Quan điểm và phương pháp nghiên cứu văn thơ hồ chí minh phần 1 nguyễn đăng mạnh

bài tập nhóm tư tưởng...Đối tượng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh

bài tập nhóm tư tưởng...Đối tượng nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh và Phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh
... định nghĩa tưởng Hồ Chí Minh … ………………… 1.3.Một số định nghĩa khác…………………………………… ……… 2.Đối ng nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh ……………………………5 3 .Phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh ……………………… ... tích, bao quát toàn diện tưởng Người Khái niệm định hướng đắn cho người học, nghiên cứu TT HCM Đối ng nghiên cứu môn tưởng HCM Đối ng nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh bao gồm hệ thống ... động tưởng Hồ Chí Minh cách mạng Việt Nam giá trị tưởng Người kho tàng tưởng, lý luận cách mạng giới đại Phương pháp nghiên cứu môn tưởng HCM Với ý nghĩa chung nhất, phương pháp hiểu...
 • 10
 • 247
 • 0

quan điểm phương pháp nghiên cứu tổ chức hoạt động tổ chức

quan điểm và phương pháp nghiên cứu tổ chức hoạt động tổ chức
... cứu hoạt động tổ chức kiện độc lập, tách rời Phương pháp biện chứng đòi hỏi nghiên cứu tổ chức kiện mối quan hệ ràng buộc nó, việc nghiên cứu hệ thống, đồng Mỗi hoạt động kiện kết hàng loạt hoạt ... dung toàn hoạt động kiện nhận biết hệ thống với hoạt động phù trợ có hợp logic tiến triển không Phương pháp phân tích: phương pháp có tác dụng tốt nghiên cứu tiếp cận tổ chức kiện Các hoạt động kiện ... việc nghiên cứu tổ chức kiên phải có tư đa chiều tiếp cận nhận thức nội dung khoa học phản ánh thực khách quan chúng Phương pháp tiến triển tự nhiên: phương pháp áp dụng nhiều nghiên cứu tổ chức...
 • 11
 • 297
 • 0

Chương 1: Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc, quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh potx

Chương 1: Định nghĩa, đối tượng, phương pháp nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh; nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh potx
... Hồ Chí Minh vận dụng tưởng Hồ Chí Minh thực tiễn cách mạng Việt Nam Phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh cần quán triệt phương pháp luận nghiên cứu vĩ ... nghiên cứu Đối ng nghiên cứu môn tưởng Hồ Chí Minh toàn tưởng Hồ Chí Minh Để hiểu đầy đủ tưởng Người cần nghiên cứu: - Điều kiện lịch sử - xã hội, nguồn gốc, trình hình thành phát triển ... đến hình thành tưởng Hồ Chí Minh? Hồ Chí Minh kế thừa nguồn tưởng văn hóa theo tinh thần nào? - Nêu nguồn tưởng văn hóa phương Đông tác động đế hình thành tưởng Hồ Chí Minh? - Nêu nguồn...
 • 50
 • 311
 • 0

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 1 pot

Phương pháp nghiên cứu thị trường bất động sản phần 1 pot
... Chương I Một số vấn đề bất động sản thị trường bất động sản I.Khái niệm bất động sản (BĐS) Trong trình phát triển nhân loại, tài sản chia thành “ bất động sản động sản Sự phân loại có nguồn ... Thị trường BĐS đô thị lớn Phân loại thị trường BĐS Theo cấp thị trường Thị trường cấp I • Thị trường cấp II • Trị trường cấp III Theo đối tượng thị trường Theo mục đích sử dụng • Thị Thị trường ... Thị trường nhà trường mua bán • Thị Thị trường khách sạn trường cho thuê • Thị trường Thị trường Theo khu vực • Thị trường BĐS đô thị Thị trường BĐS nông III Khái quát thị trường nhà đất...
 • 17
 • 306
 • 2

Một số điểm cần lưu khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế potx

Một số điểm cần lưu khi nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế potx
... liên minh công nông Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh cấu kinh tế ngành lại nhớ tới tưởng nhà bác học Lê Quý Đôn nêu vai trò ngành kinh tế công nghiệp, nông nghiệp, thương nghiệp kinh tế quốc ... công bằng, dân chủ văn minh" Thực tế cách mạng xây dựng CNXH nước ta thời gian qua chứng minh điều Đối với ''Công nghiệp hoá, đại hoá kinh tế quốc dân " Theo tưởng Hồ Chí Minh ''Phát triển sản ... tuỳ chỗ, tuỳ thuộc hoàn cảnh thực tế địa phương, đừng máy móc lấy kinh nghiệm vùng mà lắp vùng khác 2.Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh nhiệm vụ phát triển kinh tế thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội...
 • 5
 • 223
 • 0

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
... nói riêng toàn ngành ngân hàng nói chung 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu chung Phương pháp vật biện chứng: Là phương pháp đánh giá tượng kinh tế xã hội sở nhìn nhận, xem ... tồn phát triển Phương pháp vật lịch sử: Là phương pháp nhìn nhận vật, tượng theo quan điểm lịch sử xem xét vật, tượng 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 3.2.2.1 Phương pháp thu thập xử lý thông ... Phương pháp thống kê mô tả: Là phương pháp mô tả toàn thực trạng vật tượng sở liệu tính toán để sử dụng trình phân tích kết nghiên cứu đề tài - Phương pháp thống kê so sánh: Là phương pháp tính...
 • 19
 • 422
 • 2

TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

TỔNG QUAN VỀ TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
... nghiên cứu Để làm rõ vấn đề đề tài nghiên cứu chia làm ba phần Phần thứ phần tổng quan đề tài nghiên cứu chương tổng quát trình bày sơ lược đề tài nghiên cứu. Phần thứ hai phần quan trọng đề tài ... v Tài liệu sơ cấp, tài liệu điều tra thực tế:qua việc tìm hiểu phân tích đánh giá nhóm đưa nhận định thân tài liệu thu thập từ việc điều tra khảo sát thực tế v Tài liệu thứ cấp: tài liệu nhóm ... 3: Các giải pháp xây dựng phát triển thương hiệu ngân hàng TMCP Á Châu.sau trình bày thực trạng xây dựng thương hiệu ACB,căn vào tài liệu khảo sát thực tế, nhóm đề xuất vài giải pháp nhằm góp...
 • 2
 • 498
 • 1

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
... hiệu 2.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN VĂN Để giải mục tiêu đặt ra, trình nghiên cứu luận văn sử dụng phương pháp sau: 2.3.1 Phương pháp luận Luận văn vận dụng cách tiếp cận theo phương pháp vật ... Quảng Bình, Sở Tài Quảng Bình 2.3.3 Phương pháp phân tích Dựa vào đối tượng mục đích nghiên cứu đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp sau đây: 14 2.3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả Dùng tiêu tương ... thống tiêu qua năm nghiên cứu 2.3.3.3 Phương pháp thay liên hoàn Phương pháp dùng để lượng hoá ảnh hưởng nhân tố đến kết hiệu sử dung vốn Công ty Nội dung phương pháp thay liên hoàn: Gọi K1 K0 kết...
 • 17
 • 338
 • 0

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
... giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu chung 3.2.1.1 Phương pháp vật biện chứng Đây phương pháp nghiên cứu đánh giá tượng kinh tế xã hội dựa ... sau kinh tế nông hộ 3.2.2 Phương pháp chuyên môn 3.2.2.1 Phương pháp thống kê kinh tế Thống kê kinh tế phương pháp nghiên cứu tượng kinh tế số lớn Đây phương pháp dựa vào số liệu điều tra để phân ... pháp vật lịch sử Là phương pháp quan trọng nghiên cứu, xem xét đánh giá vật tượng, coi trọng quan điểm lịch sử, vật tượng xảy tương đồng trước Sử dụng phương pháp để nghiên cứu trình phát triển...
 • 48
 • 298
 • 0

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
... đất nông nghiệp tăng nhanh với tốc độ tăng bình quân hàng năm 10,2% 14 14 3.2 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu - Số liệu thứ cấp: Lấy từ báo cáo thực kế hoạch năm phát ... sánh bình quân -Phương pháp toán kinh tế: tính toán hệ số đa dạng, tính toán hiệu kinh tế việc sử dụng hầm Biogas tính toán tiêu khác 15 15 • • • 16 16 Phần IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 ... Biogas số hộ có chăn nuôi nhiều chưa xây hầm (52 hộ có hầm 20 hộ chưa xây) 3.2.2 Phương pháp phân tích tài liệu - Phương pháp thống kê mô tả: dựa số liệu điều tra để mô tả thực trạng Biogas, mô tả...
 • 85
 • 630
 • 0

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ.

Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ.
... trị khác, phải dựa phương pháp quản khoa học phương pháp quản cụ thể (diễn dịch, quy nạp, tổng hợp, thống kê) Hoạt động quản nghệ thuật, vì: - Trong hoạt động quản xuất tình bất ngờ ... định chất trình tư Ra định nhằm đưa đối tượng quản từ trạng thái sang trạng thái khác phù hợp với nhiệm vụ quản Các định quản thường có khía cạnh tâm sau đây: - Quyết định với tính ... rằng, ba đơn vị thuyết có mặt rtong giai đọan chu trình quản đơn vị kinh nghiệm họat động quản lý, lãnh đạo Dưới góc độ tâm học, người ta phân tích cấu trúc họat động quản sau: + Họat...
 • 12
 • 891
 • 6

Chương 4: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ.

Chương 4: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ.
... giúp họ động tìm tòi biện phápquản chuyên môn cách có hiệu - Thống tìm tòi sử dụng biện pháp phương pháp quản nhằm đảm bảo cho tác động lãnh đạo đến đối tượng quản thể ý chí chung ban lãnh ... trường sống để tồn phát triển Chẳng hạn hoạt động quản lý: việc sử dụng thường xuyên nguyên tắc, phương pháp quản chủ thể quản tạo phong cách quản chủ thể + Phong cách lãnh đạo Phong cách ... đạo, quản Phải có lực phẩm chất tương xứng với chức vụ giao để thực thi quyền lực hoàn thành nhiệm vụ Thứ hai phong cách quản có liên quan đến uy tín người lãnh đạo Thứ ba: Phải có tín nhiệm...
 • 21
 • 624
 • 5

Chương 5: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ.

Chương 5: ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC QUẢN LÝ.
... hoạt động quản - Có sở để định quản Để tổ chức thực định - Biết đối tác để điều hành - Giao tiếp công cụ sắc bén để tạo mối quan hệ quản lý, kinh doanh, ký kết hợp đồng - Trong quản người ... mối quan hệ động mục đích Nói cách khác tâm định hướng người đến đối tượng, vật thể định- tâm yếu tố tâm bên thúc đẩy sẵn sàng chờ đón xẩy b) Chức tâm : Tâm định hướng người đến vật thể, việc ... TỐ TÂM LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO Định kiến ảnh hưởng giao tiếp a) Khái niệm: Định kiến thái độ mang tính tiêu cực, bất hợp pháp nhóm thành viên nhóm b) Một số yếu tố tâm lý...
 • 17
 • 565
 • 2

TỔNG QUAN TÀI LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

TỔNG QUAN TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
... dự toán 2.2.2 Phương pháp thu thập số liệu phương pháp thu thập thông tin sơ cấp, thông tin thứ cấp để phục vụ cho đề tài nghiên cứu 2.2.3 Phương pháp xử lý số liệu Dựa số liệu thu thập tiến ... 2.2.5.2 Phương pháp ghi sổ kép Là phương pháp phân loại biến động đối tượng kế toán theo mối quan hệ khách quan chúng nghiệp vụ kinh tế phát sinh tạo vào tài khoản kế toán 2.2.5.3 Phương pháp tổng ... toán Là phương pháp khái quát tình trạng tài kết hoạt động đơn vị thời kì định cách lập báo cáo tài 2.2.5.4 Phương pháp kiểm kê Là phương pháp xác định số có loại tài sản nhằm làm cho số liệu kế...
 • 27
 • 331
 • 0

Xem thêm