2 huong dan trinh bay do an

Hướng dẫn trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp
... thay cho cụm từ có nghĩa thường lặp nhiều lần văn người chấp nhận GVHD: GS – TS Nguyễn Văn A SVTH: Trần Thị Hoa (Mẫu) Trình bày trang đồ án, luận văn Bắt đầu đánh số trang từ chương 1, in đậm ... TS Nguyễn Văn A SVTH: Trần Thị Hoa (Mẫu trang lót) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold, size 14) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM (Bold, size 16) KHOA ………… (Bold, size 16) ĐỒ ÁN (LUẬN VĂN) TỐT NGHIỆP (Bold, ... TS Nguyễn Văn A SVTH: Trần Thị Hoa (Mẫu trang bìa) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold, size 14) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM (Bold, size 16) KHOA ………… (Bold, size 16) ĐỒ ÁN (LUẬN VĂN) TỐT NGHIỆP (Bold,...
 • 15
 • 1,433
 • 0

Hướng dẫn trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày đồ án, luận văn tốt nghiệp
... - Đồ án, luận văn viết khổ giấy A4 Bìa loại giấy cứng khổ giấy A4, màu xanh vàng nhạt, Viết theo chương, mục, tiểu mục (không viết theo phần đến chương, mục, tiểu mục,…) Mỗi trang đươc trình bày ... Chữ viết trang đồ án, luận văn size 13, Font Times New Roman, không dùng kiểu chữ dạng thư pháp Không trích câu tục ngữ, thành ngữ, sử dụng hoa văn, hình vẽ để trang trí làm đề dẫn đầu trang, ... dụng hoa văn, hình vẽ để trang trí làm đề dẫn đầu trang, chương, mục,…, Chữ in màu đen; hình vẽ, đồ thị, lô gô trường ĐHCN…có thể in màu Các thích phải đánh số viết ghi cuối trang Hạn chế viết...
 • 2
 • 561
 • 1

Hướng dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày Đồ án tốt nghiệp
... tên tác giả đồ án, khóa luận TÊN ĐỀ TÀI CỦA ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Ghi ngành đào tạo) CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tên thành phố - năm  Nếucó2cánbộ hướng dẫn ghirõHọtêncảhai ... TÀI CỦA ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Ghi ngành đào tạo) Tên thành phố - năm Trênbìaghi:Tênđềtàicủa đồ án, bỏtừkhoáluận KhôngghiHọtêngiáoviên hướng dẫn ởtrangbìa ... luận thực tiễn vấn đề liên quan đến đồ án; ‐ Phân tích đánh giá công trình nghiên cứu có tác giả nước liên quan đến đồ án; ‐ Nêu vấn đề tồn tại; ‐ Đặt vấn đề đồ án cần nghiên cứu, giải 13 CHƯƠNG...
 • 33
 • 1,106
 • 1

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
... động Nội dung chương mục đồ án (ghi chú, bố cục nội dung sau mang tính hướng dẫn, sinh viên cần trao đổi cụ thể với GVHD bố cục ĐATN) Chương 1: Tổng quan, phần thường trình bày vấn đề tổng quan bao ... (Bold, size 16) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) ………………(Tên đề tài)……… ……………………………………………………………………… (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… tên đề tài) Giảng viên hướng dẫn : TS NGUYỄN ... trích dẫn tài liệu tham khảo cần phải để số thứ tự tài liệu tham khảo sau câu trích dẫn Ví dụ “Cấu trúc liệu + Giải thuật = Chương trình [10] (trang 120) câu trích dẫn lấy trang 120 tài liệu đánh...
 • 14
 • 778
 • 3

