Chương 6. Hàn Hồ quang nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ GMAW-Slide

Công nghệ hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, chương 2 pps

Công nghệ hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, chương 2 pps
... 18 -20 (mm) (mm) 0,6-1,0 1 ,2 2,0 3-5 6-8 8- 12 1 -2 1 -2 1 -2 2-3 0,5-0,8 0,8-1,0 1,6 -2, 2 1,8 -2, 2 1,8 -2, 2 hàn (mm) 0,50,8 0,81,0 1, 42, 0 2, 0 2, 5 50-60 70- 120 28 0 320 28 0380 28 0450 1 820 1 821 22 39 28 35 27 35 ... 14 -20 90-180 14 -20 1,5-4,0 1 ,2 2,0-4,0 16 -22 20 -28 20 -28 1503,0-4,0 1,4 3,0-4,0 16 -25 26 -35 26 -35 25 0 5,0-6,0 1,6 5,0-6,0 20 -30 28 -36 28 -36 23 05,0-5,0 2, 0 5,0-6,0 20 -30 20 -25 30 -25 360 Không 2, 0 ... 20 -30 24 -28 30 -28 25 0nhỏ 2, 0 9,0-11 20 -30 24 -28 30 -28 2, 0 380 cạnh 11-13 20 -30 4 -28 30 -28 320 mối hàn 2, 0 13-15 380 320 380 320 380 320 380 Bảng 3-6 Chế độ hàn bán tự động liên kết hàn giáp mối môi...
 • 6
 • 223
 • 1

Công nghệ hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, chương 1 pot

Công nghệ hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, chương 1 pot
... động tốt so với hàn hồ quang tay trình hàn không phát sinh khí độc Phạm vi ứng dụng: - Trong công nghiệp đại, hàn hồ quang nóng chảy môi tr-ờng khí bảo vệ chiếm vị trí quan trọng Nó hàn loại thép ... dày vật hàn 0,4 4,8 mm cần hần lớp mà vát mép , Từ 1, 6 10 mm Hàn lớp có vát mép , từ 3,2 25 mm phải hàn nhiều lớp I Vật liệu thiết bị hàn hồ quang điện cực nóng chảy môi tr-ờng khí bảo vệ Vật ... nóng chảy môi tr-ờng khí bảo vệ bao gồm : - Nguồn điện hàn - Cơ cấu cấp dây hàn tự động, mỏ hàn hay súng hàn đ-ờng ống dẫn khí, dẫn dây hàn cáp điện, chai chứa khí bảo vệ kèm theo đồng hồ , l-u...
 • 6
 • 387
 • 3

Tài liệu HÀN HỒ QUANG BẰNG ĐIỆN CỰC NÓNG CHẢY TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ BẢO VỆ. ppt

Tài liệu HÀN HỒ QUANG BẰNG ĐIỆN CỰC NÓNG CHẢY TRONG MÔI TRƯỜNG KHÍ BẢO VỆ. ppt
... hàn môi trường khí bảo vệ CO2 Chế độ hàn hồ quang điện cực nóng chảy Trongmôi trường khí bảo vệ CO2 (Điện cực chiều thuận nghịch) Thông số hàn Dòng hàn (A) Điện áp hồ quang (V) Tầm với điện cực( mm) ... nghệ hàn hồ quang điện cực nóng chảy môi trường khí bảo vệ Chuẩn bị liên kết trước hàn: Các yêu cầu hình dáng , kích thước, bề mặt liên kết phương pháp hàn hồ quang nóng chảy môi trường khí bảo ... nóng chảy môi trường khí bảo vệ bao gồm : - Nguồn điện hàn - Cơ cấu cấp dây hàn tự động, mỏ hàn hay súng hàn đường ống dẫn khí, dẫn dây hàn cáp điện, chai chứa khí bảo vệ kèm theo đồng hồ , lưu...
 • 9
 • 893
 • 10

Hàn Hồ Quang Điện Cực Không Nóng Chảy Trong Môi Trường Khí Bảo Vệ

Hàn Hồ Quang Điện Cực Không Nóng Chảy Trong Môi Trường Khí Bảo Vệ
... Nguồn nước làm mát kìm Kìm hàn Dây kim loại điền đầy Nguồn khí trơ Dây dẫn điện hàn Nguồn hàn Kim loại Bàn đạp chân Phng phỏp hn TIG CHU VN THAO Dây kẹp mát Dây dẫn khí 43 Hỡnh - S thit b hn ... nh hỡnh 9.Th nht h quang c thnh lp gia in cc tungsten v vt hn s dng phng phỏp mi h quang cao tn Mi h quang chm vo vt hn ớt c s dng H ướng hàn (a ) T riể n k h a i m ộ t vũng hàn nhỏ 750 (b ) D ... cho vic kim soỏt gii hn ca h quang, dũng in, di v in cc H quang Helium s cú tỏc ng n in ỏp gp khong chng 1.7 ln i vi h quang Argon Cung cp nhit v dũng in ln hn h quang argon Tuy nhiờn, Argon...
 • 23
 • 267
 • 0

Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ

Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ
... khâu cấp dây hàn vào vùng hồ quang khâu chuyển động hồ quang dọc theo trục mối hàn đợc thao tác tay gọi hàn hồ quang bán tự động dới lớp thuốc bảo vệ Hàn hồ quang dới lớp thuốc bảo vệ có đặc điểm ... nâng cao Hàn hồ quang dới lớp thuốc bảo vệ đợc tự động hai khâu cấp dây vào vùng hồ quang chuyển động hồ quang theo trục mối hàn Trờng hợp đợc gọi hàn hồ quang tự động dới lớp thuốc bảo vệ Nếu ... vật hàn cho hàn hồ quang dới lớp thuốc bảo vệ yêu cầu cẩn thận nhiều so với hàn hồ quang tay Mép hàn phải phẳng, khe hở hàn mối hàn đặn, không bị cong vênh, rỗ Với hàn hồ quang dới lớp thuốc bảo...
 • 7
 • 1,077
 • 36

Tài liệu Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ doc

Tài liệu Hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ doc
... khâu cấp dây hàn vào vùng hồ quang khâu chuyển động hồ quang dọc theo trục mối hàn đợc thao tác tay gọi hàn hồ quang bán tự động dới lớp thuốc bảo vệ Hàn hồ quang dới lớp thuốc bảo vệ có đặc điểm ... nâng cao Hàn hồ quang dới lớp thuốc bảo vệ đợc tự động hai khâu cấp dây vào vùng hồ quang chuyển động hồ quang theo trục mối hàn Trờng hợp đợc gọi hàn hồ quang tự động dới lớp thuốc bảo vệ Nếu ... vật hàn cho hàn hồ quang dới lớp thuốc bảo vệ yêu cầu cẩn thận nhiều so với hàn hồ quang tay Mép hàn phải phẳng, khe hở hàn mối hàn đặn, không bị cong vênh, rỗ Với hàn hồ quang dới lớp thuốc bảo...
 • 27
 • 1,015
 • 11

HÀN KHE hở hẹp nối các tấm THÉP có CHIỀU dày lớn với mối GHÉP KHÔNG vát mép BẰNG PHƯƠNG PHÁP hàn TRONG môi TRƯỜNG KHÍ bảo vệ

HÀN KHE hở hẹp nối các tấm THÉP có CHIỀU dày lớn với mối GHÉP KHÔNG vát mép BẰNG PHƯƠNG PHÁP hàn TRONG môi TRƯỜNG KHÍ bảo vệ
... phân tích cho thấy mối hàn sử dụng phương pháp hàn khe hở hẹp môi trường khí bảo vệ đạt chất lượng tương đương so với phương pháp hàn vát mép môi trường khí bảo vệ với chiều dày 5÷15 mm Kết báo ... chế độ, thông số hàn phù hợp để thực hàn nối thép chiều dày lớn phương pháp hàn khe hở hẹp môi trường khí bảo vệ với mối ghép không vát mép LỜI CÁM ƠN Các tác giả xin chân thành cảm ơn tài ... Hình dạng mối hàn ảnh hưởng tốc độ cấp dây Bảng Các thông số chế tạo thiết bị hàn khe hở hẹp nối thép chiều dầy lớn phương pháp hàn MAG khí bảo vệ CO với mối hàn không vát mép Đường Khí Dòng...
 • 8
 • 312
 • 3

Chương 2: Công nghệ hàn hồ quang điện cực nóng chảy môi trường khí bảo vệ pps

Chương 2: Công nghệ hàn hồ quang điện cực nóng chảy môi trường khí bảo vệ pps
... thông số số chế độ hàn môi tr-ờng khí bảo vệ CO2 Chế độ hàn hồ quang điện cực nóng chảy Trongmôi tr-ờng khí bảo vệ CO2 (Điện cực chiều thuận nghịch) Thông Đ-ờng kính dây hàn (mm) số hàn 0,5 0,8 1,0 ... tiết hàn , kiểu liên kết , kích cỡ thành phần điện cực , thành phần khí bảo vệ , vị ytí hàn , v.v Để có đ-ợc giá trị điện áp hàn hợp lý , phải hàn thử vài lần , bắt đầu giá trị điện áp hồ quang ... 15-60 17-75 Chế độ hàn tự động bán tự động liên kết hàn góc môi tr-ờng khí bảo vệ CO2 Đ-ờn Cạnh Số Dòng Tầm g Điện áp Tốc mối lớp điện với Chiều kính hàn Uh độ hàn hàn hàn hàn điện dày dây (V)...
 • 6
 • 161
 • 2

Chương trình quản lý đào tạo chạy trong môi trường mạng LAN (local area network)

Chương trình quản lý đào tạo chạy trong môi trường mạng LAN (local area network)
... 40E3 Chơng trình Quản đào tạo chạy môi trờng mạng lan Đặt vấn đề: 1.1 Sự cần thiết vịêc Quản Đào Tạo : Từ máy tính đời đến nay, ứng dụng lĩnh vực sống nói chung lĩnh vực quản nói riêng ... Chơng trình Quản Đào Tạo chạy môi trờng Mạng LAN Trong luận văn gồm ba chơng có cấu trúc nh sau: Chơng I: Đại cơng thiết kế Hệ thống phân tán Chơng II: Thiết kế toán thực tế : Chơng trình Quản ... ánh Dơng viết chơng trình phần mềm chạy máy vi tính đơn lẻ chạy mạng LAN công ty nhằm thực công việc Quản lí toàn hoạt động trình đào tạo học viên cho phòng đào tạo công ty, thời gian thực đề tài...
 • 69
 • 350
 • 0

Chương trình giáo dục sau đại học ngành môi trườngbảo vệ môi trường

Chương trình giáo dục sau đại học ngành môi trường và bảo vệ môi trường
... ngành Khoa học Môi trường ngành phù hợp Công nghệ Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường b) Người có tốt nghiệp đại học ngành gần Sinh học, Địa lý, ... có tốt nghiệp đại học loại trở lên thuộc ngành Khoa học Môi trường ngành phù hợp Công nghệ Môi trường, Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường, Quản lý Môi trường dự thi sau tốt nghiệp ... Hoá học, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Y học cộng đồng, phải học bổ sung kiến thức trước dự thi Nội dung kiến thức học bổ sung xác định dựa đối chiếu chương trình đào tạo Cử nhân Khoa học Môi trường...
 • 3
 • 420
 • 0

Chương trình khung đào tạo thạc sĩ ngành môi trườngbảo vệ môi trường

Chương trình khung đào tạo thạc sĩ ngành môi trường và bảo vệ môi trường
... môi trờng Sinh thái cảnh quan Quy hoạch sử dụng đất Vệ sinh môi trờng sức khoẻ cộng đồng * Luận văn tốt nghiệp Tổng cộng khung đào tạo thạc khmt 3 3 1,5 1,5 3 2 2 3 12/18 3 3 3 3 20 87 Ghi ... Viễn thám ứng dụng môi trờng Quy hoạch môi trờng Mô hình hoá quản lý môi trờng Công nghệ sinh học ứng dụng MTSM 512 MTPT 513 Môi trờng Sinh thái môi trờng Phơng pháp phân tích Môi trờng MTHd 507 ... môi trờng Việt Nam 506 507 508 chiến lợc phát triển bền vững Quy hoạch môi trờng Toán ứng dụng môi trờng Viễn thám ứng dụng môi tr- 509 510 ờng Hệ thống thông tin Địa lý Mô hình hoá quản lý môi...
 • 4
 • 292
 • 0

Tài liệu PHẦN 3: CÔNG NGHỆ HÀN - CHƯƠNG 2: HÀN HỒ QUANG TAY doc

Tài liệu PHẦN 3: CÔNG NGHỆ HÀN - CHƯƠNG 2: HÀN HỒ QUANG TAY doc
... 2.5.CÔNG NGHỆ HÀN HỒ QUANG TAY 2.5.1.Vị trí hàn 2.5.2.Các loại mối hàn 2.5.3.Chuẩn bị mép hàn 2.5.4.Chế độ hàn 2.5.5.Kỹ thuật hàn hồ quang tay 2.5.1.Vị trí hàn: Các dạng mối hàn vị trí không ... + Hàn ngữa:Ih giảm 20 ÷25% so với hàn sấp 2.5.5.Kỹ thuật hàn hồ quang tay: Chuyển động que hàn 2.5 5.Kỹ thuật hàn hồ quang tay:  Chuyển động que hàn + Dịch chuyển que hàn dọc theo hướng hàn ... để hàn hết chiều dài vật hàn( đường hàn) + Dịch chuyển que hàn dọc theo trục que hàn để trì hồ quang cháy ổn định + Dao động ngang que hàn để tạo bề rộng mối hàn 2.5.5.Kỹ thuật hàn hồ quang tay: ...
 • 42
 • 1,357
 • 15

Tài liệu PHẦN 3: CÔNG NGHỆ HÀN - Chương 3: HÀN HỒ QUANG TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG. doc

Tài liệu PHẦN 3: CÔNG NGHỆ HÀN - Chương 3: HÀN HỒ QUANG TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG. doc
... trình hàn Hàn tự động không hàn kết cấu vị trí mối hàn phức tạp  Hàn hồ quang tự động bán tự động phân làm hai loại:  Hàn hồ quang hở:Trong trình hàn, hồ quang mối hàn nhìn thấy  Hàn hồ quang ... 3.2.2 .Hàn tự động môi trường khí bảo vệ: 3.2.3 .Hàn bán tự động :hàn BTĐ, dây hàn luôn tự động Quá trình chuyển vào hồ quang, việc trì chiều dài hồ quang chuyển động dọc mối hàn tiến hành tay  Hàn ... trình hàn, hồ quang mối hàn bảo vệ lớp thuốc hàn nên không nhìn thấy 3.1.3.Phân loại: A .Hàn hồ quangTĐ BTĐ lớp thuốc B .Hàn hồ quangTĐ BTĐ môi trường khí bảo vệ A .Hàn hồ quang tự động bán tự động...
 • 21
 • 872
 • 1

CHƯƠNG 2: HÀN HỒ QUANG TAY ppt

CHƯƠNG 2: HÀN HỒ QUANG TAY ppt
... hn)v phớa ct h quang b thi lch Dựng tm kim loi Ferit chn v phớa h quang b thi lch 2.2.3.Hin tng thi t lch h quang: Thay i tip im u trờn vt hn.(Hỡnh 2-6) Ho quang bũ thoồi leọch Ho quang bỡnh thửụứng ... NGH HN H QUANG TAY 2.5.1.V 2.5.1.V trớ hn hn 2.5.2.Cỏc 2.5.2.Cỏc loi i hn Cỏ l i mi hn h 2.5.3.Chun 2.5.3 Chun b mộp hn hn 2.5.4.Ch 2.5.4 Ch hn hn 2.5.5.K 2.5.5.K thut hn h quang tay tay 2 V ... cung cp in cho h quang i i i 2.4 VT LIU HN H Q QUANG 2.4.1 4.1 in cc khụng núng chy 1.in chy 2.4.2.in 2.4.2.in cc núng chy g y 2.4.1.in cc khụng núng chy Gõy h quang v trỡ h quangchỏy n nh...
 • 42
 • 387
 • 3

CHƯƠNG 3 HÀN HỒ QUANG TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG

CHƯƠNG 3 HÀN HỒ QUANG TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG
... end 3. 3.VẬT LIỆU HÀN TỰ ĐỘNG VÀ BÁN TỰ ĐỘNG 3. 3.1 Dây hàn: 3. 3.2 Thuốc hàn: 3. 3 .3 Khí hàn: Quay 3. 3.1.Dây hàn  Que hàn dạng dây hàn Þ (1÷ 2)mm lại thành cuộn từ (4 ÷ 20) kg • Các cuộn dây hàn ... trình hàn Hàn tự động không hàn kết cấu vò trí mối hàn phức tạp  Hàn hồ quang tự động bán tự động phân làm hai loại:  Hàn hồ quang hở:Trong trình hàn, hồ quang mối hàn nhìn thấy  Hàn hồ quang ... end 3. 2.2 .Hàn tự động môi trường khí bảo vệ: 3. 2 .3. Hàn bán tự độ n g: Quá trình hàn BTĐ, dây hàn luôn tự động chuyển vào hồ quang, việc trì chiều dài hồ quang chuyển động dọc mối hàn tiến hành...
 • 21
 • 461
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệhàn hồ quang trong môi trường khí bảo vệtài liệu hàn hồ quang dưới lớp thuốc và trong môi trường khí bảo vệ docsơ đồ máy hàn tự động trong môi trường khí bảo vệthiết bị hàn trong môi trường khí bảo vệthiet bi han tu dong trong moi truong khi bao vegiới thiệu về thiết bị hàn bán tự động trong môi trường khí bảo vệhàn tự động trong môi trường khí bảo vệtổng quan về hàn hồ quang trogn môi trường khí bảo vệhàn hồ quang trong môi trường khí co2 co2 gas shielded metal arc welding gmawhàn hồ quang trong môi trường khí trơ mig metal inert gas gmawhồ quang cháy trong môi trường đặc biệtnồng độ trong môi trườngchương 5 ăn mòn trong môi trường khíso sanh giua han tu dong duoi lop thuoc va han tu dong trong moi truong khiTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươibao cao khao sat nha in94933445 hướng dẫn cai đặt va sử dụng gemphân tích các giá trị của cô bé bán diêm andersenPrepare 4 work bookPrepare 7 teacher book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOPhương thức khớp lệnh Định kỳ và khớp lệnh Liên tụcPDF Principles and Practice of Pediatric Plastic Surgery, Second Edition Two Volume Set 2nd 2016 PDFTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho500 thế võ tự vệ vojtechl levskyLý tiểu long võ công toàn thư đòn thế tự vệ 2001 phạm xuân thảoThiếu lâm tam túy quyển 1 túy quyền ngô tín lương dịch vũ ngọc hiền, 76 trang74 thế chiến đầu thiếu lâm quyền 2000 phong vũBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phinq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20176. Phieu bieu quyet y kien bieu quyet bang van banBC002 Bao cao tai chinh da kiem toan 2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN