Chương 5. Hàn SAW-Slide

Tài liệu PHẦN 3: CÔNG NGHỆ HÀN - Chương 5: HÀN VÀ CẮT BẰNG KHÍ pptx

Tài liệu PHẦN 3: CÔNG NGHỆ HÀN - Chương 5: HÀN VÀ CẮT BẰNG KHÍ pptx
... hàn khí: b Chế độ hàn khí: a.Phương pháp hàn khí: Căn vào hướng dịch chuyển mỏ hàn que hàn, ta chia hàn khí thành hai phương pháp:  Phương pháp hàn trái:Khi lửa hướng phía chưa hàn, trình hàn ... gang, hàn nối ống có đường kính nhỏ trung bình… hàn khí đóng vai trò quan trọng 5.2 VẬT LIỆU HÀN KHÍ: 5.2.1 .Khí oxy(O2): 5.2.2 .Khí Axetylen(C2H2): 5.2.3.Que hàn thuốc hàn: 5.2.1 .Khí Oxy: Để hàn cắt ... chất áp suất khí trời to 5.2.3.Que hàn -thuốc hàn: 1.Que hàn: 2.Thuốc hàn: 1.Que hàn: Dây hàn có Þ =(0.3 ÷12)mm  Que hàn phụ dùng để bổ sung kim loại cho mối hàn  Que hàn để hàn khí cần phải:...
 • 70
 • 756
 • 0

Giáo trình công nghệ hàn cắt kim loại - Chương 5

Giáo trình công nghệ hàn cắt kim loại - Chương 5
... tục 5. 6.3 Hàn ép chảy gián đoạn P Hình 5- 7 Sơ đồ nguyên lý trình hàn ép chảy gián đoạn 1- Lớp kim loại nóng chảy bề mặt kim loại tách xa 2- Lớp kim loại nóng chảy kim loại tiếp tục tiếp xúc 3- ... >P1 5. 3 Đặc điểm hàn điện tiếp xúc Hai kim loại tiếp xúc nên bảo vệ không cho không khí bên xâm nhạp vào vùng mối hanf, chất lợng mối hàn cao Điện trở tiếp xúc kim loại - kim loại, kim loại - điện ... 5. 1.2 Quá trình hình thành mối liên kế hàn hàn tiếp xúc Hàn tiếp xúc phơng pháp hàn áp lực Thực chất trình hàn tiếp xúc trình dịch chuyển phần tử kim loại tiến sát vào kim lkoại khoảng...
 • 11
 • 500
 • 5

Công nghệ hàn - Chương 5

Công nghệ hàn - Chương 5
... mỏ đẳng áp 5. Mỏ hàn( mỏ cắt): 5. 4 CÔNG NGHỆ HÀN KHÍ: 5. 4.1.Ngọn lửa hàn 5. 4.2 Các loại mối hàn 5. 4.3 Chuẩn bò vật hàn 5. 4.4.Kỹ thuật & chế độ hàn khí 5. 4.1.Ngọn lửa hàn:  Ngọn lửa hàn chia làm ... 5. 1.KHÁI NIỆM • 5. 1.1.Thực chất • 5. 1.2.Đặc điểm hàn khí • 5. 1.3 .Công dụng hàn khí 5. 1.1.Thực chất: Hàn khí gì? Hàn khí trình nung nóng vật hàn que hàn đến trạng thái hàn: kim loại ... (3 05 ÷ 4700C) với Oxy nguyên chất áp suất khí trời to 5. 2.3.Que hàn -thuốc hàn: 1.Que hàn: 2.Thuốc hàn: 1.Que hàn: Dây hàn có Þ =(0.3 ÷12)mm  Que hàn phụ dùng để bổ sung kim loại cho mối hàn...
 • 70
 • 286
 • 1

Giáo trình hàn tàu - Chương 5

Giáo trình hàn tàu - Chương 5
... b s s N Hình 5. 4a Hàn chồng mối Hình 5. 4b Hàn chồng hai mối Trờng hợp hàn hai mối (hình 5. 4-b) = N [], (5. 8) 2b Trong đó: b - chiều dài mối hàn - chiều cao mối hàn 70 Khi mối hàn hai mối chịu ... tĩnh Phơng pháp hàn ứng suất cho phép mối hàn Kéo [ ],k Nén [ ],n Cắt [ ], - Hàn hồ quang tay, dùng que hàn 42 0,9[ ]k [ ]k 0,6[ ]k [ ]k 50 [ ]k 0, 65[ ]k - Hàn khí - Hàn hồ quang tự ... kiểu hàn: kiểu chữ K nh mối hàn giáp mối (Hình 5. 11a) kiểu hai bên nh mối hàn chồng (Hình 5. 11b) S S Mối hàn chịu lực kéo mô men uốn (Hình 5. 12) Hình 5. 11a Hình 5. 11b b N M Hình 5. 12 Mối hàn chịu...
 • 10
 • 382
 • 9

