Tham số trong bất phương trình vô tỉ

phuong phap giai bất phương trinh tỉ chứa tham số

phuong phap giai bất phương trinh vô tỉ chứa tham số
... Phần I: – BPT VÔ TỶ CÓ THAM SỐ I Sử dụng pp hàm số, kết hợp đạo hàm + Chú ý : Điều kiện: pt: m ≥ f(x) có nghiệm miền D ⇔ m ≥ mìnf(x) ... ∀x ∈ D Phương pháp : ** Điều kiện cần: Do bpt với : ∀x ∈ D suy bpt : x = xo ∈ D ((( Việc tìm x0 quan trọng thường chọn giá trị đặc biệt)))) • Thay xo vào bpt ta sẻ tìm giá trị tham số HD:c: ... thành : t2 +t – >  Với t >1 giải: (1 + x)(3 − x ) > tìm x t < − ( loai t ≥ 0) Khi biện luận có tham số cần tìm điều kiện xác ẩn phụ t; cụ thể có nhiều cách tìm miềm giá trị : −1  biểu thức :...
 • 6
 • 274
 • 1

Dạy học nội dung “phương trìnhbất phương trình tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Dạy học nội dung “phương trình và bất phương trình vô tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực
... bày nội dung sau: Nội dung kiến thức phần phương trình, bất phương trình tỉ Cấu trúc nội dung phần phương trình, bất phương trình tỉ Vận dụng số PPDH tích cực vào dạy học nội dung phương trình, ... tích cực vào giảng dạy môn toán trường trung học phổ thông, đặc biệt giảng dạy nội dung phương trình bất phương trình tỉ” Mẫu khảo sát Việc vận dụng PPDH tích cực vào giảng dạy nội dung phương ... toán trường trung học phổ thong (THPT) nên lựa chọn đề tài: Dạy học nội dung “phƣơng trình bất phƣơng trình tỉ” cho học sinh trung học phổ thông theo số phƣơng pháp dạy học tích cực Mục tiêu...
 • 30
 • 413
 • 0

Đại số cấp - Phương trình, bất phương trình tỉ doc

Đại số sơ cấp - Phương trình, bất phương trình vô tỉ doc
... Cho bất phương trình − x ≥ m − x Tìm giá trị m để bất phương trình có nghiệm Bài 25 Cho bất phương trình 12 − x ≤ x − m Tìm giá trị m để bất phương trình có nghiệm Bài 26 Cho bất phương trình ... hàm số y = x + + + (0; +∞) 2x x 15 15 T f = [ ; +∞) Vậy, phương trình cho có nghiệm x > 0, m ≥ 2 f (3) = §2 BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ Định nghĩa định lý 1.1 Định nghĩa 132 Bất phương trình tỉ bất ... Kết hợp với điều kiện (*) nghiệm bất phương trình cho x < −2 Ví dụ Giải bất phương trình 3x − ≥ x + Giải Lập phương hai vế bất phương trình cho ta bất phương trình tương đương 3x2 − ≥ x + ⇔ x2...
 • 30
 • 260
 • 2

Giới thiệu một số phương pháp giải toán phương trìnhbất phương trình tỉ skkn toán thpt

Giới thiệu một số phương pháp giải toán phương trình và bất phương trình vô tỉ skkn toán thpt
... SKKN: Giới thiệu số phương pháp giải toán phương trình bất phương trình tỉ B TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: Giới thiệu số phương pháp giải toán phương trình bất phương trình tỉ C MỤC ... phương trình bất phương trình tỷ dạng mà ta giải dễ dàng Ví dụ 1: Giải bất phương trình SKKN: Giới thiệu số phương pháp giải toán phương trình bất phương trình tỉ x − − 3x − = x − Giải: Điều ... số tỉ bậc hai loại phương trình tỉ đơn giản nhằm thấy rõ mục đích việc lựa chọn sử dụng phương pháp giải toán phù hợp SKKN: Giới thiệu số phương pháp giải toán phương trình bất phương trình...
 • 20
 • 531
 • 0

Một số phương pháp giải phương trìnhbất phương trình tỉ

Một số phương pháp giải phương trình và bất phương trình vô tỉ
... phương pháp gi i phương trình b t phương trình t _ www.MATHVN.com A - PHƯƠNG TRÌNH VÔ T 1- PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG HAI V • M c ích: Kh d u th c, ưa phương ... nên phương trình (2) nghi m V y phương trình ã cho có m t nghi m x = Nh n xét: Phương pháp nhân lư ng li n hi p ưa phương trình ã cho v phương trình sau:  x = xo ó phương trình (2) thư ng ... t s phương pháp gi i phương trình b t phương trình t _ www.MATHVN.com 2- PHƯƠNG PHÁP NHÂN LƯ NG LIÊN H P • M c ích: ưa phương trình ã cho v phương trình...
 • 26
 • 356
 • 0

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trong dạy học giải phương trình, bất phương trình tỉ ở trường Trung học phổ thông

Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh khá giỏi trong dạy học giải phương trình, bất phương trình vô tỉ ở trường Trung học phổ thông
... ĐẠI HỌC THÁI NGUN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM       LÊ BÁ VIỆT HÙNG            PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH KHÁ GIỎI TRONG DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VƠ TỈ TRƯỜNG ... 1.2.2. Các đặc trưng cơ bản của duy sáng tạo 9  1.2.3. Biểu hiện TDST của học sinh THPT trong học Tốn 17  1.3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HS KHÁ GIỎI  TRONG DẠY HỌC GIẢI PT , BPT VƠ TỈ  TRƯỜNG THPT ... PHẠM PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HS KHÁ GIỎI TRONG DẠY HỌC GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH VƠ TỈ TRƯỜNG THPT 24  2.1. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG BIỆN PHÁP SƯ PHẠM 24  ii    Số hóa Trung...
 • 131
 • 386
 • 3

một số phương pháp giải phương trình, bất phương trình ti

một số phương pháp giải phương trình, bất phương trình vô ti
... III GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Một số phƣơng trình, bất phƣơng trình tỉ giải phƣơng pháp thông thƣờng gặp nhiều khó khăn, có nhiều phƣơng trình, bất phƣơng trình chứa nhiều ... phƣơng pháp để giải phƣơng trình , bất phƣơng tỉ phƣơng pháp biến đổi tƣơng đƣơng, đặt ẩn phụ phƣơng pháp vectơ 1) Phương pháp biến đổi tương đương Khi giải phƣơng trình, bất phƣơng trình tỉ ... 2; x  10 6/ x   2(x  2) ĐS: x   37 3) Vận dụng kiến thức vectơ để giải phương trình, bất phương trình tỉ Một số kiến thức vận dụng :     ● u v  u  v             ...
 • 12
 • 190
 • 0

skkn giới thiệu một số phương pháp giải toán phương trìnhbất phương trình tỉ

skkn giới thiệu một số phương pháp giải toán phương trình và bất phương trình vô tỉ
... phơng trình tỷ - Tổng kết vận dụng sở lý luận để đa đợc số phơng pháp giải phù hợp đạt hiệu vào giải phơng trình bất phơng trình tỷ Chơng I: Một số định lý phơng trình bất phơng trình tỷ ... dụng vào thực tế toán - Giải triệt để yếu mà học sinh thờng mắc phải gặp loại toán giải phơng trình bất phơng trình tỉ D Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu phơng pháp giải phơng trình bất phơng trình ... > f(x) < Chơng III: Giới thiệu số phơng pháp giải phơng trình bất phơng trình tỉ I Phơng án 1: Nâng lên luỹ thừa để phá dấu Một nguyên tắc để giải phơng trình bất phơng trình chứa thức phải...
 • 19
 • 364
 • 3

Bài toán chứa tham số trong giải phương trìnhbất phương trình_luyện thi đại học môn toán

Bài toán chứa tham số trong giải phương trình và bất phương trình_luyện thi đại học môn toán
... luận bất phương trình: Đại học Quốc Gia Tp Hồ Chí Minh khối D năm 1997 ( ) Bài tập 528 Cho bất phương trình: x2 + + m ≤ x x2 + + Tìm m để bất phương trình cho thỏa ∀x ∈  0;1   Đại học ... Đại học Ngoại Thương năm 1999 ĐS: < m ≤ Bài tập 526 Tìm tham số m để phương trình: m + x + m − x = m có nghiệm ? Đại học Thủy Sản năm 1998 x − m − x − 2m > x − 3m với m tham số Bài tập 527 Giải ... Cho bất phương trình: mx − x − ≤ m + Với giá trị m bất phương trình có nghiệm ? Đại học Ngoại Thương năm 1993 – Đại học Kiến Trúc Tp Hồ Chí Minh năm 1994 ĐS: m ≤ 1+ Bài tập 534 Cho phương trình: ...
 • 18
 • 496
 • 0

Dạy học nội dung Phương trìnhbất phương trình tỉ cho học sinh Trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực

Dạy học nội dung Phương trình và bất phương trình vô tỉ cho học sinh Trung học phổ thông theo một số phương pháp dạy học tích cực
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC - - THÂN THỊ HIỀN DẠY HỌC NỘI DUNG “ PHƢƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƢƠNG TRÌNH VÔ TỈ ” CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC ... toán trƣờng trung học phổ thong (THPT) nên lựa chọn đề tài: Dạy học nội dung “phƣơng trình bất phƣơng trình tỉ cho học sinh trung học phổ thông theo số phƣơng pháp dạy học tích cực Mục tiêu ... Đưa số dạng phương trình bất phương trình tỉ, với phương pháp giải toán Sưu tầm sáng tác tập phương trình bất phương trình tỉ 11 3.3 Áp dụng số phương pháp dạy học tích cực thiết kế số...
 • 131
 • 159
 • 0

Một số phương pháp giải phương trình, bất phương trình tỉ_SKKN Toán THPT

Một số phương pháp giải phương trình, bất phương trình vô tỉ_SKKN Toán THPT
... nhiều phương trình, bất phương trình chứa nhiều dấu phức tạp Ở nêu ba phương pháp để giải phương trình , bất phương tỉ phương pháp biến đổi tương đương, đặt ẩn phụ phương pháp vectơ 1) Phương pháp ... gia đình Đa số điểm đầu vào học sinh thấp, có phần khó khăn cho việc lĩnh hội kiến thức III GIẢI PHÁP VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN Một số phương trình, bất phương trình tỉ giải phương pháp thông thường ... nắm vấn đề lý thuyết hình học đại số- nhận dạng loại tập phương pháp giải loại tập có hệ thống giúp cho em giải đươc toán giải phương trình, bất phương trình tỉ đề thi Đại học-Cao đẳng cách...
 • 16
 • 304
 • 1

Một số phương pháp giải bất phương trình tỉ

Một số phương pháp giải bất phương trình vô tỉ
... Một số phương pháp giải bất phương trình tỉ PHẦN II MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ I Phương pháp lũy thừa a) Kiến thức bản: Đây phương pháp bất phương trình tỉ Giáo ... “ Một số 16 TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO GV: Vũ Văn Thiết Một số phương pháp giải bất phương trình tỉ phương pháp giải phương pháp giải bất phương trình tỷ” thực tài liệu bổ ích, có hiệu cao trình ... nghiệm bất phương trình là: x = 1, x = Bài Giải bất phương trình log (2 + x) + log (4 − 18 − x ) ≤ Giải TRƯỜNG THPT TAM ĐẢO GV: Vũ Văn Thiết Một số phương pháp giải bất phương trình tỉ 2 +...
 • 17
 • 68
 • 0

Những dạng toán phương trình, bất phương trình tỉ thường gặp trong trường trung học phổ thông

Những dạng toán phương trình, bất phương trình vô tỉ thường gặp trong trường trung học phổ thông
... ng trình ng g p c a h c sinh gi i d ng toán Nhi m v nghiên c u Nghiên c u ph ng trình, b t ph trung h c ph thông ng trình t ch ng trình it Ph ng vƠ ph m vi nghiên c u ng trình, b t ph ng trình ... ng pháp gi i ph ng trình, b t ph ng trình t ng g p c a h c sinh gi i ph ng trình, b t ph ng trình t Ch ng 3: M t s ph ng pháp xây d ng ph ng trình, b t ph ng trình t M c dù c g ng r ... lo i hai ng trình t d a vào ph ng trình bi t cách gi i……………………………………………… 3.3 Xây d ng ph ng trình, b t ph ng trình t d a vào ph Xây d ng ph ng trình, b t ph Xây d ng ph ng trình, b t ph...
 • 104
 • 83
 • 0

Dạy học phân hóa qua tổ chức ôn tập một số chủ đề phương trình tỉ THPT

Dạy học phân hóa qua tổ chức ôn tập một số chủ đề phương trình vô tỉ THPT
... I HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM NGUYN QUANG TRUNG DY HC PHN HO QUA T CHC ễN TP MT S CH PHNG TRèNH, BT PHNG TRèNH, H PHNG TRèNH Vễ T TRUNG HC PH THễNG ... trng THPT Lng Ngc Quyn - Thỏi nguyờn ó to iu kin thun li giỳp tụi hon thnh ti ca mỡnh - Bn bố v gia ỡnh ó ng viờn tụi sut quỏ trỡnh hc v lm lun Thỏi Nguyờn, thỏng 10 nm 2007 Hc viờn Nguyn Quang ... cỏc giỏo viờn mi ch quan tõm n i tng hc sinh cú lc hc trung bỡnh, nm c kin thc c bn SGK cũn i tng hc sinh khỏ gii cú nng lc t sỏng to v toỏn v hc sinh cú lc hc yu kộm cũn cha c quan tõm, bi dng...
 • 123
 • 1,122
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bai tap phuong trinh bat phuong trinh vo ti trong de thi dai hocgiải bất phương trình vô tỉ bằng phương pháp hàm sốmot so phuong phap giai phuong trinh bat phuong trinh vo ticách giải bất phương trình vô tỉphương trình và bất phương trình vô tỉcác cách giải bất phương trình vô tỉbài tập phương trình và bất phương trình vô tỉbài tập về phương trình và bất phương trình vô tỉphương pháp giải phương trình và bất phương trình vô tỉchuyên đề phương trình và bất phương trình vô tỉcác dạng bất phương trình vô tỉ và cách giảigiải phương trình bất phương trình vô tỉcông thức bất phương trình vô tỉphương pháp giải phương trình bất phương trình vô tỉphương pháp giải bất phương trình vô tỉGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng không12 đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 có đáp ángiao trinh solidworks 2017 fullCÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc cần được TIẾN HÀNH CHỦ ĐỘNGNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về vai tròHCM voi CNMarx leninVận dụng tư tưởng hồ chí minh về chống chủ nghĩa cá nhân trong giai đoạn hiện nayChủ tịch hồ chí minh nói về đảngĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHKết luận của ban bí thư về sơ kết việcPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhTầm nhìn sáng tạo của hồ chí minh khi tiếp nhận học thuyếtThực hành dân chủ theo tư tưởng hồ chí minhKien truc thoi lyVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộiBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân1 GioiThieuVeLTHDT8 IO