HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY CUỐN BÁO CÁO LUẬN VĂN/TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
... Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp hướng dẫn cần thiết sử dụng đĩa CD Thư mục Word : chứa file định dạng doc Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Pdf: chứa file định dạng pdf Luận văn/Tiểu luận tốt ... … 3.2 … • Luận văn/Tiểu luận phải đóng bìa (bìa cứng màu xanh chữ nhũ vàng) sau chỉnh sửa theo ý kiến góp ý hội đồng bảo vệ Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Gáy Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp ghi ... văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Resource: tài liệu tham khảo, phần mềm sử dụng cho Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp Thư mục Source: kết chương trình, vẽ thực Luận văn/Tiểu luận tốt nghiệp (Mẫu trang...
 • 7
 • 2,498
 • 6

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO LỚP LIÊN THÔNG)

HƯỚNG DẪN VỀ HÌNH THỨC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (DÀNH CHO LỚP LIÊN THÔNG)
... style Dùng chức này, báo cáo mang hình thức chuyên nghiệp, lại dễ cập nhật số trang phải thay đổi số trang Đánh số chương (cho Khóa luận chuyên đề thực tập tốt nghiệp) : Ví dụ: Chương 1: 1.1…………………… ... quốc tế trình bày (theo hướng dẫn kèm theo) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM KHOA THƯƠNG MẠI-DU LỊCH (Size 14) - CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP (*) (size 16) ĐỀ TÀI: CÁC GIẢI PHÁP ... Tài liệu tham khảo: - Báo cáo, chuyên đề Khóa luận tốt nghiệp có tham khảo nhiều tài liệu khác Phần ghi nội dung tài liệu mà sinh viên đọc trích dẫn trình thực đề tài - Chỉ ghi tài liệu thực...
 • 5
 • 201
 • 0

Chế độ kế toán hiện hành về lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ (2).DOC

Chế độ kế toán hiện hành về lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ (2).DOC
... NỘI DUNG 1 .Chế độ kế toán hành lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hiện việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ quy định chuẩn mực số 24 (ban hành công bố theo định 165/2002/QĐ_BTC ... hướng dẫn chuẩn mực kế toán. Hiện việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải dựa nguyên tắc sau: -Việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hang năm kỳ kế toán niên độ phải tuân thủ quy ... chuẩn mực kế toán số 24 “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn mực kế toán số 27 Báo cáo tài niên độ -các khoản đầu tư ngắn hạn coi tương đương tiền trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao gồm...
 • 31
 • 746
 • 6

Chế độ kế toán hiện hành về lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.DOC

Chế độ kế toán hiện hành về lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.DOC
... 0918.775.368 NỘI DUNG 1 .Chế độ kế toán hành lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ Hiện việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ quy định chuẩn mực số 24 (ban hành công bố theo định 165/2002/QĐ_BTC ... hướng dẫn chuẩn mực kế toán. Hiện việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ phải dựa nguyên tắc sau: -Việc lập trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hang năm kỳ kế toán niên độ phải tuân thủ quy ... định chuẩn mực kế toán số 24 “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ chuẩn mực kế toán số 27 Báo cáo tài niên độ -các khoản đầu tư ngắn hạn coi tương đương tiền trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ bao...
 • 31
 • 482
 • 1

Tài liệu Hướng dẫn soạn thảo và trình diễn báo cáo bằng Power Point pdf

Tài liệu Hướng dẫn soạn thảo và trình diễn báo cáo bằng Power Point pdf
... Tạo trình diễn Tạo trình diễn dựa trình diễn có Ta có trình diễn, muốn giữ lại cấu trúc thay vào nội dung cách nhanh tiện lợi để tạo trình diễn B1 Vào thực đơn File ta chọn Open, tìm mở trình diễn ... độ hiển thò PowerPoint .3 Mở đóng chương trình Powerpoint a Khởi động chương trình Powerpoint .4 b Đóng chương trình PowerPoint .5 Bài Tạo trình diễn ... tập tin (file) trình diễn bình thường PowerPoint Lưu tập tin (file) trình diễn mở trình duyệt Web Lưu dạng phiên PowerPoint trước Lưu tập tin (file) trình diễn mà bạn mở PowerPoint 95, 97, 2000...
 • 96
 • 478
 • 1

Hướng dẫn hình thức và nội dung trình bày báo cáo lao động thực tế

Hướng dẫn hình thức và nội dung trình bày báo cáo lao động thực tế
... Chương Nội dung lao động thực tế Trình bày nội dung lao động thực tế bao gồm: Quy trình lao động thực tế ( Phần sinh viên nêu rõ quy trình làm việc phận phụ trách kể quy trình chuyên môn hay không ... lý thuyết thực tiễn cần phải học thêm để bổ sung, hoàn chỉnh kiến thức) Chương Tự đánh giá nội dung lao động thực tế ( Nhận thức sinh viên sau thời gian tìm hiểu tham gia lao động thực tế đơn vị ... Trong nội dung báo cáo lao động thực tế Khoa, Ban hỗ trợ SV phát chép nguyên văn báo cáo sinh viên khóa, lớp hay khóa trước mà trích dẫn tham chiếu bị đánh rớt buộc phải đóng tiền lao động lại...
 • 6
 • 884
 • 3

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp
... 3/ Nội dung báo cáo thực tập (bắt đầu trang mới) - Phần 1: Nội dung chủ đề thực tập tốt nghiệp o Giới thiệu sơ lược đặc thù đơn vị có ảnh hưởng đến nội dung báo cáo thực tập o Trình bày vấn đề ... kinh tế Tp.HCM (2009) Giáo trình kiểm toán Hà Nội: NXB Thống kê Khoa Kế toán Kiểm toán – Trường đại học Ngân hàng Tp.HCM - 2011 Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang / Trường đại ... Hướng dẫn trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp Trang / 2/ Mục lục (bắt đầu trang mới): Chỉ liệt kê nội dung đến mục...
 • 4
 • 2,914
 • 12

55/2005/TTLT-BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản

55/2005/TTLT-BNV-VPCP Hướng dẫn về thể thức và kĩ thuật trình bày văn bản
... (BNV); HC (VPCP5) C.320 Ph lc I BNG CH VIT TT TấN LOI VN BN V BN SAO (Kốm theo Thụng t liờn tch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngy 06 thỏng nm 2005 ca B Ni v v Vn phũng Chớnh ph) Stt Tờn loi bn Ch vit ... CC THNH PHN TH THC VN BN (Trờn mt trang giy kh A4: 210 mm x 297 mm) (Kốm theo Thụng t liờn tch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngy 06 thỏng nm 2005 ca B Ni v v Vn phũng Chớnh ph) 20-25 mm 11 5b 5a 9a 10a ... PHN TH THC BN SAO VN BN (Trờn mt trang giy kh A4: 210 mm x 297 mm) (Kốm theo Thụng t liờn tch s 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngy 06 thỏng nm 2005 ca B Ni v v Vn phũng Chớnh ph) 20-25 mm PHN CUI CNG CA...
 • 68
 • 416
 • 0

HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN

HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
... mm Kỹ thuật trình bày thành phần thể thức văn Vị trí trình bày thành phần thể thức văn trang giấy khổ A4 thực theo Sơ đồ bố trí thành phần thể thức văn kèm theo Thông tư (Phụ lục II) Vị trí trình ... tổ chức văn nơi nhận thực theo hướng dẫn khoản 4, 7, Mục II Thông tư III KỸ THUẬT TRÌNH BÀY Khổ giấy, kiểu trình bày định lề trang văn a) Khổ giấy Văn quy phạm pháp luật văn hành trình bày giấy ... dấu quan, tổ chức văn (tại ô số 6); nơi nhận (tại ô số 7) trình bày theo hướng dẫn trình bày thành phần thể thức tương ứng văn khoản Mục Mẫu chữ chi tiết trình bày thành phần thể thức minh hoạ Phụ...
 • 43
 • 372
 • 0

TTLT-số 55 - Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản

TTLT-số 55 - Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
... 2 0-2 5 mm; Lề dưới: cách mép từ 2 0-2 5 mm; Lề trái: cách mép trái từ 1 5-2 0 mm; Lề phải: cách mép phải từ 3 0-3 5 mm Kỹ thuật trình bày thành phần thể thức văn Vị trí trình bày thành phần thể thức văn ... 17 Phụ lục IV MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO (Kèm theo Thông tư liên tịch số 55/ 2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng năm 2005 Bộ Nội vụ Văn phòng Chính phủ) Stt ... dấu quan, tổ chức văn (tại ô số 6); nơi nhận (tại ô số 7) trình bày theo hướng dẫn trình bày thành phần thể thức tương ứng văn khoản Mục Mẫu chữ chi tiết trình bày thành phần thể thức minh hoạ Phụ...
 • 46
 • 342
 • 0

Tài liệu QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP docx

Tài liệu QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP docx
... thường đứng sau Tài liệu tham khảo Thứ tự phần phụ lục phải thích ứng với thứ tự phần mà chúng bổ sung hay minh họa MỘT SỐ QUI ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY: Luận văn phải trình bày rõ ràng, sẽ, ... ngoặc đơn đặt theo sau tựa hình Nếu hình trình bày theo khổ giấy nằm ngang, đầu hình phải quay vào chỗ đóng bìa Thường hình trình bày gọn trang riêng Nếu hình nhỏ trình bày chung với viết 2.8 Bảng ... bày rõ ràng, sẽ, khơng tẩy xóa Tùy theo hình thức đề tài, đề tài trình bày theo thứ tự sau: bìa chính, bìa phụ, lời cam đoan, lời cảm tạ, nhận xét quan thực tập, nhận xét giáo viên hướng dẫn, nhận...
 • 17
 • 460
 • 0

