Tác phẩm văn của chủ tịch hồ chí minh phần 1 hà minh đức

Phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo.doc

Phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo.doc
... nang phương pháp dân vận cho tất người làm công tác dân vận từ Đảng, quyền đến đoàn thể nhân dân Nghiên cứu tác phẩm Dân vận Chủ tịch Hồ Chí Minh việc giúp học học sâu sắc nội dung, phương pháp ... dân vận to lớn Hiểu sức mạnh quần chúng, thấy rõ vị trí vai trò quan trọng công tác dân vận nên kết thúc báo Dân vận , Hồ Chí Minh khẳng định: “Lực lượng dân to Việc dân vận quan trọng Dân vận ... phù hợp, điều đặc biệt quan tâm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dặn cán dân vận đến với dân, nói với dân phải chân thành, bình đẳng, không độc thoại Tay làm, phương pháp quan trọng thiết thực cán...
 • 5
 • 985
 • 5

Tư tưởng xây dựng đảng trong tác phẩm di chúc chủ tịch hồ chí minh

Tư tưởng xây dựng đảng trong tác phẩm di chúc chủ tịch hồ chí minh
... quát nội dung tưởng xây dựng Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh Di chúc *Ý nghĩa thực tiễn: dùng làm tài liệu tham khảo nghiên cứu tưởng Chí Minh nói chung Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nói riêng ... nghiên cứu *Đối ng: tưởng xây dựng Đảng tác phẩm Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh *Phạm vi nghiên cứu: tiểu luận giới hạn phạm vi nghiên cứu sau: tưởng xây dựng Đảng tác phẩm Cơ sở lý luận ... tích nội dung tưởng xây dựng đảng Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh *Nhiệm vụ: -Làm rõ hoàn cảnh viết Di chúc nội dung xây dựng đảng Di chúc -Từ đánh giá ý nghĩa việc xây dựng Đảng Đối ng phạm...
 • 20
 • 1,645
 • 20

giới thiệu tác phẩm Di Chúc của Chủ Tịch Hồ CHí Minh

giới thiệu tác phẩm Di Chúc của Chủ Tịch Hồ CHí Minh
... Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ Đảng Cộng sản cầm quyền, sau Lênin, nhấn mạnh việc Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền lo lắng, răn đe Không phải Di chúc, mà hầu hết tác phẩm Hồ Chí Minh ... nhân dân”, “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt cán có thấm nhuần đạo đức cách mạng không” Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán phải “vừa hồng vừa chuyên” “Hồng” phẩm chất đạo đức cách mạng Người răn ... giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò hệ trẻ thời kỳ cách mạng Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt yêu cầu cho Đảng công tác giáo dục niên xem trách nhiệm Đảng, quan giáo dục, đến đoàn thể...
 • 10
 • 1,030
 • 15

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
... Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ Đảng Cộng sản cầm quyền, sau Lênin, nhấn mạnh việc Đảng Cộng sản trở thành đảng cầm quyền lo lắng, răn đe Không phải Di chúc, mà hầu hết tác phẩm Hồ Chí Minh ... nhân dân”, “Mọi việc thành hay bại, chủ chốt cán có thấm nhuần đạo đức cách mạng không” Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán phải “vừa hồng vừa chuyên” “Hồng” phẩm chất đạo đức cách mạng Người răn ... giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò hệ trẻ thời kỳ cách mạng Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt yêu cầu cho Đảng công tác giáo dục niên xem trách nhiệm Đảng, quan giáo dục, đến đoàn thể...
 • 10
 • 863
 • 7

Luận văn ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí của chủ tịch hồ chí minh

Luận văn ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí của chủ tịch hồ chí minh
... giáo dục đào tạo Trờng đại học vinh Hồ thị hà Ngôn ngữ tiểu phẩm báo chí chủ tịch hồ chí minh Chuyên ngành: lí luận ngôn ngữ Mã số: 60.22.01 luận văn thạc sĩ ngữ văn Ngời hớng dẫn: TS Nguyễn hoài ... triệt để t liệu địch báo chí để phản kích Phê phán lại kẻ địch hớng viết quen thuộc báo Hồ Chí Minh số tiểu phẩm báo chí, Hồ Chí Minh khéo chọn lựa t liệu báo chí Mỹ Nói Văn minh kiểu Mỹ Ngời dẫn ... cách mạng chuyên nghiệp Chính lẽ đó, mạnh dạn tìm hiểu tiểu phẩm báo chí Chủ tịch Hồ Chí Minh từ góc độ ngôn ngữ nhằm góp phần sáng tỏ khía cạnh đặc sắc phong cách ngôn ngữ Ngời: giọng điệu châm...
 • 140
 • 683
 • 4

Tài liệu Tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp, tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh docx

Tài liệu Tiểu sử, cuộc đời và sự nghiệp, tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh docx
... tưởng Hồ Chí Minh Mai Xuân Thường Sưu tầm Tại Đại hội lần thứ II Đảng (1951), Người bầu làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Dưới lãnh đạo Trung ương Đảng, đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh, ... dân chủ nhân dân nước Đại hội lần thứ III Đảng (1960) trí bầu lại Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Quốc hội khóa II, khóa III bầu Người làm Chủ tịch ... pháp dân chủ Việt Nam Quốc hội khóa I bầu Người làm Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946) Cùng với Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam...
 • 3
 • 1,502
 • 6

Báo cáo khoa học: Về quan điểm sáng tác văn học của chủ tịch Hồ Chí Minh pdf

Báo cáo khoa học: Về quan điểm sáng tác văn học của chủ tịch Hồ Chí Minh pdf
... co mdt so bai tho viet "cho minh" , khdng true tiep phuc vu chinh tri ma chia quan diem sang tic cua Ngudi lam hai: quan diem ddi vdi sang tic van hoc ndi chung va quan diem ddi vdi sang tic cho ... sang tic cho ban than Can phai khang dinh rang, quan diem sdng tdc van hod cua Hd Chi Minh la nhat quan Nhuhg bai tho tudng nhu Ngudi chi viet "cho minh" khdng true tiep phuc vu chinh tri vin la ... nhuhg hoan canh cu the trudc nhuhg ddi tupng cu the Chu tich Hd Chi Minh ludn neu cao quan diem quan chung sang tic, cho rang "Quan chiing la ngudi sing tao, cdng nong la ngudi sang tao, nhung...
 • 3
 • 464
 • 4

Tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tác phẩm tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh
... Độc lập ấy”- Tuyên ngôn Độc lập kiệt tác Hồ Chí Minh Bằng tâm huyết tài hoa, Người thể khí phách dân tộc vùng dậy chống đế quốc, thực dân phong kiến, giành Độc lập tự cho nước nhà Với Tuyên ngôn ... nước nhà Với Tuyên ngôn Độc lập, lần Việt Nam diện trường quốc tế với tư cách nước tự Độc lập nhân dân giới thấy tinh thần tâm bảo vệ Độc lập dân tộc Việt Nam Tuyên ngôn Độc lập trước hết văn kiện ... kỉ nguyên mới: ki nguyên Độc lập tự Với hệ thống lập luận chặt chẽ, lí lẽ sắc bén, giọng văn hùng hồn, thống thiết, Tuyên ngôn Độc lập xứng đáng sánh ngang với tuyên ngôn giới thiên cổ hùng văn...
 • 3
 • 652
 • 5

Một số tác phẩm tiêu biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng

Một số tác phẩm tiêu biểu của chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng
... cũ chủ nghĩa cá nhân Chủ nghĩa cá nhân trái ngược với đạo đức cách mạng, lại mình, dù thôi, chờ dịp để phát triển, để che lấp đạo đức cách mạng, để ngăn trở ta lòng đấu tranh cho nghiệp cách mạng ... không kiêu ngạo, không hủ hoá Đó biểu đạo đức cách mạng * * * Nói tóm tắt, đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng Đó điều chủ chốt Ra sức làm việc cho Đảng, ... tính mạng không tiếc Đó biểu rõ rệt, cao quý đạo đức cách mạng Trong Đảng ta, đồng chí Trần Phú, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai nhiều đồng chí khác...
 • 14
 • 756
 • 1

“tìm hiểu những quan điểm về tự học của chủ tịch hồ chí minhvân dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học trong sinh viên đại học sư phạm nội”

“tìm hiểu những quan điểm về tự học của chủ tịch hồ chí minh và vân dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học trong sinh viên đại học sư phạm hà nội”
... Đại học phạm Nội - Vận dụng phương pháp tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại học Phạm Nội b Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống quan điểm tự học Chủ Tịch Hồ Chí Minh ... Chí Minh - Tìm hiểu thực trạng tự học sinh viên trường Đại học Phạm Nội - Vận dụng quan điểm tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại Học Phạm Nội Phương pháp nghiên ... Minh Từ liên hệ với thực tiễn tự học sinh viên Đại học Phạm Nội vận dụng phương pháp tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại học Phạm Nội Lịch sử nghiên...
 • 11
 • 235
 • 0

“tìm hiểu những quan điểm về tự học của chủ tịch hồ chí minhvân dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học trong sinh viên đại học sư phạm nội”

“tìm hiểu những quan điểm về tự học của chủ tịch hồ chí minh và vân dụng vào việc giáo dục phương pháp tự học trong sinh viên đại học sư phạm hà nội”
... Đại học phạm Nội - Vận dụng phương pháp tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại học Phạm Nội b Phạm vi nghiên cứu - Hệ thống quan điểm tự học Chủ Tịch Hồ Chí Minh ... Chí Minh - Tìm hiểu thực trạng tự học sinh viên trường Đại học Phạm Nội - Vận dụng quan điểm tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại Học Phạm Nội Phương pháp nghiên ... Minh Từ liên hệ với thực tiễn tự học sinh viên Đại học Phạm Nội vận dụng phương pháp tự học Hồ Chí Minh vào việc học tập sinh viên trường Đại học Phạm Nội Lịch sử nghiên...
 • 11
 • 580
 • 3

tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)

tìm hiểu nội dung và giá trị trong di chúc của chủ tịch Hồ chí minh (tác phẩm di chúcđc đăng trong Hồ chí minh toàn tập tập 12)
... dựng đất nước thời kỳ Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 12 II GIÁ TRỊ TRONG BẢN DI CHÚC CỦA HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh di chúc có giá trị trường tồn lịch sử: Trong lịch sử đại số ... hay bại, chủ chốt cán có thấm nhuần đạo đức cách mạng không” Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 10 phải “vừa hồng vừa chuyên” “Hồng” phẩm chất ... nhân văn cao Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Trích tại: http://www.cpv.org.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx? co_id=28340580&cn_id=358122 Nội dung giá trị Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh Page 20...
 • 21
 • 261
 • 0

Những nét chính trong sự nghiệp sáng tác văn học của chủ tịch hồ chí minh

Những nét chính trong sự nghiệp sáng tác văn học của chủ tịch hồ chí minh
... hạnh phúc nhân dân, Bác không xem nghiệp văn thơ nghiệp Song không mà nghiệp văn thơ bác không trở thành di sản vô giá Trái lại, văn thơ Người tiếng nói tâm hồn bậc “đại trí, đại nhân, đại dũng” ... kể chuyện” Thơ ca Đây lĩnh vực bất nghiệp sáng tạo nghệ thuật Người: “Nhật kí tù” (1960), “Thơ Hồ Chí Minh (1967)… a “Nhật kí tù”: Thời kì 1942 - 1943, Bác Hồ sang Trung Quốc với tư cách “đại ... Trong thời kì kháng chiến chống Pháp chống Mĩ, Bác viết nhiều thơ tức cảnh, trữ tình thể chất trữ tình đằm thắm cảm hứng anh hùng ca thời đại bậc đại trí, đại dũng với tâm hồn lạc quan tươi sáng, ...
 • 3
 • 152
 • 0

GIỚI THIỆU tác PHẨM “ NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA cá NHÂN của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH”

GIỚI THIỆU tác PHẨM “ NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA cá NHÂN của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH”
... TRỊ CỦA TÁC PHẨM NÂNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN Mặc dù viết đời cách gần 40 năm, tư tưởng, quan điểm HỒ Chí Minh nêu Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa nhân ... với đạo đức cách mạng chủ nghĩa nhân, đó, nâng cao đạo đức cách mạng tách rời với chống chủ nghĩa nhân, luôn gắn xây với chống Xây để nâng cao đạo đức cách mạng, chống hướng tới mục tiêu quét ... từ phía quan đảng đến cán bộ, đảng viên, HỒ Chí Minh nêu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét chủ nghĩa nhân cách gần 40 năm nguyên giá trị tuân theo lời dạy Hồ Chí Minh: "Có tiêu kế...
 • 12
 • 1,640
 • 9

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng nhân văn của chủ tịch hồ chí minhthơ văn của chủ tịch hồ chí minhtác phẩm di chúc chủ tịch hồ chí minhbài viết dân vận của chủ tịch hồ chí minhnhững tác phẩm của chủ tịch hồ chí minhcác tác phẩm của chủ tịch hồ chí minhtác phẩm di chúc của chủ tịch hồ chí minh3 tác phẩm của chủ tịch hồ chí minhmột số tác phẩm của chủ tịch hồ chí minhgiới thiệu tác phẩm di chúc của chủ tịch hồ chí minhgioi thieu tac pham nang cao dao duc cach mang quet sach chu nghia ca nhan cua chu tich ho chi minhcâu 108 tác phẩm nào sau đây của chủ tịch hồ chí minh được ban chấp hành trung ương đảng quyết định đưa vào nghiên cứu học tập rộng rãi trong đảng và nhân dânsự nghiệp văn học của chủ tịch hồ chí minhsự nghiệp văn chương của chủ tịch hồ chí minhyếu tố ảnh hưởng quan điểm sáng tác và phong cách sáng tác của chủ tịch hồ chí minhCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánh