Nhật bản thuần dưỡng cá ngừ đại dương

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương Trên Cơ Sở Kế Thừa Kinh Nghiệm Của Ngư Dân Phú Yên

Thiết Kế Sơ Bộ Tàu Câu Cá Ngừ Đại Dương Trên Cơ Sở Kế Thừa Kinh Nghiệm Của Ngư Dân Phú Yên
... đồng thời để bổ sung kinh nghiệm q báu dân gian vào cơng tác nghiên cứu khoa học nên tơi chọn đề tài: Thiết Kế Bộ Tàu Câu Ngừ Đại Dương Kế Thừa Kinh Nghiệm Của Ngư Dân Phú n ”.Lĩnh vực nghiên ... câu ngừ đại dương tỉnh Phú n 2.1.1Điều tra, thống kê số tàu mẫu câu ngừ đại dương Phú n Tập hợp tàu mẫu: Các tàu mẫu lựa chọn tập hợp tàu mẫu tàu đánh bắt xa bờ theo mẫu dân gian ngư dân ... Vụ Nam từ tháng đến tháng Các loại khai thác được: ngừ vây vàng, ngừ mắt to, nhám, cờ bườm ,cá cờ kiếm, nục heo v.v 1.3 CÁC TÀU CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG CỦA TỈNH PHÚ N, THỰC TRẠNG CƠNG...
 • 103
 • 682
 • 2

Quản trị rủi ro trong quá trình xuất khẩu ngừ đại dương ở Việt Nam

Quản trị rủi ro trong quá trình xuất khẩu cá ngừ đại dương ở Việt Nam
... Cơ sở lý luận quản trị rủi ro trình xuất Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro trình xuất ngừ đại dương Việt Nam Chương 3: Giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro trình xuất ngừ đại dương Việt ... giả chọn đề tài Quản trị rủi ro trình xuất ngừ đại dương Việt Nam mở hướng nghiên cứu cho Trong luận văn, tác giả tìm hiểu thực trạng rủi ro trình xuất ngừ đại dương Việt Nam, đồng thời ... QUÁ TRÌNH XUẤT KHẨU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Đánh giá chung tình hình xuất ngừ đại dương giới 2.1.1 Tình hình khai thác ngừ đại dương giới Trong cấu mặt hàng thủy sản, cá...
 • 77
 • 916
 • 4

Nghiên cứu phối trộn chitosan-gelatin làm màng bao thực phẩm bao gói bảo quản phile ngừ đại dương

Nghiên cứu phối trộn chitosan-gelatin làm màng bao thực phẩm bao gói bảo quản phile cá ngừ đại dương
... 0/100/0.1 2.2 Thử nghiệm bao gói phi lê ngừ đại dương Để đánh giá khả bảo quản màng, từ thí nghiệm tạo màng chọn loại màng tối ưu CG3 CGB3-2 em bao gói miếng ngừ đại dương fillet kích thước ... Trong nghiên cứu này, thử nghiệm dùng màng chitosan phối trộn gelatin có bổ sung chất kháng khuẩn Natri benzoat tối ưu CG3 CGB3-2 bao gói sản phẩm ngừ đại dương thấy sản phẩm bao gói màng đem ... chất lý màng nồng độ chất kháng khuẩn phối trộn vào cao độ giãn màng tăng 3.2 Bảo quản ngừ đại dương fillet Từ kết đánh giá chất lượng chọn màng mỏng tối ưu màng CG3 với tỷ lệ phối trộn chitosan/gelatin...
 • 7
 • 339
 • 0

Nghiên cứu phối trộn chitosan-gelatin làm màng bao thực phẩm bao gói bảo quản phi lê ngừ đại dương

Nghiên cứu phối trộn chitosan-gelatin làm màng bao thực phẩm bao gói bảo quản phi lê cá ngừ đại dương
... 0/100/0.1 2.2 Thử nghiệm bao gói phi ngừ đại dương Để đánh giá khả bảo quản màng, từ thí nghiệm tạo màng chọn loại màng tối ưu CG3 CGB3-2 em bao gói miếng ngừ đại dương fillet kích thước ... lên Trong nghiên cứu này, thử nghiệm dùng màng chitosan phối trộn gelatin có bổ sung chất kháng khuẩn Natri benzoat tối ưu CG3 CGB3-2 bao gói sản phẩm ngừ đại dương thấy sản phẩm bao gói màng ... KẾT LUẬN Hai màng bao có tỷ lệ phối trộn chitosan/gelatin (60/40) tỷ lệ phối trộn chitosan/ gelatin/natri benzoate 60/40/0,1% tối ưu sức căng độ giãn Phi ngừ đại dương bao gói màng có khả...
 • 7
 • 445
 • 3

LUẬN VĂN THẠC SỸ HẢI DƯƠNG HỌC PHÂN TÍCH SỐ SỐ LIỆU VIỄN THÁM NHẰM TÌM HIỂU KHẢ NĂNG TẬP TRUNG CỦA NGỪ ĐẠI DƯƠNG TẠI VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN TRUNG

LUẬN VĂN THẠC SỸ HẢI DƯƠNG HỌC PHÂN TÍCH SỐ SỐ LIỆU VIỄN THÁM NHẰM TÌM HIỂU KHẢ NĂNG TẬP TRUNG CỦA CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG TẠI VÙNG BIỂN XA BỜ MIỀN TRUNG
... NHIÊN NGUY N VĂN HƯ NG PHÂN TÍCH S LI U VI N THÁM NH M TÌM HI U KH N NG T P TRUNG C A CÁ NG Đ I DƯƠNG T I VÙNG BI N XA B MI N TRUNG Chuyên ngành: H i Dương h c Mã s : 60.44.97 LU N VĂN TH C S KHOA ... th c hi n t năm 2000-2008) t phân tích m i quan h gi a v i trư ng nhi t đ chlorophyll a nh m tìm hi u kh t p trung c a ng đ i dương t i vùng bi n xa b mi n trung Vi t Nam CHƯƠNG NGU N S ... 5(trái), tháng ph i), vùng bi n xa b mi n trung 24 Hình 25 phân b trung bình nhi t đ nư c bi n t ng m t tháng (trái), tháng ph i), vùng bi n xa b mi n trung 25 Hình 26 phân b trung bình nhi t đ...
 • 57
 • 397
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO " NGHIÊN CỨU PHỐI TRỘN CHI TOSAN – GELATI N LÀM MÀNG BAO THỰC PHẨM BAO GÓI BẢO QUẢN PHI LÊ NGỪ ĐẠI DƯƠNG " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... tăng 3.2 Bảo qu n ngừ đại dương fillet Từ kết đánh giá chất lượng ch n màng mỏng tối ưu màng CG3 với tỷ lệ phối tr n chitosan/gelatin 60/40 màng CGB3-2 với tỷ lệ phối tr n chitosan/gelatin ... Trường Đại học C n Thơ KẾT LU N Hai màng bao có tỷ lệ phối tr n chitosan/gelatin (60/40) tỷ lệ phối tr n chitosan/ gelatin/natri benzoate 60/40/0,1% tối ưu sức căng độ gi n Phi ngừ đại dương ... dùng màng chitosan phối tr n gelatin có bổ sung chất kháng khu n Natri benzoat tối ưu CG3 CGB3-2 bao gói s n phẩm ngừ đại dương thấy s n phẩm bao gói màng đem cấp đông h n chế phát tri n histamin...
 • 7
 • 222
 • 0

HIỆU QUẢ KINH TẾ THEO NHÓM CÔNG SUẤT TÀU CỦA CÁC TÀU CÂU NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở TỈNH KHÁNH HÒA pot