Tài liệu HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN docx

Tài liệu HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN docx
... bên Số, ký hiệu văn Địa danh ngày, tháng, năm ban hành văn Tên loại trích yếu nội dung Đối với văn có tên loại - Tên loại văn - Trích yếu nội dung - Dòng kẻ bên Đối với công văn Trích yếu nội ... Stt Thành phần thể thức chi tiết trình bày Loại chữ Quốc hiệu - Dòng In hoa - Dòng In thường a b In hoa - Tên quan, tổ chức ... Đứng, đậm Đứng, đậm 14 Thực công văn số Phần I QUY ĐỊNH CHUNG Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Mục GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH 14 14 14 12 Điều Bản văn 14 Đứng Các hình thức 14 Đứng a) Đối với 14 Đứng...
 • 4
 • 359
 • 0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
... đề dẫn đầu trang, chương, mục,…, Thực mục lục tự động Nội dung chương mục báo cáo (ghi chú, bố cục nội dung sau mang tính hướng dẫn, sinh viên cần trao đổi cụ thể với GVHD bố cục báo cáo thực tập) ... 16) BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH/TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) ………………(Tên đề tài)……… ……………………………………………………………………… (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… tên đề tài) Giảng viên hướng dẫn ... báo cáo Các đề nghị rút từ kết nghiên cứu Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo phần thiếu báo cáo khoa học Phần tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu sau, tài liệu tham khảo trình bày...
 • 14
 • 4,534
 • 25

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN)

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP (TTTN)
... mục báo cáo TTTN Chương 1: Tổng quan, phần thường trình bày vấn đề tổng quan bao gồm: a Giới thiệu quan thực tập: sơ lược nơi thực tập, báo cáo kết tìm hiểu vể tổ chức quan nơi thực tập, báo cáo ... thông lệ phần nằm cuối báo cáo, bao gồm nội dung: - Kết luận toàn công việc thực tập Các đề nghị rút từ kết thực tập Các công việc làm tiếp để phát triển cải tiến đề tài thực tập tương lai Phụ lục: ... lục đưa vào hướng dẫn sử dụng sản phẩm, chương trình; mã nguồn chương trình Tài liệu tham khảo Danh mục tài liệu tham khảo phần thiếu báo cáo khoa học Phần tài liệu tham khảo trình bày theo mẫu...
 • 18
 • 780
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hướng dẫn về thể thức trình bày văn bảnhướng dẫn trình bày báo cáo thực tập ftuhướng dẫn trình bày báo cáo thực tậphướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán số 21 quot trình bày báo cáo tài chính quotđược sự hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp từ thầy với nhiều phương pháp thủ thuật hay sáng tạo nhóm xin được trình bày báo cáo về đề tài bài tập lớn của nhómhướng dẫn học sinh tự học ở nhà häc thuéc týnh chêt bng nhau thø hai cña tam gi¸c vµ hö qu¶ lµm c¸c bµi 24 sgk 118 vẽ hình và trình bày lại các lời giải bt 25 vào vở chuẩn bị tiết sau luyện tập 1hướng dẫn về nhà häc thuéc týnh chêt bng nhau thø hai cña tam gi¸c vµ hö qu¶ lµm c¸c bµi 24 sgk 118 vẽ hình và trình bày lại các lời giải bt 25 vào vở chuẩn bị tiết sau luyện tập 1hướng dẫn trình bày báo cáo tốt nghiệphướng dẫn lập và trình bày báo cáo tài chínhhình thức trình bày báo cáo thực tậphướng dẫn trình bày báo cáo khoa họcquy định về trình bày báo cáo thực tậphướng dẫn cấu hình dns domain mắt bãocách trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệpmẫu trình bày báo cáo thực tập tốt nghiệp53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)QD 57 ve ban hanh gia dat nam 201006_QĐ-QUY ĐINH SO Y TE 2010.doc (91.5 Kb)Đáp án Bộ công thức giải nhanh Trắc Nghiệm Chuyên Đề Thể tích Khối Đa DiệnCông thức tính nhanh bán kính mặt cầuĐề kiểm tra Lịch Sử lớp 12 giai đoạn 1919-1930 trường THPT DTNT tỉnh Hòa Bình PTDTNT hòa bìnhĐề thi thử môn Sinh Chuyên Đại Học Vinh Lần 2BKC BCTC cong ty me 2016 signed(1)Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại BCTC riêng năm 2016 đã kiểm toán so với BCTC năm 2015 đã kiểm toánde thi thu thpt quoc gia 2017 mon sinh hoc truong thpt luong tai lan 1Giải nhanh CASIO 1 Đào Trọng AnhBKC.Bao cao tai chinh hop nhat quy II nam 2017155. cv giai trinh bao caochuyen khoa hoc tu nhien lan 3Địa Hàn ThuyênC H ng c ch tr l i b i c hi uthi th THPT Ng Quy nDieu le BKC sua doi nam 2016 (1)Thuyết minh bộ nhân diện thương hiệu mới