Huong dan thiet ke mach vi dieu khien tu a toi z

đề tài thiết kế mạch vi điều khiển đếm sản phẩm

đề tài thiết kế mạch vi điều khiển đếm sản phẩm
... sản xuất qua hình máy vi tính Nhưng thiết kế người ta thường chọn phương pháp tối ưu kinh tế chúng em chọn phương pháp đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi điều khiển Phương pháp đếm sản phẩm dùng vi ... Với mạch đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi xử lí: Ngoài ưu điểm liệt kê phương pháp dùng IC rời mạch đếm sản phẩm dùng kỹ thuật vi xử lí có ưu điểm sau: -Mạch thay đổi số đếm cách linh hoạt vi c ... TÀI: Trong đồ án chúng em thực mạch đếm sản phẩm phương pháp đếm xung Như sản phẩm qua băng chuyền phải có thiết bò để cảm nhận sản phẩm, thiết bò gọi cảm biến Khi sản phẩm qua cảm biến nhận tạo...
 • 80
 • 234
 • 0

Giáo trình hướng dẫn thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ trong tủ nuôi cấy vi khuẩn theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p5 pps

Giáo trình hướng dẫn thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ trong tủ nuôi cấy vi khuẩn theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p5 pps
... có độ xác cao, tính cảm biến nhiệt độ nhạy, chẳng hạn nh nhiệt độ 250C có sai số không 1% Nh vậy, trình tự động điều khiển nhiệt độ, để điều chỉnh nhiệt độ theo yêu cầu đối tợng nghiên cứu vi c ... sử dụng nhiệt kế dãn nở chất lỏng nhiệt kế dãn nở chất rắn để điều chỉnh nhiệt độ điều khó khăn tính u vi t không cao Mặt khác nhiệt độ đại lợng không điện, để điều chỉnh đợc cách tuyến tính theo ... chuyển đổi tín hiệu nhiệt độ sang tín hiệu điện áp đo nhiệt độ không gian chật hẹp, nhng có nhợc điểm nhiệt độ thay đổi khoảng hẹp nh tủ nuôi cấy vi khuẩn cặp nhiệt điện hoạt động có độ xác không cao,...
 • 10
 • 285
 • 1

Giáo trình hướng dẫn thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ trong tủ nuôi cấy vi khuẩn theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p4 pot

Giáo trình hướng dẫn thiết kế mạch điều khiển nhiệt độ trong tủ nuôi cấy vi khuẩn theo phương pháp ứng dụng lý thuyết p4 pot
... chế nhiệt độ giải nhiệt độ thấp, đo khống chế nhiệt độ giải nhiệt độ trung bình, đo khống chế nhiệt độ giải nhiệt độ cao Trong tất đại lợng vật nhiệt độ đại lợng đợc quan tâm nhiều Đó nhiệt độ ... động dãn nở tủ nuôi cấy vi khuẩn trình đóng tiếp điểm cho mạch điều khiển nhiệt độ thể hình 2.14 dới Hình 2.14 Mô tả điều khiển nhiệt độ dãn nở Trong đó: 1a- Thanh dãn nở 1b- Trục truyền động 2- ... nhiệt kế Để khống chế nhiệt độ tủ nuôi cấy vi khuẩn mà dùng nhiệt kế ngời ta sử dụng số dụng cụ nh: + Nhiệt kế dãn nở chất lỏng ống thuỷ tinh: dụng cụ đợc dùng để khống chế nhiệt độ khoảng từ -2000C...
 • 10
 • 413
 • 1

Thiết kế KIT vi điều khiển.pdf

Thiết kế KIT vi điều khiển.pdf
... Gi¸o tr×nh m«n Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng21 : thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu khiĨn Ch−¬ng II ThiÕt kÕ KIT vi ®iỊu khiĨn 2.1 Chän ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ Hä vi ®iỊu khiĨn m bé KIT chän l m th nh phÇn trung ... m«n Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng21 : thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu khiĨn Biªn so¹n : L©m t¨ng §øc – Lª TiÕn Dòng – Bé m«n T§H Trang 58 Gi¸o tr×nh m«n Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng21 : thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu khiĨn ... cho bé KIT tõ m¸y tÝnh th«ng qua phÇn mỊm n¹p ®i kÌm theo KIT Biªn so¹n : L©m t¨ng §øc – Lª TiÕn Dòng – Bé m«n T§H Trang 31 Gi¸o tr×nh m«n Kü tht Vi §iỊu KhiĨn Ch−¬ng21 : thiÕt kÕ Kit vi ®iỊu...
 • 39
 • 942
 • 15

Thiết kế mạch điện điều khiển hai luồng giao thông tại một ngã

Thiết kế mạch điện điều khiển hai luồng giao thông tại một ngã tư
... ngành điện - điện tử với kiến thức học đợc chúng em chọn thiết kế đề tài : Thiết kế mạch điện điều khiển hai luồng giao thông ngã t Qua việc tìm hiểu, nghiên cứu tính toán chúng em xin đa mạch điều ... xin đa mạch điều khiển hai luồng giao thông với yêu cầu sau: dùng IC đếm bốn bít cho đèn đỏ sáng vòng 32s đèn vàng sáng vòng 4s mạch điện giao tiếp với bóng đèn tròn 220v/100w Giao tiếp với bóng ... ****************************************************************************************** - Thiết kế đếm: IC đếm n bit có chân Reset = 0, CK = nên ta thiết kế mạch tự động Reset nh mạch: C6 +v R3 10k 1nF + Khi cấp nguồn cho mạch điện trở xuất điện áp U= +B tạo nên...
 • 68
 • 524
 • 2

Tài liệu Chương VIII: Tính thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống doc

Tài liệu Chương VIII: Tính thiết kế mạch điện điều khiển hệ thống doc
... x0,85 =5,56 A Cũng tra bảng nh- ta có: Role nhiệt có dải điều chỉnh từ A Cầu chì có Iđm =6 A Thiết kế sơ đồ trang bị điện cho hệ thống lạnh Hệ thống lạnh kho lạnh bao gồm : Máy nén , bơm n-ớc làm ... mở mạch lực cấp điện cho Máy nén hoạt động (AX9) có điện đóng tiếp điểm th-ờng mở cấp điện cho quạt dàn lạnh (MF2).(KIT2) có điện cấp điện cho van điện từ cấp môi chất cho dàn bay Khi (T4) có điện ... cấp điện cho (MC3) ,(AX13), (KIT3),và lúc Máy nén hoạt động quạt (MF3),(KIT3) cấp điện cho van điện từ 4.Quy trình vận hành 4.1 Nhiệm vụ vận hành hệ thống lạnh: Là trì làm việc bình th-ờng hệ thống...
 • 9
 • 468
 • 2

Tài liệu Nguyên tắc thiết kế mạchđiều khiển mạch cầu H trong ĐK tải hay động cơ pptx

Tài liệu Nguyên tắc thiết kế mạch và điều khiển mạch cầu H trong ĐK tải hay động cơ pptx
... cắt hay tần số điều khiển nhỏ điều khiển động nhỏ hay tải cảm có công suất nhỏ Thì mạch cầu H thường thiết kế BJT cần ý đến dòng ngược điều khiển động cơ, tín hiệu điều khiển BJT mở thông số khác ... Chú ý Trên giới thiệu cho pác mạch cầu H nguyên thiết kế mạch nguyên tắc hoạt động mạch Đối với mạch thực tế không mang mạch nguyên lý mà chạy mạch! Lắp giáp vào chạy mà dei tức khắc nên thiết ... dạng sử dụng nhiều lĩnh vực điều khiển dạng ( Cái pác Pro giáo cho nguyên nhân dùng hay kiểu 1) 2) Nguyên tắc hoạt động mạch cầu H Ở xét đến nguyên lý hoạt động hoạt động mạch cầu H Cho nên lấy...
 • 6
 • 1,032
 • 9

Luận văn Thiết kế mạch điện điều khiển kho hàng thông minh ppt

Luận văn Thiết kế mạch điện điều khiển kho hàng thông minh ppt
... Tổng quan kho hàng thông minh Chương 2: Tổng quan vi điều khiển 8051 Chương 3: Thiết kế mạch điện điều khiển kho hàng thông minh Chương 4: Thực nghiệm CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ KHO HÀNG THÔNG MINH 1.1 ... thiệu số kho hàng thông minh Hình 1.1, 1.2 mô hình kho hàng tự động Hình 1.1 Mô hình kho hàng thông minh Việt Nam Hình 1.2 Mô hình kho hàng thông minh Mỹ Hình 1.2 Mô hình kho hàng thông minh Mỹ ... dụng Vi điều khiển 8051 điều khiển Kho hàng thông minh Vi điều khiển phần giải vấn đề tần suất làm việc yêu cầu độ xác vận chuyển, cất giữ hàng hóa Hơn việc điều khiển kho hàng thông minh đem...
 • 74
 • 594
 • 1

Giáo trình hướng dẫn thiết kế mạch in doc

Giáo trình hướng dẫn thiết kế mạch in doc
... Phỏng Mạch Điện Cửa  sổ  làm  việc  hay  cửa  sổ  thiết kế (Circuit  windows)  nơi đặt linh kiện mạch thiết kế Thanh trạng thái (Status line) hiển thị trạng thái hoạt động mạch mô tả linh kiện ... Phỏng Mạch Điện Để đơn giản, ta thiết kế mạch Schmitt Trigger đơn giản Sau thực xong bước ta có mạch điện Hình II.2 III.1 Tạo tập tin mạch mô Để thiết kế mạch điện mô phỏng, ta chạy chương trình ... Mô Phỏng Mạch Điện Tương tự mạch chọn kênh sinh viên thực việc thay đổi mạch điện Hình II.29 để thực yêu cầu đặt V.5 Ứng dụng MultiSim việc thiết kế mạch số đơn giản V.5.1 Thiết kế mạch điện...
 • 108
 • 652
 • 1

Hướng dẫn - Thiết kế mạch in P1 doc

Hướng dẫn - Thiết kế mạch in P1 doc
... Chọn file MultiSim KeyGen.exe đĩa CD-ROM, sau cho chạy file để lấy Code (code bỏ qua lúc setup chương trình - chưa biết code gì) PE-550 1-0 451 0-0 04 5-2 5698 8746 4-9 5790 Lấy serial number file readme.txt ... ĐẦU Sau ta vào MultiSim để vẽ mạch mô ta thấy giao diện thiết kế MultiSim sau: Thư viện kinh kiện Các dụng cụ đo công cụ quan sát Switch On/Off Giao diện thiết kế mạch điện mô Good Luck ! Trần ... vào, nhìn hình bên Sau Copy Paste vào Serial hộp thoại User Information Sau nhập vào Serial xong, chọn Next để tiếp tục PE-550 1-0 451 0- Chúng ta chờ vài giây để kiểm tra xem Serial number for MultiSim...
 • 13
 • 173
 • 0

Hướng dẫn - Thiết kế mạch in P2 ppt

Hướng dẫn - Thiết kế mạch in P2 ppt
... Phỏng Mạch Điện Cửa  sổ  làm  việc  hay  cửa  sổ  thiết kế (Circuit  windows)  nơi đặt linh kiện mạch thiết kế Thanh trạng thái (Status line) hiển thị trạng thái hoạt động mạch mô tả linh kiện ... Dụng Vào Trong Mô Phỏng Mạch Điện Để đơn giản, ta thiết kế mạch Schmitt Trigger đơn giản Sau thực xong bước ta có mạch điện Hình II.2 III.1 Tạo tập tin mạch mô Để thiết kế mạch điện mô phỏng, ta ... Mô Phỏng Mạch Điện Tương tự mạch chọn kênh sinh viên thực việc thay đổi mạch điện Hình II.29 để thực yêu cầu đặt V.5 Ứng dụng MultiSim việc thiết kế mạch số đơn giản V.5.1 Thiết kế mạch điện...
 • 33
 • 819
 • 0

Đề án tốt nghiệp: Hướng dẫn Thiết kế mạch tự động kích từ cho động cơ đồng bộ phần 6 pot

Đề án tốt nghiệp: Hướng dẫn Thiết kế mạch tự động kích từ cho động cơ đồng bộ phần 6 pot
... 75 r2 267 () R ph 200 Điều chỉnh Rph để r2= 267 () 34- 34 - Đề tài: Thiết kế mạch tự động kích từ cho động đồng Điện tử công suất KếT LUậN Sau trình học tập nghiên cứu, với hướng dẫn tận tình ... đồ án: Thiết kế hệ thống điều khiển tự động kích từ cho động đồng ba pha Trong nội dung nghiên cứu đồ án này, em thực nhiệm vụ sau: - Tìm hiểu công nghệ yêu cầu hệ thống kích từ cho động đồng ... W2 W3 32- 32 - Đề tài: Thiết kế mạch tự động kích từ cho động đồng Điện tử công suất - W2 cung cấp cho chỉnh lưu (CL1) Đầu chỉnh lưu vi mạch ổn áp 7815 lấy điện áp +E=+15 (V) vi mạch ổn áp 7915...
 • 6
 • 192
 • 0

Đề án tốt nghiệp: Hướng dẫn Thiết kế mạch tự động kích từ cho động cơ đồng bộ phần 5 ppsx

Đề án tốt nghiệp: Hướng dẫn Thiết kế mạch tự động kích từ cho động cơ đồng bộ phần 5 ppsx
... tài: Thiết kế mạch tự động kích từ cho động đồng R10 C Điện tử công suất 10 45, 45 10 2,2 Chọn C2= 0,01 F R10= 454 5 Ta chọn R10=4 ,5 k Chọn R9=R10=4 ,5 k Chọn khuyếch đại thuật toán loại A741 ... Đề tài: Thiết kế mạch tự động kích từ cho động đồng Khâu so sánh ( III ) Điện tử công suất R6 -E OP3 ( IV ) +E R7 Ung2 +E Uph RX3 R8 Yêu cầu thiết kế với sơ đồ cầu chỉnh ... 29 - Đề tài: Thiết kế mạch tự động kích từ cho động đồng Điện tử công suất + D6 có tác dụng ngắn mạch dòng chạy colector T3 T3 chuyển từ mở sang đóng + R17 có tác dụng tạo thiên áp Ube cho đèn...
 • 6
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế mạch vi điều khiển 8051huong dan thiet ke mach vi xu lihướng dẫn thiết kế mạch điều khiển cho roboconhướng dẫn thiết kế mạch điện tửhướng dẫn thiết kế mạchhướng dẫn thiết kế mạch đầu cuốithiết kế mạch điện điều khiểnhướng dẫn thiết kế mạch inhướng dẫn thiết kế mạch băm xunghướng dẫn thiết kế mạch in bằng orcadhướng dẫn thiết kế mạch đèn ledhướng dẫn thiết kế mạch điệnhướng dẫn thiết kế mạch in bằng altiumhướng dẫn thiết kế mạch điện tử công suấthướng dẫn thiết kế mạch in bằng proteuschiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây