Giới thiệu món sushi cá mòi

Hoá môi trường - giới thiệu môn học

Hoá môi trường - giới thiệu môn học
... tái lần (2002) [2] Lê Huy Bá Môi trường (Tập 1), NXB KH&KT (1997) [3] Đặng Kim Chi - Hoá môi trường - NXB KHKT, 2000 [4] Đỗ Quang Huy - Hoá môi trường - Giáo trình Trường ĐHKHTN ĐHQG HN, 2002 ... học hành 3 6 12 6 12 6 12 6 12 3 30 30 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  Tên giáo trình: Hóa môi trường  Tác giả: Viện KHCN & QLMT  Năm xuất bản: 2008 GIÁO TRÌNH THAM KHẢO [1] Lê Huy Bá Độc học Môi trường, ... CHƯƠNG TRÌNH        Tên học phần: HÓA MÔI TRƯỜNG Mã học phần: 2120232019 Số tín chỉ: Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ Mục tiêu học phần: Sau hoàn tất học phần sinh viên có khả đánh...
 • 8
 • 411
 • 5

Bài 5: Tin Quản lý Visual Foxpro - Giới thiệu môn học - Lập trình trong môi trường Visual Foxpro

Bài 5: Tin Quản lý Visual Foxpro - Giới thiệu môn học - Lập trình trong môi trường Visual Foxpro
... dòng lệnh TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO 12 SOẠN THẢO CHƯƠNG TRÌNH TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO 13 LƯU CHƯƠNG TRÌNH  C1: Bấm CTRL – W  C2: File – Save (Save As) TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO 14 THỰC ... TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO CÁC BƯỚC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  Khởi tạo chương trình  Soạn thảo chương trình  Lưu chương trình  Thực sửa lỗi chương trình  Chạy thử TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO ... giaiptb2.prg TIN QUẢN LÝ - VISUAL FOXPRO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH(Cont)  Thuận   lợi Có thể thay đổi nội dung thực lại Có thể thực nhiều nơi (Menu, Form, Toolbar, , chương trình khác) TIN QUẢN LÝ - VISUAL...
 • 45
 • 431
 • 0

CƠ SỞ MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ - PHẦN I GIỚI THIỆU MÔN HỌC pps

CƠ SỞ MÔI TRƯỜNG ĐẤT, NƯỚC, KHÔNG KHÍ - PHẦN I GIỚI THIỆU MÔN HỌC pps
... kh i niãûm cáưn thiãút 3.1 Bo vãû m i trỉåìng (Environmental protection) Bo vãû m i trỉåìng bao gäưm cạc hoảt âäüng nghiãn cỉïu cng cạc viãûc lm trỉûc tiãúp hay giạn tiãúp, nhàòm tảo mi i ưu kiãûn ... cạc loi hoang d i - Liãn quan âãún sinh th i hc: liãn quan mäüt cạch chàût ch v dỉûa trãn nhỉỵng ngun lê cå bn ca sinh th i hc âãø nghiãn cỉïu - Liãn quan âãún khoa hc tr i âáút: khoa hc tr i âáút ... sinh th i rỉìng âỉåïc v rỉìng trm, cng nhỉỵng háûu qa ca sau cán bàòng bë phạ våỵ 2.4 Âa dảng sinh hc (Biodiversity) Âa dảng sinh hc l kh i niãûm n i lãn sỉû phong phụ vãư ngưn gien, lo i sinh...
 • 3
 • 205
 • 0

slide bài giảng kinh tế môi trường giới thiệu môn học kinh tế môi trường

slide bài giảng kinh tế môi trường giới thiệu môn học kinh tế môi trường
... ninh, an ton v khụng cú bo lc, * Phỏt trin kinh t l quỏ trỡnh nõng cao v mi mt ca nn kinh t mt thi k Phỏt trin kinh t gm Tng trng kinh t S chuyn dch c cu kinh t theo hng tin b link Ti nguyờn Ti ... mụn hc kinh t mụi trng Chng 1: Mụi trng v phỏt trin Chng 2: Kinh t hc cht lng mụi trng Chng 3: Phõn tớch Chi phớ Li ớch Chng 4: ỏnh giỏ kinh t cỏc tỏc ng mụi trng Chng 5: Qun lý mụi trng Kinh ... kinh t ca cỏc bin i mụi trng Tỡm hiu nguyờn nhõn kinh t ca cỏc bin i mụi trng xut cỏc gii phỏp kinh t nhm lm chm li, chm dt v o ngc cỏc bin i tỏc ng tiờu cc ti mụi trng NI DUNG CA MễN HC KINH...
 • 43
 • 429
 • 0

