thiết kế máy điện tập 2

Thiết kế máy điện

Thiết kế máy điện
... thoả mãn điều kiện mô men khởi động X.KẾT LUẬN Vậy toán thiết kế máy điện hoàn thành với thông số hoàn toàn thoả mãn yêu cầu nhiệm vụ thiết kế đưa Tuy thiết kế chưa tìm phương án tối ưu cho trường ... chưa đòi hỏi đến mức cao thời gian thiết kế có hạn Vì em mong bảo thêm thầy cô bạn Em xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC I CHỌN VẬT LIỆU KẾT CẤU VÀ CÁCH ĐIỆN Thiết kế máy đện 26 II TÍNH TOÁN KÍCH THƯỚC ... 60,12 m 64 Điện trở tác dụng dây quấn Stato: r1 = ρ 75 L1 n1 a1 s1 Thiết kế máy đện 13 : điện trở suất đồng nhiệt độ 75o ρ 75 ςmm2/m 46 60,2 = 0,106 ς r1 = 46 2.4.1,539 ρ 75 = Tính điện trở theo...
 • 27
 • 1,219
 • 20

Thiết kế máy điện châm dùng dao động nghẹt

Thiết kế máy điện châm dùng dao động nghẹt
... máy thiết kế Máy điện châm sử dụng dao động nghẹt loại máy phát xung dao động nghẹt sử dụng TR công suất Vì máy gồm có phát xung nên gọn nhẹ, sử dụng lu động thuận tiện Với nguồn nuôi DC 6V máy ... cung cấp: pin điện xoay chiều lấy từ lới điện - Dòng tiêu thụ: 80mA 6-/ an toàn điện đặc trng kết cấu thiết bị điện châm 6.1-/ An toàn điện Bất nhà thiết kế thiết kế thiết bị điện châm nh tất dụng ... thờng có điện trở động rz nhỏ nghĩa chúng có khả ổn áp tốt 5.1.2-/Phần tạo dao động xung: 5.1.2.1- Dao động tích thoát Dao động tích thoát để tạo dao động không sin mà phổ tần tổng vô hạn dao động...
 • 41
 • 524
 • 2

Thiết kế máy điện châm dùng dao động nghẹt"

Thiết kế máy điện châm dùng dao động nghẹt
... cung cấp: pin điện xoay chiều lấy từ lới điện - Dòng tiêu thụ: 80mA 6-/ an toàn điện đặc trng kết cấu thiết bị điện châm 6.1-/ An toàn điện Bất nhà thiết kế thiết kế thiết bị điện châm nh tất dụng ... máy thiết kế Máy điện châm sử dụng dao động nghẹt loại máy phát xung dao động nghẹt sử dụng TR công suất Vì máy gồm có phát xung nên gọn nhẹ, sử dụng lu động thuận tiện Với nguồn nuôi DC 6V máy ... thờng có điện trở động rz nhỏ nghĩa chúng có khả ổn áp tốt 5.1.2-/Phần tạo dao động xung: 5.1.2.1- Dao động tích thoát Dao động tích thoát để tạo dao động không sin mà phổ tần tổng vô hạn dao động...
 • 41
 • 348
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế máy điện doc

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế máy điện doc
... x5+Bx4-Cx-D=x5+0,328.x 4-0 ,554x-0,22 Theo phng trỡnh trờn ta cú = 1,90 Trng lng tụn Silic ca cỏc gúc gụng: Gg=0,493.1 0-2 .kl.kG.A3x3= i hc Bỏch khoa H Ni ỏn mụn hc Thit k mỏy in =0,493.1 0-2 .0,88.1,02.16,513.x3=19,91x3 ... 0,1m Hs=Ht-10=12 8-1 0=118(cm) 29 i hc Bỏch khoa H Ni ỏn mụn hc Thit k mỏy in - B mt bc x ca vỏch cỏnh súng Mbx.s=2.[(A+2.b)+(B+2.b)].Hs =2.[(90+2.20)+(41+2.20)].118.1 0-4 =4,9796(m2) - Chiu di ... - S lng cỏnh súng m= 2.( A + B ) 2.(90 + 41) = = 73,184(cỏnh ) t 3,58 Ly m=70cỏnh - B mt i lu ca vỏch thựng cỏnh súng Ml.s=m.ls.ks.Hs=70.(431,508.1 0-3 ).0,6632.(118.1 0-2 ) Ml.s=23,638m2 ú ks-...
 • 33
 • 357
 • 0

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế máy điện ppt

Tài liệu Đồ án môn học - Thiết kế máy điện ppt
... 466,13 Ta cú ng thc : x5+Bx4-Cx-D=x5+0,328.x 4-0 ,554x-0,22 Theo phng trỡnh trờn ta cú = 1,90 Trng lng tụn Silic ca cỏc gúc gụng: Gg=0,493.1 0-2 .kl.kG.A3x3= =0,493.1 0-2 .0,88.1,02.16,513.x3=19,91x3 ... 0,1m Hs=Ht-10=12 8-1 0=118(cm) - B mt bc x ca vỏch cỏnh súng Mbx.s=2.[(A+2.b)+(B+2.b)].Hs =2.[(90+2.20)+(41+2.20)].118.1 0-4 =4,9796(m2) 30 i hc Bỏch khoa H Ni ỏn mụn hc Thit k mỏy in - Chiu di ... - S lng cỏnh súng m= 2.( A + B ) 2.(90 + 41) = = 73,184(cỏnh ) t 3,58 Ly m=70cỏnh - B mt i lu ca vỏch thựng cỏnh súng Ml.s=m.ls.ks.Hs=70.(431,508.1 0-3 ).0,6632.(118.1 0-2 ) Ml.s=23,638m2 ú ks-...
 • 34
 • 335
 • 1

Tài liệu Đại cương về thiết kế máy điện pptx

Tài liệu Đại cương về thiết kế máy điện pptx
... mm2 Nu li U 35kV khụng c chia u s vũng dõy phõn on Thit k vũng in dung vòng điện dung vành chắn dẫn điện tránh phóng điện đầu dây gông từ cuộn dây Dõy qun xon c Qun t dõy dt Qun theo hng kớnh ... nhit +theo chiu dy s lp cỏch in cấp E bìa cách điện mặt bóng :bền đàn hồi lụa mềm ,cơ tính +thuỷ tinh mica giòn, amiăng độc không dẫn nhiệt bìa cách điện S pha cho bit trc S cc cho 2*p Cỏch chn ... nhit tt Dựng cho mỏy ln in nng thp dũng in ln CHNG IV: tớnh toỏn mch t cực từ gông từ phần ứng máy chiều stator rotor khụng ng b Mc ớch Xỏc nh sc t ng cn thit a lng t thụng cn thit sinh sc t...
 • 24
 • 214
 • 2

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 4 pptx

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 4 pptx
... C R đ  R'α  θα 135 2,3 6.( 1,0 97  0,3 8)  55 8,8 3. 1,0 97  129 7,5 8. 8 ,4 7  1,0 97  0,3 8 1 0,2 4 8 ,4 7 1,0 97  0,3 8 0,2 4 8 ,4 7 10    3 9,3  7 7,6 80 C Trọng lượng vật liệu tác dụng tiêu sử dụng ... cách điện: Trang Đồ án Thiết kế Máy Điện G Cu SV: Nguyễn Tiến Minh CH9 TBĐ – ĐT   d cđ     0,8 76  0,1 24.    G'Cu  d      1,2 8     0,8 76  0,1 24.   .2 0,7 6  2 1,1 1 kg  1,2 0  ... α0(1+k0.VR) = 1 ,4 2.(1+ 0,0 6.1 7,9 8).10-3 = 0,2 95 W/cm2 0C S’α = 40 00 cm2 Chọn gần theo kết cấu máy  R'   8 ,4 7.10 -2 0,2 95 .40 00 C/W 98 Nhiệt trở bề mặt vỏ máy: Theo công thức 8- 34/ Tr 181 – TKMĐ:...
 • 5
 • 219
 • 1

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 1 pdf

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 1 pdf
... 2.h 41 ) 3 ,1 4. (1 3,4 0,9  2. 0,0 5) - d1  - 0,9 Z1 36 b' Z1   0,4 35 cm  D  2.(h 41  h 12 )  1 3,4  2( 0,0 5  1, 8 5) - d2  - 1, 1  Z1 36  0,4 7 cm b" Z1   b z1  b' z1  b"z1  0,9 0 ... b' Z1  B δ l1 t 0,8 5. 1, 1 7   0,6 244 (cm) B Z1 l1 k c 1, 7 5. 0,9 1 Trong đó: Bδ = 0,8 5 T – Đã xác định phần 16 t.k t1 = 1, 1 7 – Bước rãnh Stato BZ1 = 1, 7 5 – Tra bảng 10 .5b/Tr 2 41 – TKMĐ kC = 0,9 1 ... toán phần thiết kế này) nđb = 10 00 V/ph : Tính toán phần thiết kế Vậy ta thu chiều dài Stato là: lS  6 ,1 .P' .10 7 6 ,1 . 4,6 .10   1 3,3 2 cm α δ k s k d A.B δ D n đb 0,6 4. 1, 1 1. 0,9 25. 210 . 0,8 5 .1 3,4 ...
 • 8
 • 348
 • 1

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 2 pdf

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 2 pdf
... λ 2 2, 3 D V 4,7 D V 4,7 .2 0,1 2, 3 .2 0,1   0,6 8 lg lg 2 Z l Δ 3 ,2 2. 2, 4 a  2b 38.1 7,8 . 0,3 29 74 Hệ số từ tản rãnh nghiêng: b λ rn  0,5 .λ t2  n t  2   1,5 31    0,5 . 2, 0 3.   0,6 40 ... = 0,0 7 cm 2 1,5   b 42       δ    0,7   0,6 4 2  b 1,5 42 0,7 δ  k  1,9 23 1,0 2 1,9 23 - 0,6 43. 0,0 7 Vậy kδ = 1,1 0. 1,0 2 = 1,1 3 39 Vật liệu dùng thép cán nguội loại 22 11 ... 42 b 42    2 6,1  π.7  0,5 1,5    1,9 1 1    0,6 6  .1  3.7  8 .20 6,5 1,5 2. 7     72 Hệ số từ dẫn tạp Roto: λ t2  0,9 t (q k d2 ) ρ t2 k 42 σ t2 k δ δ Trong đó: t2 = 1,9 23 ...
 • 11
 • 283
 • 1

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 3 pdf

Tài liệu Đồ án Thiết kế Máy Điện , Chương 3 pdf
...  0,0 0 0,9 9 A Sinφ’2 I1r  I đbr  s 0,8 5 1 0,6 2 0,4 5 0,0 2 0,0 9 3, 6 2 3, 5 1 2,9 5 0,8 5 0,7 68 0,7 68 3, 7 0 3, 5 9 6 0,6 6 6 2,5 7 0,9 78 0,9 77 0,2 07 0,2 17 5 9,0 9 6 0,8 3 2 8 ,3 2 2 9,1 1 6 5,5 3 6 7,4 4 0,9 0 0,9 0 3 9,0 0 ... 4 0,1 5 0,7 6 0,7 6 3, 0 5 1,1 5 7 3, 6 0,9 6 0,2 5 7 0,7 3 4,1 7 8,5 0,9 0 4 6,6 19 4, 12 pCu1 kW 0,1 5 0 ,3 7 1,1 8 1,2 5 1,7 0 13 pCu2 kW 0,0 5 0,2 0 0,7 6 0,8 1 1,1 1 14 pf kW 0,0 5 0,1 0 0,1 9 0,2 0 0,2 3 15 p0 kW 0,8 9 0,8 9 ... ị Ω Ω Ω A Cosφ P1 7,2 4 1 4 ,3 0,7 6 0,7 6 8 1 4,4 7,2 8 kW 1 5,5 3 0,8 0,9 9 0,1 0 1 6,2 3 0,9 1 6,8 1 9,1 2 3, 3 3 6,4 5 0,6 9 A 11 0,0 209 I'2 sin '2 C1 10 0,0 20 0,0 5 A 2 I1  I1r  I1x 0,0 1 rns Z ns I'2 cos...
 • 11
 • 248
 • 1

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ.

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC BA PHA 250 KVA LÀM MÁT BẰNG KHÔNG KHÍ.
... nhiều tiêu chuản máy biến áp đưa Ở ta thiết kế máy biến áp có cơng suất 25 0KVA điện áp 35/0.4KV ( làm mát khơng khí), kiểu trụ Cơng Suất 25 0KVA Làm lạnh Khơng khí Số pha điện áp 35/0.4KV So với tiêu ... khơng khí tự nhiên dầu máy biến áp, với loại cơng suất nhỏ người ta thường làm mát khơng khí ( loại >100 0KVA làm mát dầu) Đề tài thiềt kế máy biến áp cơng suất nhỏ (25 0KVA) làm mát khơng khí V Mục ... thiết kế thường qua ba giai đoạn: Nhiệm vụ kĩ thuật: Chủ yếu định rõ hình dáng máy biến áp kết cấu, phương pháp làm mát Ở ta thiết kế MBA khơng cơng suất 25 0KVA - 35/0.4KV - 50Hz nhiệm vụ thiết kế...
 • 105
 • 713
 • 3

ĐỒ án THIẾT kế máy điện đề tài THIẾT kế máy BIẾN áp điện lực BA PHA 250 KVA làm mát BẰNG KHÔNG KHÍ

ĐỒ án THIẾT kế máy điện đề tài THIẾT kế máy BIẾN áp điện lực BA PHA 250 KVA làm mát BẰNG KHÔNG KHÍ
... nhiều tiêu chuản máy biến áp đưa Ở ta thiết kế máy biến áp có cơng suất 25 0KVA điện áp 35/0.4KV ( làm mát khơng khí) , kiểu trụ Cơng Suất 25 0KVA Làm lạnh Khơng khí Số pha điện áp 35/0.4KV So với tiêu ... tự nhiên dầu máy biến áp, với loại cơng suất nhỏ người ta thường làm mát khơng khí ( loại >100 0KVA làm mát dầu) Đề tài thiềt kế máy biến áp cơng suất nhỏ (25 0KVA) làm mát khơng khí V Mục đích, ... thiết kế thường qua ba giai đoạn: Nhiệm vụ kĩ thuật: Chủ yếu định rõ hình dáng máy biến áp kết cấu, phương pháp làm mát Ở ta thiết kế MBA khơng cơng suất 25 0KVA - 35/0.4KV - 50Hz nhiệm vụ thiết kế...
 • 105
 • 709
 • 0

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy điện 3 pha và hệ thống ổn định điện áp cho máy phát pdf

Tài liệu Đồ án tốt nghiệp - Thiết kế máy điện 3 pha và hệ thống ổn định điện áp cho máy phát pdf
... vật liệu giá thành máy cao III .3 Đặc tính ngồi độ thay đổi điện áp ΔUđm máy phát đồng ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy phát Đặc tính ngồi quan hệ ... với máy phát điện tuabin hơi, đặc trưng tốc độ cao tới vài nghìn vòng/phút nên ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy phát máy phát điện thường có kết ... tổng tổn hao Trong tổn hao lõi thép Stator ( kể tổn hao tổn hao phụ ) chiếm khoảng 14% Trong máy phát điện 12 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Thiết kế máy phát điện ba pha hệ thống ổn định điện áp cho máy phát...
 • 107
 • 548
 • 1

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN QUAY Thiết kế động cơ điện không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC THIẾT KẾ MÁY ĐIỆN QUAY Thiết kế động cơ điện không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc
... b: Ibr = PFe 10 3. I r1 = 3. U 478 + 3. 14 ,3. 0,1 233 = 0, 839 A 3. 220 4) Sc in ng E1 : E1 = U I.x1 = 220 14 ,3. 0 ,33 7 = 215,2 A k1 = 6.w1 k d 6.80.0,925 = = 11,68 Z2 38 I2 = SVTH: PHAN VN KIấN I2 ... Z2 = 38 rónh 2) ng kớnh ngoi rụto D: D = D = 23, 5 2.0,07 = 23, 36 cm SVTH: PHAN VN KIấN 34 LP: H IN C K3 N MễN HC MY IN GVHD: NGUYN VN H 3) Bc rng rụto t2: t2 = D' 23, 36 = = 1, 931 cm Z2 38 ... rụto r2 : 2.rv 2.0, 933 .10 = 0 ,31 51.10 + = 0,487.10-4 2 0 ,32 9 zp 180.2 = sin = 0 ,32 9 Vi : = sin z2 38 r2 = rtd + 8) H s quy i : 4.m1 ( w1 k d ) ì 3. (80 ì 0,925) = = = 1 730 Z2 38 9) in tr rụto...
 • 67
 • 740
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế máy doa ngang 2660sổ tay thiết kế cơ khí tập 2đồ án thiết kế máy điệnthiết kế máy điện đồng bộthiết kế máy điện 3 phatài liệu thiết kế máy điện trần khánh hàtài liệu thiết kế máy điệnphần mềm thiết kế máy điệndownload sổ tay thiết kế cơ khí tập 2thiết kế đường oto tập 2thiết kế đường sắt tập 2giáo trình thiết kế máy điện trần khánh hàgiáo trình thiết kế máy điệnsách thiết kế máy điệnsách thiết kế máy điện trần khánh hàPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học