giao an tang tiet TIENG ANH 7

giáo án tăng buổi tiếng anh 7

giáo án tăng buổi tiếng anh 7
... (có thể thay WEEK MONTH (tháng), YEAR(năm), DECADE(thập niên), CENTURY ) TWO DAYS AGO = cách ngày (có thể thay TWO DAYS ngữ danh từ thời gian khác : AN HOUR AGO = Cách tiếng ồng hồ, 300 YEARS AGO ... (sometimes) 16) I have met him before (never) 17) She will love him (always) =============================*****========================= Date: 8/12/2015 Period 25- 27: ASKING THE WAY A Grammar: * Asking ... much ?” to write questions and answers Vinh/ Dien Chau/ 55km Nghe An/ Thanh Hoa/ 50km Da Nang/ Hue/ 30km Ha Noi/ Hai Phong/ 27km Books/ 50.000 dong Envelope/ 2000 dong Postcard/ 5000 dong II Rearrange...
 • 34
 • 615
 • 0

GIAO AN TU CHON TIENG ANH 9 31 TIET

GIAO AN TU CHON TIENG ANH 9  31 TIET
... 1.Ba said Khanh should change the way he learn English” Ba told Khanh to lend him his history book Ba told Khanh to borrow his physics paper he wanted to check the answers Ba told Khanh to help ... told Khanh should learn the phonetic symbols to improve his English pronunciation Ba told Khanh to show him how to work that out Ba told Khanh to wait for him outside his office Ba told Khanh to ... Read the sentences Ba said to Khanh yesterday and change them into reported speech: 1“You should change the way you learn English” =>Ba said Khanh should………………… “Can you lend me your history book?”...
 • 94
 • 301
 • 0

Giáo án Tự chọn tiếng anh 10

Giáo án Tự chọn tiếng anh 10
... it away 30 It (be) now p.m.; and Jack (be) tired because he (work) hard all day WEEK: 9 -10 PERIOD: 9 -10 PD: _TD: _ PRESENT PERFECT Reviews the form and use of the present perfect + structure: ... leave it unlocked What will happen if my parachute (not open)? If he (wash) my car I’ll give him 10$ 10 If she (need) a radio she can borrow mine 11 If you (not go) away I’ll send for the police ... another meeting next week He finished (speak) and sat down He was fined for (drive) without lights 10 It is difficult to get used to (eat) with chopsticks 11 If you can’t turn the key try (out) some...
 • 34
 • 1,869
 • 30

Giáo án tự chon Tiếng Anh 7

Giáo án tự chon Tiếng Anh 7
... phiền (complaint) điềâu - Dùng a/ an danh từ đếm số - A đứng trước phụ âm, AN đứng trước nguyên âm ( U, E, O, A, I) - Không dùng a/ an danh từ số nhiều danh từ không đếm II Multiple choice: what ... WORLD I Speaking: 27 Cách dùng a few, fewer, more: a A few: môt vài, (nhưng đủ) - dùng kèm với danh từ đếm số nhiều S + V +a few + Noun - I have a few books b Fewer: hình thức so sánh ( few - a few) ... April tenth c 872 4910 d We’ll meet in front of ND school e Sure What’s time? f It’s Thi 6 Where will we meet? Week PERIOD TOPIC 3: HOME AND FAMILY I Speaking: 12 COMPARISONS A/ So sánh bằng: (equality)...
 • 65
 • 893
 • 20

giáo án chi tiết, có ảnh minh họa

giáo án chi tiết, có ảnh minh họa
... Hô hấp ? vai trò đời sống người ? hôm tìm hiểu :  GV ghi bảng a/ Hoạt động : ( 15 ‘) Hoạt động Giáo Viên Tìm hiểu hô hấp Hoạt động Học sinh Nội dung ghi GV:Nguyễn Trường Sinh Giáo án Sinh ... bào Lymphô hạch Amiđam , V.A tiết kháng thể để vô hiệu hóa tác nhân gây nhiễm Phổi lớp màng , dòch mỏng làm cho áp suất lúc =  làm phổi nở rộng xốp tới 700 – 800 triệu phế nang  diện ... , phế quản chức : Dẫn khí vào , làm ẩm , làm ấm không khí vào tham gia bảo vệ phổi + Hai phổi : Là nơi trao đổi khí thể môi trường GV:Nguyễn Trường Sinh Giáo án Sinh Học 4/ Họat động : (...
 • 6
 • 264
 • 0

