BẢNG điểm THI ĐUA lớp

Bảng điểm Thi đua 09-10 (Tiểu học)

Bảng điểm Thi đua 09-10 (Tiểu học)
... D/ CÁCH THỨC TỔ CHỨC, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA: Cách đánh giá thi đua: Hàng năm, trường tự tổ chức kiểm tra , chấm điểm thi đua theo bảng điểm gửi bảng điểm Phòng Trong suốt năm học, PGD-ĐT ... học cộng điểm (điểm tối đa mục điểm) - Phát huy hiệu sáng kiến 5đ + Mỗi sáng kiến năm học trường phát huy hiệu rõ rệt cộng điểm (điểm tối đa mục 5điểm) 10 điểm 5 10 điểm Điểm thưởng B/ ĐIỂM THƯỞNG: ... công tác thi đua khối chấm lại Trên sở kết kiểm tra kết theo dõi thi đua Phòng, sở cho việc xét danh hiệu thi đua khen thưởng + Loại tốt : Tổng điểm lĩnh vực đạt từ 90% trở lên (sau cộng điểm thưởng,...
 • 6
 • 715
 • 8

Bảng điểm Thi đua 09-10 (Tiểu học)

Bảng điểm Thi đua 09-10 (Tiểu học)
... D/ CÁCH THỨC TỔ CHỨC, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA: Cách đánh giá thi đua: Hàng năm, trường tự tổ chức kiểm tra , chấm điểm thi đua theo bảng điểm gửi bảng điểm Phòng Trong suốt năm học, PGD-ĐT ... học cộng điểm (điểm tối đa mục điểm) - Phát huy hiệu sáng kiến 5đ + Mỗi sáng kiến năm học trường phát huy hiệu rõ rệt cộng điểm (điểm tối đa mục 5điểm) 10 điểm 5 10 điểm Điểm thưởng B/ ĐIỂM THƯỞNG: ... công tác thi đua khối chấm lại Trên sở kết kiểm tra kết theo dõi thi đua Phòng, sở cho việc xét danh hiệu thi đua khen thưởng + Loại tốt : Tổng điểm lĩnh vực đạt từ 90% trở lên (sau cộng điểm thưởng,...
 • 6
 • 580
 • 0

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA 2010- 2011PV

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA 2010- 2011PV
... Điểm chuẩn HK II: 9000 điểm - Việc công nhận thi đua Chi đội vào kết tuần cộng lại mốc thi đua cụ thể: + Vững mạnh: đạt 80 % số điểm chuẩn; + Khá: 60- 79 % số điểm chuẩn; + Trung ... mạnh: đạt 80 % số điểm chuẩn; + Khá: 60- 79 % số điểm chuẩn; + Trung bình: 50- 59% số điểm chuẩn; + Yếu 50 % số điểm chuẩn - Để thống công việc xếp hạnh kiểm cuối học kỳ I năm học, vào vò thứ Chi ... theo cảm tính làm ảnh hưởng đến trình học tập rèn luyện đạo đức học sinh, đội viên Việc xếp loại thi đua GV phụ thuộc vào xếp loại lớp Phước Vinh, ngày…tháng…năm 20… Duyệt BGH Tổng Phụ Trách Đội...
 • 3
 • 247
 • 0

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA GẮN VỚI GIÁO VIÊN VÀ HS

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA GẮN VỚI GIÁO VIÊN VÀ HS
... dẫn cho học sinh hoàn thành nội dung ảnh hưởng đến thi đua cá nhân TỔNG CỘNG ĐIỂM: 120 điểm * Xếp loại : A: 97 120 điểm B : 73 96 điểm C : 72 điểm trở xuống BAN GIÁM HIỆU HT T/M LIÊN ĐỘI TPTĐ ... 01 khuyết điểm (- 5đ/HK) đăng ký thực không tốt (- đ/HK) + Không đăng ký thực Bảo vệ môi trường theo tiêu chí Hội đồng đội tỉnh (- 5đ/HK) đăng ký thực không tốt (- đ/HK) * ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN: Không...
 • 2
 • 348
 • 1

Bảng điểm thi đua TH 2009-2010

Bảng điểm thi đua TH 2009-2010
... vị có người sinh th ba C CÁCH TH C TỔ CHỨC, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI THI ĐUA: Phân chia khu vực thi đua: Chia làm khu vực để tổ chức thi đua thi đua theo bảng điểm Cách đánh giá thi đua: Cuối năm học, ... Tiểu học: 1055 điểm nhân hệ số (chưa tính điểm th ởng) A ĐIỂM TH ỞNG: - Tham gia thi văn hóa, th thao, văn nghệ, th nghiệm th c hành, thuyết trình văn học, viết th quốc tế UPU, thi GV dạy giỏi, ... tra, chấm điểm thi đua đơn vị Phòng tổ chức Đoàn kiểm tra chéo công tác thi đua theo khu vực gửi bảng điểm Phòng Trên sở kết kiểm tra kết theo dõi thi đua Phòng, xếp th tự từ đơn vị đạt điểm cao...
 • 26
 • 213
 • 0

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA THCS THỊ TRẤN 2012-2013

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA THCS THỊ TRẤN 2012-2013
... - Thi u loại hồ sơ -2 đ *Cách xếp loại: Tổng điểm 100 A: từ 90 % trở lên/ tổng số điểm B: từ 80-89 % / tổng số điểm C: từ 70-79 %/ tổng số điểm D: 70 %/ tổng số điểm => Tất GV- CNV có thang điểm ... sơ kết thi đua hàng tuần lần-2 đ 5/ Trưởng Ban lao động ,trật tự ,vệ sinh,CSVC: -Thi u loại HSSS -2đ -Hoàn thành tốt nhiệm vụ ; + đ -Không hoàn thành nhiệm vụ ; - đ 6/ Thư viện thi t bị: -Thi u ... 70-79 %/ tổng số điểm D: 70 %/ tổng số điểm => Tất GV- CNV có thang điểm 100 Thị Trấn, ngày tháng 10 năm 2012 TM/HĐ THI ĐUA Chủ tịch Lê Ngọc Phước ...
 • 3
 • 257
 • 1

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI THCS

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI THCS
... huyện Tổng điểm 30 40 5 5 5 5 390 (Điểm thưởng HĐĐ huyện chấm cộng vào cột điểm Huyện chấm) TM.BAN PHỤ TRÁCH GVTPT Quy định chuẩn thi đua năm học 2010 – 2011 khối THCS, TH Điểm chuẩn: 290 Điểm tự ... chuẩn thi đua năm học 2010 – 2011 khối THCS, TH khoa học 26.Liên đội tổ chức đại hội Chi đội, Liên đội thời gian quy định 27.Liên đội tổ chức “Hội thi huy đội giỏi” với hình thức: thi nhận thức, thi ... chuẩn: 290 Điểm tự chấm:……… Điểm Huyện thưởng:…………… Điểm trừ:…………… Điểm Huyện chấm:…………….Tỉ lệ % Huyện xếp loại:……………… Quy định chuẩn thi đua năm học 2010 – 2011 khối THCS, TH ...
 • 6
 • 301
 • 0

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI TH

BẢNG ĐIỂM THI ĐUA KHỐI TH
... quy định 28.Liên đội tổ chức “Hội thi huy đội giỏi” với hình th c: thi nhận th c, thi th c hành kỹ năng, thi hùng biện, thi quản trò, thi thiết kế hoạt động IV Th c chương trình “Vui bước đến ... huyện Tổng điểm 30 40 5 5 5 5 400 Quy định chuẩn thi đua năm học 2010 – 2011 khối THCS, TH (Điểm th ởng HĐĐ huyện chấm cộng vào cột điểm Huyện chấm) TM.BAN PHỤ TRÁCH GVTPT Điểm chuẩn: 290 Điểm tự ... chăm sóc cụ th cho Chi đội) 57.Triển khai Múa hát tập th theo qui định 30 58.Triển khai, th c tốt động tác Nghi th c Đội 59.-Liên đội có tổ chức Hội thi nghi th c, hát múa tập th theo quy định...
 • 6
 • 177
 • 0

Mãu: Bảng điểm thi đua 2010 2011

Mãu: Bảng điểm thi đua 2010  2011
... chủ điểm chương trình năm học, tổ chức ký kết giao ước thi đua chi đội ( có báo cáo kết thi đua cuối năm gửi HĐĐ trước ngày 30/4 /2010) , tham gia đăng ký thi đua với Liên đội bạn cụm thi đua Tổ ... 7.Tham gia có hiệu thi sáng tạo Thanh thi u niên nhi đồng năm học 2010 2011 cấp huyện III Chương trình “ Vui bước đến trường – Ươm ước mơ xanh” Tiếp tục định hướng cho thi u nhi tích cực tham ... khích 0,5đ., IX Điểm trừ Tổng điểm: Tự xếp loại: ……………… (30đ) (10) (10) (5) (5) (200) Đồn xếp loại: …………………… Ghi : Tổng điểm 200 điểm ( chưa tính điểm thưởng) Đạt 90% số điểm trở lên Xếp loại : Mạnh...
 • 4
 • 72
 • 0

Bảng điểm thi đua trường trung học cơ sở năm 2014 2015

Bảng điểm thi đua trường trung học cơ sở năm 2014 2015
... 99% a) điểm: Trung bình môn nhỏ 13% so với bảng b) điểm: Trung bình môn nhỏ 11% so với bảng c) điểm: Trung bình môn nhỏ 8% so với bảng d) điểm: Trung bình môn nhỏ 5% so với bảng e) điểm: Trung ... theo điểm thi đua cuối năm công sức đóng góp cho thành tích chung nhà trường tinh thần làm việc CBGV-CNV, Hội đồng thi đua khen thưởng trường THCS Thạnh Lợi xét thi đua xếp theo thứ tự thi đua ... - 1điểm * Một số quy định: - Tổng số điểm hàng tháng tổng số điểm điều 1,2,3,4,6,8,9,10 - Tổng số điểm học kỳ tổng số điểm trung bình cộng tháng điều 5,7 - Tổng số điểm năm trung bình cộng học...
 • 6
 • 183
 • 1

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH DỰA VÀO BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA” pdf

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐỀ TÀI: “ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH DỰA VÀO BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA” pdf
... Trang Sáng kiến kinh nghiệm - Năm học 2012-2013 I.ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI HẠNH KIỂM HỌC SINH DỰA VÀO BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA II.ĐẶT VẤN ĐỀ: Vào kết thúc học kỳ năm học, bên cạnh việc đánh giá xếp ... vươn lên học tập rèn luyện em Việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh theo bảng chấm điểm thi đua phần khắc phục hạn chế nói trên; giúp cho giáo viên đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh cách ... dõi đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh cho đạt hiệu tối ưu Tuy nhiên thực tế trường ta năm qua,do việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh phần lớn dựa theo bảng khống chế xếp loại thi đua...
 • 36
 • 2,384
 • 12

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA

BẢNG CHẤM ĐIỂM THI ĐUA
... lực hoạt động công tác thi đua công đoàn (20) (Tốt: điểm; Khá tốt: điểm) - Tham gia đầy đủ nguồn quỹ, vận động cấp phát động 2/ (Tốt: điểm; Khá tốt: điểm ; Đạt yêu cầu: điểm) - Tổ chức, tham gia ... phụ nữ giỏi 3/ (Tốt: điểm; Khá tốt: điểm) - Phối hợp tổ chức tốt đợt sinh hoạt nhân ngày lễ, chủ điểm 4/ (Tốt: điểm; Khá tốt: điểm ; đạt yêu cầu: điểm) V/ 1/ CÔNG TÁC SÁCH - THI T BỊ: (Hệ số 1) ... - THI T BỊ (Ký ghi rõ họ tên) Phan Văn Ân TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐUA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI HỘI ĐỒNG TĐ-KT TT HỌ VÀ TÊN NĂM HỌC: 2007 – 2008 Chức vụ HKI Kết thi đua KHII Cả năm Điểm Xếp loại Điểm...
 • 4
 • 2,622
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: bang diem thi dua cua truong tieu hocbảng chấm điểm thi đuabảng tiêu chí chấm điểm thi đuabảng chấm điểm thi đua cá nhânbảng chấm điểm thi đua công đoàn cơ sởbảng chấm điểm thi đua trường tiểu họcbảng chấm điểm thi đua học sinhbảng chấm điểm thi đua công tác độibảng chấm điểm thi đua công đoànbảng chấm điểm thi đua khen thưởngbảng chấm điểm thi đua đối với cá nhânbảng chấm điểm thi đua khốibảng chấm điểm thi đua đoàn viên công đoànbảng điểm thi tuyển sinh lớp 10 năm 2013 tphcmmẫu bảng chấm điểm thi đua cá nhânBài giảng luật hành chính: Quyết định hành chínhPhương thức quản lý hành chính nhà nướcBài 11. Tổ chức thông tin trong máy tínhbai tap tieng anh lop 8 thi diemluu hoang tri ban wordBài 8. Thiết kế và bản vẽ kĩ thuậtĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN Tên học phần:Thống kê du lịchĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN : KINH TẾ PHÁT TRIỂNBài 9. Đề tài Ngày Nhà giáo Việt NamBài 5. Cách vẽ tranh đề tàiBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngĐỀ 006 PRO SAT 2017Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 16. ADN và bản chất của genBài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạngBài 46. Thực vật góp phần điều hoà khí hậuBài 12. Phân bón hoá họcBài 33. Điều chế khí hiđro - Phản ứng thếBài 2. ChấtUnit 02. My home. Lesson 4. CommunicationUnit 6. Competitions