Tổng hợp 1,1 đimetyl 3 phenylthioure với các dẫn xuất α cloaxetanilit theo phương pháp thiocacbamonyl hóa

so sánh hiệu quả tài chính của hộ sản xuất lúa trong mô hình 3 giảm 3 tăng với hộ sản xuất lúa theo phương thức truyền thống vụ đông xuân ở huyện châu thành a tỉnh hậu giang

so sánh hiệu quả tài chính của hộ sản xuất lúa trong mô hình 3 giảm 3 tăng với hộ sản xuất lúa theo phương thức truyền thống vụ đông xuân ở huyện châu thành a  tỉnh hậu giang
... KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH LƢƠNG KIM HOÀNG SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH C A HỘ SẢN XUẤT L A TRONG MÔ HÌNH "3 GIẢM TĂNG" VỚI HỘ SẢN XUẤT L A THEO PHƢƠNG THỨC TRUYỀN THỐNG VỤ ĐÔNG XUÂN HUYỆN ... QUẢ TÀI CHÍNH C A CÁC NÔNG HỘ SẢN XUẤT L A THEO MÔ HÌNH "3 GIẢM TĂNG" VỚI CÁC NÔNG HỘ SẢN XUẤT L A THEO PHƢƠNG THỨC TRUYỀN THỐNG 28 4.1 Phân tích so sánh hiệu tài hộ sản xuất l a theo hình ... giống với mật độ cao 27 CHƢƠNG SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH C A HỘ SẢN XUẤT L A THEO MÔ HÌNH "3 GIẢM TĂNG" VỚI HỘ SẢN XUẤT L A THEO PHƢƠNG THỨC TRUYỀN THỐNG 4.1 PHÂN TÍCH VÀ SO SÁNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH...
 • 75
 • 49
 • 0

tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của niken(ii) với các dẫn xuất của n(4)-phenyl thiosemicacbazit

tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của niken(ii) với các dẫn xuất của n(4)-phenyl thiosemicacbazit
... 9) R' Phức chất Ni(II) với dẫn xuất N(4)-phenyl thiosemicacbazit Trong dung môi thích hợp Dung dịch NiCl2 dung dịch NH3 S 2.2: S tng hp cỏc phc cht ca Ni(II) vi cỏc dn xut N(4)-phenyl thiosemicacbazit ... xut th N(4) ca thiosemicacbazit Vớ d: N(4)-phenyl thiosemicacbazit, N(4)-etyl thiosemicacbazit, N(4)-metyl thiosemicacbazit Trong ú dn xut N(4)-phenyl thiosemicacbazit l cht rn kt tinh mu trng, ... nghiờn cu mt s phc cht ca niken(II) vi cỏc dn xut ca N(4)-phenyl thiosemicacbazit Vi hy vng nhng kt qu thu c s úng gúp mt phn nh d liu cho lnh vc nghiờn cu cỏc dn xut ca thiosemicacbazit núi chung...
 • 64
 • 138
 • 0

tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của palađi (ii), niken (ii), đồng (ii) và kẽm (ii) với các dẫn xuất của n(4)-metyl thiosemicacbazit

tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của palađi (ii), niken (ii), đồng (ii) và kẽm (ii) với các dẫn xuất của n(4)-metyl thiosemicacbazit
... ng thi to phc phõn t thiosemicacbazit tn ti cu hỡnh cis Kt lun ny cng c khng nh cỏc tỏc gi [13,16] nghiờn cu phc ca mt s ion kim loi nh Cu(II), Pt(II), Pd(II), Co(II) vi thiosemicacbazit Theo ... lớ trờn, chỳng tụi chn ti: Tng hp v nghiờn cu mt s phc cht ca palai(II), niken( II), ng(II) v km(II) vi dn xut ca N(4)- metyl thiosemicacbazit Vi hy vng rng nhng kt qu thu c s úng gúp mt phn nh ... http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LI CAM OAN Lun Tng hp v nghiờn cu mt s phc cht ca palai(II), niken( II), ng(II) v km(II) vi dn xut ca N(4)- metyl thiosemicacbazit c thc hin t thỏng 5/2011 Lun s dng nhng thụng tin...
 • 72
 • 236
 • 0

tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất palađi(ii) với các dẫn xuất của n(4)-phenyl thiosemicacbazit

tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất palađi(ii) với các dẫn xuất của n(4)-phenyl thiosemicacbazit
... R' Phức chất Pd(II) với dẫn xuất N(4)-phenyl thiosemicacbazit Trong dung môi thích hợp Dung dịch PdCl2 dung dịch NH3 đặc S 2.2: S tng hp cỏc phc cht ca Pd(II) vi cỏc dn xut N(4)-phenyl thiosemicacbazit ... N(4)phenyl thiosemicacbazit, N(4)-etyl thiosemicacbazit, N(4)-metyl thiosemicacbazit Trong ú dn xut N(4)-phenyl thiosemicacbazit l cht rn kt tinh mu trng, cú nhit núng chy 138 - 141oC Khi phõn t thiosemicacbazit ... Thỏi Nguyờn http://www.lrc-tnu.edu.vn CHNG 1: TNG QUAN 1.1 THIOSEMICACBAZIT V DN XUT CA Nể 1.1.1 Thiosemicacbazit v thiosemicacbazon Thiosemicacbazit l cht kt tinh mu trng, núng chy 181-183oC...
 • 67
 • 188
 • 0

Luận văn TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ PHỨC CHẤT ANKYL EUGENOXYAXETAT PLATIN(II) VỚI CÁC DẪN XUẤT CỦA (2,2’) – BIPYRIDIN VÀ QUINOLIN

Luận văn TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ PHỨC CHẤT ANKYL EUGENOXYAXETAT PLATIN(II) VỚI CÁC DẪN XUẤT CỦA (2,2’) – BIPYRIDIN VÀ QUINOLIN
... dãy dẫn xuất quinolin từ eugenol tinh dầu hương nhu Tuy nhiên dẫn xuất chưa nghiên cứu tạo phức với Pt(II) Xuất phát từ thực tiễn đó, chọn đề tài: TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC MỘT SỐ PHỨC CHẤT ANKYL ... TỔNG HỢP, XÁC ĐỊNH CẤU TRÚC VÀ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA MỘT SỐ PHỨC CHẤT DẠNG [PtCl(Ankeug-1H)(RBpy)] 3.2.1 Nghiên cứu phản ứng N1 (N2) với số dẫn xuất bipyridin Để làm sáng tỏ cấu trúc phức chất P1 ... TINH THỂ CỦA CÁC PHỨC CHẤT TỔNG HỢP ĐƯỢC Nhiễu xạ tia X phương pháp đại cho phép xác định cấu trúc không gian phức chất cách xác Vì luận văn đặt mục tiêu nuôi đơn tinh thể phức chất tổng hợp...
 • 81
 • 627
 • 2

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI:"Những vấn đề quản lý tổng hợp vùng bờ Miền Trung và các đề xuất" pdf

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC-ĐỀ TÀI:
... tài nguyên dẫn đến vi phạm việc khai thác sử dụng 3.2 Những đề xuất cho quản tổng hợp vùng bờ Miền Trung Quản tổng hợp vùng bờ trình liên tục – kết thúc Nó trình phát triển việc sử dụng ... động Quản tổng hợp vùng bờ, Hà Nội Yu, H and Bermas, N.A., 2004 Quản tổng hợp vùng ven biển: thực tế hoạt động PEMSEA học, Chương trình khu vực GEF/UNDP/IMO Hợp tác quản môi trường vùng ... tránh khỏi Đây mối đe doạ đối quản vùng bờ Miền Trung nói riêng vùng bờ Việt Nam nói chung Ví dụ điển hình mâu thuẫn quản vùng bờ Thừa Thiên Huế: 1) Vùng ven bờ tỉnh Thừa Thiên - Huế chiếm...
 • 8
 • 253
 • 1

Nghiên cứu tổng hợp phối tử bazơ schiff tetradentat onno dẫn xuất từ axetylaxeton với etylendiamin và khả năng tạo phức của nó với một số kim loại chuyển tiếp

Nghiên cứu tổng hợp phối tử bazơ schiff tetradentat onno dẫn xuất từ axetylaxeton với etylendiamin và khả năng tạo phức của nó với một số kim loại chuyển tiếp
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ HƯƠNG LĨNH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHỐI TỬ BAZƠ SCHIFF TETRADENTAT ONNO DẪN XUẤT TỪ AXETYLAXETON VỚI ETYLENDIAMIN VÀ KHẢ NĂNG TẠO PHỨC CỦA NÓ VỚI MỘT SỐ KIM ... Nghiên cứu tổng hợp phối tử bazơ Schiff tetradentat ONNO dẫn suất từ axetylaxeton với etylendiamin khả tạo phức với số kim loại chuyển tiếp Mục tiêu đề tài tiến hành tổng hợp bazơ Schiff tetradentat ... [19]… Trong loại phức chất phối tử bazơ Schiff phối tử bazơ Schiff tetradentat với nguyên tử cho phức chất tạo từ phối tử với kim loại chuyển tiếp đặc biệt kim loại sinh học có thành phần sống Cu(II),...
 • 53
 • 156
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp phối tử bazơ schiff tetradentat onno dẫn xuất từ axetylaxeton với etylendiamin và khả năng tạo phức của nó với một số kim loại chuyển tiếp luận văn thạc sĩ hóa học

Nghiên cứu tổng hợp phối tử bazơ schiff tetradentat onno dẫn xuất từ axetylaxeton với etylendiamin và khả năng tạo phức của nó với một số kim loại chuyển tiếp luận văn thạc sĩ hóa học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TRẦN THỊ HƯƠNG LĨNH NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHỐI TỬ BAZƠ SCHIFF TETRADENTAT ONNO DẪN XUẤT TỪ AXETYLAXETON VỚI ETYLENDIAMIN VÀ KHẢ NĂNG TẠO PHỨC CỦA NÓ VỚI MỘT SỐ KIM ... tổng hợp phối tử bazơ Schiff tetradentat ONNO dẫn suất từ axetylaxeton với etylendiamin khả tạo phức với số kim loại chuyển tiếp Mục tiêu đề tài tiến hành tổng hợp bazơ Schiff tetradentat với ... phức với số kim loại sinh học Đề tài hi vọng cung cấp thêm số thông tin tổng hợp nghiên cứu khả tạp phức với số kim loại sinh học phối tử bazơ Schiff tetradentat 2 Chương TỔNG QUAN 1.1 PHỐI TỬ BAZƠ...
 • 53
 • 115
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1 aryl tetrazole và bis thiazolidin 4 on

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1 aryl tetrazole và bis thiazolidin 4 on
... α.C10H8 14 9 -15 0 65 34 71 33 71 1 518 14 61 1573 52 340 4 33 21 1626 15 07 15 66 63 3 41 4 3329 16 14 15 11 1578 A 11 β-naphtyl β.C10H8 14 8- 15 0 (TL: 14 8) A12 4, 4’ điphenyl ete β.C10H8 17 0 -17 1 344 9 33 84 16 18 ... 15 28 12 14 10 91 997 959 16 06 14 59 15 13 12 02 10 92 10 07 958 16 02 14 65 15 08 12 11 1087 995 14 72 15 15 12 15 10 90 995 965 14 50 15 11 1209 10 93 996 9 61 49 DT6 15 96 16 01 1609 15 73 14 83 N 15 33 11 93 10 46 10 02 ... 257-258 49 .5 T7 o.HOOC-C6H4 19 7 -19 8 48 T8 p.CH3O-C6H4 18 0 -18 1 T9 p.CH3-C6H4 T10 T 11 65 14 95 14 70 15 07 14 63 15 32 15 24 15 08 15 32 14 70 15 31 1606 14 66 15 20 67 16 02 14 66 15 17 90- 91 64 16 24 15 92 14 65 15 39...
 • 28
 • 462
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1-aryltetrazole và bis-thiazolidin-4-on152722

Nghiên cứu tổng hợp và tính chất của một số dẫn xuất 1-aryltetrazole và bis-thiazolidin-4-on152722
... Bng 3.13 Ph lng ca cỏc dn xut 1-aryltetrazole t amin sn cú 97 Bng 3.14 Kt qu tng hp cỏc dn xut 1-aryltetrazole t aminoazoaren 99 Bng 3.15 Ph IR v UV ca cỏc dn xut 1-aryltetrazole aminoazoaren ... 1H-NMR ca mt s dn xut 1-aryltetrazole i t aminoazoaren 105 Bng 3.17 Ph 13 C- NMR (ppm, JHz) ca mt s dn xut 1-aryltetrazole t 107 aminoazoaren Bng 3.18 Ph MS ca cỏc dn xut 1-aryltetrazole i t aminoazoaren ... 2.2 TNG HP CC DN XUT 1-ARYL TETRAZOL 46 2.2.1 Tng hp cỏc dn xut 1-aryltetrazole trc tip t cỏc amino thm 46 2.2.2 Tng hp cỏc dn xut 1-aryltetrazole t cỏc dn xut aminoazoaren 50 2.2.3 Tng hp cỏc...
 • 239
 • 447
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp kẽm oxit pha tạp bạc có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng kháng khuẩn e coli trong nước

Nghiên cứu tổng hợp kẽm oxit pha tạp bạc có kích thước nanomet bằng phương pháp đốt cháy và thử khả năng kháng khuẩn e coli trong nước
... TO TRNG I HC VINH NGUYN TH HềA NGHIÊN CứU TổNG HợP KẽM OXIT PHA TạP BạC KíCH THƯớC NANOMET BằNG PHƯƠNG PHáP ĐốT CHáY THử KHả NĂNG KHáNG KHUẩN E. COLI TRONG NƯớC Chuyờn ngnh: Húa vụ c Mó s: ... Ethylendiamin Tetraacetic Acid EDX Energy-dispersive X-ray spectroscopy: Ph tỏn sc nng lng tia X EM Electron Microscopy: Hin vi in t PAA polyacrylic axit PEG polyetylen glycol PVA Polyvinyl ancol ... chng E. Coli ATCC 25922 50 KT LUN 53 TI LIU THAM KHO 54 DANH MC T VIT TT CS Combustion synthesis: Tng hp t chỏy DNA Axit Deoxyribo Nucleic EDTA Ethylendiamin Tetraacetic...
 • 64
 • 233
 • 2

NGHIÊN cứu TỔNG hợp và THỬ HOẠT TÍNH SINH học dẫn XUẤT NAPHTHAMIDE

NGHIÊN cứu TỔNG hợp và THỬ HOẠT TÍNH SINH học dẫn XUẤT NAPHTHAMIDE
... Sau thử hoạt tính sinh học hợp chất thu nhằm ứng dụng y học III Nội dung nghiên cứu Để đạt mục tiêu nghiên cứu, nội dung nghiên cứu đề tài bao gồm: - Nghiên cứu qui trình tổng hợp dẫn xuất naphthamide ... hợp thử hoạt tính sinh học dẫn xuất naphthamide HVTH: Võ Ngọc Y Trang Đề cương Luận Văn Thạc Sĩ HDKH: TS Bùi Thị Bửu Huê II Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu đề tài nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất naphthamide ... việc tổng hợp dẫn xuất naphthalene có hoạt tính sinh học cần thiết Nhằm tìm nhóm chất chứa khung sườn naphthalene có nhiều tiềm hoạt tính sinh học ứng dụng y học, thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp...
 • 7
 • 234
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu một số phức chất palađiii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazittổng hợp và nghiên cứu một số phức chất của nikenii với các dẫn xuất của n4phenyl thiosemicacbazittổng hợp lý thuyết và ứng dụng các vấn đề trong đề thi olympic 304 hóa học 10tổng hợp các chất hữu cơ bằng phương pháp điện hóahợp tác và liên kết với các làng nghề phố nghề phường nghề du lịch của hà nội nhằm sử dụng các thế mạnh của hà nộiđối với các dân tộc thuộc địa phương đông thìhạch toán tiêu thụ theo phương pháp kktx hoặc kkđk ở các doanh nghiệp tính thuế gtgt theo phương pháp trực tiếp hoặc đối với các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hay thuế xuất khẩuđối với các doanh nghiệp áp dụng phương pháp kiểm kê định kỳhạch toán tổng hợp nhập xuất nvl theo phương pháp kê khai thường xuyênsắc ký với các dẫn xuất hóa học của melaminesắc ký với các dẫn xuất của melaminesơ đồ 1 4 sơ đồ hạch toán tổng hợp nhập xuất nvl theo phương pháp kktxsơ đồ 1 5 sơ đồ hạch toán tổng hợp nhập xuất nvl theo phương pháp kkđkxác định tiết diện của notron nhanh với các nguyên tố nhẹ bằng phương pháp evaluationvới các dẫn xuất của axitTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học