AN TOÀN SINH học TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM y SINH

An toàn Sinh học trong phòng thí nghiệm Y sinh

An toàn Sinh học trong phòng thí nghiệm Y sinh
... CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN SINH HỌC TRONG PTN Y SINH 1) Đánh giá rủi ro 2) Phân loại vi sinh vật g y bệnh theo nhóm nguy 3) Cấp độ an toàn sinh học PTN y sinh II CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN SINH HỌC TRONG ... Nguyễn Quang Kiệt MSSV 61303529 61303919 61303752 NỘI DUNG CHÍNH I AN TOÀN SINH HỌC TRONG PTN Y SINH CÁC NGUYÊN TẮC ATSH TRONG PTN Y SINH II III CÁC Y U CẦU AN TOÀN SINH HỌC TRONG PTN Y SINH I An ... An toàn sinh học phòng thí nghiệm Y sinh VSV g y bệnh PTN PTN Y sinh Vi sinh An toàn sinh học ATSH(biosaferty) biện pháp nhằm giảm thiểu loại bỏ rủi ro tiềm tàng ứng dụng công nghệ sinh học gây...
 • 35
 • 1,047
 • 11

KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... người An toàn lao động phòng thí nghiệm ngăn ngừa cố xảy trình làm việc, nghiên cứu phòng thí nghiệm, gây thương tích tử vong cho người lao động An toàn lao động phòng thí nghiệm nhằm đảm bảo an toàn ... dụng lao động người lao động an toàn sử dụng hóa chất nơi làm việc biện pháp cần thiết bắt buộc pháp luật quy định Muốn lao động phòng thí nghiệm an toàn cần phải có nơi làm việc an toàn, phòng thí ... nhân viên phòng thí nghiệm Do không nắm vững kỹ thuật an toàn lao động làm việc với hóa chất coi thường, xem nhẹ, bỏ qua kỹ thuật an toàn cần thiết Vi phạm kỷ luật lao động: rời khỏi phòng thiết...
 • 22
 • 3,364
 • 33

AN TOÀN HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

AN TOÀN HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
... dụng phòng thí nghiệm 4 Tiến hành thí nghiệm an toàn Để giảm thiểu nguy liên quan đến làm thí nghiệm không an toàn thiệt hại sức khỏe, cần tuân thủ quy tắc an toàn phòng thí nghiệm 4.1 Thí nghiệm ... hành thí nghiệm phòng thí nghiệm nên có ý thức tự bảo vệ chống lại nguy hiểm có liên quan đến việc thí nghiệm với chất độc hại 3.1 Vật dụng bảo hộ cá nhân Áo blu, mắt kiếng (dành riêng cho phòng ... Thí nghiệm an toàn - Phải cẩn thận để thí nghiệm thành công, tránh tai nạn, gây độc cho thân người xung quanh - Tuân thủ dẫn tài liệu cán phụ trách phòng thí nghiệm - Không tự ý làm thí nghiệm nội...
 • 18
 • 228
 • 3

Cẩm nang an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

Cẩm nang an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm
... Trang thi t b phòng thí nghi m 10 T an toàn sinh h c T an toàn sinh h c c p I T an toàn sinh h c c p II T an toàn sinh h c c p III N i khí c a t an toàn ... m An toàn sinh h c c p Trang thi t b phòng thí nghi m Các nguyên t c l a ch n trang thi t b phòng thí nghi m bao g m t an toàn sinh h c (xem ch ng 10) gi ng nh phòng thí nghi m c b n – An toàn ... - Phòng thí nghi m v i t an toàn sinh h c c p III /phòng thí nghi m ca-bin III Ph i i qua nh t hai c a tr c vào phòng t t an toàn sinh h c c p III Trong c u trúc phòng thí nghi m này, t an toàn...
 • 186
 • 3,101
 • 37

An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm
... Trang thi t b phòng thí nghi m 10 T an toàn sinh h c T an toàn sinh h c c p I T an toàn sinh h c c p II T an toàn sinh h c c p III N i khí c a t an toàn ... m An toàn sinh h c c p Trang thi t b phòng thí nghi m Các nguyên t c l a ch n trang thi t b phòng thí nghi m bao g m t an toàn sinh h c (xem ch ng 10) gi ng nh phòng thí nghi m c b n – An toàn ... - Phòng thí nghi m v i t an toàn sinh h c c p III /phòng thí nghi m ca-bin III Ph i i qua nh t hai c a tr c vào phòng t t an toàn sinh h c c p III Trong c u trúc phòng thí nghi m này, t an toàn...
 • 186
 • 1,512
 • 0

