Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chương 3

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam quan điểm chỉ đạo về xây dựng và phát triển nền văn hóa của ĐCSVN trong giai đoạn hiện nay
... ĐẠO XÂY DỰNG & PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN Quá trình đổi tư xây dựng phát triển văn hóa ĐCSVN QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN HIỆN NAY Đánh giá việc thực đường ... LUẬN QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Nhóm 2_ 43737 NỘI DUNG CHÍNH I KHÁI QUÁT VỀ NỀN VĂN HÓA NƯỚC TA HIỆN NAY II QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VỀ XÂY ... XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA CỦA ĐCSVN HIỆN NAY III MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT CHUNG Nhóm 2_ 43737 I KHÁI QUÁT VỀ NỀN VĂN HÓA Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Khái niệm văn hóa Vai trò việc xây dựng Phát...
 • 21
 • 192
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam hoàn cảnh việt nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của đảng 1954 1964

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam hoàn cảnh việt nam sau tháng 7 năm 1954 và chủ trương chỉ đạo của đảng 1954  1964
... ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG 1954- 1964 Tháng 9 /1954, Bộ Chính trị Nghị tình hình mới, nhiệm vụ sách Đảng Tháng 12/19 57, Hội nghị TW lần thứ 13 xác định đường lối tiến hành đồng thời chiến lược cách mạng ... lược cách mạng Tháng 1/1959, Hội nghị TW lần thứ 15 họp bàn cách mạng miền Nam • Đại hội lần thứ III Đảng từ ngày – 10/9/1960 hoàn chỉnh đường lối chiến lược chung cách mạng Việt Nam giai đoạn ... mạng Việt Nam giai đoạn • VĂN KIỆN TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO CỦA ĐẢNG TỪ 1954- 1964 NỘI DUNG CỦA CÁC VĂN KIỆN NỘI DUNG CỦA CÁC VĂN KIỆN NỘI DUNG CỦA CÁC VĂN KIỆN KẾT QUẢ Huy động kết hợp sức mạnh...
 • 11
 • 294
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chuyên đề 1 đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam  chuyên đề 1 đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
... ĐL XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi ThS Hoàng Xuân Sơn b) Nhu cầu đổi chế quản lý kinh tế Nhu cầu đổi 19 79 -19 86 HNTW6 (8 /19 79) HNTW8 (6 /19 85) ... chế kinh tế Thể chế kinh tế Thể chế KTTT định hướng XHCN Thể chế kinh tế thị trường ThS Hoàng Xuân Sơn b) Mục tiêu hoàn thiện  Theo Đại hội XI Đảng (1/ 2 011 ): Tiếp tục hoàn thiện thể chế KTTT định ... hình kinh tế tạo sản phẩm nhằm để trao đổi kinh doanh thị trường KTTT kinh tế hàng hóa sản xuất hoàn toàn theo yêu cầu thị trường ThS Hoàng Xuân Sơn KTTT đ .hướng XHCN Là “một kiểu tổ chức kinh tế...
 • 20
 • 449
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chuyên đề 3 đường lối phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam  chuyên đề 3 đường lối phát triển bền vững nông nghiệp và nông thôn
... phát triển bền vững Nông nghiệp, nông thôn Khái niệm, đặc trưng Nông nghiệp, Nông thôn Cổ điển: Nông thôn a) Khái niệm Nông nghiệp TĐ: Nghề nông Khu vực dân cư tập trung chủ yếu làm nghề nông ... r vùng u Yo Phát triển NN & NT bền vững b) Phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững Bền vững sinh thái Lợi ích kinh tế Cách thực hành NN phải đảm bảo đạt Lợi ích XH đ/v nông dân cộng đồng re ... 3 Thực trạng vấn đề nẩy sinh trình phát triển nông nghiệp nông thôn a) Thành tựu b) Hạn chế c) Những vấn đề nảy sinh trong trình phát triển NN NT III NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG...
 • 35
 • 482
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chuyên đề 2 đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam  chuyên đề 2 đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân
... người Năm 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 20 12 Tỷ lệ thất nghiệp trị Tỷ lệ tăng Tỷ lệ thất Tỷ lệ giảm so với năm nghiệp (%) so với 20 06 (%) 20 06 730 4, 82 Giá (USD) 843 15,5 4,64 -3,8 1.0 52 44,1 4,65 ... nghiệp thủy sản ThS Hoàng Xuân Sơn 21 ,6 20 00 Cơ cấu lao động 20 10 13,1% Công nghiệp xây dựng 22 ,4% 19,7% Dịch vụ 29 ,4% 65,1% Nông, lâm nghiệp thủy sản 48 ,2% 20 % Lao động qua đào tạo 40% ThS Hoàng ... VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CNH, HĐH ThS Hoàng Xuân Sơn Khái niệm CNH, HĐH Công nghiệp hóa Công nghiệp hóa nói giản đơn hóa tức chuyển từ nước nông nghiệp thành nước công nghiệp, cải biến XH nông nghiệp...
 • 37
 • 422
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chuyên đề 4 đường lối hội nhập kinh tế quốc tế