Bài giảng kinh tế môi trường giới thiệu môn học GV phạm hương giang

Bài giảng kinh tế môi trường giới thiệu môn học  GV phạm hương giang
... nguyên môi trường NỘI DUNG MÔN HỌC KINH TẾ MÔI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG • Bài mở đầu: Giới thiệu môn học kinh tế môi trường • Chương 1: Môi trường phát triển • Chương 2: Kinh tế học chất lượng môi ... động kinh tế ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên sao? - Xem xét cách thay đổi thể chế sách kinh tế nhằm cải thiện chất lượng môi trường SỰ KHÁC BIỆT GIỮA KINH TẾ MÔI TRƯỜNG VỚI CÁC MÔN KINH TẾ HỌC ... nhân kinh tế biến đổi môi trường • Đề xuất giải pháp kinh tế nhằm làm chậm lại, chấm dứt đảo ngược biến đổi tác động tiêu cực tới môi trường => Ví dụ????? KHÁI NIỆM KINH TẾ MÔI TRƯỜNG Kinh tế môi...
 • 9
 • 248
 • 0

Bài giảng kinh tế môi trường giới thiệu môn học kinh tế môi trường ngô văn mẫn

Bài giảng kinh tế môi trường giới thiệu môn học kinh tế môi trường  ngô văn mẫn
... Hệ Kinh Tế Môi trường Thiên nhiên Hệ kinh tế Hàng hóa/Dịch vụ Nhà sản xuất Hộ gia đình Vốn/Sức lao động Cung cấp TNTN Chất thải Môi trường tự nhiên Kinh tế môi trường gì? Kinh tế môi trường môn ... Kinh tế môi trường xem ngành phụ nằm kinh tế học khoa học môi trường, cụ thể:    Ứng dụng công cụ kinh tế để nghiên cứu nguồn tài nguyên môi trường nên sử dụng quản lý nào? Xem xét hoạt động kinh ... 1: Môi trường phát triển  Chương 2: Kinh tế ô nhiễm môi trường  Chương 3: Các công cụ quản lý môi trường  Chương 4: Định giá môi trường Tài liệu tham khảo  Nguyễn Thế Chinh, 2003 Kinh tế...
 • 17
 • 234
 • 0

Giới thiệu môn kỹ thuật tuần hoàn nước.pdf

Giới thiệu môn kỹ thuật tuần hoàn nước.pdf
... hoàn H th ng tu n hoàn b n Các ki u h th ng tu n hoàn H th ng tu n hoàn b n k t h p v i b ph n nitrate Các ki u h th ng tu n hoàn H th ng tu n hoàn k t h p v i bèo t m Các ki u h th ng tu n hoàn ... ng tu n hoàn • Qu n lý ch t lư ng nư c, trì i u ki n môi trư ng t t cho s c kh e c a cá nuôi Gi i thi u C u trúc môn h c (ph n lý thuy t) Bài N i dung Bài Gi i thi u v h th ng tu n hoàn (RAS) ... u C u trúc môn h c (th c hành • • • tr i) Kh i ng h th ng tu n hoàn (3 tu n) V n hành h th ng (5 tu n) Thu ho ch, phân tích s li u, thuy t trình (1 tu n) Gi I THI U V H TH NG TU N HOÀN NUÔI TR...
 • 25
 • 1,328
 • 5

Giới thiệu môn học cơ lưu chất.pdf

Giới thiệu môn học cơ lưu chất.pdf
... PGS.TS Nguyen Thi Bay, DHBK HCM; www4.hcmut.edu.vn/~ntbay II CÁC TÍNH CHẤT VẬT LÝ CƠ BẢN CỦA LƯU CHẤT 2.1 Khối lượng riêng, trọng lượng riêng, tỷ trọng, thể tích riêng: Khối lượng riêng: ... độ Hầu hết loại chất lỏng khó nén nên xem lưu chất không nén Một dòng khí chuyển động với vận tốc nhỏ thay đổi khối lượng riêng không đáng kể nên xem lưu chất không nén Khi dòng khí chuyển động ... vận tốc âm (khoảng 100 m/s) thi xem lưu chất nén Đối với chất khí, xem khí lý tưởng: pV = RT Trong trường hợp khí nén đẳng nhiệt: p = ρ RT pV = const Hay: Lưu ý: Trong công thức trên, áp suất...
 • 11
 • 1,669
 • 20

