Đồ-Án-Chi-Tiết-Máy

Tài liệu DoAnChiTietMay-manhha doc

Tài liệu DoAnChiTietMay-manhha doc
... khí ôtô Pháp K46 Thiết kế trạm dẫn động băng tải 1/Chọn vật liệu : Do yêu cầu đặc biệt theo quan điểm thống hóa thiết kế,ở ta chọn vật liệu cấp bánh : Cụ thể theo bảng 6.1 ta chọn : Bánh nhỏ : ... df1=d1-(2,5-2x1)m=78,56 df1=d2-(2,5-2x2)m=219,84 Phần IV Tính toán thiết kế trục 1/Chọn vật liệu - Ta chọn vật liệu chế tạo trục thép 45 thường hoá có σb = 600 MPa , - ứng suất xoắn cho phép [τ] = ... aw1 : a w1 = K a (u1 + 1).3 Ta có : T1 K Hβ [σ H ] u1 ψ ba Trong : - Ka : hệ số phụ thuộc vào vật liệu bánh loại Theo bảng 6.5 Ka = 43 - KHβ : hệ số kể đền phân bố không tải trọng chiều rộng vành...
  • 33
  • 234
  • 0

Xem thêm