Vở ghi bài hóa học 8 thcs phạm ngọc thạch

SKKN Rèn phương pháp giải bài tập Hoá học 8 THCS

SKKN Rèn phương pháp giải bài tập Hoá học 8 THCS
... nm hc: Lp Tng s Khỏ- Gii Trung bỡnh Yu HS Tng s % Tng s % Tng s % 8A 37 33 89 ,2 10 ,8 0 8B 36 10 27 ,8 16 44,4 10 27 ,8 9A 40 35 87 ,5 12,5 0 9B 39 10 25,6 25 64,1 10,3 *Hc sinh gii cp huyn mụn Hoỏ ... mCaO thc t thu c l = 84 .85 = 71,4(g) 100 Vớ d 16: Cho mt lung khớ H2 i qua 18g CuO nung núng thu c 9,9g mt cht rn mu Hóy tớnh hiu sut ca phn ng khụ CuO Cu Gii: - Tỡm 18 nCuO 80 = 0,225 t - PTPƯ: ... dd 200.14% = 28( g) 100% 100 Vớ d 23: Ho tan thờm 10g mui n vo 190g dung dch mui n 8% Hóy tớnh nng dung dch mi Gii: - Tớm s gam mui n 190g dung dch mui n 8% ỏp dng: mct = C%.m dd 8. 190 = 15,2(g)...
 • 38
 • 533
 • 1

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Phù Lãng (2007_2008)

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Phù Lãng (2007_2008)
... Trờng THCS Phù lãng Năm học 2007 20 08 *** 0O0 *** Đề thức Đáp án Đề thi chọn HSG dự thi cấp huyện Môn: Hoá học lớp Thời gian làm bài: 60 phút Ngày thi: 20 tháng 03 năm 20 08 * Chú ý: Điểm ... (20 80 x) = 16 ,8 g => Phơng trình: 64x + (20 -80 x) =16 ,8 16x = 3,2 x= 0,2 => mCuO PƯ = 0,2 .80 = 16 g Vậy H = (16.100%):20= 80 % c) Theo PTPƯ: nH2 = nCuO= x= 0,2 mol Vậy: VH2= 0,2.22,4= 4, 48 lít ... * Sơ đồ PƯ cháy: A + O2 CO2 + H2O ; 4, 48 8,96 mO O2 = ( 22,4 2).16 = 12 ,8 g ; 7,2 * mO sau PƯ = mO (trong CO2 + H2O) = ( 22,4 2).16 + ( 18 1).16 = 12 ,8 g a) Sau phản ứng thu đợc CO2 H2O => trớc...
 • 3
 • 1,126
 • 3

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Bắc Sơn (2008_2009)

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Bắc Sơn (2008_2009)
... hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi lớp Môn: hoá học Ngời thực hiện: Nguyễn Thị Nga Giáo viên trờng trung học sở Bắc Sơn- Bỉm Sơn- Thanh Hoá Câu1: (3 điểm) Mỗi phơng trình ... 22,4 = 8, 96 (lít) % VCO = 8, 96 100% = 66,67 % (0,5đ) 13,44 % VH2 = 100 - 66,67 = 33,33 % %mCO = 28 0,4 100% = 96,55 % (0,5đ) (0,5đ) ( 28 0,4) + (2 0,2) %mH2 = 100 - 96,55 = 3,45 % (Học sinh ... đợc CO CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O (1.5đ) Câu 3: (2 điểm) Nguyên tố hoá học buộc phải có chất A Cácbon Hiđro Nguyên tố hoá học có thành phần chất A oxi (0,5đ) Chất A phải có C cháy tạo CO2 (0,5đ)...
 • 3
 • 2,232
 • 10

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Tân Kỳ (2010_2011)

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Tân Kỳ (2010_2011)
... PHÒNG GD& ĐT TÂN KỲ KỲ THI KSCL HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2010-2011 ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Đáp án Câu Câu a) Gọi số hạt proton, electron nơtron p,e,n Theo đề ta có: p + e +n = 46 (1) ... 1 58, 4g Vì hiệu suất phản ứng 75% nên : mCaO = 201,6 75%= 151,2 gam mCO2= 1 58, 4.75% = 1 18, 8 gam a, Theo định luật bảo toàn khối lượng ta có: mđá vôi = mX + mY mà mY =mCO2= 1 18, 8g  mX = 400- 1 18, 8= ...  mX = 400- 1 18, 8= 281 ,2 g b, Chất rắn X gồm : CaO, CaCO3, đá trơ 0,5đ 0,75đ 0,25đ 0,25đ 1đ 151,2 => %mCaO= 281 ,2 100% = 53,77% * => VCO2= 2,7 22,4= 60, 48 lit Câu a, 0,75đ 1 18, 8 = 2,7 mol nCO2=...
 • 5
 • 3,132
 • 6

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Bích Hòa (2013_2014)

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Bích Hòa (2013_2014)
... (g) ; nCuO = m /80  khối lượng Fe2O3 2m (g) ; nFe2O3 = 2m/160 =m /80 Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O ( mol) m /80 3m /80 2m /80 CuO + H2 → Cu + H2O (mol) m /80 m /80 m /80 Ta có: 56.2m /80 + 64.m /80 = 17,6 => ... m /80 m /80 m /80 Ta có: 56.2m /80 + 64.m /80 = 17,6 => m =  nH2 = 3m /80 + m /80 = 4m /80 = 0,4 mol => VH2 = 0,4.22,4= 8, 96 (l) c)nFe = 2m /80 =0,2 mol Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (mol)0,2 0,2 0,2 Khối lượng ... 204 = 400 g Ở 20oC, 100 g nước hòa tan tối đa 34 g KCl  400 g nước hòa tan tối đa y g KCl  y=34.400/100=136 g  mKCl kết tinh = 204 – 136 = 68 g 2/ dA/H2 = => MA= 8. 2=16 %C = 75% => %H = 25% mC...
 • 5
 • 1,929
 • 4

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Bình Minh (2013_2014)

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Bình Minh (2013_2014)
... không hoàn toàn Trong B có 0 ,89 4 gam KCl chiếm 8, 132 % khối lượng Trộn lượng oxi với không khí theo tỷ lệ thể tích 1: bình kín thu hỗn hợp khí X Cho vào bình 0,5 28 gam cacbon rồi đốt cháy hết ... oxi lại nitơ) ĐÁP ÁN Xác định hóa trị 10 nguyên tố Xác định hóa trị nhóm nguyên tố a) Sơ đồ phản ứng : Y + O2 → CO2 Ta có : mY 1đ 0,5đ + H2 O 23 1,2.10 32 = 8( g ) + mO = mCO + mH O =1,6 + ... : 2x (mol) Câu 1: → Ta có phương trình : 44x + 18. 2x = (3điểm) → x = 0,1 (mol) → mCO2 = 0,1.44 = 4,4( g ) 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ → m H 2O = 2.0,1. 18 = 3,6( g ) 2) Ta có : nC = nCO = 0,1(mol ) →...
 • 5
 • 3,976
 • 71

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Cao Dương (2013_2014)

Đề thi học sinh giỏi hóa học 8 THCS Cao Dương (2013_2014)
... khí sinh qua ống sứ chứa 19,6 gam hỗn hợp B gồm CuO Fe3O4 nung nóng thu hỗn hợp X Xác định khối lượng chất có X biết hiệu suất phản ứng đạt 60% HƯỚNG DẪN CHẤM THI OLYMPIC HÓA HỌC LỚP Năm học: ... 2nC2H2 = 0 ,8 mol Thành phần phần trăm theo thể tích theo khối lượng khí hỗn MTB = 0,5. 28 = 14(g) nhh khí = 17,92 / 22,4 = 0 ,8 (mol) 0,25đ 0,25đ 0,25đ mx = 0 ,8 14 = 11,2 (g) nO2 = 35 ,84 /22,4 = ... 1,2 = 33,33 % % V CO2 = 100% - 33,33% = 66,67% mO2 = 0,4.32= 12 ,8 gam m CO2 = 0 ,8 44 = 35,2 gam => mhhY = 48 gam %mO2 = 12 ,8. 100/ 48 = 26,67% %m CO2 = 100% - 26,67% = 73,33% Câu V (4đ) Zn + HCl...
 • 6
 • 2,814
 • 31

