Tóm tắt bài giảng công nghệ protein enzyme (phần enzyme)

bài giảng công nghệ protein enzyme mở đầu

bài giảng công nghệ protein enzyme mở đầu
... thức protein enzym, kỹ thuật tách chiết, tinh sạch, khả ứng dụng enzym protein sản xuất NỘI DUNG - Giới thiệu vai trò, tầm quan trọng, giá trị sử dụng protein, enzym Tách chiết tinh chế protein, ... trọng, giá trị sử dụng protein, enzym Tách chiết tinh chế protein, enzym Ứng dụng proetin, enzym công nghiệp PHƯƠNG PHÁP HỌC - - - Tham dự lớp đầy đủ (hoặc vắng < buổi): đ Làm kiểm tra lớp, phát...
 • 4
 • 175
 • 0

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 1 khái quan chung về protein

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 1 khái quan chung về protein
... (Dalton) 3482 5733 12 .640 13 .930 16 .890 22.600 64.500 68.500 96.000 11 7.000 14 9.000 495.000 1. 000.000 2.300.000 40.000.000 số gốc amino acid 29 51 124 12 9 15 3 2 41 574 550 800 975 1. 250 4 .10 0 8.300 20.000 ... 1. 1 Những đặc trưng chung nhóm chất protein Protein hợp chất hữu có ý nghĩa quan trọng bậc thể sống Về mặt số lượng, chiếm không 50% trọng lượng khô tế bào Về thành phần cấu trúc, protein ... chất enzyme, kháng thể chống lại bệnh tật, hormon dẫn truyền tín hiệu tế bào v.v có chất protein 11 III Chức sinh học protein - Xúc tác enzym (phần sau) - Những quan điểm y học protein Protein...
 • 20
 • 229
 • 0

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 2 công nghệ protein

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 2 công nghệ protein
... Công nghệ protein Ưu điểm sản xuất P từ VSV : -Tốc độ sinh sản nhanh nên vi sinh vật sản xuất protein với số lượng lớn thời gian ngắn - Sản phẩm ... nguy nhiễm bẩn virus trường hợp tách chiết từ người Công nghệ protein Ưu điểm sản xuất P từ VSV : -Tốc độ sinh sản nhanh nên vi sinh vật sản xuất protein với số lượng lớn thời gian ngắn - Sản phẩm...
 • 3
 • 187
 • 2

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 4 các phương pháp tinh sạch protein enzym

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 4 các phương pháp tinh sạch protein enzym
... tiến hành kết tinh chúng Một điều cần ý protein enzyme trạng thái tinh thể chưa thể coi tinh khiết Các tinh thể protein enzyme kết tinh lần đầu có độ không vượt 50% chứa protein enzyme khác Người ... trình tinh chế protein enzyme, chúng sử dụng để cô đặc dung dịch protein enzyme 21 Phương pháp sắc ký trao đổi ion Phương pháp sắc ký trao đổi ion dựa vào khác điện tích tổng số protein enzyme ... dụng cho hầu hết quy mô hoạt động 41 Kết tinh protein Đây phương pháp đặc hiệu tốt để tách phần protein enzyme giai đoạn tinh chế cuối Khi protein enzyme làm tinh khiết hoàn toàn, trường hợp riêng...
 • 46
 • 261
 • 0

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 5 động học enzyme

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 5 động học enzyme
... tác động phá hủy mạnh Tác động mạnh dịch enzyme có nồng độ thấp Có thể tạo thành gốc tự do, từ công vào phản ứng enzyme + Sóng siêu âm: Tác động khác loại enzyme, enzyme bị hoạt tính, có enzyme ... độ lên hoạt độ enzyme Động học phản ứng enzyme Ảnh hưởng nhiệt độ Đối với phản ứng enzyme xúc tác áp dụng quy luật phạm vi định,vì chất enzyme protein Khi ta tăng nhiệt độ lên 40 -50 0C xảy trình ... thành phức hợp ES không hoạt động 20 Động học phản ứng enzyme Ảnh hưởng chất kìm hãm (inhibitior) + Cơ chất liên kết nhờ vị trí đặc biệt enzyme Đó nhóm enzyme quan trọng (enzyme dị lập thể) bên cạnh...
 • 32
 • 240
 • 1

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 6 cơ chế tác dụng của enzyme

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 6 cơ chế tác dụng của enzyme
... phản ứng Sau phản ứng, chất xúc tác lại phục hồi trạng thái ban đầu để tiếp tục xúc tác chế xúc tác enzyme Hầu tất biến đổi hóa sinh tế bào thể sống xúc tác enzyme pH trung tính, nhiệt độ áp ... enzyme có khả đặc biệt nêu chế xúc tác enzyme Trong phản ứng có xúc tác enzyme, nhờ tạo thành phức hợp trung gian enzyme - chất mà chất hoạt hóa Khi chất kết hợp vào enzyme, kết cực hóa, chuyển ... nhờ tham gia phản ứng dễ dàng chế xúc tác enzyme Năng lượng hoạt hóa có xúc tác enzyme nhỏ nhiều so với trường hợp xúc tác mà nhỏ so với trường hợp có chất xúc tác thông thường Ví dụ phản ứng...
 • 9
 • 265
 • 1

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 8 cách gọi tên và phân loại enzyme

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 8 cách gọi tên và phân loại enzyme
... dehydrogenase Tên gọi đầy đủ, xác theo quy ước quốc tế tên gọi hệ thống enzyme gọi theo tên chất đặc hiệu với tên kiểu phản ứng mà xúc tác, cộng thêm đuôi “ase” Cách gọi tên enzyme ví dụ: enzyme xúc ... Cách gọi tên enzyme Đối với nhóm enzyme xúc tác loại phản ứng, người ta lấy tên phản ứng enzyme thêm đuổi từ “ase”, ví dụ enzyme xúc tác oxy hóa gọi oxydase, enzyme khử hydrogen gọi dehydrogenase ... tự enzyme 13 Các lớp enzyme Như vậy, cách gọi hệ thống enzyme ADH có tên chất coenzyme tên trình chuyển hóa hóa học xúc tác với tận “ase” Sau tên enzyme số theo danh sách enzyme tiểu ban enzyme...
 • 15
 • 275
 • 1

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 9 tính đặc hiệu của enzyme

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 9 tính đặc hiệu của enzyme
... Tính đặc hiệu enzyme Có thể phân biệt hai kiểu đặc hiệu: đặc hiệu kiểu phản ứng đặc hiệu chất Đặc hiệu kiểu phản ứng Phần nhiều enzyme tính đặc hiệu với loại phản ứng ... Aminopeptidase xúc tác thủy phân nhiều peptid Đặc hiệu chất - Đặc hiệu quang học (đặc hiệu lập thể) Hầu tất enzyme tính đặc hiệu không gian chặt chẽ, nghĩa enzyme tác dụng với hai dạng đồng phân ... aminotransferase Đặc hiệu chất Mỗi enzyme xúc tác cho chuyển hóa chất định Mức độ đặc hiệu chất enzyme khác không giống nhau, người ta thường phân biệt thành mức sau: Đặc hiệu chất - Đặc hiệu tuyệt...
 • 8
 • 337
 • 1

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 10 định lượng và đánh giá độ tinh sạch của chế phẩm protein

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 10 định lượng và đánh giá độ tinh sạch của chế phẩm protein
... xác định hàm lượng protein Protein sau tách chiết làm định lượng Nếu protein nghiên cứu enzyme việc định lượng thông qua xác định hoạt độ enzyme (theo quy ước quốc tế: đơn vị hoạt độ enzyme lượng ... đo nồng độ protein 14 Đánh giá tính đồng thể protein Khi nhận protein enzyme trạng thái kết tinh, người ta phải thử lại mức độ tinh khiết hay tính đồng thể Độ đồng thể chế phẩm protein enzyme ... tinh 10 Định lượng protein phương pháp quang phổ Phương pháp đơn giản để đo nồng độ protein dung dịch độ hấp thụ tia cực tím Nếu protein tinh nồng độ tuyệt đối tính theo giá trị đo Nếu protein...
 • 15
 • 310
 • 1

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 11 sản xuất protein trên quy mô lớn

bài giảng công nghệ protein enzyme chương 11 sản xuất protein trên quy mô lớn
... trung bình 20-40oC), sản xuất enzyme với đặc điểm chịu nhiệt chịu muối nồng độ cao Lên men E coli tái tổ hợp Các enzyme có nguồn gốc từ sinh vật prokaryote sản xuất dễ dàng quy lớn với hiệu suất ... việc sử dụng thêm công nghệ DNA tái tổ hợp Nuôi cấy vi sinh vật quy lớn phương pháp kinh tế có ưu điểm sau: - Các kỹ thuật tái tổ hợp DNA mở hội cho việc sản xuất sinh khối enzyme từ việc nuôi ... men đặc trưng kéo dài từ 4-8 ngày Sự biểu protein vượt 10 g/L thu quy công nghiệp 14 Các enzyme vi sinh vật thay enzyme động-thực vật Một số enzyme công nghiệp tách chiết từ nguồn động vật...
 • 19
 • 205
 • 0

Bài giảng công nghệ proteinenzyme chương 3

Bài giảng công nghệ protein – enzyme chương 3
... khiết Các tinh thể protein enzyme kết tinh lần đầu có độ không vượt 50% chứa protein enzyme khác Người ta thường tiến hành kết tinh protein enzyme dung dịch (NH4)2SO4 42 Kết tinh protein Quá trình ... protein Tính cố định cấu trúc protein bảo đảm nhờ khả liên kết nước chúng Nếu dung dịch protein enzyme bị khô độ nhiệt phòng đa số protein enzyme bị biến tính Protein enzyme giữ dang khô trường ... hình dạng phân tử lượng protein enzyme có hỗn hợp để tách chúng Để đảm bảo cho việc tách protein enzyme tốt, chất rây phân tử phải chất trơ, không phản ứng với protein enzyme Chất không hòa tan...
 • 46
 • 183
 • 1

Bài giảng công nghệ proteinenzyme chương 5

Bài giảng công nghệ protein – enzyme chương 5
... động enzyme liên kết với chất) có lợi mật lượng để thực phản ứng mà enzyme có khả đặc biệt nêu Cơ chế xúc tác enzyme Trong phản ứng có xúc tác enzyme, nhờ tạo thành phức hợp trung gian enzyme ... lượng hoạt hóa 11,7 Kcal/mol, có enzyme catalase xúc tác lượng hoạt hóa 5, 5 Kcal/mol Cơ chế xúc tác enzyme Nhiều dẫn liệu thực nghiệm cho thấy trình tạo thành phức hợp enzyme chất biến đổi phức hợp ... giải phóng enzyme tự thường trải qua ba giai đoạn theo sơ đồ sau E + S  ES  P + E [Trong E enzyme, S chất (Substrate), ES phức hợp enzyme - chất, P sản phẩm (Product) Cơ chế xúc tác enzyme -...
 • 9
 • 202
 • 0

Bài giảng công nghệ proteinenzyme chương 6

Bài giảng công nghệ protein – enzyme chương 6
... Các lớp enzyme Như vậy, cách gọi hệ thống enzyme ADH có tên chất coenzyme tên trình chuyển hóa hóa học xúc tác với tận “ase” Sau tên enzyme số theo danh sách enzyme tiểu ban enzyme đề (enzyme ... Các lớp enzyme Như vậy, cách gọi hệ thống enzyme ADH có tên chất coenzyme tên trình chuyển hóa hóa học xúc tác với tận “ase” Sau tên enzyme số theo danh sách enzyme tiểu ban enzyme đề (enzyme ... thường dùng urease) Phân loại enzyme Mục đích phân loại enzyme để nhấn mạnh cách xác tổng quát, mối quan hệ điều giống loại enzyme Các lớp enzyme Tiểu ban enzyme (The enzyme Commission EC) tổ chức...
 • 15
 • 211
 • 0

Bài giảng công nghệ proteinenzyme chương 7

Bài giảng công nghệ protein – enzyme chương 7
... hàm lượng protein Protein sau tách chiết làm định lượng Nếu protein nghiên cứu enzyme việc định lượng thông qua xác định hoạt độ enzyme (theo quy ước quốc tế: đơn vị hoạt độ enzyme lượng enzyme ... lượng protein phương pháp quang phổ Với hỗn hợp protein với loai protein mà hệ số tắt nồng độ protein tính sau: Nồng độ protein (mg/ml)=1,55xA280-0 ,77 xA260 Trong đó: A280: độ hấp thụ bước sóng 280nm ... nữa, ta hoàn thành việc tách chiết làm protein Các phương pháp xác định hàm lượng protein Nếu protein enzyme ta định lượng chúng phương pháp khác Nếu protein ta nghiên cứu hormon độc tố chúng...
 • 15
 • 123
 • 0

Bài giảng công nghệ proteinenzyme chương 2

Bài giảng công nghệ protein – enzyme chương 2
... 20 Chiết rút protein Sau phá vỡ cấu trúc tế bào tiến hành chiết xuất protein enzyme dung dịch đệm thích hợp, dung dịch muối trung tính nước protein enzyme nội bào ly tâm tách tế bào protein enzyme ... protein enzyme ngoại bào: việc chọn phương pháp tách chiết protein enzyme tùy thuộc vào tính chất protein enzyme cần nghiên cứu 21 Tách enzyme Enzyme chất xúc tác sinh học, có nhiều thể sống Việc điều ... với hiệu suất cao dễ dàng tinh chế chúng 22 Tách enzyme Việc phân bố enzyme tế bào không đồng đều, loại tế bào có nhiều enzyme song enzyme khác Lượng enzyme lại thay đổi tùy theo giai đoạn sinh...
 • 44
 • 195
 • 0

Xem thêm