Bài thuyết trình mô phỏng sự ô nhiễm chất hữu cơ trong ao nuôi tôm

phỏng sự ô nhiễm chất hữu trong ao nuôi tôm

Mô phỏng sự ô nhiễm chất hữu cơ trong ao nuôi tôm
... dung Mở đầu ầ hình thực nghiệm ự g ệ Kết nghiên cứu Biến động BOD5 chất gây ô nhiễm ao nuôi tôm Quá trình tự ô nhiễm ao nuôi tôm công ễ nghiệp Kết luận kiến nghị Mở đầu Ô nhiễm môi trường, bệnh ... h ô nhiễm hữ t hiễ hữu ao nuôi tô ôi tôm ò gọi ô nhiễm nội sinh” thức ăn dư thừa, thừa phân dịch thải tôm nuôi tạo với mức độ khác theo thứ tự giảm dần thức ăn phân cuối dịch thải ăn, tôm nuôi ... thành phần gây ao nuôi tôm có độ sâu 1m là: k ( BOD5 ) j = ∑ ( f j )i i =1 BOD5 ao nuôi tổng ba trình BOD5 nước ao nuôi ban đầu đầu [BO 5] (mg/l) D Mức ô nhiễm hữu ao nuôi mật độ nuôi ban đầu 20...
 • 42
 • 312
 • 0

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm chất hữu trong nước biển ven bờ vịnh Hạ Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu

Đánh giá hiện trạng ô nhiễm chất hữu cơ trong nước biển ven bờ vịnh Hạ Long và đề xuất giải pháp giảm thiểu
... 1.1 Hiện trạng nhiễm nước biển ven b 1.1.1 1.1.2 1.2 Hiện trạng nhiễm nước biển ven bờ Thế g iớ i Hiện trạng nhiễm nước biển ven bờ Việt N a m Anh hưởng cùa nhiễm chất hữu nước biển ... vịnh Hạ Long phải chịu, với sức tai mơi trường cho vịnh Hạ Long để đánh giá mức độ nhiễm chất lượng nước biển ven bờ vịnh chất hữu cơ, qua xem xét đến thực trạng cơng tác quản lý mơi tm ừng vịnh ... cơng tác kiêm sốt nhiễm nước biển bời chất hữu từ ntỉUồn thải bờ cần sâu quan tâm chi tiết Tnrớc nhu cầu thiết việc nẳm bắt trạng nhiễm chất hữu tìm biện pháp giam thiểu nhiễm nước biển ven bờ...
 • 123
 • 289
 • 1

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU TRONG CÁC KÊNH, HỒ ĐIỀU TIẾT NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴN

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ TRONG CÁC KÊNH, HỒ ĐIỀU TIẾT NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴN
... lượng nước hồ ô thị địa bàn thành phố Đã Nẵng Nhận xét: Theo kết chất lượng nước hồ ô thị thành phố chất lượng nước hồ ô thị địa bàn thành phố Đà Nẵng bị ô nhiễm chất lơ lửng, chất hữu chất ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KHOA NGỮ VĂN  KHÓA LUẬN TÔT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ TRONG CÁC KÊNH, HỒ ĐIỀU TIẾT NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Sinh viên thực Lớp Giảng viên hướng dẫn : ... tài: Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu kênh, hồ điều tiết nước thành phố Đà Nẵng Nguyên liệu, dụng cụ thiết bị: - Nguyên liệu: Nước hồ khu vực Đảo Xanh - Dụng cụ thủy tinh: Cốc, bình định mức, ...
 • 61
 • 502
 • 2

Khảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu dễ phân hủy tại một số hồ điều hòa trên địa bàn thành phố hải phòng dựa trên thông số BOD được xác định bằng phương pháp đo DO và phương pháp chuẩn độ

Khảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy tại một số hồ điều hòa trên địa bàn thành phố hải phòng dựa trên thông số BOD được xác định bằng phương pháp đo DO và phương pháp chuẩn độ
... khóa luận tốt nghiệp: “ Khảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu dễ phân hủy số hồ điều hòa địa bàn thành phố Hải Phòng dựa thông số BOD xác định phương pháp đo DO phương pháp chuẩn độ Để có so sánh kết ... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - KHẢO SÁT MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ DỄ PHÂN HỦY TẠI MỘT SỐ HỒ ĐIỀU HÒA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG DỰA TRÊN THÔNG SỐ BOD ĐƢỢC XÁC ... trƣờng Tên đề tài: Khảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu dễ phân hủy số hồ điều hòa địa bàn thành phố Hải Phòng dựa thông số BOD đƣợc xác định phƣơng pháp đo DO phƣơng pháp chuẩn độ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI...
 • 53
 • 863
 • 0

Ứng dụng caline4 phỏng sự lan truyền thông số CO trong không khí

Ứng dụng caline4 mô phỏng sự lan truyền thông số CO trong không khí
... phát thải hoạt động giao thông tạo hình thiết kế nhằm dự đoán nồng độ CO dọc đường giao thông dựa vào thông số khí tượng thông số giao thông hình phát tán vận chuyển CALINE4 lập trình dựa ... thập số liệu: thu thập số liệu khí tượng số liệu đầu vào cho hình CALINE4 - Phương pháp đánh giá nhanh: tính toán hệ số phát thải khí CO trung bình phương tiện giao thông - Phương pháp hình ... vào môi trường không khí xung quanh sau: Bảng 4: Giá trị % CO đóng góp vào môi trường Vị trí Nồng độ CO giao thông đóng góp CO (ppm) Phần trăm đóng góp CO vào môi trường không khí Điểm quan trắc...
 • 7
 • 531
 • 6

nghiên cứu sự tích luỹ vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi tôm (penaeus monodon) thâm canh vĩnh châu-sóc trăng

nghiên cứu sự tích luỹ vật chất dinh dưỡng trong ao nuôi tôm sú (penaeus monodon) thâm canh ở vĩnh châu-sóc trăng
... Nghiên cứu tích lũy vật chất dinh dưỡng ao nuôi tôm (Penaeus monodon) thâm canh Vĩnh Châu – Sóc Trăng thực từ tháng 02 đến tháng 06/2006 Kết nghiên cứu tích lũy dinh dưỡng ao tôm thâm canh với ... vụ nuôi hạn chế Trước đòi hỏi cấp bách thực tế “ Nghiên cứu tích luỹ vật chất dinh dưỡng ao nuôi tôm (Penaeus monodon) thâm canh Vĩnh Châu-Sóc Trăng thực Với nội dung nghiên cứu tích lũy dinh ... vùng nuôi Trong trình nuôi tôm, đặc biệt nuôi tôm bán thâm canh thâm canh, chất lượng nước giảm dần cuối vụ nuôi tích tụ chất thải từ thức ăn thừa từ sản phẩm thải tôm đáy ao đáy ao chất...
 • 42
 • 1,090
 • 2

LUẬN VĂN : NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LUỸ VẬT CHẤT DINH DƯỠNG TRONG AO NUÔI TÔM (Penaeus monodon) THÂM CANH VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG potx

LUẬN VĂN : NGHIÊN CỨU SỰ TÍCH LUỸ VẬT CHẤT DINH DƯỠNG TRONG AO NUÔI TÔM SÚ (Penaeus monodon) THÂM CANH Ở VĨNH CHÂU-SÓC TRĂNG potx
... Nghiên cứu tích lũy vật chất dinh dưỡng ao nuôi tôm (Penaeus monodon) thâm canh Vĩnh Châu – Sóc Trăng thực từ tháng 02 đến tháng 06/2006 Kết nghiên cứu tích lũy dinh dưỡng ao tôm thâm canh với ... thảo văn 11 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 TÍCH LŨY VẬT CHẤT DINH DƯỠNG TRONG AO NUÔI THEO THỜI GIAN 4.1.1 Tích lũy đạm nước ao nuôi 40 35 Hàm lượng (kg) Trung ao nuôi tôm thâm canh nghiên cứu ... tích lũy vật chất dinh dưỡng ao nuôi tôm (Penaeus monodon) thâm canh Vĩnh Châu-Sóc Trăng rút số kết luận sau: - Theo thời gian nuôi lượng vật chất hữu cơ, đạm, lân tích lũy ao ngày tăng -...
 • 42
 • 552
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp và tăng cường hoạt tính quang hóa của tio2 nano ống để xử lí nước thải công nghiệp ô nhiễm chất hữu

Nghiên cứu tổng hợp và tăng cường hoạt tính quang hóa của tio2 nano ống để xử lí nước thải công nghiệp ô nhiễm chất hữu cơ
... cường hoạt tính quang hóa TiO2 nano ống để xử nước thải công nghiệp ô nhiễm chất hữu với nội dung sau: Tổng quan lý thuyết xúc tác quang hóa TiO 2, CNT, xử nước thải hữu xúc tác quang hóa ... trời Để trình xử chất ô nhiễm môi trường hiệu quả, ta cần tăng khả hoạt động chất xúc tác quang hóa TiO vùng ánh sáng khả kiến có nhiều công trình nghiên cứu để tăng hoạt tính xúc tác TiO2 ... chuỗi vô hóa (khoáng hóa) hoàn toàn dây chuỗi bị đứt Mục đích mong muốn cuối trình oxy hóa chất ô nhiễm nước nước thải để “vô hóa “khoáng hóa , tức chuyển hóa chất ô nhiễm hữu thành chất vô đơn...
 • 81
 • 403
 • 0

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG QUANG HÓA CỦA MÀNG NANO ITO/CdS/TiO2 (ZnO) ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM CHẤT HỮU

BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU HIỆU ỨNG QUANG HÓA CỦA MÀNG NANO ITO/CdS/TiO2 (ZnO) ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ
... bay nhiệt VHD-30 Các màng ITO/TiO2 không trải qua trình xử bề mặt phương pháp hóa học nhằm tránh dư chất màng TiO2 Phương pháp phóng điện lạnh áp dụng để xử bề mặt màng ITO/TiO2 trình bóc ... tạo màng TiO2từ màng mỏng Ti bốc bay từ hai phương pháp bốc bay nhiệt bốc bay chùm tia điện tử Phương pháp oxi hóa nhiệt phương pháp tạo hợp chất chất với oxi môi trường không khí giàu oxi tác dụng ... nhiều) - Trong nhiều trường hợp, không cần đến nhiệt độ đế, bị đốt nóng Các tạp chất nhiễm từ thành chuông, chuông hay từ anode lẫn vào màng Phương pháp oxi hóa nhiệt Đây phương pháp sử dụng chủ...
 • 17
 • 382
 • 1

Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu độc hại trong nước sông hồng đoạn chảy qua lãnh thổ việt nam

Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ độc hại trong nước sông hồng đoạn chảy qua lãnh thổ việt nam
... Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu độc hại nước sông Hồng đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam ’ Chƣơng TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Khái quát lƣu vực Sông Hồng đoạn chảy qua lãnh thổ Việt Nam ... ích trực tiếp từ sông Hồng, ô nhiễm nƣớc sông gây ảnh hƣởng lớn đến hoạt động sản xuất nhƣ sinh hoạt ngƣời dân, việc phân tích nghiên cứu chất hữu độc hại nƣớc sông Hồng công việc quan trọng đặt ... hình nghiên cứu chất lƣợng nƣớc sông Hồng - Nghiên cứu xử lý nƣớc; - Nghiên cứu ô nhiễm chất hữu cơ; - Nghiên cứu ô nhiễm chất cơ; - Nghiên cứu ảnh hƣởng chất lƣợng nƣớc sông Hồng tới sức khỏe...
 • 111
 • 163
 • 0

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ, CHẤT DINH DƯỠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA HỒ BÀU TRÀM – TP ĐÀ NẴNG

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ, CHẤT DINH DƯỠNG VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG NƯỚC CỦA HỒ BÀU TRÀM – TP ĐÀ NẴNG
... Hữu Cưu Lớp: 10CQM Tên đề tài :Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ, chất dinh dưỡng đề xuất ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ, CHẤT DINH biện pháp kiểm soát với chất lượng nước hồ Bàu Tràm ... biện pháp xử lý dùng bèo tây, …để giảm nồng độ chất ô nhiễm nước thải Ở đây, thực đề tài Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ, chất dinh dưỡng đề xuất biện pháp kiểm soát chất lượng nước hồ Bàu ... Tràm TP Đà Nẵng DƯỠNG VÀ ĐỀ XUẤT PHÁP KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG Nguyên liệu, dụng cụ thiết BIỆN bị: +NƯỚC Nguyên liệu:HỒ MẫuBÀU nướcTRÀM hồ Bàu Tràm, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng CỦA TP ĐÀquận NẴNG +...
 • 61
 • 370
 • 1

KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÔN TRÙNG NƯỚC CHỈ THỊ VỚI Ô NHIỄM CHẤT HỮU TẠI CÁC THỦY VỰC TỰ NHIÊN VQG CÁT TIÊN

KHẢO SÁT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CÔN TRÙNG NƯỚC CHỈ THỊ VỚI Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ TẠI CÁC THỦY VỰC TỰ NHIÊN Ở VQG CÁT TIÊN
... mẫu nước thu địa điểm khảo sát cho kết tốt, khơng bị nhiễm chất hữu q cao III NHẬN XÉT MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA CƠN TRÙNG NƯỚC VỚI CHỈ TIÊU BOD, COD Dựa vào kết thành phần độ phong phú nhóm trùng nước ... PHẦN CÁC HỌ CƠN TRÙNG NƯỚC TẠI VQG CÁT TIÊN - Các mẫu trùng thuỷ sinh sau thu thập, đem phòng thí nghiệm xử lý, tiến hành định danh thu kết sau: Bảng 1: Thành phần nhóm trùng nước VQG Cát Tiên ... luận tương quan trùng nước với tiêu BOD, COD mơi trường nước sau: 26 Bảng Bảng đối chiếu chất lượng nước với trùng thuỷ sinh có mặt Chất lượng nước qua tiêu BOD, COD Nhóm trùng nước làm thị Bộ...
 • 35
 • 272
 • 0

Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu độc hại trong nước sông hồng đoạn chảy qua lãnh thổ việt nam

Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ độc hại trong nước sông hồng đoạn chảy qua lãnh thổ việt nam
... HỌC TỰ NHIÊN Bùi Sỹ Bách ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM CHẤT HỮU CƠ ĐỘC HẠI TRONG NƯỚC SÔNG HỒNG ĐOẠN CHẢY QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM Chuyên ngành: Khoa học môi trƣờng Mã số: 60440301 LUẬN VĂN ... ô nhiễm hợp chất hữu độc hại lƣu vực sông Hồng đồng thời giới thiệu tính ƣu việt sở liệu đại AIQS-DB phân tích chất hữu bền tiến hành nghiên cứu đề tài Đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu độc hại ... rãi Sông Hồng sông lớn chảy qua chín tỉnh thành phố với khu công nghiệp lớn, nhỏ nguyên nhân dẫn đến nƣớc sông Hồng ô nhiễm Hơn hàng chục triệu dân đƣợc hƣởng lợi ích trực tiếp từ sông Hồng, ô nhiễm...
 • 16
 • 130
 • 0

Hướng dẫn quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm dành cho cán bộ phụ trách nuôi trồng thuỷ sản

Hướng dẫn quản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm sú dành cho cán bộ phụ trách nuôi trồng thuỷ sản
... khác quản chất lượng nước tức điều chỉnh thông số chất lượng nước (nhiệt độ, pH, ô xy, độ mặn ) cho phù hợp với đời sống tôm nhằm nâng cao sản lượng tôm nuôi cho chủ hộ Bảng 1: Các thông số chất ... chuẩn bị cho thiết bị đơn giản để quản chất lượng nước ao hướng dẫn chương I Để hạn chế ảnh hưởng không tốt cho hộ nuôi tôm, cán nên khuyến cáo người dân hộ phát nước ao gia đình có chất lượng ... để rút kinh nghiệm cho tình vụ nuôi sau  1.2 Khái niệm "quản chất lượng nước" Quản chất lượng nước áp dụng biện pháp kỹ thuật để trì chất lượng môi trường nước giúp tôm sinh trưởng phát...
 • 18
 • 876
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: o nhiem chat huu co trong nuoc o song sai gonbài thuyết trình về vấn đề ô nhiễm môi trườngkhảo sát mức độ ô nhiễm chất hữu cơ dễ phân hủy tại một số hồ điều hòa trên địa bàn thành phố hải phòng dựa trên thông số bod được xác định bằng phương pháp đo do và chuẩn độnghiên cứu hệ thống sinh học hoạt lực cao điều khiển tự động trong quá trình xử lý kị khí đối với nước thải bị ô nhiễm chất hữu cơô nhiễm chất hữu cơchống ô nhiễm hữu cơ trong ao nuôithực hiện khảo sát khả năng xử lý tối ưu của các chủng trên ở ph tối ưu và nồng độ ô nhiễm chất hữu cơ cũng tối ưunước thải bị ô nhiễm chất hữu cơquản lý chất lượng nước trong ao nuôi tôm sútốc độ quá trình oxy hóa sinh học các chất hữu cơ trong hệ với bùn hoạt tính được điều chỉnh bởi giai đoạn khuếch tán oxy và cơ chấtbài thuyết trình về lạm phát ở việt nambài văn nghị luận về sự ô nhiễm môi trườngthuyết trình về vấn đề ô nhiễm nguồn nướcbài thuyết trình của giáo sư michael porterthuyet trinh ve de tai o nhiem moi truong nuoc hien nayứng dụng của giberelin đối với cây trồngtổ chức sửa chữa hệ thống máy tuyển lắng thuộc phân xưởng tuyển 2 công ty tuyển than cửa ông tkvtriển khai hệ thống diskless workstation dùng open sourceQuy trình mua hàng của FPTCông nghệ sản xuất nước táo đóng hộpcải tiến những phẩm chất của bánh mì không chứa gluten bằng cách sử dụng protease thu được từ aspergillus oryzaeBáo cáo thực tập công ty cổ phần bánh kẹo tràng an IIbáo cáo thực tập tại TỔNG CÔNG TY CP BIA rượu nước GIẢI KHÁT hà nộiCác loại bệnh ,sâu bệnh và cách phòng trừ trên cây khoai mìKỹ thuật đàm phán hợp đồng ngoại thươngGiải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá của công ty ITOCHU (mỹ) trong hoạt động xuất nhập khẩuTìm hiểu cơ chế định giá điều chuyển vốn nội bộ tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nambáo cáo thực tập công ty cổ phần xây lắp 1 nam địnhđầu tư trực tiếp theo hình thức hợp đồng dự ántính và thiết kế đồ gátâm lý hành vi người tiêu dùnglý thuyết đồng dưcác chỉ tiêu và ý nghĩa các chỉ tiêu đánh giá khí hóa lỏng lpgđồ án thi công xây dựng trường học 6 tầngXây dựng website bán hàng tại công ty quốc hậu