ĐỀ THI THỬ TRUNG học PHỔ THÔNG cẩm THỦY môn TIẾNG ANH năm học 205 2016 doc

BỘ ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2015

BỘ ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2015
... self – conscious -HẾT THPT HỒNG LĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 -2015 MÔN THI: TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 02 Đề thi gồm 04 trang, 80 câu Thời gian làm bài: 90 phút Choose the best answer ... and his duties -HẾT - THPT HỒNG LĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 -2015 MÔN THI: TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 03 Đề thi gồm 04 trang, 80 câu Thời gian làm bài: 90 phút Choose the word whose ... difficult D crooked -HẾT THPT HỒNG LĨNH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2014 -2015 MÔN THI: TIẾNG ANH MÃ ĐỀ 04 Đề thi gồm 04 trang, 80 câu Thời gian làm bài: 90 phút Choose the best answer...
 • 26
 • 978
 • 3

BỘ ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2015

BỘ ĐỀ THI THỬ VÀ ĐÁP ÁN THPT QUỐC GIA MÔN TIẾNG ANH NĂM 2015
... đáp án D trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ Question 15: Đáp án : Đáp án A relativity Giải thích: relativity /ˌreləˈtɪvəti/ (n): tính tương đối Các đáp án ... thẳng thắn Dịch nghĩa: Sự khác Tiếng Anh người Anh Tiếng Anh người Mỹ tương đối Question 2: Đáp án B debate Giải thích: controversy (n) = debate (n): tranh cãi Các đáp án lại: significance (n): sâu ... khí Vậy đáp án B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, đáp án lại trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai Question 14: Đáp án D examinee Giải thích: examinee /ɪɡˌzæmɪˈniː/ (n): thí sinh Các đáp án lại:...
 • 87
 • 364
 • 0

bộ đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2016

bộ đề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh năm 2016
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN BẮC GIANG NĂM HỌC 2014 - 2015 THPT VIỆT YÊN MÔN THI: Tiếng Anh - LỚP 12 Phổ thông Ngày thi: /4/2015 Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề MÃ ĐỀ: 123 ... BẮC GIANG ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN TRƯỜNG THPT NGÔ SĨ LIÊN Năm học 2015 - 2016 Môn: TIẾNG ANH LỚP 12 Đề thi có 06 trang Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề) (Học ... THPT Tân Yên số Đề thi thử Quốc gia THPT năm 2015 Tổ Tiếng Anh Môn: Tiếng Anh - Lớp 12 - Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 169 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ANSWER...
 • 49
 • 271
 • 0

