12 Ω ... dài 1m, tiết diện 0,5m2 có điện trở 1, 6 .10 -8 Ω D Tất phát biểu 024: Trong số bóng đèn sau, bóng sáng mạnh nhất? A 220V-25W B 11 0V -15 0W C 40V -10 0W D 11 0V -10 0W 025: Phép biến đổi đơn vị không...
 • 9
 • 1,318
 • 52

on tap toan 9 cuc hay

on tap toan 9 cuc hay
... 25000 vế phải Khi thay giá trị x =9 vào bất phơng trình 2200x+4000 25000, ta đợc 2200 .9+ 4000 25000 khẳng định Ta nói số ( hay giá trị x =9 ) nghiệm bất phơng trình Khi thay x=10 vào bất phơng ... |x-3| =9- 2x (2) Giải Ta có |x-3 | =x-3 x-3 hay x 3; |x-3| =-(x-3) x -3 < hay x...
 • 8
 • 185
 • 1

on tap ly 9 k1.doc

on tap ly 9 k1.doc
... đầu AB 3V b) R tđ = R R 5.10 10 = = (Ω ) R + R + 10 IAB = UAB/Rtđ = 3/10.3 = 0 ,9 (A) Bài Hai điện trở R1 R2 mắc song song vào mạch điện có sơ đồ hình vẽ, đó: R1 = 10 Ω , ampe kế A1 1,2 A, ampe kế ... chạy qua bàn điện trở Bài Giải Tóm tắt a) Công suất bàn : U = 220V P = A/t = 720 000 /90 0 = 800 (W) t = 15 phút = 90 0 s b) A = 720 KJ = 720 000 J - Cường độ dòng điện chạy qua bàn là: a) P = ? W I ... hướng vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay hướng theo chiều dòng điện ngón tay choãi 90 0 chiều lực điện từ b) Áp dụng: : Xác định chiều dòng điện, chiều lực điện từ hình vẽ Hình Hình...
 • 6
 • 158
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập lý 9 hk2ôn tập lý 9bai tap on tap ly 9 chuong 2bai tap on tap ly 9ôn tập lý 9 học kì 1ôn tập lý 9 hkiôn tập lý 9 hk1ôn tập lý 9 học kì 2ôn tập lý 9 chương 1ôn tập lý 9 học kỳ 2đề cương ôn tập lý 9 học kì 2đề cương ôn tập lý 9 học kì 1đề cương ôn tập lý 9 học kỳ 1đề cương ôn tập lý 9 hk1đề cương ôn tập lý 9 hkiibtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra 1 tiết Đại số và Giải tích 11 Chương 1 (lượng giác) trường THPT Nguyễn Duy Thì – Vĩnh PhúcĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Trần Hưng Đạo – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 môn Toán 12 trường THPT Tây Hồ – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloquy trình chiết xuất một số alcaloid từ lá dừa cạnTác động của việc sử dụng vốn đầu tư đến chất lượng tăng trưởng kinh tế việt nam thực trang va giải phápNHÂN TRẮC học TRONG THIẾT kế nội THẤTsách giải phẫu dịch Grays anatomy for students chương 8 giải phẫu đầu mặt cổchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn AnĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng NaiKSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầu