Quản lý tài chính tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an

Quản tài chính tại trường Cao đẳng phạm Nghệ An

Quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An
... QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN 42 3.1 Giới thiệu trường Cao đẳng phạm Nghệ An 42 3.1.1 Tổ chức máy 43 3.1.2 Đội ngũ 44 3.2 Quản tài trường Cao đẳng phạm Nghệ An ... tác quản tài trường Cao đẳng phạm Nghệ An Chương IV Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tài trường Cao đẳng phạm Nghệ An CHƢƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ... chế quản tài trường Cao đẳng phạm Nghệ An? Đối tƣợng và pha ̣m vi nghiên cƣu: ́ 3.1 Đối tượng nghiên cứu : Công tác quản tài theo chế tự chủ tài trường Cao đẳng phạm Nghệ An 3.2 Phạm...
 • 89
 • 228
 • 0

Quản tài chính tại trường cao đẳng phạm nghệ an

Quản lý tài chính tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an
... QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN 42 3.1 Giới thiệu trường Cao đẳng phạm Nghệ An 42 3.1.1 Tổ chức máy 43 3.1.2 Đội ngũ 44 3.2 Quản tài trường Cao đẳng phạm Nghệ An ... quan đến quản tài trường 3.2.2 Các nguồn lực tài 44 45 3.2.3 Thực trạng quản lý, sử dụng nguồn lực tài 52 3.2.4 Đánh giá tổng quát tình hình thực quản tài trường Cao đẳng phạm Nghệ An ... THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM NGHỆ AN 64 4.1 Giải pháp phía trường Cao đẳng phạm Nghệ An 64 4.1.1 Về nhận thức 64 4.1.2 Tăng cường nguồn lực tài 64 4.1.3 Hoàn...
 • 13
 • 55
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản thiết bị dạy học tại trường cao đẳng phạm Nghệ An

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy học tại trường cao đẳng Sư phạm Nghệ An
... dụng thiết bị dạy học Để góp phần nâng cao hiệu quản thiết bị dạy học nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo trường, chọn đề tài Một số biện pháp nâng cao hiệu quản thiết bị dạy học trường ... 1.2.2 Thiết bị Thiết bị dạy học 16 1.2.3 Quản quản thiết bị dạy học 18 1.2.4 Hiệu hiệu quản TBDH .21 1.2.5 Biện pháp bện pháp nâng cao hiệu QLTBDH 22 1.3 Một số vấn ... NGHỆ AN, 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐINH VĂN HOÀN MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ THIẾT BỊ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản giáo...
 • 102
 • 188
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản thiết bị dạy học tại trường cao đang phạm nghệ an

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thiết bị dạy học tại trường cao đang sư phạm nghệ an
... Một số biện pháp nâng cao hiệu quản thiết bị dạy học trường Cao phạm Nghệ An Mục đích nghiên cúu Đề xuất số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quản thiết bị dạy học trường cao đẳng phạm ... 1.2.2 Thiết bị Thiết bị dạy học 16 1.2.3 Quản quản thiết bị dạy học 18 1.2.4 Hiệu hiệu quản TBDH 21 1.2.5 Biện pháp bện pháp nâng cao hiệu QLTBDH 22 1.3 Một số vấn ... mặt luận cho việc quản thiết bị dạy học trường Cao đẳng - mặt thực tiễn: Đề tài đề xuất số biện pháp quản TBDH có tính khoa học nhằm nâng cao hiệu QLTBDH trường Cao đẳng phạm Nghệ An...
 • 83
 • 176
 • 0

Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của bài thi viết cuối học kỳ i dành cho sinh viên chuyên anh năm thứ hai tại trường cao đẳng phạm nghệ an và một số gợi ý thay đổi

Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của bài thi viết cuối học kỳ i dành cho sinh viên chuyên anh năm thứ hai tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an và một số gợi ý thay đổi
... testing), testing writing (types of writing, criteria of testing writing and problems in testing writing) and the criteria of a good test with a focus on reliability in which factors affecting ... (definitions, approaches, roles, purposes and relationships between testing and teaching- learning); testing writing (types of writing, criteria of testing writing and problems in testing writing); ... has practicality if it does not involve much time or money in constructing, implementing and scoring it 1.3.3 Discrimination It is said to be incomplete without considering the discrimination of...
 • 42
 • 375
 • 0

phân tích công việc của chức danh trưởng phòng hành chính- quản trị tại trường cao đẳng phạm hà nội

phân tích công việc của chức danh trưởng phòng hành chính- quản trị tại trường cao đẳng sư phạm hà nội
... tả công việc BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- QUẢN TRỊ Chức danh công việc Người giám sát Trưởng phòng Hành Hiệu trưởng chính- Quản trị Bộ phận Mã số Phòng Hành 02/QL chính- Quản trị ... Hiệu trưởng, Trưởng phòng Tổ chức, tả công việc Trưởng phòng Hành chính- Quản trị Thu thập thông tin * Ngày 07/10/2011, tới trường Cao đẳng phạm Nội gặp Trưởng phòng Hành chính- Quản trị ... với công việc 1.3 Xác định công việc cần phân tích * Công việc cần phân tích: - Tên công việc : Trưởng phòng - Bộ phận: Phòng Hành Quản trị - Số người thực công việc: - Người đảm nhận công việc: ...
 • 61
 • 1,137
 • 1

Thực trạng biện pháp quản hoạt động ở trường Cao Đẳng phạm TW TP HCM

Thực trạng biện pháp quản lý hoạt động ở trường Cao Đẳng Sư phạm TW TP HCM
... TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC NGỒI LỚP TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TP. HCM 2.1 Vài nét mẫu khảo sát 2.1.1 Vài nét trường Cao đẳng phạm Trung ương TP HCM Trường Cao đẳng phạm Trung ... tài: Thực trạng biện pháp quản hoạt động học trường Cao đẳng phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh” thực Mục đích nghiên cứu Trên sở khảo sát thực trạng cơng tác quản hoạt động học trường ... 3.1 Khách thể: Quản hoạt động dạy học trường Cao đẳng phạm Trung ương thành phố Hồ Chí Minh 3.2 Đối tượng: Thực trạng biện pháp quản hoạt động học trường Cao đẳng phạm Trung ương thành...
 • 105
 • 252
 • 0

Tài liệu TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM NGHỆ AN THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA BÁC docx

Tài liệu TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA BÁC docx
... phạm Nghệ An Người thăm trường - Điểm qua thành tựu thầy trò trường Trung học- trường Cao đẳng phạm Nghệ An gần nửa kỷ thực lời dạy Bác Bài nói chuyện Hồ Chủ tịch Trường Trung học phạm Nghệ ... Thành, thăm Nông trường Đông Hiếu Nghĩa Đàn Thầy trò Trường Trung học - Cao đẳng phạm Nghệ An thực lời Bác dạy (1961- 2007) Thế hệ thầy - trò Trường Trung học phạm Nghệ An đón Bác năm 1961 ... 1980, Trường có định đổi thành Trường Cao đẳng phạm Nghệ An Từ đó, năm 2001 trường đào tạo 5.400 sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng phạm, bồi dưỡng 2.100 giáo viên hệ 10 + lên trình độ Cao đẳng; ...
 • 8
 • 339
 • 0

Một số biện pháp quản hoạt động tự học của sinh viên khoa giáo dục mầm non trường cao đẳng phạm nghệ an

Một số biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên khoa giáo dục mầm non trường cao đẳng sư phạm nghệ an
... Chơng I: Cơ sở luận đề tài Chơng II: Thực trạng quản hoạt động tự học sinh viên khoa GDMN Chơng III: Một số biện pháp quản hoạt động tự học sinh viên khoa GDMN trờng CĐSP Nghệ An 6 CHNG ... dung tự học sinh viên Do tìm hiểu thực trạng hoạt động tự học, không tìm hiểu cách thức tự học sinh viên Phân tích bảng kết khảo sát cách thức học tập sinh viên ta thấy: * Về động tự học sinh viên: ... chế chất lợng tự học SV: 2.2.3.1 Do sinh viên cha có động tự học đắn Tự học nội lực, hoạt động cốt lõi việc tự học, mà không sinh viên không xác định đợc ý nghĩa việc tự học, họ động học tập đắn...
 • 103
 • 593
 • 5

Một số giải pháp quản lí công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng phạm nghệ an

Một số giải pháp quản lí công tác giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên trường cao đẳng sư phạm nghệ an
... trờng Đại học Vinh 182 đờng Lê Duẩn Thành phố Vinh Danh mục số từ viết tắt BGD&ĐT: Bộ giáo dục đào tạo CNH : Công nghiệp hoá CBQL : Cán quản lý CBGV: Cán giảng viên CĐSP : Cao đẳng S phạm -3- ... thành trờng đại học vinh -2- Ngời hớng dẫn khoa học: pgs ts hà văn hùng Cán phản biện 1: Cán phản biện 2: Luận văn đợc bảo vệ trớc hội đồng chấm luận văn thạc sĩ trờng Đại học Vinh Vào hồigiờ...
 • 3
 • 211
 • 0

TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẠM NGHỆ AN THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA BÁC

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN THỰC HIỆN LỜI DẠY CỦA BÁC
... phạm Nghệ An Người thăm trường - Điểm qua thành tựu thầy trò trường Trung học- trường Cao đẳng phạm Nghệ An gần nửa kỷ thực lời dạy Bác Bài nói chuyện Hồ Chủ tịch Trường Trung học phạm Nghệ ... Thành, thăm Nông trường Đông Hiếu Nghĩa Đàn Thầy trò Trường Trung học - Cao đẳng phạm Nghệ An thực lời Bác dạy (1961- 2007) Thế hệ thầy - trò Trường Trung học phạm Nghệ An đón Bác năm 1961 ... 1980, Trường có định đổi thành Trường Cao đẳng phạm Nghệ An Từ đó, năm 2001 trường đào tạo 5.400 sinh viên tốt nghiệp hệ Cao đẳng phạm, bồi dưỡng 2.100 giáo viên hệ 10 + lên trình độ Cao đẳng; ...
 • 8
 • 264
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh cho sinh viên trường cao đẳng phạm nghệ an

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh cho sinh viên trường cao đẳng sư phạm nghệ an
... vào việc nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho sinh viên qua việc học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh Vì chọn đề tài "Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí ... giảng dạy môn T tởng Hồ Chí Minh số vấn đề đạo đức sinh viên trờng CĐSP Nghệ An Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên - Kết luận Kiến ... Hồ Chí Minh cho sinh viên trờng CĐSP Nghệ An" 2- Mục đích nghiên cứu Đề tài đa số giải pháp, việc làm hành động cụ thể để nâng cao hiệu học tập làm theo gơng đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên trờng...
 • 86
 • 940
 • 4

Luận văn nghiên cứu thực trạng stress biểu hiện trên sinh viên trường cao đẳng phạm nghệ an

Luận văn nghiên cứu thực trạng stress biểu hiện trên sinh viên trường cao đẳng sư phạm nghệ an
... tợng học sinh, sinh viên Với lý chọn đề tài: Nghiên cứu thực trạng Stress biểu Sinh viên trờng Cao đẳng S phạm Nghệ An Mục đích đề tài 2-1 Nghiên cứu thực trạng Stress đối tợng sinh viên trờng ... Biểu đồ1: Thực trạng mức độ stress đối tợng nghiên cứu Nhận xét: Số liệu nghiên cứu cho thấy thực trạng biểu mức độ Stress sinh viên mức độ (không biểu stress, Stress nhẹ, Stress trung bình Stress ... giảm Stress Nội dung nghiên cứu 4.1 Nghiên cứu thực trạng Stress sinh viên (dựa theo thang đo Stress sinh viên Holmes Rahe 1967) 4.2 Sự biến đổi số tiêu sinh trạng thái Stress khác nhau.Stress...
 • 73
 • 10,073
 • 58

Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác lênin theo hướng phát huy tích cực của người học ở trường cao đẳng phạm nghệ an hiện nay

Đổi mới phương pháp dạy học triết học mác  lênin theo hướng phát huy tích cực của người học ở trường cao đẳng sư phạm nghệ an hiện nay
... phương pháp dạy học triết học Mác - Lênin Đổi phương pháp dạy học triết học Mác - Lênin theo 23 hướng phát huy tính tích cực người học THỰC TRẠNG DẠY HỌC TRIẾT HỌC MÁC - 33 Chương 2: LÊNIN TRƯỜNG ... GIẢI PHÁP THỰC HIỆN ĐỔI MỚI 51 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA NGƯỜI HỌC TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN 3.1 3.2 Một số giải pháp thực đổi ... dậy, phát huy tính tích cực học tập học sinh trình dạy học 1.2.2.2 Phát huy tính tích cực học tập dạy học triết học Mác Lênin Phát huy tính tích cực học tập dạy học nói chung, dạy học Triết học Mác...
 • 105
 • 397
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: biện pháp quản lý sinh viên nội trú tại trường cao đẳng sư phạm hòa bìnhquản lý hoạt động đảm bảo chất lượng tại trường cao đẳng sư phạm trung ương theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳngmột số giải pháp nâng cao chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng giáo vieen trung học cơ sở tại trường cao đẳng sư phạm tỉnh bạc liêuxây dựng mô hình ứng dụng ảo hóa máy chủ tại trường cao đẳng sư phạm thái nguyêncông tác quản lý tài chính theo mô hình tự chủ tài chính tại trường cao đẳng văn hoá nghệ thuật và du lịch yên bái trong giai đoạn 2008 – 2010đề tài thực trạng công tác quản lý học sinh sinh viên trường cao đẳng sư phạm nhà trẻ mẫu giáo tw2 nguyên nhân và giải pháp cải tiếntìm hiểu bộ máy tra cứu tin tại thư viện trường cao đẳng sư phạm hà tâybiện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường cao đẳng sư phạm thái bìnhtrình quản lý của thư viện trường cao đẳng nghề bách nghệmột số biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng hiệu trưởng trường tiểu học của trường cao đẳng sư phạm tiền gianggiáo dục lý luận mác lênin cho sinh viên các trường cao đẳng sư phạm ở nước ta hiện naytrường cao đẳng sư phạm thái nguyên khoa tự nhiên lớp toán lý k16trường cao đẳng sư phạm trung ương tphcmđề thi tuyển sinh trường cao đẳng sư phạm tphcm năm 2005đề thi tuyển sinh trường cao đẳng sư phạm tphcmĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGTHIẾT kế PHÂN XƯỞNG sản XUẤT PHÔ MAI tươiCặp phạm trù nguyên nhân kết quảCHUYÊN ĐỀ HIDROCACBON ÔN THI HSGbia bds copytieu luan bds2003Prepare 4 work bookTài liệu Sáng kiến kinh nghiệm rèn kĩ năng nói trong giờ dạy tiếng việt cho học sinh tiểu ho06 TNH bong hong cai ao thich nhat hanhVovinam và dưỡng sinh tập 1 (NXB thể dục thể thao 2013) nguyễn chánh tứ, 129 trangTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangBài quyền binh khí song đấu côn thuật tứ môn côn lê đình hải, 40 trangHình ý quyền Hình ý quyền PDFTHÔNG GIÓ, ĐIỀU TIẾT KHÔNG KHÍ, SƯỞI ẤM - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ06. TTluachontochuckiemtoan2013_SHA4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC002t Y kien kiem toan BCTC HN