Đánh giá sự sinh trưởng và sức đề kháng của gà f1 (mía x lương phượng) tại trại giống gia cầm thịnh đán thành phố thái nguyên

Theo dõi khả năng sinh trưởng của Sasso từ sơ sinh đến 21 tuần tuổi nuôi tại trại giống gia cầm Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.

Theo dõi khả năng sinh trưởng của gà Sasso từ sơ sinh đến 21 tuần tuổi nuôi tại trại giống gia cầm Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên.
... HọC THáI NGUYÊN TRƯờNG ĐạI HọC NÔNG LÂM - - TRIU VN CHIN Tên đề tài: Theo dõi khả sinh trởng G SASSO từ sinh đến 21 tuần tuổi nuôi Trại Giống gia cầm Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên ... : Theo dừi kh nng sinh trng ca g Sasso t s sinh n 21 tun tui nuụi ti Tri Ging gia cm Thnh ỏn - Thnh ph Thỏi Nguyờn Mc tiờu ca chuyờn - Xỏc nh c kh nng sinh trng ca g Sasso giai on hu b - Theo ... thut cn thit - Nhit v mt nuụi Bng 2.2 Nhit v mt nuụi Ngy tui 1-3 4-7 -1 4 15 - 21 22 - 84 >84 Nhit (oC) 35 34 32 29 27 25 ( Mt (con/m2 ) 50 - 60 40 - 50 20 - 30 15 - 20 - 10 - V ch chiu...
 • 70
 • 138
 • 0

Đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất chống chịu bệnh của sasso nuôi tại trại giống gia cầm thịnh đán thành phố thái nguyên

Đánh giá một số chỉ tiêu về khả năng sản xuất và chống chịu bệnh của gà sasso nuôi tại trại giống gia cầm thịnh đán  thành phố thái nguyên
... giống gia cầm Thịnh Đán Thành phố Thái nguyên - tỉnh Thái Nguyên, em thực nghiên cứu đề tài: Đánh giá số tiêu khả sản xuất chống chịu bệnh Sasso nuôi trại giống gia cầm Thịnh Đán - Thành phố Thái ... Đánh giá số tiêu khả sản xuất chống chịu bệnh Sasso nuôi trại giống gia cầm Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài - Xác định khả sản xuất Sasso khả chống chịu ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - LONG THỊ THANH THỦY Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT VÀ CHỐNG CHỊU BỆNH CỦA GÀ SASSO NUÔI TẠI TRẠI GIỐNG GIA CẦM...
 • 63
 • 215
 • 0

Tình hình nhiễm bệnh hô hấp mãn tính (CRD) trên thịt Sasso nuôi tại trại Giống gia cầm Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên biện pháp phòng trị

Tình hình nhiễm bệnh hô hấp mãn tính (CRD) trên gà thịt Sasso nuôi tại trại Giống gia cầm Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên và biện pháp phòng trị
... tên đề tài: Tình hình nhiễm bệnh hấp mãn tính (CRD) thịt Sasso nuôi Trại Giống gia cầm Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên biện pháp phòng trị 1.3.2 Biện pháp tiến hành Trong thời gian thực ... gia cầm Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên biện pháp phòng trị 2.1.2 Mục đích nghiên cứu - Xác định tỷ lệ nhiễm bệnh hấp mãn tính (CRD) đàn thịt Sasso nuôi Trại Giống gia cầm Thịnh Đán thành ... KHOA HỌC Tên đề tài: Tình hình nhiễm bệnh hấp mãn tính (CRD) thịt Sasso nuôi Trại Giống gia cầm Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên biện pháp phòng trị 2.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 2.1.1 Tính cấp thiết đề...
 • 63
 • 247
 • 1

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học biovet đến khả năng sinh trưởng sức đề kháng của lợn thịt nuôi tại phường cam giá, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên

Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học biovet đến khả năng sinh trưởng và sức đề kháng của lợn thịt nuôi tại phường cam giá, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyên
... văn thắng Tên đề tài: ảnh hởng chế phẩm sinh học Biovet đến khả sinh trởng sức đề kháng lợn thịt nuôi Phờng Cam Giá Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên KHóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC H o to : ... nh hng ca ch phm sinh hc Biovet n kh nng sinh trng ca ln tht 15 - Xỏc nh nh hng ca ch phm sinh hc Biovet n kh nng s dng v chuyn húa thc n - Xỏc nh nh hng ca ch phm sinh hc Biovet ti sc khỏng ... nghiờn cu - nh hng ca ch phm sinh hc Biovet n kh nng sinh trng ca ln - nh hng ca ch phm sinh hc Biovet n kh nng s dng v chuyn húa thc n ca ln - nh hng ca ch phm sinh hc Biovet n sc khỏng ca ln -...
 • 56
 • 208
 • 0

Đánh giá hiệu quả sử dụng của hai loại thức ăn khác nhau tới khả năng sinh trưởng của thịt F1 (Mía lai Lương Phượng) tại trại Chăn nuôi gia cầm khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Đánh giá hiệu quả sử dụng của hai loại thức ăn khác nhau tới khả năng sinh trưởng của gà thịt F1 (Mía lai Lương Phượng) tại trại Chăn nuôi gia cầm khoa Chăn nuôi thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
... Đánh giá hiệu sử dụng hai loại thức ăn khác tới khả sinh trởng thịt F1 (Mía lai Lơng Phợng) trại Gia cầm khoa Chăn nuôi thú y, trờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên KhóA LUậN TốT NGHIệP ĐạI HọC ... khoa Chn nuụi Thỳ y, thy giỏo hng dn, tụi thc hin ti: ỏnh giỏ hiu qu s dng ca hai loi thc n khỏc ti kh nng sinh trng ca g tht F1 (Mớa lai Lng Phng) ti tri Chn nuụi gia cm khoa Chn nuụi thỳ y, ... hin chuyờn nghiờn cu khoa hc vi tờn ti : ỏnh giỏ hiu qu s dng ca hai loi thc n khỏc ti kh nng sinh trng ca g tht F1 (Mớa lai Lng Phng) ti tri Gia cm khoa Chn nuụi thỳ y, trng i hc Nụng Lõm...
 • 58
 • 306
 • 1

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực trên địa bàn Phường Thịnh ĐánThành Phố Thái Nguyên

Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường khu vực trên địa bàn Phường Thịnh Đán – Thành Phố Thái Nguyên
... ễng (B) c t cỏch xa khu nh nh th no? Nh v sinh tỏch riờng nhng chung tri lin k khu nh Chung tri tỏch riờng nhng nh v sinh lin k khu nh C nh v sinh v chung tri u lin k khu nh C nh v sinh v ... vỡ th, ti nhiu khu vc cỏc ụ th cú nng cỏc cht ụ nhim lờn khỏ cao Ti H Ni, vo nhng nm 1996-1997 ụ nhim trm trng ó xy xung quanh cỏc nh mỏy thuc khu cụng nghip Thng ỡnh vi ng kớnh khu vc ụ nhim ... 2-4 ln; xung quanh cỏc nh mỏy thuc khu cụng nghip Minh Khai Mai ng, khu vc ụ nhim cú ng kớnh khong 2500 v nng bi cng cao hn tiờu chun cho phộp 2-3 ln Cng ti khu cụng nghip Thng ỡnh, kt qu o c...
 • 47
 • 1,453
 • 3

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phân bón hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất chất lượng chè Kim Tuyên tạiThịnh Đánthành phố Thái Nguyên năm 2013.

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số phân bón hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng chè Kim Tuyên tại xã Thịnh Đán – thành phố Thái Nguyên năm 2013.
... 1/2013 đến tháng 11/2013 3.2 Nội dung nghiên cứu - Tình hình sản xuất chè Thái Nguyên - Ảnh hưởng phân bón hữu đến sinh trưởng, suất chất lượng chè Kim Tuyên: + Phân bón ảnh hưởng tới sinh trưởng ... chất lượng chè Kim Tuyên Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên năm 2013” 1.2 Mục đích nghiên cứu đề tài Xác định loại phân bón thích hợp chè Kim Tuyên nhằm nâng cao suất chất lượng chè Từ góp phần ... định ảnh hưởng số loại phân bón tới suất chất lượng chè nguyên liệu - Xác định loại phân bón thích hợp cho giống chè Kim Tuyên Thịnh Đán thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên 1.4 Ý nghĩa đề...
 • 67
 • 136
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của tia cực tím đến một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi khả năng sản xuất của f1 (RI x lương phượng)

Nghiên cứu ảnh hưởng của tia cực tím đến một số chỉ tiêu vệ sinh chuồng nuôi và khả năng sản xuất của gà f1 (RI x lương phượng)
... nuôi sau chi u tia c c tím 48 4.5 T ng s vi sinh v t hi u khí có không khí chu ng nuôi trư c chi u tia c c tím 49 4.6 T ng s vi sinh v t hi u khí có không khí chu ng nuôi sau chi u tia ... b nh còi x ơng cho m t nhu c u r t l n V i cách ñ t v n ñ v y, th c hi n ñ tài Nghiên c u nh hư ng c a tia c c tím ñ n m t s ch tiêu v sinh chu ng nuôi kh s n xu t c a F1( Ri X Lương Phư ... n sinh tia c c tím Ngoài ngư i ta dùng ñèn solux ðèn solux vi c s n sinh tia c c tím s n sinh tia h ng ngo i tia sáng thư ng Do ñó ngư i ta coi ñèn solux m t m t tr i nhân t o G n ñây m t nghiên...
 • 82
 • 424
 • 2

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2009 đến 2011

Đánh giá công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2009 đến 2011
... địa phƣơng ảnh hƣởng tới công tác giải phóng mặt - Đánh giá đƣợc kết giải phóng mặt phƣờng Thịnh Đán giai đoạn 2009 -2011 ảnh hƣởng giải phóng mặt giai đoạn 2009 2011 đến ngƣời dân bị thu hồi ... tìm giải pháp có hiệu nhằm khắc phục vấn đề xúc nêu trên, triển khai nghiên cứu đề tài: Đánh giá công tác giải phóng mặt địa bàn phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2009 - 2011 ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  TRẦN THỨ TRƢỞNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG THỊNH ĐÁN – THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 - 2011 Chuyên...
 • 100
 • 203
 • 0

NGHIÊN cứu GIÁ đất ở một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỊNH đán THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TỈNH THÁI NGUYÊN

NGHIÊN cứu GIÁ đất ở và một số yếu tố ẢNH HƯỞNG đến GIÁ đất ở TRÊN địa bàn PHƯỜNG THỊNH đán  THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN  TỈNH THÁI NGUYÊN
... ảnh hưởng đến giá đất địa bàn phường Thịnh Đán - thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên 3 1.2 Mục đích đề tài Tìm hiểu giá đất xác định yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn phường Thịnh Đán ... bàn phường Thịnh Đán - thành phố Thái Nguyên - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn phường Thịnh Đán - thành phố Thái Nguyên - Phân tích số yếu tố ảnh hưởng rõ rệt, sâu sắc tới giá đất ... Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành giá đất phường Thịnh Đán 3.3.5.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất địa bàn phường a Yếu tố khu vực 31 b Yếu tố kinh tế c Yếu tố xã hội d Yếu tố nhân e Yếu tố...
 • 89
 • 247
 • 0

KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA F1 (HỒ X LƯƠNG PHƯỢNG) LAI LƯƠNG PHƯỢNG X F1

KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA GÀ F1 (HỒ X LƯƠNG PHƯỢNG) VÀ GÀ LAI LƯƠNG PHƯỢNG X F1
... có 50% máu H 50% máu Lương Phư ng (g i t t lai ½ LP); broiler lai gi a tr ng Lương Phư ng v i mái lai F1( H xLP), có 75% máu Lương Phư ng 25% máu H (g i t t lai ¾ LP) a ... I c a mái Lương Phư ng u cao c a mái F1( HxLP) Tuy nhiên tiêu t n th c ăn/ 10 tr ng gi ng c a F1( HxLP) cao LP, ch ng t mái F1( HxLP) mang di truy n trung gian c a H Lương Phư ... BÙI H U OÀN – Kh s n xu t c a F1 (H x Lương Phư ng) V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U i tư ng nghiên c u i tư ng nghiên c u gi ng H , Lương Phư ng lai c a chúng H c mua t nông h...
 • 9
 • 155
 • 0

Ảnh hưởng của mùa vụ đến tỷ lệ nhiễm CRD trên Sasso bố mẹ nuôi chuồng hở biện pháp phòng trị tại trại Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên.

Ảnh hưởng của mùa vụ đến tỷ lệ nhiễm CRD trên gà Sasso bố mẹ nuôi chuồng hở và biện pháp phòng trị tại trại gà Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên.
... nghiờn cu - Xỏc nh t l nhim bnh CRD tri qua hai v (ụng v Xuõn) - a phỏc iu tr bnh CRD cú hiu qu 2.3.3.2 Cỏc ch tiờu theo dừi - T l nhim bnh CRD theo v - Bnh tớch ca g b nhim CRD - Hiu lc iu ... cú: - dóy nh hnh chớnh (vn phũng lm vic) - dóy nh cho cụng nhõn v trc k thut - dóy chung g cho g mi n, ch xut - dóy chung nuụi g tht, hu b - dóy chung nuụi g sinh sn - chung kho nghim ging - ... tr bnh CRD bng mt s loi thuc sau: + Tiamulin g/4 lớt nc cho ung - ngy + Tylosin 0,5 g/ lớt nc cho ung - ngy + Suanovil 0,5 g/ lớt nc cho ung - ngy + Tetracycline 500 - 600 g/ tn thc n - ngy 2.2.1.2...
 • 56
 • 104
 • 0

Ảnh hưởng của tỷ lệ (methionine + cysteine) với lysine trong khẩu phần ăn đến sức sản xuất thịt của F1 (Ri x Lương Phượng) nuôi nhốt trên đệm lót

Ảnh hưởng của tỷ lệ (methionine + cysteine) với lysine trong khẩu phần ăn đến sức sản xuất thịt của gà F1 (Ri x Lương Phượng) nuôi nhốt trên đệm lót
... TRN THANH TNG Tờn ti: ảNH HƯởNG CủA Tỷ Lệ (METHIONINE + CYSTEINE)/ LYSINE TRONG KHẩU PHầN ĂN ĐếN SứC SảN XUấT THịT CủA F1 (RI X LƯƠNG PHƯợNG) NUÔI NHốT TRÊN ĐệM LóT KHểA LUN TT NGHIP I HC ... TRN THANH TNG Tờn ti: ảNH HƯởNG CủA Tỷ Lệ (METHIONINE + CYSTEINE)/ LYSINE TRONG KHẩU PHầN ĂN ĐếN SứC SảN XUấT THịT CủA F1 (RI X LƯƠNG PHƯợNG) NUÔI NHốT TRÊN ĐệM LóT KHểA LUN TT NGHIP I HC ... mc (methionine + cysteine)/ lysine giai on 12 tun tui khụng nh hng rừ rt, chng t (methionine + cysteine)/ lysine khụng nh hng ti tng lng tuyt i Nh vy g s dng cỏc mc (methionine + cysteine)/ lysine...
 • 59
 • 58
 • 0

Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên Địa Bàn Phường Thịnh Đán,Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Giai Đoạn 2012 – 2014

Ảnh Hưởng Của Dự Án Mở Rộng Phía Tây Thành Phố Thái Nguyên Đến Giá Đất Ở Trên Địa Bàn Phường Thịnh Đán,Thành Phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Giai Đoạn 2012 – 2014
... giá ảnh hưởng dự án mở rộng phía Tây thành phố Thái Nguyên đến giá đất địa bàn phường Thịnh án giai đoạn 2012- 2014 + Giá đất Nhà nước quy định phường Thịnh án giai đoạn 2012- 2014 + Giá đất ... Thịnh án, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2012- 2014 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Ảnh hưởng dự án mở rộng phía Tây thành phố Thái Nguyên đến giá đất địa bàn phường Thịnh án giai đoạn 2012- 2014 3.3 ... Thái Nguyên 44 4.3 Đánh giá ảnh hưởng dự án mở rộng phía Tây thành phố Thái Nguyên đến giá đất địa bàn phường Thịnh án giai đoạn 2012- 2014 47 4.3.1 Giá đất Nhà nước quy định phường Thịnh án giai...
 • 72
 • 117
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu hiệu quả sử dụng phốt pho của gà thịt ri x lương phượng với khẩu phần có tỷ lệ phốt pho ở dạng phytin khác nhau có và không bổ sung men phytasethảo luận nhóm trong 2 đánh dấu x để phân biệt những biến đổi nào ở cơ thể vật nuôi thuộc sự sinh trưởng và phát dục vào bảng sauđề tài khảo sát ảnh hường thành phần môi trường dinh dưỡng đến sự sinh trưởng và phát triển của nấm mèo auricularia auricularbáo cáo thực tập tốt nghiệp đánh giá hiện trạng thu gom vận chuyển và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường quang trung thành phố thái nguyêngiá trị của cây cà chua và các yếu tố ảnh hưởng sự sinh trưởng và phát triển của cà chuaảnh hưởng độ mặn và mật độ lên sự sinh trưởng và tỷ lệ sống hầu giống tam bội tbd c gigassu sinh truong va sinh san cua vi sinh vatsự sinh trưởng và phát triển của vật nuôisự sinh trưởng và phát triển ở thực vậtsự sinh trưởng và phát triển của cây lúasự sinh trưởng và phát triển của cây ngôsự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vậtsự sinh trưởng và phát triển của gàsự sinh trưởng và phát dục của vật nuôisự sinh trưởng và phát triển của thực vậtNGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHÂN VÙNG TÁCH MẠNG NHẰM GIẢM NĂNG LƯỢNG TIÊU THỤ CỦA MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ NAM ĐỊNHTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾSỰ CHUYỂN ĐỔI CÔNG NĂNG NHỮNG KIẾN TRÚC CŨ CÓ GIÁ TRỊ THÀNH CÔNG TRÌNH VĂN HÓA TẠI TP.HCMPhuong an phat hanh tang von dieu le 201405. Bao cao KQ HDKD 2012 SHAhuong dan nhan co tuc bang tien matB Chuong trinh - the le bieu quyetBC002t Y kien kiem toan BCTC HNDu thao Nghi quyet DHCD DHG Pharma 2013Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS 2014-2018Phieu dong gop y kien 2014BC002 Bao cao cua BKS 20144. Thuyet minh BCTC 200810 BB DHCD thuong nien nam 2013NGAU HUNG LY QUA CAUThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb callThai cuc quyen hoi dap truong van nguyenfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call09 Quyet Nghi DHCD 2014Giai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013Bao cao tai chinh 6 thang nam 2015