An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

An toàn sinh học trong phòng thí nghiệm
... Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA Dr Stefan Wagener, Canadian Science Centre for Human and Animal Health, Winnipeg, Canada The writers and reviewers also wish to acknowledge ... Ingestion risks when handling specimens, smears and cultures Risks of percutaneous exposures when using syringes and needles Bites and scratches when handling animals Handling of blood and other potentially ... transfer Transgenic and “knock-out” animals Transgenic plants Risk assessments for genetically modified organisms Further considerations 101 102 102 102 102 103 103 104 PART VI Chemical, fire and...
 • 186
 • 1,474
 • 0

CHƯƠNG 11 - AN TOÀN VÀ BẢO TRÌ PHÒNG THÍ NGHIỆM pot

CHƯƠNG 11 - AN TOÀN VÀ BẢO TRÌ PHÒNG THÍ NGHIỆM pot
... loãng với nước nhiều tốt trước thải 11. 2 Bảo trì phòng thí nghiệm 11. 2.1 Dụng cụ thuỷ tinh ˗ Mỗi người chịu trách nhiệm rữa dụng cụ thuỷ tinh sau làm thí nghiệm Dụng cụ thuỷ tinh tráng rữa nước ... acetic, aniline, axít chromic, H2S, Cu, kim loại nặng Axít sulfuric Potassium chlorate, potassium perchlorate, potassium permanganate CaO2 Nước Chlorine Ammonia, acetylence, butane Methane, propane, ... peroxide A rsenate, cyanide, cyanate Borate, chromate, mangante, permanganate Axít (trừ HNO3) 10 Sulfur, phosphorus, arsenic, phosphorus pentoxide (P4O10) Các hợp chất hữu Axít, anhydride, peraxít...
 • 5
 • 395
 • 1

một số phương pháp chuẩn độ hóa học trong phòng thí nghiệm

một số phương pháp chuẩn độ hóa học trong phòng thí nghiệm
... theo nồng độ phần trăm Pha chế dung dịch chất lỏng nước theo nồng độ phần trăm a) Theo phương pháp đường chéo: b) Theo phương pháp thông thường (từ định nghĩa): Pha chế dung dịch theo nồng độ M: ... CHẤT Ở PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC I Pha chế dung dịch: Những qui tắc chung pha chế dung dịch: Pha chế dung dịch chất rắn nước theo nồng độ phần trăm Pha chế dung dịch chất lỏng nước theo nồng độ phần ... nồng độ phần trăm Pha chế dung dịch  chất lỏng nước theo nồng độ phần trăm a) Theo phương pháp đường chéo: b) Theo phương pháp thông thường (từ định nghĩa): Pha chế dung dịch theo nồng độ M:...
 • 21
 • 695
 • 1

An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học

An toàn trong phòng thí nghiệm hóa học
... CÁCH LƢU TRỮ HÓA CHẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM I CÁC PHƢƠNG PHÁP LƢU TRỮ II CÁCH PHÂN LOẠI HÓA CHẤT III CÁC KÝ HIỆU THƢỜNG GẶP Ký hiệu hình vẽ Qui ƣớc màu sắc IV NGUYÊN TẮC KHI DI DỜI HÓA CHẤT Chƣơng ... 6: CÁC KỸ THUẬT CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM I KỸ THUẬT ĐUN: Đun trực tiếp lửa Đun cách thủy Đun hoàn lƣu II KỸ THUẬT LỌC III KỸ THUẬT TÁCH – CHIẾT HÓA CHẤT Tài liệu học phần: Duyệt đơn vị Ngày ... hình vẽ Qui ƣớc màu sắc IV NGUYÊN TẮC KHI DI DỜI HÓA CHẤT Chƣơng 5: NHỮNG DỤNG CỤ CƠ BẢN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM I DỤNG CỤ ĐƠN GIẢN – KỸ THUẬT SỬ DỤNG Dụng cụ đo thể tích chất lỏng Dụng cụ cân Dụng...
 • 2
 • 1,279
 • 22

Các qui tac an toàn trong phòng thí nghiệm vi sinh vật

Các qui tac an toàn trong phòng thí nghiệm vi sinh vật
... ng d n thí nghi m đ k p th i x lý M t s lưu ý v i sinh vi n nh m đ t k t qu t t th c hành vi sinh v t • Trư c th c hành: - C n đ c trư c n i dung toàn đ hình dung đư c kh i lư ng công vi c s ... c v t b ho c s d ng l i - K t thúc thí nghi m ph i v sinh thi t b , d ng c s d ng theo qui trình s p x p vào nơi qui đ nh - R a tay s ch s trư c r i phòng thí nghi m - T t c trư ng h p tai n ... only Th c t p vi sinh s - Trư ng Đ i h c M Tp HCM Nguy n Văn Minh - C n ghi tên ch ng, ngày tháng thí nghi m, ngư i thí nghi m lên t t c h p petri, ng nghi m,… - Tuy t đ i không đ canh trư ng hay...
 • 2
 • 1,297
 • 19

Các qui tắc an toàn trong phóng thí nghiệm vi sinh vật

Các qui tắc an toàn trong phóng thí nghiệm vi sinh vật
... c ngang) m t cách đ u đ n đ tăng lư ng oxy hòa tan môi trư ng Hình 6: máy l c Kính hi n vi (microscope): có vai trò r t quan tr ng nghiên c u vi sinh v t Dùng nghiên c u, quan sát t bào vi sinh ... ch t vi sinh v t Tuy nhiên, ch di t t bào sinh dư ng, bào t v n - Phương pháp Pasteur: Ch di t vi khu n gây b nh ( ký sinh ), không di t bào t vi khu n ho t sinh Phương pháp không di t hoàn toàn ... quan tr ng c a thí nghi m k t qu c a m i thí nghi m • K t thúc th c hành: - Làm báo cáo th c hành theo yêu c u c a gi ng vi n Bài 2: TRANG THI T B - D NG C - CÁC PHƯƠNG PHÁP KH TRÙNG I/ TRANG...
 • 12
 • 2,977
 • 25

an toàn trong phòng thí nghiệm (dành cho sinh viênhọc viên thực hiện nghiên cứu tại bộ môn kt hữu cơ)

an toàn trong phòng thí nghiệm (dành cho sinh viênhọc viên thực hiện nghiên cứu tại bộ môn kt hữu cơ)
... lý thí nghiệm có cố •Lựa chọn thời gian, địa điểm thực hợp lý cho thí nghiệm •Dọn dẹp dụng cụ, hóa chất liên quan kết thúc thí nghiệm Chỉ tiến hành thí nghiệm đồng ý GVHD TPTN 4 .An toàn thí nghiệm ... báo cho sinh viên xung quanh khả ảnh hưởng thí nghiệm •Lưu trữ mẫu nơi quy định, có dán nhãn thông tin đầy đủ Xử lý mẫu sau không sử dụng =>Sẽ đình SV vi phạm an toàn thí nghiệm 4 .An toàn thí nghiệm ... toàn thí nghiệm •Không tiến hành thí nghiệm phòng •Không tiến hành thí nghiệm trễ để kéo dài đến •Phải có mặt suốt thời gian thực thí nghiệm •Không để thí nghiệm kéo dài qua đêm, có phải báo...
 • 47
 • 176
 • 0

NHỮNG QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH VẬT

NHỮNG QUY TẮC AN TOÀN TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH VẬT
... quan trọng thí nghiệm kết thí nghiệm c Kết thúc thực hành: - Làm báo cáo thực hành theo yêu cầu mục thí nghiệm theo yêu cầu giảng vi n Trang BÀI THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHÒNG THÍ NGHIỆM VI SINH VẬT ... Nguyên tắc quang học kính hiển vi Chức kính hiển vi quang học dùng để quan sát tế bào vi sinh vật, sinh trùng, tế bào động vật, thực vật 1.2 Cấu tạo nguyên tắc hoạt động kính hiển vi quang học ... hành thí nghiệm Trang 29 3.1 Làm tiêu nhuộm màu vi sinh vật không cố định - Nhỏ giọt thuốc nhuộm xanh methylen 0,001% lên phiến kính - Nhỏ giọt canh trường vi sinh vật hòa sinh khối vi sinh vật...
 • 138
 • 674
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: an toàn cháy nổ trong phòng thí nghiệmcẩm nang an toàn sinh học trong phòng thí nghiệman toàn sinh học trong phòng thí nghiệmbao cao ve cac moi nguy hiem an toan lao dong trong phong kiem nghiemphân tích thành phần hoá học trong phòng thí nghiệm phân tích thành phần hoá học và tỷ lệ các chất đặc biệt là các axit để đánh giá chất lượng ủthực hành trong phòng thí nghiệm y sinhxử lý chất thải trong phòng thí nghiệm y sinhxử lý rũi ro trong phòng thí nghiệm y sinhan toan an ninh trong phong thi nghiem sinh hocan toàn trong phòng thí nghiệm hóa họckỹ thuật an toàn trong phòng thí nghiệm hóa họcan toàn sinh học trong phòng xét nghiệmcác qui tac an toàn trong phòng thí nghiệm vi sinh vậtan toàn điện trong phòng thí nghiệman toàn trong phòng thí nghiệmĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học