luat hon nhan gia dinh

Luật hôn nhân gia đình

Luật hôn nhân gia đình
... hội, khoản Điều 11 Luật hôn nhân gia đình năm 2000, án tuyên bố không công nhận họ vợ chồng; họ có yêu cầu nuôi chia tài sản, Toà án áp dụng khoản khoản Điều 17 Luật hôn nhân gia đình năm 2000 để ... 01/01/2003 họ chưa đăng ký kết hôn đăng ký kết hôn mà họ có yêu cầu ly hôn, Toà án thụ lý vụ án áp dụng quy định ly hôn Luật hôn nhân gia đình năm 2000 để giải vụ án ly hôn theo thủ tục chung Cần ... chị H có phải vợ chồng không Tại khoản 2.TT01: Đối với trường hợp nam nữ chung sống với vợ chồng từ ngày 03/01/1987 trở đến trước ngày 01/01/2001 (ngày Luật hôn nhân gia đình năm 2000 có hiệu lực)...
 • 3
 • 1,344
 • 21

Quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong việc chia tài sản theo pháp luật Hôn nhân gia đình hiện hành

Quyền bình đẳng giữa vợ chồng trong việc chia tài sản theo pháp luật Hôn nhân gia đình hiện hành
... cho quốc gia thành viên - Nguyên tắc bảo đảm công khai, minh bạch (Transparency): Mọi sách, pháp luật hành thành viên phải công khai minh bạch hoá, phải đảm bảo tính sáng sách, pháp luật - Nguyên ... (Standstill): Chỉ tiến hành giảm không tăng thêm biện pháp bảo hộ Theo nguyên tắc này, thành viên phải tuân thủ mức bảo hộ thoả thuận tại, không tăng biện pháp bảo hộ, đảm bảo công đối xử thành viên - Nguyên ... việc thúc đẩy xây dựng sách theo hướng cởi mở, minh bạch cải tiến công tác quản lý, hài hoà lợi ích thành viên, phối hợp ba mặt hành động: hành động đơn phương có phối hợp hành động tập thể hành...
 • 62
 • 897
 • 0

Luật Hôn nhân gia đình

Luật Hôn nhân gia đình
... luật hôn nhân gia đình Điều áp dụng quy định Bộ luật dân Các quy định Bộ luật dân liên quan đến quan hệ hôn nhân gia đình áp dụng quan hệ hôn nhân gia đình trường hợp pháp luật hôn nhân gia đình ... pháp luật hôn nhân gia đình cho hệ trẻ Điều Bảo vệ chế độ hôn nhân gia đình Quan hệ hôn nhân gia đình thực theo quy định Luật tôn trọng pháp luật bảo vệ Cấm tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, cản trở hôn ... quán hôn nhân gia đình Trong quan hệ hôn nhân gia đình, phong tục, tập quán thể sắc dân tộc mà không trái với nguyên tắc quy định Luật tôn trọng phát huy Điều áp dụng pháp luật hôn nhân gia đình...
 • 32
 • 557
 • 0

Quan hệ tài sản giữa vợ chồng trong bộ luật Hôn nhân gia đình năm 1986 và bộ luật Hôn nhân gia đình năm 2000

Quan hệ tài sản giữa vợ chồng trong bộ luật Hôn nhân gia đình năm 1986 và bộ luật Hôn nhân gia đình năm 2000
... tài sản vợ chồng luật Hôn nhân gia đình năm 1959 I/ Sở hữu chung tài sản II/ Việc quản lý tài sản Chương VI: Quan hệ tài sản vợ chồng luật Hôn nhân gia đình năm 1986 luật Hôn nhân gia đình năm 2000 ... CHỒNG TRONG BỘ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH NĂM 1986 VÀ NĂM 2000 I SỞ HỮU TÀI SẢN CHUNG: Luật Hôn nhân gia đình năm 1986 qui định chế độ tài sản vợ chồng chế độ tài sản chung hợp Tài sản chung vợ chồng ... đình 2000 14 15 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG Chương I: Quan hệ tài sản vợ chồng luật Hồng Đức Chương II: Quan hệ tài sản vợ chồng luật Gia Long Chương III: Quan hệ tài sản vợ chồng Dân luật...
 • 16
 • 609
 • 1

LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

LUẬT DÂN SỰ VÀ LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
... khoản Điều 643 Bộ luật dân 2005 II LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH Khái niệm Luật hôn nhân gia đình a, Đối tượng điều chỉnh Luật hôn nhân gia đình Đối tượng điều chỉnh Luật hôn nhân gia đình quan hệ xã ... không thuộc trường hợp luật cấm kết hôn Những người kết hôn không lực hành vi dân sự: Khoản Điều 10 Luật hôn nhân gia đình 2000 quy định: người lực hành vi dân không kết hôn Mất lực hành vi dân ... Luật hôn nhân gia đình Những nguyên tắc Luật hôn nhân gia đình nguyên lý, tư tưởng đạo quán triệt toàn hệ thống quy phạm pháp luật hôn nhân gia đình Nội dung nguyên tắc thể quan điểm pháp luật...
 • 22
 • 4,249
 • 29

Luật hôn nhân gia đình

Luật hôn nhân gia đình
... người không theo đạo gia đình gia đình cách mạng Minh ột cán dự nguồn quan Vì Minh gia đình yêu cầu Lan khỏi đạo Việc Minh gia đình ép Lan khỏi đạo hay sai? Có vi phạm luật hôn nhân gia đình không? ... đời tai nạn giao thông Ông bà nội ngoại từ chối nuôI dưỡng em Thy, em Thy phảI vào trại mồi côi Trong trường hợp ông bà nội ngoại có vi phạm pháp luật Hôn nhân gia đình không? Điều thứ luật ? Bạn ... hưởng đến tương lai họ không? Trả lời Sai Theo điều 22 Luật Hôn nhân gia đình vợ chồng tôn trọng quyền tự tính ngưỡng tôn giáo nhau, không cưỡng ép, cản trở nhau, theo không theo tôn giáo Hiện...
 • 18
 • 265
 • 0

Tài liệu Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập 1 pptx

Tài liệu Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập 1 pptx
... việc toán tài sản trường hợp huỷ hôn nhân trái pháp luật (Luật hôn nhân gia đình năm 2000 Điều 87) 21 Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập Quyền nghĩa vụ Luật có ... đức học, xã hội học, 18 Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập gia đình năm 19 86, sau có Luật trước có Luật hôn nhân gia đình năm 2000 sau có Luật (khoản 3) a) Trong ... khối tài sản chung, khối tài sản riêng vợ, chồng, Nhà nước hạn chế phát triển hôn nhân với động không lành mạnh - hôn nhân tiền Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập...
 • 116
 • 3,033
 • 17

Tài liệu Giáo trình Luật hôn nhân & gia đình- Tập 2 potx

Tài liệu Giáo trình Luật hôn nhân & gia đình- Tập 2 potx
... Cần Thơ Giáo trình Luật hôn nhân & gia đình- Tập Mục II Khối tài sản chung ****** Sự đơn giản luật viết Luật hôn nhân gia đình năm 20 00 có Điều 27 điều luật nói thành phần cấu tạo khối tài sản ... T .2, 1955 Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật hôn nhân & gia đình- Tập pháp luật6 Trước người thứ ba, gia đình hoá thân vào người chủ gia đình người nhân danh gia đình để xác lập, thực giao ... đd, tr 568 29 Xem Tài sản, đd, số 1 72 23 Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật hôn nhân & gia đình- Tập giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản ghi tên vợ chồng, tài sản liên quan tài sản chung;...
 • 93
 • 874
 • 13

Báo cáo " Về chế độ nuôi con nuôi trong Luật Hôn nhân gia đình " doc

Báo cáo
... muốn nuôi nuôi nên họ không kí v o đơn xin nhận nuôi việc nuôi nuôi không đợc đăng kí Điều chứng tỏ hai vợ chồng không mong muốn nuôi nuôi ngời tự xin nhận nuôi đợc Đồng thời, xét dới góc độ tình ... đăng kí nhận nuôi nuôi ghi rõ: "Ngời xin nhận nuôi nuôi phải nộp đơn xin nhận nuôi nuôi, đơn xin nhận nuôi nuôi phải có xác nhận quan, đơn vị nơi ngời nhận nuôi công tác uỷ ban nhân dân cấp x ... nhận nuôi nuôi Luật HN&GĐ năm 2000 quy định trờng hợp vợ chồng nhận nuôi nuôi (Điều 70) nhng lại quy định trờng hợp ngời có vợ (có chồng) nhận nuôi nuôi Thực tế có trờng hợp ngời muốn nuôi nuôi...
 • 4
 • 714
 • 5

Báo cáo " Những quy định mới của luật hôn nhân gia đình năm 2000 về quan hệ hôn nhângia đình có yếu tố nước ngoài" ppt

Báo cáo
... việc HN&GĐ yếu tố nớc ngo i Về nguyên tắc chung, Luật HN&GĐ năm 2000 quy định thẩm quy n giải quan hệ HN&GĐ yếu tố nớc ngo i thuộc quan cấp tỉnh Nghĩa l , việc h nh giao cho ủy ban nhân dân ... quy định Điều 106 Luật HN&GĐ năm 2000 điểm phù hợp với thực tế v phù hợp với quy định Bộ luật dân năm 1995 Luật HN&GĐ năm 2000 đ kế thừa chọn lọc v phát triển Luật HN&GĐ năm 1986 Quan hệ ... Nam Chính phủ quy định" (khoản Điều 102) Đây l quy định "m " Luật HN&GĐ năm 2000 Trong nghị định Chính phủ cần quy định rõ thẩm quy n giải trờng hợp n y, nên quan chức sở giải quan hệ n y thực...
 • 5
 • 527
 • 0

Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Hôn nhân gia đình” pptx

Đề tài: “Bài tập lớn môn Luật Hôn nhân gia đình” pptx
... cực luật hôn nhân gia đình 1959, 1980 luật Hôn nhân gia đình năm 2000 qui định: “ Điều 19: Bình đẳng nghĩa vụ quyền vợ chồng Nguy n Th Kim Cúc – 351823 - Nhóm Bài t p l n cu i kì môn Lu t hôn nhân ... trường , vấn đề xã hội hôn nhân gia đình ngày phức tạp Quan niệm hôn nhân mà mở rộng hơn, tình trạng trầm trọng, đời sống chung kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt vợ chồng li hôn để đảm bao ... phía pháp luật cần có chế định cụ thể vấn đề chia tài sản hôn nhân để tránh tình trạng hiếu nhầm vận dụng sai hay “lách luật .Một vấn đề đặt có hay không hợp đồng hôn nhân vợ chồng kết hôn, tài...
 • 16
 • 929
 • 0

Báo cáo " Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng theo điều 25 Luật Hôn nhân gia đình " pptx

Báo cáo
... trao đổi vợ chồng trách nhiệm vun đắp hạnh phúc gia đình, trách nhiệm với nhau, với v th nh viên khác Vì thế, thông thờng "công việc" m họ thực xuất phát từ lợi ích chung gia đình xét sở ... vợ chồng phải chịu trách nhiệm liên đới giao dịch dân hợp pháp vợ, chồng thực nhằm bảo đảm 24 - Tạp chí luật học nhu cầu sinh hoạt thiết yếu gia đình; v nh vậy, quyền lợi ngời thứ ba tham gia ... chung gia đình đợc diễn cách bình thờng v phải đợc bảo đảm t i sản chung vợ chồng Nếu Điều 25 Luật HN&GĐ năm 2000 đợc cụ thể hoá góp phần khắc phục đợc tình trạng vợ, chồng lợi dụng " iều luật" để...
 • 3
 • 452
 • 3

Báo cáo " Bàn thêm về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân theo pháp luật hôn nhân gia đình hiện hành " potx

Báo cáo
... n quy nh l i theo gi i phỏp sau: Khi chia ti s n chung, to ỏn cn c vo lớ do, m c ớch chia ti s n t nh ph m vi ti s n chung c chia Vi c chia ti s n chung cn c vo cỏc nguyờn t c chia ti s n li ... vụ hi u i v i th a thu n chia ti s n chung Theo chỳng tụi, c n quy nh rừ: Trong tr ng h p tho thu n chia ti s n chung th i kỡ hụn nhõn b to ỏn tuyờn b vụ hi u, ch ti s n chung c a v ch ng c khụi ... trờn c s nhu c u th c t c a gia ỡnh v kh nng kinh t c a cỏc bờn ho c quy t nh khụng chia ton b ti s n chung, ph n ti s n chung khụng chia c s d ng cho nhu c u c a gia ỡnh Kho n i u 29 Lu t HN&G...
 • 4
 • 629
 • 4

Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập 1 pdf

Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập 1 pdf
... sản trường hợp huỷ hôn nhân trái pháp luật (Luật hôn nhân gia đình năm 2000 Điều 87) 21 Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập Quyền nghĩa vụ Luật có quy định chi ... thủ tục ly hôn Hôn nhân cam kết vợ chồng việc chung sống xây dựng gia đình Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập MỤC I XÁC LẬP QUAN HỆ HÔN NHÂN: KẾT HÔN ****** Khái ... nghĩa vụ cha mẹ sau ly hôn (Luật hôn nhân gia đình năm 2000 Điều 87, dẫn chiếu đến khoản Điều 17 Luật) 22 Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập CHƯƠNG II THIẾT LẬP...
 • 116
 • 889
 • 5

Giáo trình: Luật Hôn nhân & gia đình doc

Giáo trình: Luật Hôn nhân & gia đình doc
... sản trường hợp huỷ hôn nhân trái pháp luật (Luật hôn nhân gia đình năm 2000 Điều 87) 21 Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập Quyền nghĩa vụ Luật có quy định chi ... thủ tục ly hôn Hôn nhân cam kết vợ chồng việc chung sống xây dựng gia đình Khoa Luật- Đại học Cần Thơ Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập MỤC I XÁC LẬP QUAN HỆ HÔN NHÂN: KẾT HÔN ****** Khái ... Giáo trình Luật Hôn nhân & gia đình- Tập GIỚI THIỆU PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM ****** I Các định nghĩa Pháp lý Gia đình tập hợp người gắn bó với hôn nhân, quan hệ...
 • 117
 • 473
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: bài tập lớn luật hôn nhân gia đìnhnguyên tắc luật hôn nhân gia đìnhvai trò luật hôn nhân gia đìnhđặc điểm luật hôn nhân gia đìnhkhái niệm luật hôn nhân gia đìnhtài liệu luật hôn nhân gia đìnhphụ nữ đơn thân luật hôn nhân gia đìnhgiáo trình luật hôn nhân gia đình tập 1tình huống pháp luật hôn nhân gia đìnhbáo cáo thực tập luật hôn nhân gia đìnhcâu hỏi trắc nghiệm về luật hôn nhân gia đìnhtổng kết thi hành luật hôn nhân gia đìnhthi hành luật hôn nhân gia đìnhhướng dẫn thi hành luật hôn nhân gia đìnhxử lý vi phạm luật hôn nhân gia đìnhPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học