Thử nghiệm vaccine marek ở một trại gà đẻ thương phẩm thuộc tỉnh đồng nai

Luận văn thử nghiệm vaccine marek một trại đẻ thương phẩm thuộc tỉnh Đồng nai

Luận văn thử nghiệm vaccine marek ở một trại gà đẻ thương phẩm thuộc tỉnh Đồng nai
... TÓM T T LU N VĂN tài “Th nghi m vaccine Marek serotype 1& thu c t nh tr i thương ph m ng Nai ” M c tiêu c a tài ánh giá hi u l c tính an toàn c a vaccine Marek serotype 1&3 tên thương m i Nobilis ... gia c m th y c m như: gà, tây, trĩ, v t, thiên nga, ng ng… u c m th v i b nh Trong ó, loài c m th m nh nh t ngày tu i c m th m nh l n; mái c m th m nh tr ng thư ng phát b nh ... BSTY Võ Văn Hùng, th c hi n m t tr i tài: “Th nghi m vaccine Marek serotype thương ph m thu c t nh ng Nai 1.2 M c ích yêu c u 1.2.1 M c ích Ki m tra hi u l c an toàn c a vaccine Marek serotype...
 • 53
 • 263
 • 0

đánh giá sức sống và sức sản xuất của nhóm ta gò công một trại thịt tỉnh tiền giang

đánh giá sức sống và sức sản xuất của nhóm gà ta gò công ở một trại gà thịt tỉnh tiền giang
... c hi n tài: “ ánh giá s c s ng s c s n xu t c a nhóm ta Công th t thu c t nh Ti n Giang m t tr i 1.2 M c ích yêu c u 1.2.1 M c ích Ch n nh ng nhóm gi ng ta Công có s c s ng cao, ... TP.HCM 3.2 N i dung ánh giá s c s ng c a ta Công áp ng mi n d ch ch ng Newcastle T l nhi m c u trùng T l ch t t l b nh tích quan Kh o sát s c s n xu t c a ta Công Tr ng lư ng trung ... ngh (2 g/kg th c ăn) t - 14 ngày tu i không s c s c nh t s c s m Hình 3.1: ngày tu i 3.3.2 Chăm sóc qu n lý giai o n - ngày tu i, nhi t quan sát àn i u ch nh nhi t chu ng úm...
 • 61
 • 390
 • 1

khảo sát năng suất , chất lượng trứng đẻ thương phẩm giống hisex brown giai đoạn 1928 tuần tuổi trại chăn nuôi thực nghiệm của công ty vemedim tại ô môn thành phố cần thơ

khảo sát năng suất , chất lượng trứng gà đẻ thương phẩm giống hisex brown giai đoạn 1928 tuần tuổi ở trại chăn nuôi thực nghiệm của công ty vemedim tại ô môn thành phố cần thơ
... Tên ñề tài: KHẢO SÁT NĂNG SUẤT , CHẤT LƯỢNG TRỨNG GÀ ĐẺ THƯƠNG PHẨM GIỐNG HISEX BROWN GIAI ĐOẠN 19-28 TUẦN TUỔI TRẠI CHĂN NUÔI THỰC NGHIỆM CỦA CÔNG TY VEMEDIM TẠI Ô MÔN THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN ... lượng trứng ñẻ thương phẩm giống Hisex Brown giai ñoạn 19-28 tuần tuổi trại chăn nuôi thực nghiệm công ty Vemedim Ô môn thành phố Cần Thơ ñược thực 90 ô chuồng nuôi 360 mái Các tiêu theo ... suất, chất lượng trứng ñẻ thương phẩm giống Hisex Brown lúc 19 – 28 tuần tuổi trại chăn nuôi thực nghiệm công ty Vemedim Ô Môn thành phố Cần Thơ Với mục tiêu ñánh giá khả thích nghi giống gà...
 • 51
 • 224
 • 0

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỜNG THPT ĐỊNH QUÁN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG THPT ĐỊNH QUÁN, HUYỆN ĐỊNH QUÁN, TỈNH ĐỒNG NAI
... GIÁ SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Năm học 2014 – 2015 Tên sáng kiến kinh nghiệm: Một số biện pháp quản công tác chủ nhiệm lớp trường THPT, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ” Họ tên tác giả: HOẮC CÔNG ... đến vấn đề công tác CNL, nội dung công tác CNL trường THPT Nghiên cứu biện pháp QL công tác CNL có Một số biện pháp tăng cường quản hiệu trưởng công tác chủ nhiệm lớp trường THPT tỉnh Bắc Ninh”, ... TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoắc Công Sơn ( 2013), Một số biện pháp quản công tác chủ nhiệm lớp trường THPT, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, Luận văn Thạc sĩ quản giáo dục, Trường Đại học Vinh Hà...
 • 33
 • 177
 • 0

BÁO CÁO " HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁ MỘT SỐ HỒ CHỨA NHỎ THUỘC TỈNH ĐỒNG NAI VÀ BÌNH PHƯỚC " pptx

BÁO CÁO
... cứu: hồ chứa thuộc tỉnh Đồng Nai hồ chứa thuộc tỉnh Bình Phước (Hình 2.1) Bảng 2.1: Danh mục hồ chứa khảo sát nghiên cứu Stt Tỉnh Tên hồ chứa Hồ chứa Cầu Mới Hồ chứa ĐaTôn Hô chứa GiaUi Hồ chứa ... Tỉ lệ khai thác cao 10 loài thuỷ sản hồ chứa có thả nuôi thuộc tỉnh Bình Phước Hồ Xa Cát Stt Loài 10 Rô phi ** Mè hoa * Mè trắng * Chép * Tép Mè vinh Trê Lóc đồng Trôi ... Xa cát Hồ chứa Đồng Xoài Hồ chứa Bào Úm Hồ chứa Suối Lai Hồ chứa Hưng Phú Đồng Nai Bình Phước DT Hiện trạng Năm xây dựng (ha) nuôi -hòan thành 320 328 326 42 470 60 46 33 Hồ nuôi tư nhân Hồ nuôi...
 • 10
 • 227
 • 0

Khảo sát một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nghiên cứu hiệu quả của việc bổ sung canxi hữu cơ đến năng suất của đẻ thuơng phẩm nuôi tại nông hộ huyện bình xuyên vĩnh phúc

Khảo sát một số chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật và nghiên cứu hiệu quả của việc bổ sung canxi hữu cơ đến năng suất của gà đẻ thuơng phẩm nuôi tại nông hộ huyện bình xuyên vĩnh phúc
... dung nghiên cứu 3.2.1 Khảo sát số tiêu kinh tế, kỹ thuật đẻ thương phẩm nuôi nông hộ huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 3.2.2 Tìm hiểu hiệu việc bổ sung canxi hữu đến suất đẻ thương phẩm nuôi nông ... khoáng Ca cho mái đẻ tiến hành thực đề tài: Khảo sát số tiêu kinh tế, kỹ thuật nghiên cứu hiệu việc bổ sung canxi hữu đến suất đẻ thương phẩm nuôi nông hộ huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc 1.2 ... thuật nông nghiệp, Trƣờng Đại học Sƣ phạm Hà Nội Tôi xin cam đoan đề tài Khảo sát số tiêu kinh tế, kỹ thuật bước đầu nghiên cứu hiệu việc bổ sung canxi hữu đến suất đẻ thương phẩm nuôi nông...
 • 47
 • 237
 • 0

PHưƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH vật một số vấn đề THưỜNG gặp TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH vật

PHưƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH vật một số vấn đề THưỜNG gặp TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH VI SINH vật
... Nội dung PHẦN 1: Phương pháp kiểm nghiệm vi sinh vật PHẦN 2: Các vấn đề thường gặp trình phân tích VSV PHẦN PHƢƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT Cấy mẫu Đổ 12 – 15 ml PCA (Plate ... tính Đọc kết thử nghiệm sinh hoá Listeria monocytogenes tan huyết ß PHẦN MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƢỜNG GẶP TRONG PHÂN TÍCH VI SINH VẬT -BIỂU HIỆN BẤT THƢỜNG CỦA MÔI TRƢỜNG NUÔI CẤY VI SINH VẬT Môi trường ... mẫu TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ ISO 4833: 2003 / TCVN 4884:2005 TỔNG SỐ VI SINH VẬT HIẾU KHÍ ISO 4833: 2003 / TCVN 4884:2005  V ( n1  0,1n ) d ∑ C: tổng số khuẩn lạc đếm tất đĩa PCA V: Số ml...
 • 37
 • 164
 • 0

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc bổ sung can xi hữu cơ (ovocrack dạng bọc) đến năng suất của đẻ thương phẩm tại nông hộ huyện

Luận văn đánh giá hiệu quả của việc bổ sung can xi hữu cơ (ovocrack dạng bọc) đến năng suất của gà đẻ thương phẩm tại nông hộ huyện
... canxi - photpho ủ ng v t ủ c quan ni m: XNG CaPO4 CaPO4 Vitamin D3 TH N 1,25 (OH)2 Colescanxiferol (canxitriol) GAN 25 (OH)Colescanxiferol Ca RU T NON PO4 Khi ủ c hỡnh thnh t bo th n, canxitriol ... a xinap th n kinh V nh ph n trờn ủó mụ t , ho t tớnh c a chỳng ch u s ủi u ti t c a tr c ti p c a canxi ph c h p Canxi -calmodulin 2.3.4.3 Canxi mỏu v cỏc d ch th khỏc Ngoi xng v rng, s canxi ... cỏc h p ch t ch a canxi d i d ng tinh th : 75% l tricanxi photphat Ca3(PO4)2; 10% l canxi cacbonat CaCO3, kho ng 1% l canxi xitrat Tinh th canxi th ng d ng ph c h p hydroxyapatit [Ca10(OH)2(PO4)6]...
 • 88
 • 327
 • 1

Vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát trường THPT long phước, huyện long thành, tỉnh đồng nai)

Vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh THPT trong giai đoạn hiện nay (qua khảo sát ở trường THPT long phước, huyện long thành, tỉnh đồng nai)
... CƠ BẢN NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH CHO HỌC SINH THPT 2.1 Phương hướng giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh cho học sinh THPT Long Phước, Long Thành, Đồng Nai 2.1.1 ... hoàn thiện nhân cách Vì lí đó, chọn vấn đề: Vận dụng tưởng đạo đức Hồ Chí Minh để nâng cao hiệu giáo dục đạo đức cho học sinh THPT giai đoạn (Qua khảo sát trường THPT Long Phước, huyện Long Thành, ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ NGỌC ANH VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH THPT TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY (Qua khảo sát...
 • 92
 • 850
 • 9

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12 (qua khảo sát ở trường THPT nam hà, TP biên hòa, tỉnh đồng nai) luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... việc sử dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 Chương 2: Thực nghiệm sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân lớp ... du ̣ng phương pháp dạy học tích cực dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Nam Hà 64 3.2 Một số giải pháp để sử dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học môn GDCD lớp 12 trường THPT Nam Hà ... công dân lớp 12 trường THPT Nam Hà Chương 3: Quy trình số giải pháp để sử dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Nam Hà 13 B...
 • 61
 • 411
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh để nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay qua khảo sát ở trường thpt long phước huyện long thành tỉnh đồng nainhung kho khan thuong gap kho nuoi ga de thuong phamthuế thu nhập doanh nghiệp ở một số nước và bài học kinh nghiệm cho việt namthử nghiệm va chạm ô tôthử nghiệm lâm sàng ở việt namsử dụng trò chơi ô chữ ở một số bài luyện tập chương thuộc chương trình hóa học lớp 10 nâng cao nhằm tạo hứng thú học tập môn hóa học cho học sinhđồ án tốt nghiệp nghiên cứu thử nghiệm sản xuất nước ép trái dâu tằm đóng chaicầu năng lượng ở một trại chăn nuôimột số vấn đề lí luận về hoạt động tiêu thụ sản phẩm ở một doanh nghiệpkế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ở một số nước trên thế giớivệ sinh phòng bệnh ở khu trại gà như thế nàothai sinh hoc cua bo xit nau sam hai que ket qua thu nghiem hieu luc cua mot so loai thuoc hoa hoc phong tru bo xit nau xamlấy ý kiến của chuyên gia và các nhà quản lý thực tiễn về tính hợp lý và khả thi của các nhóm biện pháp và việc thử nghiệm thực tế của một số biện phápdịch vụ cho thuê nhà ở một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tếđánh giá bài thực hành 3 1 2 cho dê đực giống ăn uống ở một trại hoặc hộ gia đình nuôi dê tại địa phươngBÁO cáo dân vận QUÝ IIIHướng dẫn sử dụng virtualbox để tạo máy ảo chạy windows 7Super minds 1 students bookTiny talk 2a student bookTiny talk 2a workbookTiny talk 2b student bookTiny talk 3 teachers bookTiny talk 3a student bookTiny talk 3b student bookTiny talk 3b workbookHDSD DVR j tech 104 108 1016 122De reading ieltsjava tutorialPhotoshop CS4 javascript refHD su dung windows movie makerBài thơ ngồ ngộ kiêu saHãy phân tích thực trạng về hoạt động TUYỂN DỤNG tại trung tâm công nghệ thông tin điện lựcđề cương tốt nghiệp tổ chức quy hoạch và thiết kê lập quy hoạch trong tổ chức giao thông đô thịNghiên cứu điều tra tai biến địa chất tại một số khu vực trọng điểm thuộc vùng đông bắc bắc bộ phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế xã hộiDINH DƯỠNG DÀNH CHO THAI PHỤ