Đề thi olympic hóa học 8 THCS Thanh Mai 2013 2014

Đề thi olympic hóa học 8 THCS Thanh Mai 2013 2014
... Hà Thị Tuyến HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI OLYMPIC MÔN: HÓA HỌC NĂM HỌC 2013 - 2014 Bài (3Đ) Nội dung 1, Trong hợp chất AH3  A có hóa trị III Trong hợp chất BCl2 A có hóa trị II Vậy CTHH hợp chất ... phản ứng (3) ta có: 0, 488 = 0, 02(**) 22, Từ (*) (**) ta có hệ phương trình: 80 a + (56x + 16y)a = 2, 80 + 56x + 16y −− > = 120  x ax = 0, ax = n H2 = −− > y = 64x − 80 16 Vì x, y số nguyên ... 46,15%= 53 ,85 VddHCl = 0,3 = 0,3(lit) m 1, 61 c tan 1, Theo công thức SNa SO = m 100 = 10 100 = 16,1(gam) nuoc 16,1 100% ≈ 13 ,87 % 116,1 M A = d A/H 2 = 17.2 = 34(g) C% Na 2SO4 = 5 ,88 .34 94,12.34...
 • 4
 • 3,145
 • 17

Đề thi olympic hóa học 8 THCS Thanh Văn 20132014

Đề thi olympic hóa học 8 THCS Thanh Văn 20132014
... H2: nH2 = 8, 96: 22,4 = 0,4 mol mH2= 0,4.2 = 0,8gam -Theo PTHH => nHCl= 0,4.2= 0 ,8 mol mHCl= 0 ,8. 36,5= 29,2 gam -Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có: a + 29,2= 67 + 0 ,8 => a= 38, 6 gam 0,5 ... ta có: nCu = nCuO = 20 /80 = 0,25 mol => mCu = 0,25 64 = 16 gam < 16 ,8 gam => CuO dư Gọi số mol CuO phản ứng = số mol Cu = x mol => Ta có: mCu + mCuOdư = 64x+ (20- 80 x)= 16 ,8 => x = 0,2 mol Theo ... = 0,01a mO = a. 48% => nO = mO : 16 = 0,03a nCa : nC : nO = 0,01: 0,01: 0,03 = 1:1:3  Vậy A CaCO3  Các phản ứng:  CaCO3 CaO + CO2 CaO + H2O Ca(OH)2 Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O (thi u điều kiện...
 • 6
 • 699
 • 2

SKKN HÌNH THÀNH KĨ NĂNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 8 THCS

SKKN HÌNH THÀNH KĨ NĂNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 8 THCS
... viết xác công thức hoá học tìm hoá trị nguyên tố hợp chất cách lập công thức hoá học biết hoá trị đồng thời dựa vào kết phân tích định lượng dựa vào phương trình hoá học để xác định công thức hoá ... trình hóa học III Các bước tổng thể: Bước 1: Phân tích định hướng cho học sinh cách tính hóa trị nguyên tố hợp chất xác định công thức hóa học hợp chất theo hóa trị Bước 2: Xác định công thức hóa ... công thức hóa học chất biết thành phần % nguyên tố hợp chất Bước 4: Xác định công thức hóa học chất dựa vào phương trình hóa học, toán biện luận, tính chất vật lý, tính chất hóa học công thức...
 • 10
 • 191
 • 0

SKKN HÌNH THÀNH KĨ NĂNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 8 THCS

SKKN HÌNH THÀNH KĨ NĂNG XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC HOÁ HỌC TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC 8 THCS
... xác định công thức hoá học II Bài học kinh nghiệm: Đối với Giáo viên: - Phải tìm hiểu sâu kiến thức SGK kiến thức cách xác định công thức hoá học - Nghiên cứu kỹ mục tiêu, bước xác định công thức ... trình hóa học III Các bước tổng thể: Bước 1: Phân tích định hướng cho học sinh cách tính hóa trị nguyên tố hợp chất xác định công thức hóa học hợp chất theo hóa trị Bước 2: Xác định công thức hóa ... cho học sinh cách viết xác công thức hoá học tìm hoá trị nguyên tố hợp chất cách lập công thức hoá học biết hoá trị đồng thời dựa vào kết phân tích định lượng dựa vào phương trình hoá học để xác...
 • 10
 • 393
 • 2

100 ĐỀ LUYỆN THI HSG HÓA HỌC 8 THCS

100 ĐỀ LUYỆN THI HSG HÓA HỌC 8 THCS
... dịch bão hòa 80 oC xuống 20 oC Độ tan KCl 80 oC 51g 20 oC 34g Đa: 68g Bài Độ tan NaNO3 100 oC 180 g, 20 oC 88 g Hỏi có gam NaNO3 kết tinh lại hạ nhiệt độ 84 g dung dịch NaNO3 bão hòa từ 100 oC xuống ... v bng: 100 70 = 30 (g) Theo (1): Khi 44g CO2 thoỏt l ó cú 100g CaCO3 b phõn hy 30g CO2 thoỏt l ó cú x g CaCO3 b phõn hy 30 100 68, = 68, 2( g ) , H = ì 100% = 80 , 2% 44 85 56 ì 30 = 38, 2( g ... cũn li 0 ,86 4g kim loi khụng tan l M vi s mol l x Mx = 0 ,86 4 ; nx = 0,0 08 M = 108n Xột bng: n M 1 08 216 324 Ag loi loi Vy kim loi M l: Ag ; nAg = 0,0 08 C% = 0, 0 08. 170 100 = 2,72% 50 đề số 15...
 • 137
 • 210
 • 0

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP MÔN HÓA HỌC 8 THCS

DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP MÔN HÓA HỌC 8 THCS
... LỤC III PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN Tên hồ sơ dạy học: TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG DẠY HỌC HÓA HỌC BÀI HỌC: MỞ ĐẦU MÔN HÓA HỌC TÌM HIỂU: "HÓA HỌC CÓ VAI TRÒ NHƯ THẾ NÀO ... + Môn vật lí: Biết nhiều sản phẩm hóa học phục vụ cho môn vật lí vận dụng kiến thức vật lí vào nghiên cứu lí tính chất hóa học + Môn hóa học: Biết số tượng hóa học sống tác động số chất hóa học ... Cụ thể qua dự án học sinh không nắm tên hóa học, tính chất vật lí số chất hóa học, tượng hóa học thường gặp sống; ứng dụng sản phẩm hóa học thái độ sử dụng sản phẩm hóa học phù hợp, cách mà thấy...
 • 11
 • 3,397
 • 26

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 8 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch pptx

KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN: LỊCH SỬ- LỚP 8 Trường THCS Phạm Ngọc Thạch pptx
... dài đến kỉ XX c Ngày 13 -7 - 18 85 , Tôn Thất Thuyết “Chiếu Cần Vương” d Tất câu Thời gian giai đoạn thứ phong trào Cần Vương là: a 18 85 - 18 96 b 18 86 - 18 88 c 18 85 - 18 88 d . 18 85 - 18 87 6.Căn Ba Đình thuộc ... gian ? a 18 - 08 - 18 83 b 25- 08 - 18 83 c 19 -05 - 18 83 d Cuối 7 - 18 83 Triều Đình Huế kí với thực dân Pháp Hiệp ước ngày 15 -03 - 18 74 có tên gọi gì? a Quý Mùi b Giáp Tuất c Nhâm Tuất d Hác Măng 10 .Từ ngày ... đây: a 18 - 08 - 18 83 05 - 18 83 b Tháng 7 - 18 83 c 19 - d 25- 08 - 18 83 Triều Đình Huế kí với thực dân Pháp Hiệp ước ngày 15 - 03 - 18 74 có tên gọi gì? a.Giáp Tuất b.Quý Mùi c Nhâm Tuất d Hác Măng 10 Ai người...
 • 8
 • 452
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hóa học phổ thông phạm ngọc dũngtrường đại học y khoa phạm ngọc thạchhóa học hữu cơ lê ngọc thạchgiới thiệu về trường đại học y khoa phạm ngọc thạchlịch sử hình thành trường đại học y khoa phạm ngọc thạchđại học y khoa phạm ngọc thạch bộ môn mô phôi di truyền gpbđiểm chuẩn đại học y khoa phạm ngọc thạch 2012sach giai vo bai tap hoa hoc 8truong thcs bac son bai thi chon hsg hoa hoc 8 2013 2014một số phương pháp hướng dẫn học sinh giải một vài dạng bài tập hóa học 8 ở trường thcs sông đốc 2bài tập học sinh giỏi hóa học 8bài giảng hóa học 8 bài 44bài giảng điện tử hóa học 8bài giảng hóa học 8 bài 43bài giảng hóa học 8 bài 42PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây