Thủ tục đăng kí kết hôn với người nhật

Thủ tục đăng kí hoạt động ngoài tư cách cư trú ở nhật

Thủ tục đăng kí hoạt động ngoài tư cách cư trú ở nhật
... đối ng công tác Luật sư công chứng viên hành chính đối ng uỷ thác Người đại diện hợp pháp - Hồ sơ gồm có: STT Hồ sơ Ghi chu Đơn xin đăng kí hoạt động ngoài cách trú ... cách trú 資格外活動許可申請 Mẫu đơn đăng kí lần đầu tiên dành cho du học sinh: 新規で入国する留学生はこちら Giấy tờ chứng minh nội dung hoạt động tại thời điểm đăng kí Thẻ trú Trường hợp nhờ người trung ... sơ thì cần nộp bản photo thẻ trú Passport giấy chứng nhận cách trú Nếu không xuất trình thì phải nộp tờ khai rõ lí Giấy chứng minh cách pháp lý chính phủ, tổ...
 • 2
 • 360
 • 0

Thủ tục xin visa cho con sinh tại nhật

Thủ tục xin visa cho con sinh tại nhật
... quán Việt Nam tại Nhật Bản để khai sinh và đăng kí cấp Passport cho trẻ Việc đăng kí phát hành Passport có thể thực sau hoàn thành thủ tục đăng ký tư cách cư trú tại Nhật Mẫu ... từ ngày sinh, cha mẹ đến Cục quản lý xuất nhập cảnh địa phương để đăng kỳ tư cách cư trú cho trẻ (在留資格取得許可申請) Trường hợp người cha đã hết hạn thời gian cư trú tại Nhật Bản ... cách cư trú tại Nhật chứng minh được quan hệ nhân thân với người mẹ STT Hồ sơ Ghi chu 在留資格取得許可申請書 Đơn xin đăng ký tư cách cư trú Giấy chứng nhận thụ lý hồ sơ khai sinh Phiếu công...
 • 3
 • 411
 • 0

Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương

Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương
... nội Nội dung: Thông qua hệ thống thang, bảng lương Công ty ABC – Chi nhánh Hà nội Kết luận họp: Tất cán bộ, nhân viên Công ty đồng ý với hệ thống thang, bảng lương Phòng Nhân xây dựng cam kết ... ban hành hệ thống thang bảng lương - Căn Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2002; - Căn Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ban hành ngày 15/09/2005 Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu; ... thống thang bảng lương Công ty ABC - Chi nhánh Hà Nội Điều 2: Thời gian thực kể từ ngày Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thành phố Hà Nội chấp thuận Điều 3: Thời hạn tối đa nâng bậc lương cho...
 • 6
 • 178
 • 0

Tóm tắt luận văn Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ

Tóm tắt luận văn Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát nội bộ chi phí dịch vụ tại liên đoàn địa chất Trung Trung Bộ
... dịch vụ Liên đoàn Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ - Phạm vi nghiên cứu luận văn tập trung vào ... kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ” Tác giả thực luận văn nhằm mục đích tìm hiểu thực trạng thủ tục kiểm soát nội chi phí dịch vụ Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ tìm ... soát nội tốt chi phí dịch vụ Liên đoàn CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÁC THỦ TỤC KIỂM SOÁT NỘI BỘ CHI PHÍ DỊCH VỤ TẠI LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 2.1 GIỚI THIỆU VỀ LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT TRUNG TRUNG BỘ 2.1.1...
 • 26
 • 93
 • 0

THỰC TIỆN THỰC HIỆN ỦY THÁC TƯ PHÁP QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC KÍ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ NÀY

THỰC TIỆN THỰC HIỆN ỦY THÁC TƯ PHÁP QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC KÍ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ NÀY
... cấp chứng yêu cầu ng trợ pháp khác dân THỰC TIỆN THỰC HIỆN ỦY THÁC PHÁP QUỐC TẾ GIỮA VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC KÍ KẾT ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ VẤN ĐỀ NÀY (bài học kì ... 2 ỦY THÁC PHÁP QUỐC TẾ THEO QUI ĐỊNH CHUNG CỦA CÁC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ SONG PHƯƠNG VIỆT NAM KÍ KẾT VỚI CÁC NƯỚC 2.1 Các điều ước quốc tế song phương mà Việt Nam kí kết ... 2.2 Nội dung chủ yêu của các điều ước quốc tế về UTTPQT mà Việt Nam kí kết với các nước Nội dung các hoạt động UTTPQT giữa Việt Nam với các nước có nhiều điểm khác...
 • 12
 • 235
 • 0

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân gương kính việt anh

Tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp tư nhân gương kính việt anh
... về công tác bán hàng và xác đinh kế t quả ̣ kinh doanh doanh nghiê ̣p thương ma ̣i Chương II: Thực tra ̣ng tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác đinh kế t ̣ quả kinh doanh ... Cách xác đinh kế t quả bán hàng ̣ Kế t quả bán hàng (Lãi thuầ n hoạt động bán hàng) Trong đó: Doanh thu thuầ n bán hàng = = Doanh thu bán hàng Tổng doanh thu bán hàng ... và vai trò giữa bán hàng và xác đinh kế t quả kinh doanh ̣ 1.1.4.1 Mố i quan ̣ giữa bán hàng và xác ̣nh kế t quả kinh doanh Bán hàng là khâu cuố i cùng quá tình kinh doanh...
 • 74
 • 301
 • 1

kê tón thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tứ gia

kê tón thành phẩm tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ tại công ty cổ phần tứ gia
... chuyển hàng hoá công ty góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành tiêu tài công ty Bên cạnh viêch bán hàng ,phục vụ nhu cầu cho công ty vùng mà công ty khai thác chức bán hàng cho công ty vùng lân cận ... mức giá cao ,công ty có mức giá phù hợp với khách hàng Ngoài công ty có đội ngũ công nhân viên nhiệt tình , đầy lòng nhiệt huyết với công việc Công ty đợc nhiều bạn hàng , công ty vùng vùng ... thiện làm công việc bổ xung hoàn thiện sản phẩm xuất xởng 2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán công ty Cổ Phần Tứ Gia : 2.2.1 Hình thức tổ chức máy kế toán : Công ty Cổ Phần Tứ gia công ty có quy...
 • 81
 • 107
 • 0

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH đầu TƯ VIỆT NHẬT

KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH đầu TƯ VIỆT NHẬT
... toán chi phí quản lý doanh nghiệp Khái niệm Chi phí quản lý doanh nghiệp: Là toàn chi phí có liên quan đến hoạt động quản lý kinh doanh, quản lý hành quản lý điều hành chung toàn doanh nghiệp Chi ... phí xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư Việt Nhật I Những vấn đề chung công ty TNHH Đầu tư Việt Nhật Bảng 4.1: Tình hình kết kinh doanh công ty TNHH Đầu tư Việt Nhật năm từ 2011 ... tình hình sản xuất kinh doanh công ty năm từ năm 2011 đến 2013 có nhiều biến động doanh thu lợi nhuận sau thuế công ty phần phản ánh tình hình kinh doanh công ty - quản lý doanh nghiệp ban giám...
 • 66
 • 562
 • 0

ông tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư & xây dựng 1.5

ông tác kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tnhh đầu tư & xây dựng 1.5
... thu tiêu thu và xác định kết quả kinh doanh Chương : Thực trạng công tác kế toán doanh thu tiêu thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu & Xây dựng 1.5 Chương ... đồ kết chuyển xác định kết quả kinh doanh - Trang 34 - CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ... thiện công tác kế toán doanh thu tiêu thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty 5/ Những đóng góp của chuyên đề: Hệ thống hoá sở lý luận kế toán doanh thu tiêu thu và...
 • 103
 • 193
 • 0

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ

ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC VỀ THUẾ
... niệm + Dịch vụ làm thủ tục về thuế: là hoạt động của đại lý thuế thực hiện các thủ tục - Đăng ký thuế - Khai thuế - Nộp thuế - Quyết toán thuế - Khiếu nại về thuế ... đại lý thuế - Tiếp nhận và quản lý hồ sơ đăng ký đại lý thuế và nhân viên đại lý thuế - Xác nhận danh sách đăng ký hành nghề đại lý thuế - Tạm đình chỉ hoạt động dịch ... thuế về hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế - Khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn, giảm, hoàn thuế 15 - Khi làm thủ tục về thuế, đại lý...
 • 31
 • 109
 • 0

Cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử bài giảng một TRÍ KHÔN hơn TRĂM TRÍ KHÔN chương trình tiếng việt lớp 2

Cuộc thi thiết kế hồ sơ bài giảng điện tử bài giảng một TRÍ KHÔN hơn TRĂM TRÍ KHÔN chương trình tiếng việt lớp 2
... năm 20 15 Tập đọc: Một trí khôn trăm trí khôn Theo Truyện đọc 1, 1994 Các nhóm thi đọc ĐọcĐọc đoạn trước đồng nhóm Thứ hai, ngày 12 tháng năm 20 15 Tập đọc: Một trí khôn trăm trí khôn ... Thứ hai, ngày 12 tháng năm 20 15 Tập đọc: Một trí khôn trăm trí khôn Gà Rừng và Chồn là đôi bạn thân Chồn ngầm coi thường bạn Một hôm, Chồn hỏi Gà Rừng: - Cậu có trí khôn? - Mình có ... ngày 12 tháng năm 20 15 Tập đọc: Kiểm tra bài cũ - Đọc thuộc lòng bài “ Vè chim” - Em thích chim nào bài? Vì sao? Thứ hai, ngày 12 tháng năm 20 15 Tập đọc: Một trí khôn trăm trí khôn...
 • 15
 • 109
 • 0

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI TP. HCM.doc

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI TP. HCM.doc
... 61 3.3 Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa XNK bằng đường biển tại TP HCM ... 43 3.1 Các hoạt động thực quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa XNK khẩu bằng đường biển TP HCM 43 3.1.1 Các quy trình thực ... phương pháp đánh giá hiệu quy trình TTHQĐT xii 51 3.2 Điều tra thực trạng quy trình TTHQĐT đối với hàng hóa XNK đường biển TP HCM ...
 • 13
 • 694
 • 2

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh thực phẩm việt hùng.doc

Thực trạng công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh công ty tnhh thực phẩm việt hùng.doc
... Chương : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 3.1 Kế toán doanh thu bán hàng : - Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp chủ yếu tiêu thu sản phẩm ... LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1 KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ : 2.1.1 Khái niệm : 2.1.1.1 Doanh thu bán hàng và cung cấp ... - Xác định kết quả kinh doanh 2.4.7 Kế toán thu ́ thu nhập hiện hành : 2.4.7.1 Khái niệm: Là loại thu ́ trực thu đánh vào thu nhập chịu thu ́ của doanh nghiệp theo thu ́ suất...
 • 63
 • 368
 • 1

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD

Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty TNHH EDD
... QUA TIấU THU HNG HO TAI CễNG TY TNHH EDD 1.1 c iờm kinh doanh Cụng ty TNHH EDD - Tờn cụng ty: Cụng ty TNHH EDD - Tờn giao dich: - Tờn viờt tt: EDD Company Limited EDD Co, ltd - a ch tr s chớnh: ... Cụng ty TNHH EDD Phn 2: Thc trang k toỏn tiu thu va xac inh kờt qua tiờu th hng hoỏ tai Cụng ty TNHH EDD Phn 3: Cỏc gii phỏp nhm hon thin k toỏn tiu th v xỏc nh kt qu tiờu th hng hoỏ ti Cụng ty EDD ... cõu tụ chc bụ may cua Cụng ty TNHH EDD S ụ 1: S ụ tụ chc bụ may Cụng ty TNHH EDD Giám đốc Phòng giám đốc kinh doanh Phòng tổ chức hành Phòng kinh doanh Phòng kế Phòng toán tổng bảo hợp vệ + Giỏm...
 • 45
 • 137
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Một số phương pháp nâng cao hiệu quả sử dụng các thí nghiệm vật lý ở trường THPT hậu lộc iNâng cao chất lượng dạy học phần quang hình học vật lý 11 THPT với sự hỗ trợ của phần mềm physics 2 1Nghiên cứu, vận dụng phương pháp day tự học nhằm nâng cao chất lượng dạy học chương dòng điện xoay chiều môn vật lý 12 (ban cơ bản) ở trường THPTPhân loại và hướng dẫn giải các bài tập tổng hợp hai dao động điều hòa cùng phươngPhương pháp chuẩn hóa và gắn số liệu nhằm giúp học sinh giải nhanh các câu hỏi trắc nghiệm phức tạp phần dòng điện xoay chiềuPhương pháp giải các bài toán va chạm trong dao động của con lắc lò xo và con lắc đơnSử dụng thí nghiệm ảo trong dạy học chương sóng cơ và sự truyền sóng cơ vật lí 12 cơ bản nhằm góp phần nâng cao hiệu quả học tập môn vật lí cho học sinhDạy học bài tập chương lượng tử ánh sáng vật lí lớp 12 ( ban cơ bản) theo lý thuyết phát triển bài tập vật líGiúp học sinh hứng thú học vật lý bằng những thí nghiệm đơn giảnHiệu quả thiết thực từ việc vận dụng phương pháp tích hợp kết hợp với hoạt động trải nghiệm của học sinh vào chủ đề dạy học mắt khỏe sáng tưHướng dẫn học sinh chế tạo dụng cụ thí nghiệm phần tổng hợp ánh sáng trắng và sự lưu ảnh của mắt bằng những vật liệu đơn giảnHướng dẫn học sinh lớp 12 một số kĩ năng học và làm bài thi trắc nghiệm khách quan môn vật lí trong kì thi THPT quốc giaHướng dẫn kĩ năng phân tích và giải một số dạng bài tập về mạch điện một chiều đơn giản cho học sinh trung bình và yếu trường THPT nguyễn xuân nguyênHướng dẫn sử dụng máy tính cầm tay giải nhanh một số bài tập vật lý THPTKinh nghiee giảng dạy chương VI nhiệt động lực học vật lý 10 chương trình chuẩnKinh nghiệm sử dụng tích phân giải một số bài tập vật lý trung học phổ thông và ôn luyện học sinh giỏiKinh nghiệm tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường THPT phần 2Làm rõ hơn bài toán tính năng lượng phản ứng hạt nhân trong chương trình vật lý 12Làm rõ hơn tính chất tuần hoàn theo không gian, thời gian trong các phương trình sóng cơ học chương trình vật lý lớp 12Sử dụng các hiện tượng vật lý trong thực tiễn cuộc sống vào dạy một số bài vật lý ở trường THPT nhằm khơi dậy tính tò mò, gây hứng thú và lòng đam mê của HS đối với môn học