bài tập quản trị doanh nghiệp

Bài tập quản trị doanh nghiệp

Bài tập quản trị doanh nghiệp
... kinh doanh - Sự yếu kỹ quản trị chuyên biệt - Do tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro chủ doanh tư nhân cao, chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu trách nhiệm toàn tài sản doanh nghiệp chủ doanh nghiệp ... điểm loại hình doanh nghiệp so với hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân công ty hợp danh Yếu điểm chế độ trách nhiệm không tách bạch doanh nghiệp chủ doanh nghiệp: +) Hoạt động kinh doanh không bền ... doanh: việc rút khỏi hoạt động kinh doanh gắn liền với việc thu hẹp giải thể chấm dứt hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp thu hẹp giải thể bán tài sản doanh...
 • 18
 • 5,042
 • 54

Bài tập quản trị doanh nghiệp

Bài tập quản trị doanh nghiệp
... giá trị MMTB tiến hành lý Trần Bảo Loan - 36 - http://www.ebook.edu.vn C Lượng giá trị tiêu hao dần trình phục vụ kinh doanh doanh nghiệp khả thu hồi lại D Sự giảm giá trị MMTB mà doanh nghiệp ... Tạo dựng đội ngũ quản trị viên kế cận với vị trí quản trị đội ngũ người lao động có trình độ tay nghề giỏi C Kích thích đội ngũ nhân viên, quản trị viên cấp không ngừng học tập, bồi dưỡng nâng ... ( doanh nghiệp) tới doanh nghiệp để nộp đơn ứng thi vào vị trí cần thiết mà doanh nghiệp cần tuyển C Tuyển mộ nhân trình hấp dẫn, khuyến khích người lao động tham gia ứng thi vào chức danh doanh...
 • 44
 • 3,001
 • 5

bài tập quản trị doanh nghiệp kèm lời giải đáp án

bài tập quản trị doanh nghiệp kèm lời giải đáp án
... sè VL§ tiÕt kiƯm n¨m KH GIẢI: Tháng có 31 ngày tháng 1,3,5,7,8,10,12 (mốc giao để nhớ tháng 8) Còn lại 30 ngày riêng tháng đặc biệt có 28 ngày 29ngày - Các tiêu phản ánh hiệu sử dụng VCĐ: ̅̅̅̅ ... Ko= VLĐTK=(76,89-83,57)x =- 51,96 (tr) Bài tập QTDN – 53TP1 Bài tập 6: Một DN chế biến TS mua máy cấp đơng trị giá 15.000$ Dự kiến sau năm sử dụng, giá trị lại 3.000$ Hãy tính khấu hao hàng năm ... tr.® - 30/7, DN liªn doanh víi mét ®¬n vÞ b¹n TSC§ trÞ gi¸ 500 tr.® Tû lƯ khÊu hao lµ 8%/ n¨m Yªu cÇu: X¸c ®Þnh sè tiỊn trÝch khÊu hao cđa DN n¨m KH GIẢI: Tháng có 31 ngày tháng 1,3,5,7,8,10,12...
 • 16
 • 2,103
 • 5

bài giảng quản trị doanh nghiệp

bài giảng quản trị doanh nghiệp
... tượng quản trị người Thứ hai: Quản trị doanh nghiệp có tính khoa học, nghệ thuật nghề IV Các trường phái quản trị doanh nghiệp Trường phái cổ điển quản trị doanh nghiệp Lý thuyết quản trị cách ... tuý - Doanh nghiệp liên doanh nhà nước - Doanh nghiệp hợp tác xã công ty - Doanh nghiệp tư nhân, Hộ kinh doanh cá thể Loại hình doanh nghiệp nhà nước tuý, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh ... Giỏo dc 1998 Lut doanh nghip, 2005 CHNG Doanh nghiệp đại cương quản trị doanh nghiệp I Khái niệm doanh nghiệp Khái niệm doanh nghiệp Từ góc độ hoạt động lao động sản xuất doanh nghiệp hiểu cộng...
 • 338
 • 3,387
 • 13

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 1

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 1
... HÀNH TRONG QUẢN TRỊ KINH DOANH 6/3/2 010 Chuong - Nhung van de co ban cua quan tri hoc CHƯƠNG NĂM – QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT T CHƯƠNG SÁU – QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CHƯƠNG BẢY – QUẢN TRỊ MUA SẮM, ... CHƯƠNG MỘT - NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ DN CHƯƠNG HAI – CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG BA – LẬP CHIẾN LƯC, C, KẾ HOẠCH TRONG QUẢN TRỊ KINH CH DOANH CHƯƠNG BỐN – ... VÀ TIÊU THỤ CHƯƠNG TÁM - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH CHƯƠNG CHÍN – ĐỔI MỚI QUẢN TRỊ KINH DOANH 6/3/2 010 Chuong - Nhung van de co ban cua quan tri hoc CHƯƠNG MỘT – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN TRỊ HỌC I.KHÁI...
 • 22
 • 1,142
 • 4

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 2

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 2
... A1% A2% M m1 b1% 6/3 /20 10 A3% P N m2 b2% n1 c1% n2 c2% n3 c3% CHUONG CS LY LUAN VE QTKD P 100% 27 III NGHỆ THUẬT QUẢN TRỊ KINH DOANH • Khái quát nghệ thuật quản trò kinh doanh : Nghệ thuật quản ... 6/3 /20 10 CHUONG CS LY LUAN VE QTKD Quản trò kinh doanh (t.t): Quản trò doanh nghiệp gọi quản trò kinh doanh Quản trò Kinh doanh trình tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích chủ doanh nghiệp ... QUẢN TRỊ KINH DOANH: 6/3 /20 10 Kinh doanh doanh nghiệp: Kinh doanh có đặc điểm chủ yếu sau: – Kinh doanh phải chủ thể thực gọi chủ thể kinh doanh Chủ thể kinh doanh gồm cá nhân, hộ gia đình, doanh...
 • 35
 • 1,144
 • 2

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 3
... lời cho câu hỏi doanh nghiệp nằm ngành kinh doanh nào, vò trí doanh nghiệp môi trường, vai trò ngành kinh doanh doanh nghiệp chiến lược cấp kinh doanh: chiến lược xác đònh doanh nghiệp nên cạnh ... tài Hình thức tổ chức quản trò doanh nghiệp 6 /3/ 2010 cấu doanh nghiệp chien luoc, ke hoach Chuong - Lap 34 Cơ QTDN Kỹ thuật SWOT ( Strengths - Weaknesses - pportunities - Threats) 1.Phân tích, ... tranh doanh nghiệp 6 /3/ 2010 Chuong - Lap chien luoc, ke hoach QTDN 10 Bước : Đánh giá laiï sứ mệnh mục tiêu chiến lược doanh nghiệp Các nguồn lực doanh nghiệp Cơ hội môi trường Những hội doanh nghiệp...
 • 39
 • 1,958
 • 3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 4

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 4
... ĐỐC PX Ghi chú: Qhệ trực tuyến - - - - - - - - - Qhệ chức 6/3/2010 Chuong - To chuc bo may va dieu hanh QTKD 12 2.2 .4 Hệ thống quản lý kiểu trực tuyến - chức (t.t) Cách tổ chức có ưu điểm ... Điểm tư vấn Điểm tư vấn Phòng Kinh Doanh Phòng Công nghệ Phòng Thiết kế, chuẩn bò SX Ghi chú: Qhệ trực tuyến - - - - - - - - - Qhệ tư vấn 6/3/2010 Chuong - To chuc bo may va dieu hanh QTKD ... Marketing Quản trò nhân Tài – kế toán - Chủng loại sản phẩm - Số lượng sản phẩm - Chi phí cho sản phẩm - Mức độ hoàn thành cá nhân dây chuyền SX - Doanh số - Chi phí bán hàng - Chi phí quảng cáo - Việc...
 • 36
 • 926
 • 2

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 5

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 5
... tổ chức doanh nghiệp thời kỳ Thursday, June 03, 2010 CHUONG5-QUAN TRI NGUON NHAN LUC Hoạch đònh nguồn tài nguyên nhân lực (t.t) Tiến trình gồm có ba bước: - Kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp sở ... CHUONG5-QUAN TRI NGUON NHAN LUC 21 Những nội dung tiêu chuẩn công việc (tt) - Tuổi đời - Sức khoẻ - Ngoại hình - Năng khiếu đặc biệt yêu cầu đặc biệt ghi tốc ký, đánh máy - Hoàn cảnh gia đình - ... Thursday, June 03, 2010 CHUONG5-QUAN TRI NGUON NHAN LUC Sơ đồ dự trữ cán quản lý GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHÒNG THIẾT KẾ TỔNG HP *** 45 Ô NAM PHÒNG MARKETING OOO 52 Ô AN *** 55 Ô HAI *** 42 BÀ NGỌC ** 32...
 • 32
 • 672
 • 2

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 6

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 6
... thống sản xuất: - Chức nhiệm vụ doanh nghiệp - Đặc điểm sản xuất cung cấp sản phẩm - Đặc điểm cấu trúc sản xuất - Công nghệ, thiết bò sản xuất Thursday, June 03, 2010 CHUONG6-QUAN TRI QUA TRINH ... Trình độ tổ chức quản trò tổ chức sản xuất - Lực lượng lao động - Khả kỹ thuật công nghệ - Nguyên vật liệu hệ thống tổ chức bảo đảm chúng CHUONG6-QUAN TRI QUA TRINH SAN XUAT 24 2.3 Quản trò chất ... CHUONG6-QUAN TRI QUA TRINH SAN XUAT 19 Điều hành sản xuất theo phương pháp KANBAN ( Nhật Bản) (t.t) Phương pháp KANBAN bao gồm thông tin cần thiết KANBAN - …… sau: - …… - Loại đối tượng chế biến -...
 • 28
 • 739
 • 1

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 7

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp - Chương 7
... • - Có giá trò thấp, • • • • Hàng hóa ng khách hàng mua ch ng • - Có giá trò cao • - Phân biệt nhãn hiệu, chênh lệch giá ch - Tiêu chuẩn hóa cao, quảng cáo rầm rộ ng - Phân phối rộng rãi ng - ... nhà chế • - Tạo cho hàng hóa ng • • tạo - Nhãn hiệu riêng (Toyota, GMC) - Nhãn hiệu gia đình (Sharp, Vietronic, Toshiba) • • • thương hiệu riêng - Luôn củng cố tên ng tuổi nhãn hiệu - Nhãn hiệu ... không thích hợp phải thay đổi - Bảo vệ quyền nhãn hiệu Bao bì • - Bảo vệ thuộc tính vật chất sản phẩm • - Sử dụng dễ dàng ng ng • - Bao bí sử dụng ng nhiều lần • - Biểu tượng ( logo) ng Price...
 • 25
 • 552
 • 3

Bài giảng quản trị doanh nghiệp

Bài giảng quản trị doanh nghiệp
... VI: quản trị nhân doanh nhiệp Chương I: Đại cương quản trị dN I Doanh nghiệp kinh tế thị trường Khái niệm doanh nghiệp Các loại hình doanh nghiệp II Quản trị doanh nghiệp Khái niệm quản trị doanh ... tế kỹ thuật a Doanh nghiệp nông nghiệp b Doanh nghiệp công nghiệp c Doanh nghiệp thương mại d Doanh nghiệp dịch vụ I Dn kinh tế thị trường 2.1.1 Doanh nghiệp chủ sở hữu a Doanh nghiệp Nhà nước ... hình doanh nghiệp 2.2 Căn vào quy mô a Doanh nghiệp quy mô lớn b Doanh nghiệp quy mô vừa c Doanh nghiệp quy mô nhỏ 2.3 Căn vào mục tiêu hoạt động a Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh b Doanh nghiệp...
 • 104
 • 415
 • 3

Tài liệu Tài liệu ôn tập quản trị doanh nghiệp docx

Tài liệu Tài liệu ôn tập quản trị doanh nghiệp docx
... đầu Quãng đời lại ông dự kiến 15 năm Công ty lấy thời gian làm sở tính toán ông sống a Nếu công ty bảo hiểm tính toán với mức lãi suất 5% năm ông Alain phải trả để có hợp đồng mà ông nhận 10.000$ ... vào cuối năm b Nếu lãi suất 10% ông phải trả bao nhiêu? c Nếu ông có 30.000$ để mua hợp đồng hàng năm ông nhận công ty bảo hiểm tính lãi suất 5%? 10%? Bài Một công ty xem xét việc đầu tư cho thiết ... kết câu c câu d Bài Ông Alain 63 tuổi nghỉ hưu muốn có thu nhập ổn định cách mua hợp đồng vô hạn công ty bảo hiểm Loại hợp đồng trả cho ông ta khoản tiền cố định hàng năm ông ta mua lượng tiền...
 • 4
 • 865
 • 9

Bài tập quản trị tác nghiệp NPC

Bài tập quản trị tác nghiệp  NPC
... 80 Mức đồ ùn tắc giao thông 0.3 85 85 90 Một doanh nghiệp A có kế hoạch xây dựng nhà máy Hiện doanh nghiệp tìm địa điểm khác Bạn giúp doanh nghiệp chọn lấy địa điểm xây dựng địa điểm nêu với ... tốt xác suất số sinh viên tăng 60% , xác suất để lượng sinh viên không đổi hàng năm 40% Một nhà quản trị xem xét chọn lựa địa điểm để thuê làm trung tâm dạy ngoại ngữ Ông ta đưa nhân tố để đánh ... b Nơi có lợi cạnh tranh xét số lượng hàng BÀI TẬP THIẾT KẾ SẢN PHẦM VÀ HOẠCH ĐỊNH CÔNG SUẤT Công suất thiết kế dây chuyền sản xuất 90 sp/ngày...
 • 5
 • 1,021
 • 9

bài giảng quản trị doanh nghiệp – ths. trần phi hoàng

bài giảng quản trị doanh nghiệp – ths. trần phi hoàng
... trình quản trị doanh nghiệp Tác giả: TS Nguyễn Minh Tuấn, Th.S Phạm Đình Tịnh Khoa Quản Trị Kinh Doanh- ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Quản trị học Tác giả: TS Nguyễn Minh Tuấn & nhiều tác giả Khoa Quản Trị ... Kinh Doanh- ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Giáo trình Marketing Căn Bản Tác giả: TS Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Quản Trị Kinh Doanh- ĐH Công Nghiệp Tp.HCM Chương TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP QUẢN TRỊ: ... trường tác nghiệp hay môi trường nội doanh nghiệp • Bao gồm mối quan hệ phận chức doanh nghiệp: Mối quan hệ nhân viên với nhân viên, nhân viên với nhà quản trị, nhà quản trị với doanh nghiệp •...
 • 131
 • 1,066
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập quản trị doanh nghiệp sơ đồ mạngbài tập quản trị doanh nghiệp chương 3bài tập quản trị doanh nghiệp có lời giảibài tập quản trị doanh nghiệp 2010bài tập quản trị doanh nghiệp thương mạihướng dẫn giải bài tập quản trị doanh nghiệpcách làm bài tập quản trị doanh nghiệpbài tập quản trị doanh nghiệp có đáp ánbài tập quản trị doanh nghiệp chương 2giải bài tập quản trị doanh nghiệpbài tập quản trị doanh nghiệp kinh tế quốc dânbài tập quản trị doanh nghiệp nông nghiệpbai tap quan tri doanh nghiep co giai chuong 4bài tập quản trị tác nghiệp doanh nghiệp thương mạibài tập và bài giải quản trị doanh nghiệpSHA Bao cao BKS 2017Quy che noi bo ve quan tri cong tyVKC CBTT bat thuong 24h ve thay doi giay phep kinh doanh lan thu 18 DA KYBáo cáo thường niên 2016 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNHSHA03-Don ung cu HDQT BKSGiay CNDKKD lan thu 17 da kySHA03-Giay Uy quyen - Mau 2016SHA To trinh thu lao HDQT va BKS SHA 2017SHA To trinh ve giao dich cac ben lien quanSHA-Quy che to chuc Dai hoi 2017Dieu le cong ty 20178. To trinh ve bo sung nganh nghe kinh doanhThu moi tham du DHDCD- Các file kèm theo. 4. Giay Uy quyenKhung vien 8 - thuthuatphanmem.vnKhung vien 9 - thuthuatphanmem.vn3. Bao cao hoat dong cua HDQT (Repaired)bạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo ánMau bia 2 - thuthuatphanmem.vnMau bia 4 - thuthuatphanmem.vn