Hướng dẫn Trình bày đồ án , luận văn tốt nghiệp

Hướng dẫn Trình bày đồ án , luận văn tốt nghiệp
... đồ án, luận văn size 1 3, Font Times New Roman, không dùng kiểu chữ dạng thư pháp Không trích câu tục ng , thành ng , sử dụng hoa văn, hình vẽ để trang trí làm đề dẫn đầu trang, chương, mục, , ... Minh, tháng … năm … (Bold, size 13) (Mẫu trang lót) BỘ CÔNG THƯƠNG (Bold, size 14) TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM (Bold, size 16) KHOA ………… (Bold, size 16) ĐỒ ÁN (LUẬN VĂN) TỐT NGHIỆP (Bold, ... (Bold, size 16) KHOA ………… (Bold, size 16) ĐỒ ÁN (LUẬN VĂN) TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) ……………………………………………………… ……………………………………………………………………… (Bold, size 18-3 0, tùy theo số ch , tên...
 • 17
 • 261
 • 0

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp
... đề xuất, lời cảm ơn (1 đến slide) 14 Nộp quyển: Mỗi sinh viên thực đồ án, khoá luận tốt nghiệp phải nộp đủ tóm tắt đồ án tốt nghiệp trước tuần theo lịch bảo vệ GVHD: PGS TS Nguyễn Văn A SVTH: ... xuất, kiến nghị Trước buổi bảo vệ, sinh viên nên trình bày thử để đảm bảo không vượt 10-12 phút Cấu trúc (trang/slide) báo cáo tóm tắt đồ án tốt nghiệp: - Slide .: Học viện/Khoa chuyên môn; Tên ... size 16) ĐỒ ÁN (LUẬN VĂN) TỐT NGHIỆP (Bold, size 18) ……………………………………………………… ……………………………………………………………………… (Bold, size 18-30, tùy theo số chữ,… tên đề tài) Giảng viên hướng dẫn : PGS...
 • 18
 • 341
 • 0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP pps

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP pps
... SINH VIÊN - Họ tên tác giả đồ án, khóa luận TÊN ĐỀ TÀI CỦA ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Ghi ngành đào tạo) Cán hướng dẫn: 1. Tên thành phố - năm Ghi ... - Họ tên tác giả đồ án, khóa luận TÊN ĐỀ TÀI CỦA ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC (Ghi ngành đào tạo) Tên thành phố - năm II.7.1 Mẫu trang phụ Bìa đồ án: BỘ GIÁO DỤC VÀ ... đầu đồ án, khóa luận II.5 Tài liệu tham khảo dẫn Mọi ý kiến, khái niệm có ý nghĩa, mang tính chất gợi ý riêng tác giả tham khảo khác phải trích dẫn rõ nguồn danh mục Tài liệu tham khảo đồ án, khóa...
 • 6
 • 283
 • 0

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
... nghe bạn nói bạn sáng tạo khơng phải bạn biên soạn lại từ sách 16 Nộp đề tài 16.1 Mỗi sinh viên in đồ án tốt nghiệp nộp khoa ĐT – Thơng nộp Thư viện Trường nộp Giáo viên Hướng dẫn nộp Giáo viên ... gửi cho Thầy/Cơ hội đồng bảo vệ đến lượt báo cáo e Trong thời gian làm Đồ án tốt nghiệp Sinh viên tạm xin nghỉ việc(đối với Sinh viên có làm) để đảm bảo thời gian làm Đồ án hồn thiện MỤC LỤC ... lưu đồ chương trình, mã nguồn chương trình, … - Các nội dung khác đặt Phụ Lục khác kèm tựa tương ứng - Thứ tự Phụ lục đánh tên theo A, B, C, … Ví dụ: Phụ lục A MÃ NGUỒN CHƯƠNG TRÌNH Phụ lục B HƯỚNG...
 • 11
 • 136
 • 0

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp

Hướng dẫn trình bày đồ án tốt nghiệp
... Hướng dẫn trình bày ĐTTN Đồ án phải trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sẽ, không tẩy xoá, có đánh số trang, đánh số bảng biểu, hình vẽ, đồ thị a Soạn thảo văn Đồ án sử dụng chữ ... TBĐ K52 – GTVT Hà Nội - (năm) Hướng dẫn trình bày ĐTTN Mẫu trang phụ bìa đồ án TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (TÊN ĐỒ ÁN) Sinh viên thực hiện: (Họ ... đổi Các tính toán mẫu trình bày tóm tắt bảng biểu cần nêu Phụ lục đồ án Phạm Trọng Thuận – TBĐ K52 – GTVT Hướng dẫn trình bày ĐTTN Phụ lục Mẫu trang tài liệu Mẫu trang bìa đồ án có in chữ nhũ...
 • 16
 • 136
 • 0

Hướng dẫn trình bày đồ án thi công đập bê tông

Hướng dẫn trình bày đồ án thi công đập bê tông
... Cường độ tông thành khí vữa tông đổ tông đổ tông Vẽ biểu đồ cường độ thi công tông Chọn cường độ đổ tông thi t kế: Với công trình nhỏ Q TK = Q max ; Công trình lớn, ... khô tháng năm… - Chọn lưu lượng thi t kế dẫn dòng thi công: • Phải chọn lưu lượng thi t kế dẫn dòng thi công ứng với thời đoạn thi t kế dẫn dòng thi công • Lưu lượng thi t kế dẫn dòng thi công ... lớn thời đoạn thi t kế dẫn dòng thi công ứng với tần suất thi t kế dẫn dòng thi công chọn D/ Tính toán thủy lực dẫn dòng Thể sơ đồ tính toán thủy lực loại công trình tháo nước thi công kênh tạm,...
 • 24
 • 208
 • 0

Hướng dẫn trình bày đồ án thi công đập đất

Hướng dẫn trình bày đồ án thi công đập đất
... lu lng thit k dn dũng thi cụng - Chn tn sut thit k dn dũng thi cụng (Chn theo TCVN 285-2002) - Chn thi on thit k dn dũng thi cụng Khng nh rừ thi on thit k dn dũng thi cụng l thi gian thit k phc ... th Thi gian ú cú th l thỏng, thỏng hoc mt khụ hoc thỏng hoc nm - Chn lu lng thit k dn dũng thi cụng: Phi chn lu lng thit k dn dũng thi cụng ng vi mi thi on thit k dn dũng thi cụng Lu lng thit ... cỏc giai on thi cụng, lp bng tng hp kt qu a tớnh b) T chc dõy chuyn thi cụng trờn mt p: b) a) đầm san rải rải đầm san Hình 8.22 Trình tự dây chuyền thi công mặt đập a) Vị trí thi công loại máy...
 • 26
 • 236
 • 1

Hướng dẫn trình bày Đồ Án Tốt Nghiệp

Hướng dẫn trình bày Đồ Án Tốt Nghiệp
... văn/Luận án Trang Lời cam đoan: nội dung ghi theo Mẫu Phiếu giao nhiệm vụ: có đầy đủ chữ ký giảng viên hướng dẫn Chủ nhiệm môn Lịch trình làm đồ án tốt nghiệp có đầy đủ thông tin chữ ký GV hướng dẫn ... TÔN ĐỨC THẮNG (Bold, size 14) KHOA … (Bold, size 14) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) TÊN ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Bold, size 24) Người hướng dẫn : GS.TS NGUYỄN VĂN A (Bold, size 14, in hoa) Người ... (Bold, size 14) KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (Bold, size 14) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Bold, size 16) TÊN ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN/ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP (Bold, size 24) Người hướng dẫn: GS.TS NGUYỄN VĂN A (Bold, size 14, in...
 • 12
 • 276
 • 0

Huong dan trinh bay Do an mon hoc -BM DTVT 2016

Huong dan trinh bay Do an mon hoc -BM DTVT 2016
... chí, số báo, pp trang bắt đầu – trang kết thúc, Tháng Năm Ví dụ: [3] H S Wang and N Moayeri, “Finite-state markov channel-a useful model for radio communication channels," IEEE Transactions on Vehicular ... tên Hội Nghị, tên địa điểm tổ chức, rời gian tổ chức, pp trang bắt đầu – trang kết thúc Ví dụ: [4] Y Cho, C.-S Hwang, and F Tobagi, “Design of robust random access protocols for wireless networks ... Đánh số trang - Số trang đánh giữa, phía trang giấy (Bottom of Page, Center, Footer) - Phần Giới Thiệu đánh số La mã thường, (i, ii, iii, iv, v, vi, …), trang bìa, trang lót bìa trang nhiệm vụ...
 • 14
 • 288
 • 0

Xem thêm