De toan a 2009

dap an toan a 2009

dap an toan a 2009
... c = a + b − ab = (a + b) − 3ab ≥ (a + b) − (a + b) = (a + b) ⇒ a + b ≤ 2c (1) 4 0,25 0,25 a + b3 + 3abc ≤ 5c ⇔ (a + b) (a + b − ab) + 3abc ≤ 5c ⇔ (a + b)c + 3abc ≤ 5c ⇔ (a + b)c + 3ab ≤ 5c 0,25 ... ⊥ ( ABCD) ( SIC ) ⊥ ( ABCD); suy SI ⊥ ( ABCD) S Kẻ IK ⊥ BC ( K ∈ BC ) ⇒ BC ⊥ ( SIK ) ⇒ SKI = 60 A 0,50 B I D C K Diện tích hình thang ABCD : S ABCD = 3a 3a 3a ; suy S ΔIBC = 2 2S 5a 1 5a ⇒ ... = 2 2S 5a 1 5a ⇒ SI = IK tan SKI = BC = ( AB − CD ) + AD = a ⇒ IK = ΔIBC = BC 5 1 5a Thể tích khối chóp S ABCD : V = S ABCD SI = Tổng diện tích tam giác ABI CDI Trang 2/4 0,25 0,25 Câu V (1,0...
 • 4
 • 131
 • 0

LG TOAN A-2009

LG TOAN A-2009
...
 • 13
 • 113
 • 0

giai chi tiet de khoi A 2009

giai chi tiet de khoi A 2009
... Na2O + H2O 2NaOH a 2a 2NaOH + Al2O3 2NaAlO2 + H2O 2a a *Hỗn hợp Na2O Al2O3 tan hết nước chí tạo dd Cu + 2Fe3+ 2Fe2+ + Cu2+ a /2 a *Cu dư hỗn hợp không tan hết nước * Hỗn hợp BaCl2 CuSO4; Ba NaHCO3 ... có kết t a A B C D (NH4)2SO4 FeCl2 Cr(NO3)3 K2CO3 Al(NO3)3 Dd Ba(OH)2 d c ó không tan có không tan Có sau tan Có không tan Có sau tan Câu 43: Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al Sn dung ... dịch NaOH (dư), thu glixerol hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học) Công thức ba muối là: A CH2=CH-COONa, HCOONa CH≡C-COONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa C HCOONa, CH≡C-COONa CH3-CH2-COONa...
 • 11
 • 180
 • 0

Thi thử ĐH môn Toán A (2009 - 2010) + đáp án doc

Thi thử ĐH môn Toán A (2009 - 2010) + đáp án doc
... (c + a ) 3b + c (a + b) 3c Cộng (1), (2) (3) theo vế với vế ta có: 1 1 1 ab + bc + ca + + ≤ ( + + )= = W 2 + a (b + c) + b (c + a ) + c (a + b) c b c 3abc abc Dấu “=” xảy abc = 1, ab + bc + ca ... BĐT Cauchy cho số dương ta có: = ab + bc + ca ≥ 3 (abc) ⇒ abc ≤ 1 2 ≤ (1) Suy ra: + a (b + c ) ≥ abc + a (b + c) = a( ab + bc + ca ) = 3a + a (b + c) 3a 1 1 ≤ (2), ≤ (3) Tương tự ta có: 2 + b ... 2 a +b Câu 0,5 Nội dung + Ta có: ( x (1 − 3x ) 20 ) ′ = a0 + 2a1 x + 3a2 x + + 2 1a2 0 x 20 ⇔ (1 − 3x ) 20 − 60 x(1 − x)19 = a0 + 2a1 x + 3a2 x + + 2 1a2 0 x 20 (*) k k Nhận thấy: ak x = ak (...
 • 6
 • 87
 • 0

ĐÈ CƯƠNG+ 5 ĐỀ TOÁN 11CB(2009-2010)

ĐÈ CƯƠNG+ 5 ĐỀ TOÁN 11CB(2009-2010)
... = b, nh a f(x) liờn tc trờn R Bi 5: Chng minh phng trỡnh a, x3- 3x + 1= cú ớt nht mt nghim (-2; 0) b, x5-3x4 + 5x-2= cú ớt nht ba nghim phõn bit khong (-2 ;5 ) c, 2x3 +3x2 +10x +200 = luụn cú ... Hóy xỏc nh thit din ca mp(P) ct hỡnh chúp S.ABCD đề Tham khảo đề (Đề kiểm tra học kì iI, năm học 2008 2009) Bài 1: a (1đ): Tìm xlim (x + x 3) + Đề số x1 , x b (1đ): Xét tính liên tục hàm ... x + 3x x + b (1đ): y = c (0 ,5 ): y = tan x + sin 2x 3x Bài 3: (0 ,5 ): Chứng minh đạo hàm hàm số sau không phụ thuộc vào x: Đề cơng ôn tập học kỳ II khối 11 Tổ toán tr ờng THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm...
 • 6
 • 60
 • 0

Xem thêm