Đề cương ôn tập đường lối 2016

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng
... triệt để cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đảng ta tiến hành cách mạng dân củ tư sản kiểu Đó điều kiện để thực cách mạng lừ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chuyển lên cách mạng ... thứ XV để thông qua nghị đường lối miền nam Nghị đề đường lối cách mạng miền nam giai đoạn Nghị xác định mâu thuẫn XH miền nam cần tập tring giải mâu thuẫn bên giai cấp công nhân, nông dân nhân ... thống tổ chức Đảng, Đảng phải coi trọng công tác kết nạp đảng viên Đường lối Đảng nghị hội nghị TW 71936 thể đắn sáng tạo Đúng đắn chỗ vào thời điểm đường lối Đảng hoàn toàn phù hợp với tình hình...
 • 8
 • 855
 • 30

Đề cương ôn tập đường lối hoàn thiện

Đề cương ôn tập đường lối hoàn thiện
... mạnh công nghiệp hoá, đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức * Thứ nhất, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn nông dân + Về công ... Nam hoàn toàn độc lập, lập phủ công nông binh tổ chức quân đội công nông +về kinh tế: Thủ tiêu hết thứ quốc trái; tịch thu toàn tài sản lớn tư đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho phủ công nông ... hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn - Chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn theo hướng tạo giá trị gia tăng ngày cao - Tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản phẩm lao động ngành công nghiệp...
 • 44
 • 193
 • 0

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT
... thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước -Vai trò vị trí chiến lược cách mạng: -Cuộc cách mạng XHCN miền bắc giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng việt nam nghiệp thống nước nhà -Cuộc cách ... chúng -Đảng phải thu phục đc đại phận nông dân dựa vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ pk -Đảng phải liên lạc với tiểu tư sản ,trí thức,thanh niên, trung nông,tân việt, làm ... Dân chúng đc tự tổ chức;Phổ thông giáo dục theo hướng công-nông hóa; Nam ,Nữ bình quyền -Lực lượng cách mạng -Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản phai tập hợp cho đc đại phận giai cấp làm cho giai...
 • 18
 • 836
 • 2

Đề Cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Đề Cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
... thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước -Vai trò vị trí chiến lược cách mạng: -Cuộc cách mạng XHCN miền bắc giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng việt nam nghiệp thống nước nhà -Cuộc cách ... nhật- pháp dân tộc cõi Đông Dương thành lập Liên Bang cộng hòa dân chủ hay đứng riêng thành quốc gia tùy ý ,riêng việt nam , cách mạng thành công đặt tên nước Nước VN Dân chủ cộng hòa theo tinh thần ... pháp cách mạng -Hội nghị Dự đoán cách mạng đến đảng phải xúc tiến chuẩn bị đầy đủ mặt -Hội nghị Đưa khởi nghĩa vũ trang vào chương trình nghị -Hội nghị Khẳng định sử dụng đường bạo lực cách mạng...
 • 14
 • 525
 • 0

đề cương ôn tập đường lối cách mạng ngắn gọn

đề cương ôn tập đường lối cách mạng ngắn gọn
... nông thôn, nông dân.  + Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.  Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân là một vấn đề lớn của quá trình công nghiệp hóa đối với tất cả các nước tiến  hành công nghiệp hóa trên thế giới, bởi vì công nghiệp hóa là quá trình thu hẹp khu vực nông nghiệp, nông thôn và gia  ... đoàn kết toàn dân, ​  nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”​ “sĩ,  Trong sự tập hợp rộng rãi đó,  Người  khẳng định cái cốt của nó là công – nông, ​ “công nông là người chủ cách mệnh  công nông là gốc cách mệnh”​ ... b. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  gắn với phát triển kinh tế tri thức  Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông  thôn, nông dân​...
 • 28
 • 150
 • 0

Đề cương ôn tập đường lối đảng cộng sản

Đề cương ôn tập đường lối đảng cộng sản
... Đẩy mạnh CNH nông nghiệp nông thôn đồng thời giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân * Một CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn Sự cần thiết phải CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn: + Tính quy ... chấp nhân Đông dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam Cương lĩnh trị Đảng Các văn kiện thông qua Hội nghị thành lập Đảng như: chánh cương vắn tắt Đảng, sách lược vắn tắt Đảng, chương ... cấp bách tất người cộng sản Việt Nam III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh trị Đảng ý nghĩa đời Đảng CSVN CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNG Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam + + +...
 • 52
 • 180
 • 0

Hệ thống đề cương ôn tập Đường lối đảng cộng sản

Hệ thống đề cương ôn tập Đường lối đảng cộng sản
... xây dựng hệ thống trị Xây dựng Đảng hệ thống trị - Trọng tâm đổi hệ thống trị đổi tổ chức phương thức hoạt động phận cấu thành hệ thống Trong đổi phương thức hoạt động hệ thống trị, vấn đề mấu ... mạng niên Trong bối cảnh tổ chức cộng sản Việt Nam đời Đông Dương cộng sản Đảng: ngày 17-6-1929, Hà Nội, đại biểu tổ chức cộng sản miền bắc thành lập An Nam cộng sản Đảng: vào mùa thu năm 1929, đại ... nghị thông qua Nghị tình hình nhiệm vụ cần kíp Đảng; thảo luận Luận cương chánh trị Đảng, Điều lệ Đảng điều lệ tổ chức quần chúng Thực thị Quốc tế Cộng sản, Hội nghị định đổi tên Đảng Cộng sản Việt...
 • 113
 • 161
 • 0

đề cương ôn tập đường lối

đề cương ôn tập đường lối
... công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn nông nghiệp hóa đại hóa nông nghiệp nông thôn:\ - chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông ... đẩy mạnh CNH-HDH nông nghiệp, nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn Một CNH-HDH nông nghiệp, nông thôn: • chuyển dịch mạnh cấu nông nghiệp kinh tế nông thôn • tăng nhanh ... dân chủ nông thôn đôi với nếp sống văn hóa giải lao động, việc làm nông thôn - dạy nghề, giải việc làm nông thôn - chuyển dịch cấu lao động theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp tăng công nghiệp...
 • 14
 • 174
 • 0

Đề cương ôn tập Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đề cương ôn tập Đường lối CM của Đảng Cộng sản Việt Nam
... lược CM: Trên sở phân tích tình hình kinh tế, trị, xã hội giai cấp nước ta, Đảng chủ trương làm tư sản dân quyền CM thổ địa CM để tới XH Cộng Sản “Tư sản dân quyền CM CM tư sản kiểu giai cấp công ... hội: Dân chúng tự tổ chức; nam nữ bình quyền,…; phổ thông giáo dục theo công nông hóa o Lực lượng CM: Công nông gốc CM, tiểu tư sản trí thức trung nông bè bạn công nông giai cấp CN lãnh đạo Đối ... nghĩa cương lĩnh ĐCVN Hội nghị hợp tổ chức CS 2-1930 thông qua • Hoàn cảnh lịch sử - Sau Hội VNCM niên đời hoạt động mạnh mẽ dẫn tới việc hình thành tố chức cộng sản: Đông Dương CS Đảng, An Nam...
 • 17
 • 1,821
 • 0

đề cương ôn tập đường lối cm

đề cương ôn tập đường lối cm
... đạo: cm muốn thành công phải đặt lãnh đạo ĐCS • Lực lượng cm: liên minh công- nông – trí • Cn giai cấp lãnh đạo cm • Nông dân lực lwowgj cm • Trí thức ng châm ngòi cho cm bùng nổ (ngòi nổ cm) , ... dt cmgpdt Thổ dịa cách mạng đánh đổ phong kiến giành ruộng đất cho nhân dân cmpgc • Con đường cmvs = cmgpdt + cmgpgc cmxhcn • Nhiêm vụ chiến lược • Cmgpdt giành lại độc lập cho dân tộc • Cmgpgc ... cm phảo kiên đánh đổ • Phương pháp cm: sd bạo lưc cm • Đoàn kết quốc tế: PHOTO ĐỨC HẠNH ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN PHOTO ĐỨC HẠNH ĐƯỜNG LỐI ĐCSVN Cm VN phận khăng khít CMTG, phải thường xuyên liên lạc vs...
 • 41
 • 127
 • 0

Đề cương ôn tập đường lối của đảng cộng sản việt nam

Đề cương ôn tập đường lối của đảng cộng sản việt nam
... mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân 42) + Về công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp 43) + Về quy hoạch phát triển nông thôn: 44) ... hội thách thức VN thực đường lối đối ngoại 226) Câu 14: Trình bày nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi Là công dân Việt Nam, anh (chị) cần làm ... kinh tế nông nghiệp chủ yếu, năm gần Đảng ta đưa định hướng để đẩy mạnh công nghiệp hóa đại hóa nông nghiệp nông thôn 273) Bài làm 274) Đẩy mạnh CNH,HĐH nông thôn giải vấn đề CNH nông thôn 275)...
 • 28
 • 332
 • 0

đề cương ôn tập đường lối đảng cộng sản

đề cương ôn tập đường lối đảng cộng sản
... nghiệp nông thôn, giải đồng avấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân Những định hướng trỡnh công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân là: ... báo cáo hoàn chỉnh đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp Đảng thành đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Đường lối phản ánh Chính cương Đảng Lao động Việt Nam Đường lối tiếp tục cụ thể ... cứu đề xuất vấn đề quy hoạch nông thôn vừa để phát triển mạnh kinh tế xã hội địa bàn nông thôn, đồng thời nhằm giữ gỡn sắc nông thôn Việt Nam Nhưng tiếc sau ý tưởng không thực Ngày công công...
 • 25
 • 92
 • 0

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng Việt Nam

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng Việt Nam
... Sản Việt Nam đời tất yếu lịch sử, bước ngoặt vĩ đại cách mạng Việt Nam Để xác lập đường lối, chiến lược, sách lược cách mạng Việt Nam tôn mục đích, nguyên tắc tổ chức hoạt động Đảng cộng sản Việt ... bàn cách mạng miền Nam + Đại hội lần thứ III Đảng họp Thủ đô Hà Nội từ ngày – 10/9/1960 Đại hội hoàn chỉnh đường lối chiến lược chung cách mạng Việt Nam giai đoạn - Ý nghĩa đường lối: + Đường lối ... đông dân chúng Việt Nam trị vũ trang nhằm đạt mục tiêu cách mạng đánh đổ đế quốc phong kiến, giành quyền tay công nông Về vị trí quốc tế, cách mạng Việt Nam phận khăng khít với cách mạng giới thể...
 • 36
 • 60
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn tập đường lối cách mạng của đảngđề cương ôn tập đường lối quân sự của đảngđề cương ôn tập đường lối đảng cộng sảnđề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namđề cương ôn tập đường lối đảng cộng sản việt namde cuong on tap duong loiđề cương ôn thi đường lối cách mạng việt namđề cương ôn thi đường lối cách mạngđề cương ôn thi đường lối đảng cộng sảnđề cuong on thi duong loi ho chi minhde cuong on thi duong loi cach mang cua dng cong san viet namđề cương ôn tập và lời giải ngữ văn 7 hkiiđề cương ôn thi đường lối đcs đường lối công nghiệp hóađề cương ôn tạp môn đường lối cách mạngcác đề cương ôn tập môn đường lối cách mạngCataloge dung cu co khiĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨALuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namSẢN XUẤT POLYURETHANEĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticCấu hình DHCP trên linuxSản xuất nhiên liệu sạchgiao an sinh 12 soan theo huong phat trien nang lucCấu hình DHCP trên windowsVăn khấn gia tiên mùng 1 và ngày rằm hàng thángTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyThuyết trình đánh giá mức độ an toàn của hệt thống ngân hàng theo basel 2Tiểu luận xác định những yêu cầu cơ bản đảm bảo thực thi chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa có hiệu quảHướng dẫn Map xtreme NTĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGCấu hình DNS trên windowsMapXtreme2004 rel61 dev suppArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Siêu bí kíp tự học tiếng anh từ con số 0