Giới thiệu công cụ Warp mới của photoshop CS5

Giới thiệu công cụ Warp mới của photoshop CS5
... Saturation to -40 Kết luận Puppet Warp Tool công cụ kỳ diệu chứa đựng sau kỹ thuật siêu việt (uốn sợi dây, tạo trước sau) Bài hướng dẫn ví dụ nhỏ cách sử dụng công cụ Bạn thực hành tạo nên điều thú ... Bước Chúng ta sử dụng công cụ Puppet Warp để tạo hiệu ứng mong muốn, để làm việc hiệu sợi dây thừng phải dài Bởi bạn phải tách sợi dây thừng thành layer riêng Sau Edit>Puppet Warp Chế độ mặc định ... Tiếp tục import hình sợi dây thừng làm việc tương tự để tạo thêm chữ E Bước Tạo layer sử dụng công cụ Brush Tool (B), chọn soft brush màu đen, vẽ số shadows (bóng đổ) hình Group (nhóm) layer vào...
 • 12
 • 449
 • 4

Giới thiệu môn học ngôn ngữ lập trình C

Giới thiệu môn học ngôn ngữ lập trình C
... Minh Châu FOTECH VNU Ph c thảo nội dung môn h c Giới thiệu lập trình, ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ C+ + C c phép toán, kiểu liệu bản, c u tr c điều khiển Chương trình Mảng Con trỏ xâu ký tự C u ... khích thảo luận tập, phải đ c lập th c làm • Mọi đoạn mã chương trình trích từ sách từ chương trình kh c phải ghi rõ ràng nguồn g c • Sinh viên không c ng t c lập trình, không chép chương trình ... phần chương trình sinh viên kh c • Những hành động coi quay c p – chép làm phần làm sinh viên kh c – cho sinh viên kh c xem làm – thảo luận với sinh viên kh c chi tiết đến m c có số đoạn chương trình...
 • 5
 • 525
 • 1

Giới thiêu môn truyền dữ liệu

Giới thiêu môn truyền dữ liệu
... Giới thiệu môn học     Giảng viên: Khoa: Email: Số tín chỉ: 45 tiết lý thuyết 30 tiết thực hành TS Đàm Quang Hồng Hải Mạng máy tính Truyền thông damhai@uit.edu.vn ... damhai@uit.edu.vn Giáo trình Data and Computer Communications, 7th Edition William Stallings Chương 3-9 Tài liệu tham khảo Computer and Communication Networks, Nader F Mir Computer Networks, 4th Edition Andrew...
 • 4
 • 343
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giới thiệu tập đoàn cà phê trung nguyêngiới thiệu môn học kinh tế vĩ mô 1gioi thieu tong quan sacombank moi nhatgiới thiệu thông tin cá nhângiới thiệu môn học kinh tế vĩ môgiới thiệu về website cá nhânQuyết định 1778 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Khu công nghiệp Đồng Văn IV, tỉnh Hà NamQuyết định 1416 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020Quyết định 1600 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020Quyết định 1783 QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà NamQuyết định 44 2016 QĐ-UBND Quy định chế độ trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên BáiQuyết định 32 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05 2014 QĐ-UBND Quy chế Quản lý hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sóc TrăngQuyết định 380 QĐ-UBND năm 2016 thành lập Chi cục Giám định xây dựng thuộc Sở Xây dựng tỉnh Tuyên QuangQuyết định 378 QĐ-UBND năm 2016 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên QuangQuyết định 1294 QĐ-UBND-HC năm 2016 Quy chế phổ biến thông tin thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng ThápQuyết định 3970 QĐ-BNV năm 2016 Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Nội vụ năm 2017Quyết định 66 2016 QĐ-UBND Quy định về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ AnCircular No. 23 2015 TT-BKHCN on import of used machinery, equipment and technological linesDecree No. 66 2015 ND-CP of the Government on regulations on aviation authoritiesDecree No. 76 2015 ND-CP guiding a number of articles of the Law on Real Estate TradingDecree No. 80 2015 ND-CP guiding for the Law on Legal AidDecree No. 86 2015 ND-CP on mechanism for collection and management of tuition fees applicable to educational institutionDecree No. 105 2015 ND-CP guiding a number of Articles of the Ordinance on environmental police forcesDecree No. 108 2015 ND-CP guiding a number of Articles of the Law on Special Excise DutyKế hoạch 172 KH-UBND tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 do thành phố Hà Nội ban hànhKế hoạch 147 KH-UBND năm 2016 hỗ trợ Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2018