chuong 5 ke toan quan tri cho viec ra quyet dinh ngan han

chuong 5 ke toan quan tri cho viec ra quyet dinh ngan han
... 15 20 20 $ 35 35 $ $ 2 65 2 65 1 15 180 180 $4 45 2 95 $$( 15) $ 35 35 - 25 Kt lun: Cn xem xột thờm!!! Nh vy, nu loi b b phn A, tng li nhun ca Cụng ty s gim $50 ,000 (b l $ 15, 000 so vi lói $ 35, 000 sau ... nghip - Hc vin Ti chớnh A 1.000 800 200 B 800 56 0 240 C 100 60 40 150 100 15 60 100 20 210 200 35 (10) 40 Tổng 1.900 1.420 480 2 65 180 4 45 35 - 24 Tỡnh 5: loi b hay tip tc kinh doanh ảnh hởng sau ... đợc Tổng P Lợi nhuận A 200 150 60 210 (10) L B mụn K toỏn doanh nghip - Hc vin Ti chớnh B 240 C 40 Tổng 480 100 100 200 40 15 20 35 2 65 180 4 45 35 Lói Lói - 22 Tình 5: Trong tỡnh ny, gi nh u tiờn...
 • 85
 • 1,425
 • 4

Giáo án HÀN: Chương 5

Giáo án HÀN: Chương 5
... mỏ hút mỏ đẳng áp 5. Mỏ hàn(mỏ cắt): 5. 4 CÔNG NGHỆ HÀN KHÍ: 5. 4.1.Ngọn lửa hàn 5. 4.2 Các loại mối hàn 5. 4.3 Chuẩn bò vật hàn 5. 4.4.Kỹ thuật & chế độ hàn khí 5. 4.1.Ngọn lửa hàn:  Ngọn lửa hàn ... nhỏ trung bình… hàn khí đóng vai trò quan trọng 5. 2 VẬT LIỆU HÀN KHÍ: 5. 2.1.Khí oxy(O2): 5. 2.2.Khí Axetylen(C2H2): 5. 2.3.Que hàn thuốc hàn: 5. 2.1.Khí Oxy: Để hàn cắt ta dùng O2 có độ tinh khiết ... với không khí áp suất khí trời với to = (3 05 ÷ 4700C) với Oxy nguyên chất áp suất khí trời to 5. 2.3.Que hàn -thuốc hàn: 1.Que hàn: 2.Thuốc hàn: 1.Que hàn: Dây hàn có Þ =(0.3 ÷12)mm  Que hàn phụ...
 • 70
 • 227
 • 1

GS.Nguyễn viết Trung - Chương 5: Mô hình Phần tử hữu hạn kết cấu liên hợp ống thép nhồi bê tông

GS.Nguyễn viết Trung - Chương 5: Mô hình Phần tử hữu hạn kết cấu liên hợp ống thép nhồi bê tông
... Chương 5: hình Phần tử hữu hạn kết cấu liên hợp ống thép nhồi tông Hình 5.2 Phân tích phần tử hữu hạn cột mảnh dài (a) Một nửa hình, (b) đỉnh đặt tải, (c) mặt cắt cột Hình 5.3 Đặt tải hình ... GS.Nguyễn viết Trung Chương 5: hình Phần tử hữu hạn kết cấu liên hợp ống thép nhồi tông Hình 5.1 Quan hệ ứng suất - biến dạng phi tuyến trục (a) b tông (b) thép Hai đường ... mặt cắt lõi b tông, (b) tác dụng tải mặt cắt thép (c) tác dụng tải toàn mặt cắt 89 GS.Nguyễn viết Trung Chương 5: hình Phần tử hữu hạn kết cấu liên hợp ống thép nhồi tông 5.3 MÔ HÌNH CỘT NGẮN...
 • 5
 • 644
 • 20

Tài liệu Chương 5: Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các Ngân haǹg docx

Tài liệu Chương 5: Kế toán nghiệp vụ thanh toán vốn giữa các Ngân haǹg docx
... hạch toán nghiệp vụ toán không dùng tiền mặt qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán QD số 44/2002/QD-TTg Thủ tướng Chính Phủ ngày 21/3/2002 việc sử dụng chứng từ điện tử làm chứng từ kế toán để hạch toán ... chứng từ kế toán để hạch toán toán vốn Tổ chức cung ứng dịch vụ toán QD số 1557/2001/QD-NHNN Thống đốc NHNN ngày 14/12/2001 việc ban hành quy chế toán bù trừ điện tử liên ngân hàng QD số 212/2002/QD-NHNN ... NHNN việc ban hành Quy trình kỹ thuật nghiệp vụ Chuyển tiền điện tử NHNN ND 64/2001/ND-CP Chính Phủ ngày 20/9/2001 hoạt động toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ toán QD số 226/2002QD-NHNN Thống đốc...
 • 6
 • 233
 • 0

Tài liệu công nghệ hàn , chương 5 pptx

Tài liệu công nghệ hàn , chương 5 pptx
... hàn khí kiểu đẳng áp ỏ 5. 4 CÔNG NGHỆ HÀN KHÍ: 5. 4.1.Ngọn lửa hàn 5. 4.2 Các loại mối hàn 5. 4.3 Chuẩn bò vật hàn 5. 4.4.Kỹ thuật & chế độ hàn khí 5. 4.1.Ngọn lửa hàn: Ngọn lửa hàn chia làm ba loại: ... 5. 1.KHÁI NIỆM • 5. 1.1.Thực chất • 5. 1.2.Đặc điểm hàn khí • 5. 1.3 .Công dụng hàn khí 5. 1.1.Thực chất: Hàn khí gì? Hàn khí trình nung nóng vật hàn que hàn đến trạng thái hàn: kim loại ... k) S =(1 - 5) mm 5. 4.3 Chuẩn bò vật hàn:  Trước hàn, cần phải váp mép, phải làm mép hàn khu vực quanh mối hàn rộng 2030 mm phía  Mép hàn phải làm x , oxyt, dầu mỡ…  Vật hàn trước hàn khí cần...
 • 70
 • 153
 • 0

Tài liệu giáo trình hàn tàu, chương 5 doc

Tài liệu giáo trình hàn tàu, chương 5 doc
... thức: l [], (5. 11) N N N L N N sin l Hình 5. 5 Kết cấu hàn chồng ( xiên) 50 K Hình 5. 5 Kết cấu hàn chồng ( dọc) 5. 2.2.3 Mối hàn dọc Ph-ơng mối hàn song song với ph-ơng lực Vì mối hàn dọc ứng suất ... hợp hàn mối (hình 5. 4-a) N b [], (5. 7) N N N b b s s N Hình 5. 4a Hàn chồng mối Hình 5. 4b Hàn chồng hai mối Tr-ờng hợp hàn hai mối (hình 5. 4-b) N 2b [], (5. 8) Trong đó: b - chiều dài mối hàn ... hai bên nh- mối hàn chồng (Hình 5. 11b) S S Mối hàn chịu lực kéo mô men uốn (Hình 5. 12) Hình 5. 11a Hình 5. 11b 74 b N M Hình 5. 12 Mối hàn chịu lực kéo mô men uốn 5. 2.3.1 Tr-ờng hợp hàn kiểu chữ K:...
 • 10
 • 289
 • 0

Chương 5: Tín dụng trung và dài hạn cho các doanh nghiệp

Chương 5: Tín dụng trung và dài hạn cho các doanh nghiệp
... Slide II- CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG TRUNG, DÀI HẠN 2.1 Cho vay mua sắm máy móc- thiết bị trả góp 2.2 Cho vay kỳ hạn (từ năm) _ _ 2.3 Tín dụng tuần hoàn 2.4 Tín dụng ... mức cho vay  Khái niệm: Hạn mức tín dụng trung, dài hạn số dư nợ cao mà NH cấp tín dụng cho DN hay dự án đầu tư kỳ _ _  Phương pháp xác định HMTD trung, dài hạn ... thời hạn cho vay kỳ hạn trả nợ 3.3.1 Xác định thời hạn vay: _ _ THỜI HẠN CHO VAY Thời hạn chuyển giao tín dụng (Giải ngân) Thời hạn ưu đãi tín dụng (ân hạn) ...
 • 13
 • 458
 • 5

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 5: Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp pdf

Bài giảng tài chính doanh nghiệp 2012 - Chương 5: Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp pdf
... chu kỳ kinh doanh DN ThS Nguyễn Thanh Huyền 5.1.2 Kết cấu tài sản ngắn hạn  Căn vào khâu trình KD: + Tài sản ngắn hạn khâu dự trữ + Tài sản ngắn hạn khâu sản xuất + Tài sản ngắn hạn khâu lưu ... dụng tài sản ngắn hạn 5.3.1 Các tiêu biểu hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn 5.3.2 Nâng cao hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn ThS Nguyễn Thanh Huyền 21 5.3.1 Các tiêu biểu hiệu sử dụng tài sản ngắn hạn - ... 5.1 Tổng quan tài sản ngắn hạn DN 5.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn 5.1.2 Kết cấu tài sản ngắn hạn ThS Nguyễn Thanh Huyền 5.1.1 Khái niệm tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn là...
 • 26
 • 596
 • 3

bài giảng cơ sở dữ liệu quan hệ và sql - chương 5: truy vấn con - cđ cntt hữu nghị việt hàn

bài giảng cơ sở dữ liệu quan hệ và sql - chương 5: truy vấn con - cđ cntt hữu nghị việt hàn
... Truy vấn 5.1 Định nghĩa 5.2 Truy vấn hàng đơn 5.3 Truy vấn nhiều hàng 5.4 Truy vấn nhiều cột 5.5 Truy vấn tương quan 5.6 Truy vấn phân cấp Chương Truy vấn 5-2 Truy vấn 5.1 Định nghĩa ... ename='King' CONNECT BY PRIOR emp_id=manager_id Chương Truy vấn - 26 Truy vấn 5.6 Truy vấn phân cấp Chương Truy vấn - 27 Truy vấn Câu hỏi tập  Trả lời câu hỏi phần 6.7 giáo trình Thực hành viết ... sánh với giá trị NULL trả NULL (dùng IN) Chương Truy vấn - 13 Truy vấn 5.4 Truy vấn nhiều cột Mỗi hàng câu truy vấn so sánh với giá trị câu truy vấn nhiều hàng nhiều cột SELECT col1, col2, FROM...
 • 28
 • 322
 • 0

CHƯƠNG 5: ĐẦU TƯ DÀI HẠN (INVESTMENT) ppsx

CHƯƠNG 5: ĐẦU TƯ DÀI HẠN (INVESTMENT) ppsx
... gốc để tính NPV Thời gian đầu tính từ thời điểm bắt đầu đầu thời điểm kết thúc đầu Thời gian đầu chia làm n kỳ Đối với hoạt động đầu dài hạn, kỳ đầu thường có thời gian năm ... giá ròng đầu thời điểm Tổng số chi cho đầu ban đầu - : Tổng trị giá thu nhập đầu i: - Chi phí sử dụng vốn hoạt động đầu * Nếu NPV > 0: Hoạt động đầu có lãi ròng => Đầu có hiệu ... Vậy, chi phí sử dụng vốn vốn dự án đầu 13,44% 5.2 Hiệu kinh tế đầu dài hạn Hiệu kinh tế đầu dài hạn thể qua tiêu chuẩn sau: dụng vốn i Giá trị ròng đầu (NPV) thời điểm chọn làm gốc thời...
 • 17
 • 336
 • 0

Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn tự động sử dụng trong chế tạo tàu vỏ thép, chương 5 doc

Nghiên cứu thiết kế quy trình công nghệ hàn tự động sử dụng trong chế tạo tàu vỏ thép, chương 5 doc
... (mm) Quá nhiệt Thường hóa Que hàn trần 1,2 0,6 0,7 2 ,5 Que hàn thuốc bọc dày 2,2 1,6 2,2 Hàn khí Hàn tự động 21 27 0,8 ÷ 1,2 0,8 ÷ 1,7 0,7 2 ,5 * Chế độ hàn Chế độ hàn có ảnh hưởng lớn đến kích ... vùng kết tinh lại khoảng (0,1 ÷ 5) mm  Vùng kết tinh lại Vùng kim loại bị nung nóng đến nhiệt độ (50 0 ÷ 700)oC Trong vùng xảy trình sáp nhập hạt tinh thể nhỏ lại với để tạo hạt tinh thể Quá trình ... nhiệt - Hàn với cường độ dòng điện hàn lớn hàn với lửa công suất lớn kích thước khu vực ảnh hưởng nhiệt lớn - Tốc độ hàn lớn kích thước khu vực ảnh hưởng nhiệt nhỏ * Thành phần kim loại vật hàn Tính...
 • 5
 • 262
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: môn học tài chính doanh nghiệp chương 5 đầu tư dài hạn của doanh nghiệpchương 5bài giảng toán 2 chương 5 bài 25bài giảng toán 2 chương 5 bài 24bài giảng toán 2 chương 5 bài 23bài giảng toán 2 chương 5 bài 21bài giảng toán 2 chương 5 bài 20bài giảng toán 2 chương 5 bài 19bài giảng toán 2 chương 5 bài 18bài giảng toán 2 chương 5 bài 17bài giảng toán 2 chương 5 bài 16bài giảng toán 2 chương 5 bài 15bài giảng toán 2 chương 5 bài 14bài giảng toán 2 chương 5 bài 11bài giảng toán 2 chương 5 bài 10so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆN111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)1.chuong trinh Dai hoi co dong 20172.Chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20167.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)8. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017110 amazing magic tricks3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 20164. Bao cao ban kiem soat nam 2016Don de cu nam 2016-vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNGTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBPhụ lục 1 (Điều 26 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ve so huu cua co dong lonCHAPTER 5: THE VALUE OF MONEY