Đăng ký con dấu chính thức ở nhật

Đăng lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế potx

Đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế potx
... chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng lĩnh vực gia dụng y tế (Mẫu Quy chế quản lý hóa chất, chế phẩm diệt Quyết định số côn trùng, diệt khuẩn dùng lĩnh vực gia dụng 3486/2001/QĐ-B y tế ban hành ... côn trùng, diệt khuẩn quy định Điều 19 Quy chế quản lý hoá chất, chế Quyết định số phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng lĩnh vực 3486/2001/QĐ-B gia dụng y tế ban hành kem theo Quyết định số ... Quyết định số 3486/2001/QĐBYT ng y 13/8/2001 Bộ trưởng Bộ Y tế) Y u cầu Y u cầu điều kiện để thực TTHC: Nội dung Văn qui định Đăng lưu hành thức áp dụng cho hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng,...
 • 6
 • 564
 • 1

Tài liệu Mẫu đăng con dấu nghiệp vụ pdf

Tài liệu Mẫu đăng ký con dấu nghiệp vụ pdf
... nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại quy định khoản Điều Nghị định số 20/2006/NĐ-CP sử dụng tên thương nhân viết tắt tên thương nhân viết tắt tiếng nước (Ký tên đóng dấu) ...
 • 2
 • 192
 • 0

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu đối với chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên ppsx

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn 02 thành viên ppsx
... Chuyên viên phận tiếp nhận trả kết Nhận dấu giấy đăng mẫu dấu Trưởng chi nhánh đến nhận kết quả: Giấy chứng nhận Đăng 10 kinh doanh đăng thuế, dấu giấy đăng mẫu dấu Hồ sơ Thành phần ... sơ đăng kinh doanh nhận hồ sơ đăng kinh doanh Mô tả bước Tên bước Công dân thực đầy đủ yêu cầu hồ sơ đăng kinh doanh Công dân đến nộp hồ sơ phận tiếp nhận trả kết Phòng đăng kinh doanh ... phần hồ sơ 02 Thông báo (theo mẫu) Bản hợp lệ chứng minh nhân dân người đứng đầu chi nhánh Bản Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (doanh nghiệp tỉnh) Bản hợp lệ Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp...
 • 8
 • 256
 • 1

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu đối với Doanh nghiệp tư nhân. doc

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với Doanh nghiệp tư nhân. doc
... nhận Đăng kinh doanh đăng thuế, dấu giấy đăng mẫu dấu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 02 Giấy đề nghị đăng kinh doanh (theo mẫu) Bản hợp lệ chứng minh nhân dân hộ chiếu Bản kê khai thông tin đăng ... kinh doanh - Sở Kế Hoạch Đầu để hướng dẫn hồ sơ đăng kinh doanh nhận hồ sơ đăng kinh doanh Mô tả bước Tên bước Công dân thực đầy đủ yêu cầu hồ sơ đăng kinh doanh Công dân đến nộp hồ ... nhận đăng kinh doanh trình lãnh đạo Chuyển sang Phòng Cảnh sát Quản lý Hành Trật tự Xã hội để khắc dấu Mô tả bước Tên bước Chuyên viên phận tiếp nhận trả kết Nhận dấu giấy đăng mẫu dấu...
 • 8
 • 169
 • 0

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu đối với văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pot

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với văn phòng đại diện công ty TNHH một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) pot
... đứng đầu văn phòng đại diện Bản Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (doanh nghiệp tỉnh) Bản hợp lệ Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp có trụ sở tỉnh) Quyết định thành lập chủ sở hữu công ty trách ... Phòng đăng kinh doanh - Sở Kế Hoạch Đầu tư để hướng dẫn hồ sơ đăng kinh doanh nhận hồ sơ đăng kinh doanh Công dân thực đầy đủ yêu cầu hồ sơ đăng kinh doanh Mô tả bước Tên bước Công ... nhiệm hữu hạn thành viên việc thành lập văn phòng đại diện Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện Số hồ sơ: 01 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Thông báo lập văn phòng đại diện Văn qui...
 • 5
 • 182
 • 0

Đăng hoạt động và đăng thuế, đăng con dấu đối với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) ppt

Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) ppt
... đầu chi nhánh - Bản Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (doanh nghiệp tỉnh) - Bản hợp lệ Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp có trụ sở tỉnh) - Quyết định thành lập chủ sở hữu công ty trách nhiệm ... theo pháp luật công ty đến nhận kết quả: 10 Trả kết Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh đăng thuế, dấu giấy đăng mẫu dấu Hồ sơ Thành phần hồ sơ - 02 Thông báo (theo mẫu) Thành phần hồ sơ ... lập chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên việc thành lập chi nhánh - Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh - Bản kê khai thông tin đăng thuế theo mẫu (áp dụng doanh nghiệp...
 • 9
 • 217
 • 0

Đăng hoạt động và đăng thuế, đăng con dấu đối với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppsx

Đăng ký hoạt động và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) ppsx
... nhận trả kết Nhận dấu dấu giấy đăng mẫu dấu Trưởng chi nhánh đến nhận kết quả: Giấy chứng nhận Đăng 10 Trả kết kinh doanh đăng thuế, dấu giấy đăng mẫu dấu Hồ sơ Thành phần hồ sơ - ... định thành lập chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên việc thành lập chi nhánh - Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh - Bản kê khai thông tin đăng thuế theo mẫu (áp dụng doanh ... chi nhánh Thành phần hồ sơ - Bản Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (doanh nghiệp tỉnh) - Bản hợp lệ Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp có trụ sở tỉnh) - Quyết định thành lập chủ sở hữu công...
 • 8
 • 173
 • 0

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu chi nhánh đối với công ty cổ phần pps

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu chi nhánh đối với công ty cổ phần pps
... sơ dấu giấy chứng nhận đăng mẫu dấu Người đại diện theo pháp luật công ty đến nhận kết quả: 10 Trả kết Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh đăng thuế, dấu giấy chứng nhận đăng mẫu dấu ... dẫn hồ sơ đăng kinh doanh sơ nhận hồ sơ đăng kinh doanh Hoặc nhận hồ sơ qua Internet Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn Hoàn chỉnh Công dân thực đầy đủ yêu cầu hồ sơ đăng kinh Mô ... nhận đăng kinh doanh trình lãnh đạo Mô tả bước Tên bước Chuyển hồ sơ sang Công Cảnh sát Quản lý Hành Trật tự Xã hội để khắc an tỉnh Chuyên viên Phòng đăng kinh doanh chuyển sang Phòng dấu...
 • 8
 • 175
 • 0

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu chi nhánh đối với Công ty hợp danh doc

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu chi nhánh đối với Công ty hợp danh doc
... chứng minh nhân dân người đứng đầu chi nhánh Thành phần hồ sơ Bản Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (doanh nghiệp tỉnh) Bản hợp lệ Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp có trụ sở tỉnh) Biên ... Nhận dấu dấu giấy đăng mẫu dấu 10 Trả kết Người đại diện theo pháp luật công ty đến nhận kết quả: Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh Hồ sơ Thành phần hồ sơ 02 Thông báo (theo mẫu) Bản hợp lệ ... định thành lập thành viên hợp danh công ty hợp danh Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Bản kê khai thông tin đăng thuế theo mẫu (áp dụng doanh nghiệp tỉnh) (doanh nghiệp tỉnh cung cấp...
 • 8
 • 207
 • 0

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân docx

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân docx
... trả kết Nhận dấu dấu giấy đăng mẫu dấu Người đại diện theo pháp luật công ty đến nhận kết quả: 10 Trả kết Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh văn đăng thuế, dấu giấy đăng mẫu dấu Hồ sơ Thành ... minh nhân dân người đứng đầu chi nhánh Thành phần hồ sơ Bản Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (doanh nghiệp tỉnh) Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh Bản kê khai thông tin đăng thuế ... báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện, Thông 03/2006/TT- địa điểm kinh doanh BKH B Bản Kê khai Thông tin Đăng thuế (đối với Thông liên tịch số Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai chi nhánh) Văn...
 • 8
 • 165
 • 0

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu đối với chi nhánh Công ty trách nhiệm hạn có 02 thành viên trở lên pot

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với chi nhánh Công ty trách nhiệm hạn có 02 thành viên trở lên pot
... diện theo pháp luật công ty đến nhận kết quả: 10 Trả kết Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh đăng thuế, dấu giấy đăng mẫu dấu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 02 Thông báo (theo mẫu) Thành phần hồ sơ ... đứng đầu chi nhánh Bản Giấy chứng nhận đăng kinh doanh (doanh nghiệp tỉnh) Bản hợp lệ Điều lệ công ty (đối với doanh nghiệp trụ sở tỉnh) Biên họp Quyết định thành lập Hội đồng thành viên Quyết ... viên Phòng đăng kinh doanh chuyển sang Phòng sơ sang Công Cảnh sát Quản lý Hành Trật tự Xã hội để khắc an tỉnh dấu Nhận Chuyên viên phận tiếp nhận trả kết Nhận dấu dấu giấy đăng mẫu dấu Người...
 • 9
 • 214
 • 0

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu đối với Công ty Cổ phần pps

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với Công ty Cổ phần pps
... sơ dấu giấy đăng mẫu dấu Người đại diện theo pháp luật công ty đến nhận kết quả: 10 Trả kết Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh đăng thuế, dấu giấy chứng nhận đăng mẫu dấu Hồ sơ Thành phần ... nhận đăng kinh doanh trình lãnh đạo Mô tả bước Tên bước Chuyển hồ sơ sang Công Cảnh sát Quản lý Hành Trật tự Xã hội để khắc an tỉnh Chuyên viên Phòng đăng kinh doanh chuyển sang Phòng dấu ... sơ đăng kinh doanh sơ nhận hồ sơ đăng kinh doanh Hoặc nhận hồ sơ qua Internet Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn Mô tả bước Tên bước Hoàn chỉnh Công dân thực đầy đủ yêu cầu hồ sơ đăng...
 • 8
 • 169
 • 0

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu đối với Công ty hợp danh docx

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với Công ty hợp danh docx
... trả kết Nhận dấu dấu giấy đăng mẫu dấu Người đại diện theo pháp luật công ty đến nhận kết quả: 10 Trả kết Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh đăng thuế, dấu giấy đăng mẫu dấu Hồ sơ Thành ... dẫn hồ sơ đăng kinh doanh sơ nhận hồ sơ đăng kinh doanh Hoặc nhận hồ sơ qua Internet Theo địa chỉ: www.angiangbusiness.gov.vn Hoàn chỉnh Công dân thực đầy đủ yêu cầu hồ sơ đăng kinh Mô ... nhận đăng kinh doanh trình lãnh đạo Mô tả bước Tên bước Chuyển hồ Chuyên viên Phòng đăng kinh doanh chuyển sang Phòng sơ sang Công Cảnh sát Quản lý Hành Trật tự Xã hội để khắc an tỉnh dấu...
 • 8
 • 89
 • 0

Đăng kinh doanh và đăng thuế, đăng con dấu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có 02 thành viên trở lên ppt

Đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, đăng ký con dấu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn có 02 thành viên trở lên ppt
... pháp luật công ty đến nhận kết quả: 10 Trả kết Giấy chứng nhận Đăng kinh doanh đăng thuế, dấu giấy chứng nhận đăng mẫu dấu Hồ sơ Thành phần hồ sơ 02 Giấy đề nghị đăng kinh doanh (theo ... viên Phòng đăng kinh doanh chuyển sang Phòng sơ sang Công Cảnh sát Quản lý Hành Trật tự Xã hội để khắc an tỉnh dấu Nhận Chuyên viên phận tiếp nhận trả kết Nhận dấu dấu giấy đăng mẫu dấu Người ... (theo mẫu) Thành phần hồ sơ Điều lệ công ty Danh sách thành viên (theo mẫu) Bản hợp lệ chứng minh nhân dân, hộ chiếu thành viên sáng lập định thành lập, Giấy chứng nhận đăng kinh doanh tổ chức...
 • 8
 • 110
 • 0

Xem thêm