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam  chuyên đề 4 đường lối hội nhập kinh tế quốc tế
... I QUAN NIỆM VỀ HỘI NHẬP KTQT Hội nhập kinh tế quốc tế trình chủ động gắn kết kinh tế nước với kinh tế khu vực giới thông qua nỗ lực tự hóa mở cửa cấp độ ... cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực máy nhà nước Nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm hội nhập kinh tế quốc tế Giải tốt vấn đề văn hoá, xã hội môi trường trình hội ... triển đường lối hội nhập KTQT b) Giai đoạn 1996 – ĐH VIII (6/1996) 06/10/16 HNTW4 (12/97) ĐH IX (4/ 2001) HNTW8 (7/2003) ThS Hoàng Xuân Sơn ĐH X ĐH XI (4/ 2006) (1/2011) III NỘI DUNG ĐƯỜNG LỐI HỘI NHẬP...
 • 27
 • 411
 • 0

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam chuyên đề 5 chiến lược phát triển kinh tế biển

Bài giảng đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam  chuyên đề 5 chiến lược phát triển kinh tế biển
... cảng quốc tế có tầm cỡ khu vực, hình thành số tập đoàn kinh tế mạnh 5. Phát triển mạnh khai thác, chế biến sản phẩm từ biển phát triển ngành dịch vụ biển 6.Xây dựng số khu kinh tế mạnh ven biển; xây ... tranh chấp làm đổ vỡ quan hệ nước ta với Trung Quốc II CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Quá trình hình thành chiến lược kinh tế biển Đảng HNTW4 khóa X (2007) ĐH X (2006) ĐH XI (2011) Quá trình ... từ biển, bảo vệ môi trường 2.Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển ven biển đóng góp khoảng 53 -55 % tổng GDP nước 3.Giải tốt vấn đề xã hội, cải thiện bước đáng kể đời sống nhân dân vùng biển ven biển...
 • 20
 • 412
 • 0

đề cương môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam - Đại học Thương Mại

đề cương môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam - Đại học Thương Mại
... lĩnh *) Ý nghĩa thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam quy tụ hợp ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng Sản Đảng Cộng Sản Việt Nam - theo đường lối trị đắn , tạo nên thống ... đạo cách mạng - Đảng Cộng Sản Việt Nam đời việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới tranh thủ ủng hộ to lớn cách mạng giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạng thời đại ... 4: Ý nghĩa Cương lĩnh trị Đảng ý nghĩa thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam ? Trả lời: *)Ý nghĩa Cương lĩnh trị Đảng - Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam phải tiến hành bạo lực cách mạng quần...
 • 63
 • 2,213
 • 7

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

Đề cương ôn tập môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
... lĩnh *) Ý nghĩa thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam - Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam quy tụ hợp ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng Sản Đảng Cộng Sản Việt Nam - theo đường lối trị đắn , tạo nên thống ... tỏ giai cấp công nhân ta trưởng thành đủ sức lãnh đạo cách mạng - Đảng Cộng Sản Việt Nam đời việc Đảng chủ trương cách mạng Việt Nam phận cách mạng giới tranh thủ ủng hộ to lớn cách mạng giới, ... trào công nhân , khẳng định vai trò giai cấp công nhân Việt Nam hệ tư tưởng Mac-Lenin cách mạng Việt Nam Sự kiện Đảng Cộng Sản Việt Nam đời bước ngoặt vô quan trọng lịch sử cách mạnh Việt Nam ta...
 • 56
 • 1,545
 • 2

đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

đề cương đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
... đời? - Ảnh hưởng cách mạng Việt Nam Câu 23: Sự đời tổ chức Cộng sản (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn) đặt yêu cầu cho cách mạng Việt Nam? *Yêu cầu SV: ... nhiệm vụ nghiên cứu môn Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam ? *Yêu cầu SV: • SV đọc giáo trình mục I – phần nhiệm vụ nghiên cứu Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam nghiên cứu tài liệu ... lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam nắm vững học kinh nghiệm “giương cao cờ độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội” Câu 54: Cách mạng Việt Nam từ đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đạt...
 • 18
 • 1,124
 • 1

tiểu luận môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

tiểu luận môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
... GVHD: Ngụy Thị Hồng Lợi Tiểu luận môn: Đường lối cách mạng ĐCSVM LỜI MỞ ĐẦU I TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam tài sản vô giá, đường lối động lực, nguồn sức ... GVHD: Ngụy Thị Hồng Lợi Tiểu luận môn: Đường lối cách mạng ĐCSVM Ba là, văn hoá Việt Nam văn hoá thống mà đa dạng cộng đồng dân tộc Việt Nam 54 dân tộc đất nước Việt Nam có giá trị sắc văn hoá ... nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh Nhóm: Page GVHD: Ngụy Thị Hồng Lợi Tiểu luận môn: Đường lối cách mạng ĐCSVM NỘI DUNG TIỂU LUẬN I ĐƯỜNG LỐI...
 • 34
 • 17,798
 • 70

đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam

đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam
... NGHIÊN CỨU MÔN ĐƢỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM I ĐỐI TƢỢNG VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU Đối tƣợng nghiên cứu a, Khái niệm đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đường lối CM ĐCSVN hệ ... sản Đảng để đáp ứng yêu cầu phong trào CM, đồng chí Hội VNCMTN hoạt động TQ Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản Đảng (7-1929) • Sự đời Đông Dương Cộng sản Đảng An Nam Cộng sản Đảng làm cho nội Đảng ... việc học tập môn học Chủ đề SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VÀ CƢƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG I HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Hoàn cảnh quốc tế cuối kỷ XIX đầu kỷ...
 • 17
 • 746
 • 0

đề cương, câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam -đại học thương mại

đề cương, câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam -đại học thương mại
... tien Đảng cộng sản Việt Nam Những vấn đề cương lĩnh: - Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam là: tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản - Nhiệm vụ cách mạng sản ... hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: cách mạng Việt Nam phận cấu thành cách mạng giới, phải tranh thủ cách mạng giới ý nghĩa lịch sử đời Đảng cộng s ản Việt Nam cương lĩnh trị Đảng ... là: tư sản vừa nhỏ, trung tiểu địa chủ - Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNG Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam...
 • 92
 • 2,038
 • 0

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT
... thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước -Vai trò vị trí chiến lược cách mạng: -Cuộc cách mạng XHCN miền bắc giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng việt nam nghiệp thống nước nhà -Cuộc cách ... chúng -Đảng phải thu phục đc đại phận nông dân dựa vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ pk -Đảng phải liên lạc với tiểu tư sản ,trí thức,thanh niên, trung nông,tân việt, làm ... Dân chúng đc tự tổ chức;Phổ thông giáo dục theo hướng công-nông hóa; Nam ,Nữ bình quyền -Lực lượng cách mạng -Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản phai tập hợp cho đc đại phận giai cấp làm cho giai...
 • 18
 • 842
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem duong loi cach mang dang cong san viet nam chuong 1bài giảng phân tích duong loi cach mang dang cong san viet nam trong kháng chiến chống phápbai thuyet trinh mon duong loi cach mang dang cong san viat nam chuong 7de cuong duong loi cach mang dang cong san viet namđường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam ftuđường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam pdfđề cương môn đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namtiểu luận đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namgia trinh duong loi cach mang dang cong san viet namcâu hỏi ôn tập đường lối cach mạng đảng cộng sản việt namtài liệu đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namthi đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namcách học đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namslide đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namsách đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học