TRIỂN DỊCH VỤ XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH

Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm 2020

Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đà nẵng đến năm 2020
... PHÁT TRI N CÁC KHU CÔNG NGHI P TRÊN Đ A BÀN TP ĐÀ N NG Đ N NĂM 2020 3.2.1 Quan ñi m phát tri n khu công nghi p ñ a bàn TP Đà N ng ñ n năm 2020 3.2.2 Phương hư ng phát tri n khu công nghi p ñ a ... TRI N KHU CÔNG NGHI P 1.1 LÝ LU N CHUNG V KHU CÔNG NGHI P 1.1.1 M t s khái ni m, ñ c ñi m b n Theo Đi u 2: "Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao", ñư c Chính ph ban hành năm 1997 ... p công ngh cao, ñào t o nhân l c công ngh cao s n xu t, kinh doanh s n ph m công ngh cao Trong khu công ngh cao có th có KCX, kho ngo i quan, khu b o thu khu nhà 1.1.1.4 C m công nghi p C m công...
 • 26
 • 286
 • 1

Báo cáo " Những giải pháp cho tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu để thực hiện Đề án “Bổ sung một số khu công nghiệp của Tỉnh vào Quy Hoạch phát triển của các khu công nghiệp ở Việt Nam” " pptx

Báo cáo
... khu công nghiệp mới, chủ đầu t- hạ tầng khu công nghiệp phải đầu txây dựng hệ thống thu gom xử lý n-ớc thải tổng thể toàn khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn quy định tr-ớc cho nhà đầu tthuê đất khu ... khu công nghiệp 2.2 Các giải pháp môi tr-ờng phát triển bền vững phát triển khu công nghiệp Trên sở quy hoạch, kế hoạch bảo vệ môi tr-ờng tỉnh tổ chức xây dựng thực quy hoạch môi tr-ờng khu công ... nhân lực cho khu công nghiệp a) Xây dựng kế hoạch chế, sách để đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp theo h-ớng tạo kết nối doanh nghiệp đầu t- sản xuất kinh doanh khu công nghiệp...
 • 3
 • 291
 • 0

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ cho việc triển khai thành công các khu công nghiệp tại Việt Nam.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm hỗ trợ cho việc triển khai thành công các khu công nghiệp tại Việt Nam.
... quan hệ gắn bó chặt chẽ khai thác, sử dụng với việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao nguồn nhân lực; coi chất lượng nguồn nhân lực tiền đề để triể n khai thành công các khu công nghiê ̣p ta ̣i Viê ... động công nhân kỹ thuật chiếm 28,1% - Không đào tạo chiếm 41,2% Hiện nay, khu công nghiệp, khu chế xuất thiếu nghiêm trọng lực lượng công nhân kỹ thuật có tay nghề cao Đặc biệt, có 75,85% công nhân ... song lại thiếu nghiêm trọng lao động tr nh độ cao, lao động ́ cung cấp cho khu công nghiệp, khu chế xuất xuất Thực tế cho thấ y nguồn nhân lực khu công nghiê ̣p chưa đáp ứng chất lượng số lượng...
 • 13
 • 248
 • 0

201 Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định

201 Cải thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Bình Định
... động môi trường đầu việc thu hút đầu vào khu công nghiệp Chương 2: Môi trường đầu khu công nghiệp tỉnh Bình Đònh Chương 3: Giải pháp cải thiện môi trường đầu nhằm thu hút đầu vào khu ... ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI VIỆC THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 01 1.1 MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ 01 1.1.1 Khái niệm môi trường đầu 01 1.1.2 Môi trường đầu với ... kinh doanh sở hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao - Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh quan quản lý trực tiếp khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao phạm vi đòa...
 • 109
 • 294
 • 1

thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía bắc

thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển trong các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía bắc
... phát triển các KCN ở vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc 25 Thực trạng sử dụng vốn đầu phát triển các KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc .31 2.1 Thực ... QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA BẮC Phương hướng phát triển và đầu phát triển các KCN vùng kinh tế trọng điểm phía ... 2.2 Thực trạng sử dụng vốn đầu phát triển KCN vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc theo hình thức đầu (đầu “cứng” – “mềm” các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp) ...
 • 49
 • 235
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phát triển các khu công nghiệp đến chất lượng nước trong hệ thống thuỷ nông bắc hưng hải

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phát triển các khu công nghiệp đến chất lượng nước trong hệ thống thuỷ nông bắc hưng hải
... quá trình phát triển các khu công nghiệp đến chất lượng nước hệ thống thuỷ nông Bắc Hưng Hải Mục đích đề tài Làm sáng tỏ chế ảnh hưởng xả nước thải từ khu công nghiệp đến chất lượng ... công nghệ xử lý sơ Lượng nước thải khu công nghiệp hầu hết xả hệ thống kênh tưới, tiêu thuỷ lợi Xuất phát từ điều trên, đề tài luận văn em là: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phát triển ... PHỎNG ẢNH HƯỞNG SỰ PHÁT TRIỂN KHU CÔNG NGHIỆP CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG HỆ THỐNG THỦY LỢI BẮC HƯNG HẢI - HỆ THỐNG THỦY LỢI NAM ĐUỐNG 33 3.1.Mô tả vùng nghiên cứu 33 3.1.1 Vị...
 • 93
 • 205
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phát triển các khu công nghiệp đến chất lượng nước trong hệ thống thủy nông bắc hưng hải

Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình phát triển các khu công nghiệp đến chất lượng nước trong hệ thống thủy nông bắc hưng hải
... hình khu v c nghiên c u 48 Hình 3.3 B n đ th nh ng khu v c nghiên c u 49 Hình 3.4 B n đ s d ng đ t vùng nghiên c u 50 Hình 3.5: B n đ đ n v th y v n l u v c h th ng th y nông ... Cách ti p c n ph it l ng n ng pháp nghiên c u: ng nghiên c u: Ch t l ng n c t khu công nghi p; ch t c h th ng B c H ng H i – Vùng Nam u ng Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u di n bi n ch t l ng n c ... ) Qu n lý công trình: công trình h th ng đ d a quy mô công trình nhi m v t c phân c p qu n lý i tiêu Các công trình đ u m i, 17 quy mô l n, có tính ch t quan tr ng Công ty khai thác công trình...
 • 102
 • 97
 • 0

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp Đà Nẵng

Hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn các khu công nghiệp Đà Nẵng
... AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG 2.1 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUẢN LÝ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CÁC KHU CÔNG ... VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG 3.2.1 Cải tiến việc ban hành quản lý thống quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp Cần coi trọng công ... TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG 2.2.1 Việc ban hành quy định pháp luật an toàn, vệ sinh lao động doanh nghiệp Từ văn bản, chủ...
 • 26
 • 280
 • 0

Giải pháp tạo động lực thúc đẩy cho ngườif lao động tại công ty cổ phần xây dựng lighthouse

Giải pháp tạo động lực thúc đẩy cho ngườif lao động tại công ty cổ phần xây dựng lighthouse
... THÚC ĐẨY CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG LIGHTHOUSE 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY LIGHTHOUSE 2.1.1 Đặc điểm hình thành phát triển công ty a Lịch sử hình thành b Đặc điểm công ty c Thương ... đẩy cho người lao động Chương 2: Thực trạng tạo động lực thúc đẩy cho người lao động công ty cổ phần xây dựng Lighthouse Chương 3: Giải pháp tạo động lực thúc đẩy cho người lao động công ty cổ ... tranh Công ty Cổ phần Xây dựng Lighthouse (gọi tắt công ty Lighthouse) công ty hoạt động ngành xây dựng, với đặc điểm ngành sử dụng nhiều nhân lực Vấn đề phát huy nguồn nhân lực đặt thử thách công...
 • 26
 • 97
 • 0

phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tỉnh nghệ an đến năm 2020

phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp tỉnh nghệ an đến năm 2020
... ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG ĐOAN VĂN CÔNG ̀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIÊP TỈ NH NGHÊ AN ĐÊN NĂM 2020 ̣ ̣ ́ Chuyên nganh : QUẢN TRỊ KINH DOANH ̀ Mã số : 60 34 01 02 ... pháp phát triển nguồn nhân lực cho Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2020 90 3.2 Quan điểm, mục tiêu định hƣớng phát triển KCN tỉnh Nghệ An đến năm 2020 96 v 3.3 Quan điểm, ... phát triển nguồn nhân lực cho KCN tỉnh Nghệ An đến năm 2020 99 3.3.1 Quan điểm phát triển 99 3.3.2 Phƣơng hƣớng phát triển nguồn nhân lực cac KCN tỉ nh Nghê An đến năm 2020...
 • 129
 • 102
 • 1

Định hướng và các giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm chi lao động nông nghiệp sau khi bàn giao đất cho khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương

Định hướng và các giải pháp chủ yếu giải quyết việc làm chi lao động nông nghiệp sau khi bàn giao đất cho khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hải dương
... cho ngư i lao ñ ng sau bàn giao ñ t nông nghi p cho khu công nghi p 4.8.1 ð nh hư ng 99 99 4.8.2 Các gi i pháp ch y u gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ñ ng sau bàn giao ñ t nông nghi p cho khu ... ñã bàn giao ñ t cho khu công nghi p ðánh giá th c tr ng lao ñ ng, vi c làm gi i quy t vi c làm cho ngư i lao ñ ng nông nghi p ñ a phương thu c t nh H i Dương sau ñã bàn giao ñ t cho khu công nghi ... ng khu công nghi p ñ a bàn t nh H i Dương 40 4.2 ð c ñi m khu công nghi p thu c ñ a bàn nghiên c u 46 4.2.1 Khu công nghi p Nam Sách 46 4.2.2 Khu công nghi p huy n C m Giàng 47 4.2.3 Khu công...
 • 127
 • 280
 • 0

Luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng cổ phần công thương Việt Nam- CN khu công nghiệp Phú Tài (full)

Luận văn thạc sĩ Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng cổ phần công thương Việt Nam- CN khu công nghiệp Phú Tài (full)
... TRI N D CH V NGÂN HÀNG I N T T I NGÂN HÀNG THƯƠNG M I C PH N CÔNG THƯƠNG VI T NAM CHI NHÁNH KHU CÔNG NGHI P PHÚ TÀI Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Mã s : 60.34.20 LU N VĂN TH C SĨ QU N TR ... T NH HƯ NG NGÂN HÀNG I N T NS PHÁT TRI N D CH V T I NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG KCN PHÚ TÀI 63 CHƯƠNG GI I PHÁP PHÁT TRI N D CH V I NT NGÂN HÀNG T I NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VI T ... : T ch c tín d ng Vietinbank : Ngân hàng Thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam Vietinbank Phú Tài : Ngân hàng Thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam Chi nhánh KCN Phú Tài VN : Vi t Nam DANH M...
 • 108
 • 787
 • 6

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng cổ phần công thương Việt Nam- CN khu công nghiệp Phú Tài

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng cổ phần công thương Việt Nam- CN khu công nghiệp Phú Tài
... tri n d ch v Ngân hàng i n t ngân hàng thương m i - Phân tích ánh giá th c tr ng vi c phát tri n d ch v Ngân hàng i n t t i Ngân hàng thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam Chi nhánh KCN Phú Tài ... n d ch v Ngân hàng i n t t i Ngân hàng thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam CN KCN Phú Tài” ã t p trung gi i quy t nh ng n i dung quan tr ng sau: - Th nh t, tài ã làm rõ khái ni m Ngân hàng ... n b n v phát tri n d ch v ngân hàng i n t - Chương 2: Th c tr ng phát tri n d ch v Ngân hàng i n t t i Ngân hàng thương m i c ph n Công Thương Vi t Nam chi nhánh KCN Phú Tài 3 - Chương 3: M...
 • 26
 • 204
 • 0

93 Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại các khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020

93 Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề tại các khu chế xuất – khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020
... hình, điều kiện nước, vùng khu vực nước 26 CHÖÔNG HAI: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH NGHỀ TẠI CÁC KHU CHẾ XUẤT KHU CÔNG NGHIỆP TP HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2006 2.1- Quá trình thành ... 01/7/2006) thì: - Khu công nghiệp khu chuyên sản xuất hàng công nghiệp thực dịch vụ cho sản xuất công nghiệp, có ranh giới địa lý xác định, thành lập theo quy định Chính phủ - Khu chế xuất khu công nghiệp ... đến nay, khu chế xuất -khu công nghiệp (KCX-KCN) thành phố Hồ Chí Minh (Tp HCM) đạt thành tựu định, biến vùng đất nông nghiệp nghèo, lạc hậu thành khu sản xuất công nghiệp tập trung động, khu đô...
 • 93
 • 361
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: thứ 6 ngày 15 tháng 10 năm 2010 địa lí hoạt động sản xuất của người dân ở tây nguyên i trồng cây công nghiệp trên đất ba dan cao su cà phê chè hồ tiêukhái niệm khu công nghiệpphân tích tình hình cung – cầu lao động tại thành phố hồ chí minh hiện naykhái quát về công ty cổ phần khu công nghiệp đình vũthực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần khu công nghiệp đình vũquản lý hoạt động xuất khẩu lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hà nộicác nhân tố ảnh hưởng tới tính bền vững trong chăn nuôi tại các khu cntt của huyệnnhững thành công và tồn tại trong phát triển chăn nuôi tại các khu cntt của huyệnđạo đức công vụ của hồ chí minhphát triển khu công nghiệp nhỏnối các vế câu ghép tuần 22 bài 2tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty cổ phần may núi thành quảng namđầu tư cơ sở hạ tầng khu công nghiệp từ nguồn vốn ngân sáchđiều khiển thích nghi phi tuyến cho robot công nghiệp trên cơ sở mạng nở ron nhân tạophần iii đánh giá công tác thù lao lao động tại doanh nghiệpQuản lý siêu thị điện thoạiThiết kế mẫu cho các cuộc điều traBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IIphép quay và các ứng dụng của phép quay trong hình học phẳngTìm hiểu mạng bootromQuy chuẩn nước mặt nước thảiNguyên lý và sửa chữa radio casseteLỌC số và mã hóa BĂNG CONKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngQui trình sản xuất lúa giống tại trại sản xuất trà đảnhtiêu chuẩn xây dựng frameworkbáo cáo thực tập công ty cổ phần xây lắp 1 nam địnhcác chỉ tiêu và ý nghĩa các chỉ tiêu đánh giá khí hóa lỏng lpgThiết kế qui trình công nghệ chế tạo chi tiết tay biênCác hình thức tín dụng và lãi suất tín dụng liên hệ đến việt nam trong thời gian quakỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựngứng dụng cũa enzyme trong công nghiệphoàn thiện tổ chức cung ứng và dự trữ một số loại vật tư chủ yếu của công ty cổ phần than vàng danh năm 2010tìm hiểu về mainCho ví dụ thực tế về doanh nghiệp đã thành công và thất bại về chiến lược giá phân tích nguyên nhân về sự thành công và thất bại đó