thpt chuyên HOÀNG LÊ KHA ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ

thpt chuyên HOÀNG LÊ KHA ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÝ
... Phú Quốc) , đất cát ven biển (Trà Vinh, Sóc Trăng,…) b) Giải thích - Vị trí mặt (đông, tây nam) giáp biển - Mùa khô kéo dài dẫn đến tình trạng thi u nước nghiêm trọng làm tăng độ chua mặn đất - Địa ... khẩu:  Kim ngạch xuất không ngừng tăng lên (dẫn chứng)  Các mặt hàng xuất ngày đa dạng (phân tích)  Thị trường xuất lớn là: Hoa Kỳ, Nhật Bản Trung Quốc - Nhập khẩu:  Kim ngạch nhập nước ta ... sông Hậu - Đất phèn có diện tích lớn 41%, phân bố Đồng Tháp Mười, tứ giác Long Xuyên (Kiên Giang, An Giang), bán đảo Cà Mau - Đất mặn ven biển với gần 19% diện tích tự nhiên đồng bằng, tập trung...
 • 5
 • 1,680
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 1) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 137 docx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 1) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 137 docx
... B difficult C knowledge C habitat D action D century - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 137 ... train A otherwise B if not C but D so that Trang 3/4 - đề thi 137 Câu 42: If you ……………to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess right now A will listen B listen C listened ... Câu 14: You mustn’t use this machine after 5p.m A This machine mustn’t used after p.m B This machine mustn’t be used after p.m C This machine must be used after p.m D This machine mustn’t be...
 • 4
 • 221
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 1) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 214 ppsx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 1) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 214 ppsx
... youngster prevents him from doing the volunteer work - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 214 ... Trang 3/4 - đề thi 214 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions from 46 to 50 Câu 46: You mustn’t use this machine ... hear you quite clearly You _shout A cannot B mustn’t C needn’t D might not Trang 2/4 - đề thi 214 Câu 25: A new bridge ………………… over the river last month A build B was built C is building...
 • 4
 • 166
 • 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 1) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 356 docx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 1) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 356 docx
... pleasant, but the manager is a little friendly A B C D - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 356 ... discussed the problem at the same time A were eating B ate C had eaten D have eaten Trang 3/4 - đề thi 356 Câu 41: I have only had time to _ the report before going to the meeting A swallow B ... planting a similar wall around its capital D by eating every plant they can find Trang 2/4 - đề thi 356 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each...
 • 4
 • 474
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 1) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 480 ppsx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 1) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 480 ppsx
... pleasant, but the manager is a little friendly A B C D - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 480 ... discussed the problem at the same time A have eaten B had eaten C ate D were eating Trang 3/4 - đề thi 480 Câu 41: I have only had time to _ the report before going to the meeting A chew B dip ... journey A habitat B knowledge B century C forever C prohibit D action D difficult Trang 2/4 - đề thi 480 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each...
 • 4
 • 139
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I ( 2010 - 2011 ) MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề:167 ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I ( 2010 - 2011 ) MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề:167 ppsx
... ringing, I stepped inside the office TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐH CĐ LẦN I ( 2009 - 2010 ) MÔN: TIẾNG ANH - TH I GIAN: 90 PHÚT đề: 325 (gồm 05 trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh: ... phone started ringing, I stepped inside the office ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH - CĐ LẦN I ( 2009 - 2010 ) MÔN: TIẾNG ANH Hướng dẫn chấm: M i đáp án 0,125 đ (8 0 câu x 0,125 = 10 i m) đề: 325 Câu 01 Câu 21 ... walking in public places, direct eye (2 1) _ and staring is uncommon in the larger cities, especially in those areas accustomed to foreign visitors (2 2) _, in smaller communities, visitors...
 • 11
 • 396
 • 2

ĐỀ THI THỬ ĐH - CĐ LẦN 2 (2011 - 2010) Môn: Tiếng Anh - Mã đề 189 pps

ĐỀ THI THỬ ĐH - CĐ LẦN 2 (2011 - 2010) Môn: Tiếng Anh - Mã đề 189 pps
... TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH - CĐ LẦN (20 08 - 20 09) Môn: Tiếng Anh đề 189 Hướng dẫn chấm: Mỗi đáp án 0, 125 đ (80 câu x 0, 125 = 10 điểm) C©u 01 C©u 02 C©u 03 C©u 04 C©u 05 C©u 06 ... ÁN THI THỬ ĐH - CĐ LẦN (20 08 - 20 09) đề 28 9 Hướng dẫn chấm: Mỗi đáp án 0, 125 đ (80 câu x 0, 125 = 10 điểm) C©u 01 C©u 02 C©u 03 C©u 04 C©u 05 C©u 06 C©u 07 C©u 08 C©u 09 C©u 10 C©u 11 C©u 12 ... C©u 71 C©u 72 C©u 73 C©u 74 C©u 75 C©u 76 C©u 77 C©u 78 C©u 79 C©u 80 D D A A B B A B C B B D B D A C A D A C TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐỀ THI THỬ ĐH - CĐ LẦN (20 08 - 20 09) Môn: Tiếng Anh Thời gian:...
 • 10
 • 191
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 3) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 140 docx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 3) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 140 docx
... father was young, he -get up early to the gardening A is used to B got used to C used to D use to - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 140 ... very happy Câu 19: The teacher told his students -laughing A stopped B to stop C stop D would stop Trang 2/4 - đề thi 140 Câu 20: Paul was -disappointed with his examination results that ... 3/4 - đề thi 140 Câu 36: We should warn the children to strangers A not speak B not to speaking C not to speak Câu 37: "How you do" A Not too bad C How you do? D to speak " -" B...
 • 4
 • 112
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 3) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 217 ppt

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 3) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 217 ppt
... developing? A After 800 B After 1945 C After 1845 D After 875 - - HẾT -Trang 4/4 - đề thi 217 ... often arrives at the office at nine o'clock, but because the storm, she was late this morning Trang 3/4 - đề thi 217 A B C Câu 44: He never goes home before he will finish his work A B C D Câu ... Pick the word which has the underlined part pronounced differently from the rest Trang 2/4 - đề thi 217 A cost B pleasure C dictates Câu 30: Smoke, dirt and noise are all kinds of A pollutant...
 • 4
 • 118
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 3) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 371 ppsx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 3) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 371 ppsx
... father was young, he -get up early to the gardening A got used to B use to C used to D is used to - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 371 ... very happy Câu 19: The teacher told his students -laughing Trang 2/4 - đề thi 371 A stopped B would stop C stop D to stop Câu 20: Paul was -disappointed with his examination results that ... will come B came C would come D had come Câu 35: " I have passed my driving test." Trang 3/4 - đề thi 371 A It is nice of you to say so C That is a good idea B Do you? D Congratulations! Câu 36:...
 • 4
 • 113
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 3) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 468 doc

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2011 (LẦN 3) MÔN TIẾNG ANH - Mã đề thi 468 doc
... developing? A After 800 B After 1945 C After 1845 D After 875 - - HẾT Trang 4/4 - đề thi 468 ... o'clock, but because the storm, she was late this morning A B C D Câu 44: He never goes home before he will finish his work A B C D Trang 3/4 - đề thi 468 Câu 45: The sun is so bright for us to ... you do" " -" A Yeah, Ok B How you do? C I'm well Thank you D Not too bad Câu 28: Pick out the word that has the stress differently from that of the rest Trang 2/4 - đề thi 468 A suppose...
 • 4
 • 130
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I ( 2010- 2011 ) MÔN: TIẾNG ANH ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐH – CĐ LẦN I ( 2010- 2011 ) MÔN: TIẾNG ANH ppsx
... following EXCEPT _ A discovering large quantities of polar ice and permafrost B monitoring weather conditions C collecting information showing volcanic action D performing scientific experiments ... travelled by train TRƯỜNG THPT MINH KHAI ĐÁP ÁN THI THỬ ĐH - CĐ LẦN I ( 2010 - 2011 ) MÔN: TIẾNG ANH Hướng dẫn chấm: M i đáp án 0,125 đ (8 0 câu x 0,125 = 10 i m) Mã đề: 121 Câu 01 Câu 02 Câu 03 Câu ... gain weight if he kept eating so much fat D His mother complained about his gaining weight if he kept eating so much fat 78 It’s unlikely to rain this afternoon A It will rain this afternoon...
 • 5
 • 230
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử trung học phổ thông quốc gia 2015đề thi thử trung học phổ thông quốc gia 2015 môn tiếng anhđề thi thử trung học phổ thông quốc gia môn toánđề thi thử trung học phổ thông năm 2015đề thi thử trung học phổ thông quốc gia 2015 môn toánđề thi thử trung học phổ thông quốc giakhóa luyện giải đề thi trung học phổ thông quốc gia môn tiếng anh moon vn có key cô vũ mai phươngđề thi khảo sát chất lượng giáo viên thcs môn tiếng anhđề thi khảo sát chất lượng giáo viên thpt môn tiếng anhđề thi thử đại học tham khảo dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi đại học cao đẳng luyện tập và củng cố lại kiến thức đã họctài liệu tham khảo và tuyển tập đề thi thử đại học giúp các bạn ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh cao đẳngde thi vao trung hoc pho thong nam 2014đại học quốc gia thành phố hồ chí minh trường phổ thông năng khiếu đề thi thử đại họcđề thi thử đại học môn sinh trường phổ thông năng khiếuđê thi sinh trung hoc pho thong quoc gia môn sinhBao cao tai chinh hop nhat 2010BCTC hop nhat quy III. 2010206-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (284).pdfNghị quyết của hội đồng quản trị ngày 17 11 2009Bao cao quan tri 6T dau nam 2017222-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (299).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU239-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (313).pdf261-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (333).pdf266-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (338).pdf269-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (340).pdf271-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (342).pdf272-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (343).pdf2014 THONG BAO DHCD BAT THUONGBài 28. Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi285-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (355).pdf317-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (384).pdf332-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (398).pdfLuận văn Thạc sĩ - Chưa phân loại | Hanoi University of Science, VNU336-LuanVanThacSi-ChuaPhanLoai (400).pdf