HIỆU QUẢ KINH TẾ THEO NHÓM CÔNG SUẤT TÀU CỦA CÁC TÀU CÂU CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG Ở TỈNH KHÁNH HÒA pot
... đồng nhóm tàu với công suất 90 hp 170,630 triệu đồng, nhóm tàu 370,790 triệu đồng 651,870 triệu đồng đại diện cho nhóm tàu cuối Phương pháp nghiên cứu Các tiêu kinh tế tính sau: -Hiệu kinh tế tàu ... kinh tế ba nhóm tàu thể qua bảng 142 Tạp chí Khoa học 2012:23b 140-146 Trường Đại học Cần Thơ Bảng 3: Một số tiêu kinh tế ba nhóm tàu câu ngừ đại dương (hp...
 • 7
 • 224
 • 0

Đề tài: “NGHIÊN CỨU PHỐI TRỘN CHITOSAN-GELATIN LÀM MÀNG BAO THỰC PHẨM BAO GÓI BẢO QUẢN PHI LÊ NGỪ ĐẠI DƯƠNG pptx

Đề tài: “NGHIÊN CỨU PHỐI TRỘN CHITOSAN-GELATIN LÀM MÀNG BAO THỰC PHẨM BAO GÓI BẢO QUẢN PHI LÊ CÁ NGỪ ĐẠI DƯƠNG pptx
... cứu phối trộn chitosan-gelatin làm màng bao thực phẩm bao gói bảo quản phi ngừ đại dương Mục tiêu: + Màng chitosan tạo thành có tính kháng khuẩn, kháng nấm hạn chế tổn thất dinh dưỡng thực ... phẩm phi ngừ đại dương sử dụng màng bao chitosan Qua hình cho thấy tổng số vi sinh vật hiếu khí bề mặt sản phẩm phi ngừ đại dương trước bảo quản 2,6.103 cfu/cm2 Sau cấp đông bảo quản ... ưu CG3 CGB3-2 bao gói sản phẩm ngừ đại dương thấy sản phẩm bao gói màng đem cấp đông hạn chế phát triển histamin so với mẫu đối chứng Sau thời gian bảo quản mẫu không bao gói màng hàm lượng...
 • 18
 • 526
 • 2

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu ngừ đại dương ở vùng biển miền trung và đông nam bộ

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới trong nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển miền trung và đông nam bộ
... (cá ngừ vây vàng, ngừ mắt to) nghề câu tay Quy trình, công nghệ khai thác ngừ đại dơng cải tiến (cá ngừ vây vàng, ngừ mắt to) nghề câu vàng Mô hình tổ chức đội tàu sản xuất nghề câu ... nục heo ngừ vây vàng nhám ngừ mắt to giả thu cờ đuối nhồng cờ hũ nhồng vằn thu ngàng thu thu rắn ngừ vây dài mặt trăng cờ giòn cờ hố sứa nhám ... tên i Tóm tắt báo cáo Báo cáo tổng kết khoa học kỹ thuật đề tài Nghiên cứu cải tiến ứng dụng công nghệ nghề câu ngừ đại dơng vùng biển miền Trung Đông Nam trình bày kết nghiên cứu đề tài năm...
 • 194
 • 538
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Tương quan biến động điều kiện môi trường và ngư trường nghề câu ngừ đại dương ở vùng biển khơi nam Việt Nam " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... gần bờ không thích hợp ngừ đại dơng Để tiến hành phân tích mối tơng quan biến động điều kiện môi trờng nghề câu ngừ đại dơng, có kết phân tích thống kê nghề câu hai vụ năm 2003 2004, nên ... 2003 có điều kiện nhiệt tốt nghề câu so với kỳ năm 2004 Ngợc lại, tháng năm 2003 lại có điều kiện nhiệt thuận lợi so với tháng năm 2004 2.2 Biến động ng trờng nghề câu ngừ đại dơng tơng quan ... tâm vùng biển xa bờ nơi khai thác có hiệu nghề câu suốt vụ Có thể khẳng định rằng, thời gian kéo dài vụ thời gian mà điều kiện nhiệt biển phù hợp với điều kiện nhiệt thích ứng ngừ đại...
 • 10
 • 258
 • 0

Xem thêm