Benzene toluene ethylbenzene o xylene

Báo cáo Y học: Expression and purification of the recombinant subunits of toluene/ o-xylene monooxygenase and reconstitution of the active complex potx

Báo cáo Y học: Expression and purification of the recombinant subunits of toluene/ o-xylene monooxygenase and reconstitution of the active complex potx
... [36] Reconstitution of the Tomo complex from recombinant subunits Functional characterization of the recombinant subunits of the complex of toluene /o-xylene monooxygenase was carried by testing their ... parallel the effect of the absence of other homologous regulatory subunits of oxygenase complexes, like T4MOD [33] and component B of methane monooxygenases [38,39] In these cases the absence of the ... assays catalyzed by the components of the toluene /o-xylene monooxygenase complex The experiments were performed as described in Materials and methods using 10 nmol of Tomo H and 20 nmol of Tomo...
 • 11
 • 238
 • 0

tính toán chọn lựa tháp chưng cất hệ benzenetoluene có năng suất 1500kgh nồng độ 10% benzene

tính toán chọn lựa tháp chưng cất hệ benzene – toluene có năng suất 1500kgh ở nồng độ 10% benzene
... tập lớn tính toán chọn lựa tháp chưng cất hệ benzene toluene suất 1500kg/h nồng độ 10% benzene, yêu cầu sản phẩm thu benzene nồng độ tối thiểu 70% I.TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT I.1 ... học tập vấn đề: - - - Tính toán thiết kế tháp chưng cất benzene toluene tương đối hoàn chỉnh biết trước suất, nồng độ nhập liệu, nồng độ độ thu hồi sản phẩm đỉnh Tính toán tương đối chi tiết ... hệ benzene toluene: - Sản phẩm đỉnh chủ yếu benzene toluene Sản phẩm đáy chủ yếu toluene benzene I.1.2 Phương pháp chưng cất Các phương pháp chưng cất phân loại theo:  Áp suất làm việc: Áp suất...
 • 23
 • 253
 • 0

Xăng máy bay và xăng ô tô thành phẩm. Xác định benzenetoluene bằng phương pháp sắc ký

Xăng máy bay và xăng ô tô thành phẩm. Xác định benzene và toluene bằng phương pháp sắc ký
... phẩm cháy 2 -Xăng máy bay II – Xác định hàm lượng toluene benzene phương pháp sắc khí 1.Giới thiệu sắc Sắc (Chromatography) phương pháp tách, phân ly, phân tách chất dựa vào phân bố ... dòng thổi ngược phương pháp nạp mẫu.Các van hải chuyển sang chế độ dòng thổi ngược thời điểm xác định cho cấu tử không thích hợp không vào cột B - Xác định sắc đồ peak benzene, toluene chất chuẩn ... nồng độ chất tách khỏi cột sắc ) thành đại lượng điện có chức phát đo độ lớn cấu tử khỏi cột sắc ký. Vì dejector định phần độ nhạy cũa độ xác phương pháp Trong phương pháp ta dung đầu dò dẫn nhiệt...
 • 12
 • 291
 • 1

tính toán thiết bị thu hồi benzen, toluene, xylene, metyl benzene, naphtalen… và với năng xuất 42000 m3 khí trên giờ

tính toán thiết bị thu hồi benzen, toluene, xylene, metyl benzene, naphtalen… và với năng xuất 42000 m3 khí trên giờ
... Thông Chương TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH 3.1 Tính toán cân vật chất ban đầu Dựa vào cân vật chất khí cốc nhiệt độ 60 0C áp suất 860 mmHg, nhiệt độ điểm sương khí cốc - 450C Lượng khí cốc vào máy lạnh ... dùng để nối phần thiết bị nối phận khác thiết bị Có loại mặt bích thường sử dụng: + Bích liền: phận nối liền với thiết bị (hàn, đúc rèn) Loại bích chủ yếu dùng thiết bị làm việc với áp suất thấp ... nguyên chất (mmHg) V: thể tích khí cho vào m3/ h (ở đktc không tính thể tích hydrobenzen) η : mức độ thu hồi thực tế hydrobenzen η∞: mức độ thu hồi hidro benzen thô từ khí cốc điều kiện cân đỉnh tháp...
 • 94
 • 499
 • 0

thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp benzen – toluen áp suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(benzene) là 2 kgs

thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp benzen – toluen ở áp suất thưởng với năng suất theo sản phẩm đỉnh(benzene) là 2 kgs
... cách tổng hợp Nhiệm vụ đồ án thiết kế tháp loại đĩa chóp tròn để chưng cất hỗn hợp Benzen Toluen áp suất thưởng với suất theo sản phẩm đỉnh(Benzene) kg/s có nổng độ 95% phần khối lượng benzen, ... gồm benzen toluen Sản phẩm đáy chủ yếu toluen benzen Phương pháp chưng cất : Các phương pháp chưng cất phân loại theo : - Áp suất làm việc :  Áp suất thấp  Áp suất thường  Áp suất cao  ... phần đỉnh tháp - Cấp nhiệt đáy tháp băng đốt gián tiếp + Yêu cầu thiết bị: - Thiết bị làm việc áp suất thường P = atm - Loại tháp: Đĩa chóp tròn + Các thông số ban đầu - Hỗn hợp ban đầu: + Benzen: ...
 • 30
 • 1,004
 • 1

Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới VN

 Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở VN
... có gắn luận với thực tiễn hành động đắn phù hợp với trình đổi nớc ta Sự khám phá luận phải trở thành tiền đề làm sở cho đổi hoạt động thực tiễn Thực tiễn động lực, sở nhận thức, luận Vì ... chuẩn bị xong xuôi luận tiến hành đổi Hơn nữa, thực tiễn lại sở để nhận thức, luận Phải qua thực tiễn có kinh nghiệm, có sở đề khái quát thành luận Vì vậy, trình đổi nớc ta trình vừa học ... Một số khái niệm liên quan đến sở luận đề tài nghiên cứu I Thực tiễn II Thực tiễn có vai trò quan trọng trình nhận thức III Mối quan hệ luận thực tiễn Chơng II: Quá trình phát triển kinh...
 • 24
 • 3,343
 • 23

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN VN

Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình XD nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở VN
... vậy, mâu thuẫn nguồn gốc động lực trình phát triển II Tính tất yếu trình xây dựng kinh tế thị trờng việt nam 1 .Kinh tế thị trờng đặc điểm : *Khái niệm kinh tế thị trờng Có hai ý kiến khác kinh tế ... theo định hớng định Đó chuyển kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang kinh tế nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trờng có quản lý Nhà nớc theo định hớng XHCN nói ngắn gọn kinh tế thị trờng theo ... lý nhà nớc theo định hớng Xã hội chủ nghĩa Định hớng xây dựng kinh tế thị trờng nớc ta Chúng ta phấn đấu xây dựng kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa đạt trình độ kinh tế thị trờng phát...
 • 28
 • 919
 • 1

Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu VN

Quan hệ biện chứng giữa sự phát triển của LLSX và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở VN
... định hình thành phát triển, biến đổi hình thức sở hữu c Sự tác động trở lại dạng hoá hình thức sở hữu lực lợng sản xuất Quan hệ biện chứng phát triển LLSX với đa dạng hoá 11 hình thức sở hữu 13 ... xuất quan hệ sở hữu nói riêng c/ Sự tác động trở lại da dạng hoá hình thức sở hữu lực lợng sản xuất: Mặc dù đa dạng hoá hình thức sở hữu bị chi phối LLSX với tính cách hình thức đa dạng hoá hình ... dạng hoá hình thức sở hữu nói riêng hay QHSH nói chung có tác động trở lại LLSX Khi quan hệ sở hữu phát triển thúc đẩy LLSX phát triển theo mối quan hệ sở hữu hay hình thức sở hữu phù hợp với tính...
 • 16
 • 712
 • 0

Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH VN

Vấn đề đổi mới LLSX và QHSX trong quá trình CNH - HĐH ở VN
... 24 33 II- Đề cơng khái quát A- Đặt vấn đề I- Lý chọn đề tài II- Đề cơng khái quát B- Nội dung I- Cơ sở triết học đề tài 1- Phơng thức sản xuất 2- Lực lợng sản xuất 3- Quan hệ sản xuất 4- Quy luật ... thầy 31 D- Tài liệu tham khảo 1- Giáo trình Triết học Mác- Lê Nin 2- Công nghiệp hóa đại hóa Việt Nam nớc khu vực 3- Một số vấn đề triết học Mác- Lê Nin công nghiệp hóa đại hóa 4- Tạp chí ... t - xã hội Mặc dù bị phụ thuộc vào quan hệ sở hữu vào trình độ tổ chức quản lý sản xuất, song có khả kích thích trực tiếp vào lợi ích ngời, nên quan hệ phân phối chất xúc tác trình kinh tế-...
 • 34
 • 731
 • 0

Thực trạng và biện pháp nâng cao bảo hiểm / bảo hiểm thương mại Việt Nam 2012

Thực trạng và biện pháp nâng cao bảo hiểm / bảo hiểm thương mại ở Việt Nam 2012
... đảm bảo 2.3) Bảo hiểm thương mại: 2.3.1 Việc hình thành ngành bảo hiểm Việt Nam: Công ty bảo hiểm thành lập Việt Nam công ty bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) -tiền thân tổng công ty bảo hiểm Việt Nam ... tích thực trạng ngành bảo hiểm chương SVTH: Đặng Thị Hằng Chương 2: Thực trạng bảo hiểm Việt Nam 2.1 Thực trạng ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam 2.1.1 Nguồn thu BHXH Việt Nam quỹ BHXH quản lý thụng ... hợp đồng bảo hiểm Bảo hiểm ngày thực dạng hợp đồng.Hợp đồng bảo hiểm thỏa thuận có tính rang buộc pháp lýđược lập bảo hiểm, thông qua người bảo hiểm cam kết nộp phí bảo hiểm cho người bảo hiểmhoặc...
 • 27
 • 2,242
 • 8

Xem thêm