Cơ chế tài chính cho dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh nghệ an

chế tài chính cho dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An

Cơ chế tài chính cho dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Nghệ An
... TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO DỊCH VỤ 37 MÔI TRƢỜNG RỪNG TẠI TỈNH NGHỆ -AN 37 3.1 Tổng quan tài nguyên rừng tỉnh Nghệ An 37 3.1.1 Diện tích rừng đất lâm nghiệp phân theo trang thái ... tài cho dịch vụ môi trƣờng rừng tỉnh Nghệ An 42 3.2.1 chế tài trƣớc thực sách chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng Nghệ An 42 3.2.2 chế tài sách chi trả DVMTR Nghệ An 44 ... chế tài cho dịch vụ môi trƣờng rừng 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nội dung: chế tài cho dịch vụ môi trƣờng rừng tại tỉnh Nghệ An, khía cạnh: Thu chi từ dịch vụ môi trƣờng rừng - Thời gian: từ năm...
 • 113
 • 99
 • 0

chế tài chính cho dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh nghệ an

Cơ chế tài chính cho dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh nghệ an
... HOÀN THIỆN CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG RỪNG TẠI NGHỆ AN Error! Bookmark not defined 4.1 Định hƣớng tỉnh Nghệ An công tác quản lý bảo vệ rừng phát triển dịch vụ môi trƣờng rừng đến ... defined THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CHO DỊCH VỤ Error! Bookmark not defined MÔI TRƢỜNG RỪNG TẠI TỈNH NGHỆ -AN Error! Bookmark not defined 3.1 Tổng quan tài nguyên rừng tỉnh Nghệ An Error! Bookmark ... Phát triển rừng tỉnh Nghệ An Nghệ An 19 UBND tỉnh Nghệ An Dự án quy hoạch phát triển rừng Nghệ An giai đoạn 2011 – 2020 Nghệ An 20 Winrock International, 2010 Chi trả dịch vụ môi trường rừng: Nghiên...
 • 13
 • 98
 • 0

Đề tài ước lượng mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng của người dân thành phố tuyên quang

Đề tài ước lượng mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng của người dân thành phố tuyên quang
... Tuyên Quang - Mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng người dân thành phố Tuyên Quang - Các yếu tố ảnh hưởng đến định chi trả cho dịch vụ môi trường rừng người dân thành phố Tuyên Quang ... WTP cho dịch vụ môi trường rừng người dân thành phố Tuyên Quang 4.4.2 Phân tích ảnh hưởng yếu tố đến mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng người dân thành phố Tuyên Quang Từ kết ước lượng ... Tuyên Quang - Xác định mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng người dân địa bàn thành phố Tuyên Quang - Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng chi trả cho dịch vụ môi trường rừng người...
 • 79
 • 169
 • 0

chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại lâm đồng

cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại lâm đồng
... dịch vụ mơi trường rừng 1.3 11 14 Nội dung chế tài dịch vụ mơi trường rừng 15 1.3.1 Thu từ dịch vụ mơi trường rừng 1.3.2 Chi từ dịch vụ mơi trường rừng 1.4 15 22 Nhân tố ảnh hưởng đến chế tài dịch ... năm 2010 34 2.2.Thực trạng chế tài dịch vụ mơi trường rừng tỉnh 36 Lâm Đồng 2.2.1 chế tài trước thực thí điểm chi trả dịch 36 vụ mơi trường rừng Lâm Đồng 2.2.2 chế tài sau thực Quyết định ... trạng chế tài DVMTR Lâm Đồng giai đoạn 2009 đến năm 2012 chương CHƢƠNG THỰC TRẠNG CƠ CHẾ TÀI CHÍNH DỊCH VỤ MƠI TRƢỜNG RỪNG TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG 2.1 Tổng quan tài ngun rừng tỉnh Lâm Đồng Tỉnh Lâm Đồng...
 • 19
 • 236
 • 0

chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng

Cơ chế tài chính dịch vụ môi trường rừng tại Lâm Đồng
... đề chung chế tài dịch vụ mơi trường rừng Chương 2: Thực trạng chế tài dịch vụ mơi trường rừng tỉnh Lâm Đồng Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện chế tài dịch vụ mơi trường rừng tỉnh Lâm Đồng CHƢƠNG ... chế tài dịch vụ mơi trường rừng Lâm Đồng ĐỐI TƢỢNG & PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1 Đối tượng nghiên cứu : chế tài dịch vụ mơi trường rừng 4.2 Phạm vi nghiên cứu : chế tài dịch vụ mơi trường rừng ... dịch vụ mơi trường rừng 1.3 11 14 Nội dung chế tài dịch vụ mơi trường rừng 15 1.3.1 Thu từ dịch vụ mơi trường rừng 1.3.2 Chi từ dịch vụ mơi trường rừng 1.4 15 22 Nhân tố ảnh hưởng đến chế tài dịch...
 • 90
 • 109
 • 0

nghiên cứu chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn

nghiên cứu cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng tại huyện ba bể, tỉnh bắc kạn
... Nghiên cứu chế chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn" Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng thể - Xây dựng chế chi trả dịch vụ môi trường giải pháp phát triển dịch vụ môi trường ... dịch vụ môi trường nước 94 3.3.8 Tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho huyện Ba Bể 98 3.4 Các giải pháp cho phát triển tài nguyên rừng xây dựng chế chi trả dịch vụ môi trường ... tiến hành xây dựng chế khác nhằm quản lý dịch vụ môi trường rừng quan điểm coi dịch vụ môi trường loại hàng hoá chế gọi phổ biến chế chi trả cho dịch vụ môi trường Đây coi chế mang tính đột...
 • 134
 • 1,287
 • 7

Nghiên Cứu Chế Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Rừng Tại Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Nghiên Cứu Cơ Chế Chi Trả Dịch Vụ Môi Trường Rừng Tại Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn
... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu chế chi trả dịch vụ môi trường rừng huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn" Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng thể - Xây dựng chế chi trả dịch vụ môi trường giải ... dịch vụ môi trường nước 94 3.3.8 Tính toán mức chi trả dịch vụ môi trường rừng cho huyện Ba Bể 98 3.4 Các giải pháp cho phát triển tài nguyên rừng xây dựng chế chi trả dịch vụ môi trường ... dịch vụ môi trường rừng (người mua, người trả) Các hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừng gần QĐ 380 Thủ tướng Chính phủ, gồm: - Chi trả dịch vụ môi trường rừng trực tiếp: hoạt động giao dịch...
 • 133
 • 149
 • 0

Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam Từ chính sách đến thực tiễn

Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam Từ chính sách đến thực tiễn
... thu Rừng đất liền Rừng ngập mặn Cơ sở chi trả Bảng 12.  Lựa chọn sách PFES cho nuôi trồng thủy sản Chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam   |  33 Chi trả dựa theo giấy chứng nhận Chi trả ... tướng Chính phủ cho phép thí điểm Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Sơn La Lâm Đồng Năm 2010, Nghị định số 99/2010/NĐ‑CP ban hành nhằm triển khai Chính sách chi trả dịch vụ môi trường ... triển nông thôn MONRE Bộ Tài nguyên Môi trường NGO Tổ chức phi phủ PES Chi trả dịch vụ môi trường (nghĩa rộng) PFES Chi trả dịch vụ môi trường rừng (tại Việt Nam) PPC Ủy ban nhân dân tỉnh PRA Phương...
 • 101
 • 323
 • 0

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng trường hợp nghiên cứu tại xã chiềng cọ, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng trường hợp nghiên cứu tại xã chiềng cọ, thành phố sơn la, tỉnh sơn la
... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ TRỌNG TOÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ SINH KẾ CỘNG ĐỒNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ CHI NG CỌ, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: Môi ... trả dịch vụ môi trường rừng sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu Chi ng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đề xuất nhằm tìm hiểu trạng thực sách PFES tác động đến sinh kế cộng đồng Sơn La ... LUẬN VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ SINH KẾ CỘNG ĐỒNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Dịch vụ môi trường chi trả dịch vụ môi trường Dịch vụ môi trường Dịch vụ môi trường hay dịch vụ hệ sinh thái lợi...
 • 98
 • 525
 • 3

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng trường hợp nghiên cứu tại xã chiềng cọ, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng trường hợp nghiên cứu tại xã chiềng cọ, thành phố sơn la, tỉnh sơn la
... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ TRỌNG TOÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ SINH KẾ CỘNG ĐỒNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ CHI NG CỌ, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: Môi ... VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ SINH KẾ CỘNG ĐỒNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Dịch vụ môi trường chi trả dịch vụ môi trường 1.1.2 Dịch vụ môi trường rừng chi trả dịch ... lý chi trả dịch vụ môi trường rừng Chi ng Cọ (2010), Báo cáo số 17/BC-BQL thuyến minh tình hình thực chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2009, UBND Chi ng Cọ, thành phố Sơn La Bộ Nông nghiệp...
 • 17
 • 62
 • 0

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Sơn La

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Sơn La
... phân tích hiệu dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng Chương II: Dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng Sơn La Chương III: Phân tích hiệu kinh tế - hội dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng Chương ... cao hiệu kinh tế hội dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 1.1 Khái quát chung chi trả dịch ... thực chi trả dịch vụ môi trường rừng: Chi trả dịch vụ môi trường rừng trực tiếp: việc người sử dụng dịch vụ môi trường rừng (người trả) trả tiền trực tiếp cho người cung ứng dịch vụ môi trường...
 • 76
 • 1,521
 • 14

phê duyệt Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hòa Bình

phê duyệt Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hòa Bình
... chức thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hòa Bình - Xây dựng, trình phê duyệt tổ chức triển khai thực đề án, dự án liên quan đến sách chi trả dịch vụ môi trường rừng địa bàn tỉnh - ... tỉnh Kế hoạch xây dựng hệ thống văn hướng dẫn triển khai thực - Xây dựng kế hoạch triển khai thực sách chi trả dịch vụ môi trường tỉnh Hòa Bình trình UBND tỉnh phê duyệt làm sở tổ chức thực Thời ... gian trình phê duyệt đề án, dự án thành phần thực hoàn thành quý II/2012 Kinh phí thực Kinh phí thực Kế hoạch triển khai thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hòa Bình ngân sách tỉnh bố...
 • 7
 • 776
 • 5

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
... Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng thuộc đối tượng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Chi trả dịch vụ môi trường rừng quan ... môi trưòng rừng trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trưòng rừng Những người hưởng lợi dịch vụ môi trường rừng có trách nhiệm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng khu rừng tạo dịch vụ ... tượng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng Các đối tượng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng chủ rừng khu rừng có cung cấp dịch vụ môi trường rừng cho tổ chức, cá nhân có sử dụng chi trả tiền...
 • 14
 • 766
 • 5

SỔ TAY hỏi đáp về CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH vụ môi TRƯỜNG RỪNG

SỔ TAY hỏi đáp về CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH vụ môi TRƯỜNG RỪNG
... Rừng 03 CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG LÀ GÌ ? Trả lời: Theo quy định Khoản Điều Nghị định số 99/2010/NĐ-CP chi trả dịch vụ môi trường rừng quan hệ cung ứng chi trả bên sử dụng dịch vụ môi trường ... Dịch vụ môi trường rừng gì? Rừng cung ứng loại dịch vụ ? 12 Câu hỏi Chi trả dịch vụ môi trường rừng gì? .13 Câu hỏi Ai phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng? 13 Câu hỏi Ai nhận ... dụng rừng, công nhận quyền sở hữu RSX rừng trồng; nhận chuyển nhượng rừng từ chủ rừng khác 14 Sổ tay Hỏi Đáp Chính sách Chi trả Dịch vụ Môi trường Rừng 07 LOẠI RỪNG NÀO ĐƯỢC TRẢ TIỀN DVMTR? Trả...
 • 56
 • 847
 • 1

MẪU THÔNG BÁO SỐ TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO HỘ NHẬN KHOÁN ppt

MẪU THÔNG BÁO SỐ TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO HỘ NHẬN KHOÁN ppt
... Diện tích rừng khoán (ha) Đối TT Dịch vụ % tượng Diện sử dụng dịch vụ Tiểu khu tích Khoảnh Lô chưa quy đổi Tổng cộng Diện tích quy toán Số tiền Ghi toán đổi 10 11 xxx Bằng ... 11 xxx Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………… ……… THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - ……… - Lưu VT ...
 • 3
 • 241
 • 1

Xem thêm