giáo án tâm huyết tiếng anh 6

giáo án tâm huyết tiếng anh 6
... Consolidation:< mins> Giáo án Ta 6 Trường THCS – Mường Phăng Nguyễn Duy Quân Teacher repeats the content of the lesson Lets students read “remember” and learn by heard 3 .6: Homework: < 2mins> ... Lets students read “remember” and learn by heard 3 .6: Homework: < 2mins> Do exercise1,2, in the workbook < p 6- 7> How are you going to do? Giáo án Ta Trường THCS – Mường Phăng Nguyễn Duy Quân Period4: ... all these words Do exercise 1,3 in the workbook < p14- 16> How are you going to do? Period13: Date of planning: October 2nd 2007 Giáo án Ta 26 D D R A O B Trường THCS – Mường Phăng Nguyễn Duy Quân...
 • 118
 • 912
 • 4

Giáo án tăng tiết 12 ( Mới ) 2010 - 2011

Giáo án tăng tiết 12 ( Mới ) 2010 - 2011
... khổ )và khứ(trẻ đẹp, tự do, có người yêu, chơi xuân);giữa bên Giáo viên: Nguyễn Anh Dũng 43 Năm học : 2010 - 2011 Trường THPT Đức Linh Giáo án văn 12 ngoài(câm lặng)và bên (nổi sóng);giữa say(chập ... câu lục Giáo viên: Nguyễn Anh Dũng 17 Năm học : 2010 - 2011 Trường THPT Đức Linh Giáo án văn 12 sau (dàu-màu,xanh-duềnh, duềnh-quanh).Câu bát có vần: vần lưng tiếng thứ vần chân tiếng thứ -Về phối ... Va-ni-N1: câu a a Sê-khốp ý định viết thư cho tác giả M Go-N2 : câu b rơ-ki không quên đánh giá bàn luận S Giáo viên: Nguyễn Anh Dũng 30 Năm học : 2010 - 2011 Trường THPT Đức Linh Giáo án văn 12...
 • 50
 • 238
 • 0

Giao an tang tiet lọp/tuan11-22

Giao an tang tiet lọp/tuan11-22
... giờ: Vẽ tranh anh đội Cụ Hồ I Mục tiêu: Giúp hs biết -Thể tình cảm anh đội Cụ Hồ qua vẽ tranh -Biết yêu quý anh đội II.Hoạt động dạy học 1.Giới thiệu 2.Hớng dẫn HS vẽ tranh -Hỏi : Anh đội có ... nhà An toàn giao thông: Bài 3:Chọn đờng an toàn Phòng tránh tai nạn giao thông ( tiết 2) I.Mục tiêu: -HS xác định dợc diểm , tình không an toàn ngời bọ xe đạp để óc cách phòng tránh tai nạn giao ... dò: Nhận xét chung tiết học An toàn giao thông Bài 5: Em cần làm đểthực An toàn giao thông I.Mục tiêu: -HS biết phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thôngtheo luật giao thông đờng -Biết đề phơng...
 • 40
 • 235
 • 0

Tài liệu GIÁO ÁN GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LỚP 6 - Trường THCS Lương Khánh Thiện doc

Tài liệu GIÁO ÁN GIẢNG DẠY TIẾNG ANH LỚP 6 - Trường THCS Lương Khánh Thiện doc
... c.beef d water e tea f.chocolate Answer key : 1-d , 2-b , 3-f , 4-a , 5-c , 6- e - T asks students practice how to asks and answer at the store - T asks students learn by heart new words and structure ... there? - Two peoples • Who is this? - Storekeeper • And who is this? - Mrs.Vui • Where are they? - The Store Presentation - T asks the students to listen to A1a and check their guessing - Ss listen ... - T asks students practice asking buying at the store - Ss practice b, Listen and repeat Then practice the dialogue using these words - T asks students look at the picture and listen to A1b -...
 • 5
 • 1,646
 • 10

GIáo án bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 bài 4 speak tham khảo

GIáo án bồi dưỡng tiếng anh lớp 9 bài 4 speak tham khảo
... 2013-20 14 one point - How to improve your speaking skill - How to get good marks in English test - Which foreign English center -Why don’t we attend want to study if you have a English speaking ... 2013-20 14 English Ngo Van So Junior High School Academic year : 2013-20 14 Date of preparation: November 11th , 2012 Date of teaching : November 12th , 2012 Week : 12 Period : 23 Classes : 9A6,7 ... game” about Languages all game” over the world Example : A: I can speak English B: I can speak English and Chinese C: I can speak English, Chinese and French * Or Asks the students to look...
 • 15
 • 707
 • 0

giáo án bồi dưỡng tiếng anh lớp 8 tham khảo và thực hành

giáo án bồi dưỡng tiếng anh lớp 8 tham khảo và thực hành
... better and better (Tiếng Anh anh ngày trở lên tốt hơn) - These days more and more people are learning English (Ngày ngày có nhiều ngời học tiếng Anh) So sánh kép : Mẫu câu : The + so sánh + chủ ngữ ... diễn diễn tả hành động khứ kéo dài liên tục vừa chấm dứt Eg : - He's very tired now He has been walking for hours (Bây anh mệt Anh tiếng đồng hồ) b Thời hoàn thành tiếp diễn diễn tả hành động khứ ... at the station tonight (Anh ta đón anh trai nhà ga vào tối nay.) c Thời TD với always ta muốn phàn nàn hành động lặp lặp lại Eg : He's always losing his keys (Anh ta đánh chìa khóa) * Notes :...
 • 70
 • 1,316
 • 13

Giáo án tự chọn Tiếng Anh 12 chuẩn Kỳ I

Giáo án tự chọn Tiếng Anh 12 chuẩn Kỳ I
... first time I have gone to the ballet B It is the first time I have ever been to the ballet C It is the first time I am to the ballet D It is the first time I was to the ballet This is the first ... grade 12 Giang Löông Huøng Answer keys caring diversity 3.obedient responsibility behaviour reception partnership marriageable relationship 10 significant 11 communication 12 marvelous 13 installed ... guitar when I was sixteen B I have been playing the guitar since I was sixteen C I have started the guitar when I was sixteen D I have started the guitar since I was sixteen We have been cooking...
 • 51
 • 751
 • 18

Giao an tu chon Tieng Anh 9

Giao an tu chon Tieng Anh 9
... quan hệ cấu trúc khác - Có kỹ vận dụng kiến thức mệnh đề quan hệ việc giải loại hình tập hoạt đọng giao tiếp hàng ngày II, Sách tham khảo - Sách giáo khoa Tiếng Anh lớp - Sách ngữ pháp Tiếng Anh ... the active sentence and put the subject of the active sentence after by (if necessary) Ex: Lan learns English well English is learnt well by Lan 5, Notes: + We cant change an active sentence ... động giao tiếp hàng ngày II,Sách tham khảo -Sách giáo khoa Tiếng Anh Lớp - Sách Ngữ pháp Tiếng Anh thông dụng III, Nội dung 1, Content in Brief: - The uses of the Reported speech - Some changes...
 • 14
 • 896
 • 16

Giáo án tự chọn Tiếng anh 7

Giáo án tự chọn Tiếng anh 7
... So sánh bằng: (equality) S + V + AS ADJ/ ADV AS + S B/ So sánh hơn: (Comparatives) Tính từ ngắn: S + V + ADJ/ADV- ER + THAN + S2 Tính từ dài: S + V + MORE + ADJ/ ADV + THAN + S2 Ex: C/ So sánh ... phiền (complaint) điềâu - Dùng a/ an danh từ đếm số - A đứng trước phụ âm, AN đứng trước nguyên âm ( U, E, O, A, I) - Không dùng a/ an danh từ số nhiều danh từ không đếm II Multiple choice: what ... WORLD I Speaking: 27 Cách dùng a few, fewer, more: a A few: môt vài, (nhưng đủ) - dùng kèm với danh từ đếm số nhiều S + V +a few + Noun - I have a few books b Fewer: hình thức so sánh ( few - a few)...
 • 41
 • 872
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: giao an dien tu tieng anh 7 unit 14 a3giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 13giao an phu dao tieng anh 7 hoc ki 2giao an tu chon tieng anh 7 hoc ki 2giao an day them tieng anh 7 hoc ki 2giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 6giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 5giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 12giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 4giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 10giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 1giao an dien tu tieng anh 7 unit 12 b1giáo án điện tử tiếng anh 7 unit 11giao an dien tu tieng anh 7giao an hai buoi tieng anh 7chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm