Giáo trình môn học Quản trị Nguồn Nhân Lực

Giáo trình môn học quản trị nguồn nhân lực

Giáo trình môn học quản trị nguồn nhân lực
... đầu tư vào nguồn lao động với mục tiêu thu lợi nhuận từ việc đầu tư tương lai  Sự khác biệt Quản trị nhân Quản trị Nguồn nhân lực trình bày sau: Quản trị Nhân Quản trị Nguồn nhân lực Quan điểm ... trình động lực cho nhân viên gắn bó lâu dài với tổ chức Quản trị nguồn nhân lực ngày gắn liền với tổ chức quan tổ chức có phận Quản trị nguồn nhân lực hay không Quản trị nguồn nhân lực khó khăn ... phải biết quản trị gia lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực Phân tích công việc sở cho giải vấn đề lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực Sự cần thiết phân tích công việc: - Các nhà quản nhân cần hiểu...
 • 100
 • 84
 • 0

ĐỀ TÀI MÔN HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ

ĐỀ TÀI MÔN HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ
... đánh giá Trang / 22 Chương II: QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ Giới thiệu Công ty cổ phần sách Thái 1.1 Giới thiệu Công ty cổ phần ... lượng công việc Trưởng phòng nhân Lên kế hoạch sơ cho lần đánh giá Trang 16 / 22 Chương LXX: NHẬN XÉT VỀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC CỦA TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH THÁI HÀ ... Quy trình đánh giá hiệu suất công việc Trưởng phòng nhân Công ty cổ phần sách Thái Chương XXXIX: Thời gian đánh giá định kì: tháng/lần Cuối năm tiến hành đánh giá dựa bảng đánh giá hoàn thành...
 • 22
 • 584
 • 3

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH ĐÀO TẠO: KINH TẾ HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
... DUNG CHI TIẾT MÔN HỌC CHƯƠNG I: ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm, vai trò Quản trị Nguồn nhân lực Mục tiêu Quản trị Nguồn nhân lực Các chức Quản trị nguồn nhân lực Nhiệm vụ Quản trị ... nhân lực Nhiệm vụ Quản trị Nguồn nhân lực Quá trình phát triển Quản trị nguồn nhân lực Những thách thức Quản trị nguồn nhân lực Những nguyên tắc việc Quản trị nguồn nhân lực Tài liệu tham khảo: ... theo yêu cầu giảng viên CHƯƠNG II: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC Khái niệm Quy trình hoạch định Nguồn nhân lực Phương pháp hoạch định Nguồn nhân lực Hoạch định Nguồn nhân lực kế tục Bài tập: Câu...
 • 8
 • 245
 • 0

Tài liệu Môn học Quản trị nguồn nhân lực - Đề cương

Tài liệu Môn học Quản trị nguồn nhân lực - Đề cương
... 2 - Nắm vững kiến thức nâng cao quản trị nhân lực - Hoàn thiện kỹ sử dụng tốt công cụ quản trị nhân lực - Có khả thực nghiên cứu lĩnh vực quản trị nhân lực Phương pháp giảng dạy học tập Học ... văn tốt nghiệp lĩnh vực Quản trị nguồn nhân lực - Mục tiêu: - biết số dạng đề tài luận văn thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực - Làm quen với cách xác định vấn đề, lập đề cương, chọn phương pháp nghiên ... thúc môn học (50%): Trả lời số câu hỏi ngắn - sử dụng tài liệu - Tham gia tích cực buổi học báo cáo chuyên đề : +++ Nội dung chủ yếu môn học: Bài 1: Mô hình Quản trị nguồn nhân lực đại dựa lực...
 • 6
 • 267
 • 1

giáo trình môn học quản trị học

giáo trình môn học quản trị học
... TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ -oOo -Mặc dù quản trò xuất lâu, lý thuyết quản trò (quản trò học) đầu kỷ XX hình thành phát triển Người có công sáng lập lý thuyết quản trò TAYLOR (người ... phẩm Quản trò công nghiệp quản trò chung” (Administration inductrielle et generale) trình bày nhiều quan niệm quản trò Trong đó, Ông trình bày lý thuyết quản trò cách có hệ thống, tổng hợp trình ... cha đẻ khoa học quản trò kinh doanh ngày nay, Taylor b- Maz Weber (1864 – 1920) Maz Weber nhà Xã hội học, người sáng lập xã hội học đại có nhiều đóng góp vào Quản trò học Ông tiếp cận quản trò việc...
 • 25
 • 414
 • 0

giáo trình môn học quản trị học chương iii chức năng hoạt định

giáo trình môn học quản trị học chương iii chức năng hoạt định
... Chương III CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH I- HOẠCH ĐỊNH HỮU HIỆU Khái niệm hoạch đònh Có nhiều khái niệm khác hoạch đònh: - Hoạch đònh làm kế hoạch, chức quan trọng quản trò - Hoạch đònh ... tự cam kết hành động suốt trình quản trò theo mục tiêu từ: Hoạch đònh – Tổ chức - Điều khiển – Kiểm tra MBO hợp yêu cầu tổ chức (hài hòa mục tiêu tổ chức) chương trình quản trò theo mục tiêu đònh ... Ngoài quản trò học đại ngày mục tiêu có nhiều vai trò, ý nghóa khác quản trò Nó sử dụng chương trình Quản trò mục tiêu” (Management by Objective) viết tắt MBO có nội dung: Mỗi thành viên tổ chức...
 • 18
 • 457
 • 0

giáo trình môn học quản trị học chương iv chức năng tổ chức

giáo trình môn học quản trị học chương iv chức năng tổ chức
... Chương IV CHỨC NĂNG TỔ CHỨC I KHÁI NIỆM VỀ CHỨC NĂNG TỔ CHỨC QUẢN TRỊ Tổ chức quản trò phân chia tổ chức thành phận khác (thành cấp, khâu) theo trật tự (kiểu cấu tổ chức) đònh Trong ... viên tổ chức, … Ngoài ra, tổ chức quản trtò có nội dung khác tổ chức công việc, ví dụ: tổ chức sản xuất – kinh doanh, tổ chức họp, tổ chức buổi tham quan du lòch, … II CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC QUẢN ... hạn quản trò rộng làm cho máy tổ chức đơn giản, hiệu ngược lại làm cho máy tổ chức quản trò cồng kềnh, hiệu IV CÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ Khái niệm cấu tổ chức Cơ cấu (hay cấu trúc) tổ chức...
 • 19
 • 309
 • 0

giáo trình môn học quản trị học chương v chức năng điều khiển

giáo trình môn học quản trị học chương v chức năng điều khiển
... Chương V CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN Chức điều khiển chức chung quản trò liên quan đến hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, động viên, khuyến khích người thuộc quyền thực đònh nhằm đạt đến mục tiêu tổ chức ... triển thành nhiều môn khoa học như: Tâm lý học; xã hội học V nhà quản trò ứùng dụng chúng v o thực hành quản trò đạt nhiều thành to lớn III CÁ NHÂN V TÂM LÝ CÁ NHÂN Quản trò suy quản trò người, ... lực quản trò theo cách tiếp cận a Quyền lực thức Là quyền lực phát sinh từ chức v mà cấp đònh thức, thành viên tập thể phải tôn phục V v y, có chức v cao quyền lực lớn, ngược lại chức v nhỏ...
 • 22
 • 652
 • 0

giáo trình môn học quản trị học chương vi chức năng kiểm tra kiểm soát

giáo trình môn học quản trị học chương vi chức năng kiểm tra kiểm soát
... dụng kiểm tra kiểm soát - Kiểm tra kiểm soát trước - Kiểm tra kiểm soát sau Theo số lượng đối tượng kiểm soát - Kiểm tra kiểm soát toàn - Kiểm tra kiểm soát chọn mẫu Theo phạm vi kiểm soát ... soát - Kiểm tra kiểm soát nội - Kiểm tra kiểm soát từ bên Theo mức độ liên tục kiểm soát - Kiểm tra kiểm soát thường xuyên - Kiểm tra kiểm soát đònh kỳ V HỆ THỐNG KIỂM TRA- KIỂM SOÁT Hệ ... - Kiểm toán Kiểm tra kiểm soát tác nghiệp Bao gồm hoạt động: - Kiểm tra kiểm soát hành chánh (nhân sự) - Kiểm tra kiểm soát kỹ thuật - Kiểm tra kiểm soát thông tin VI PHÍ TỔN KIỂM TRA...
 • 8
 • 865
 • 13

giáo trình môn học quản trị học chương vii phá sản và cứu nguy phá sản

giáo trình môn học quản trị học chương vii phá sản và cứu nguy phá sản
... Chương VII PHÁ SẢN VÀ CỨU NGUY PHÁ SẢN I PHÁ SẢN THEO LUẬT ĐỊNH Luật Phá sản doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993, điều luật đònh nghóa: “Doanh nghiệp lâm vào tình ... nhỏ nguy phá sản DN cao d Căn vào tài sản DN Tổng số giá trò tài sản có (A) = Tổng số nợ (B) + Tài sản (C) - Như vậy: Tài sản (C) = Tổng số giá trò tài sản (A) – tài sản nợ (B) - Nếu tài sản ... làm ăn thua lỗ, thâm vào vốn tình trạng tiếp diễn nhiều kỳ liên tục DN có nguy phá sản III CỨU NGUY PHÁ SẢN Nguy n tắc a Kiểm soát tài doanh nghiệp chặt chẽ Trong trình sản xuất kinh doanh, DN...
 • 7
 • 226
 • 0

giáo trình môn học quản trị học

giáo trình môn học quản trị học
... tốn quản trị 4.1 Quản trị khoa học Khoa học quản trị đường lối quản trị dùng phân tích tốn học định sử dụng mơ hình thống kê cơng cụ tốn học (khác với quản trị khoa học Taylor) 4.2 Quản trị ... 2.2 Quan hệ khả quản trị khả chun mơn Nhấn mạnh khả quản trị Khả quản trị Quản trị cấp cao Quản trị cấp trung Quản trị cấp sở Khả chun mơn Nhấn mạnh khả chun mơn III Nhà quản trị ? 3.1 Tổ chức ... móng cơng trình nghiên cứu quản trị lan rộng Frederick Taylor đầu kỷ XX với tư tưởng quản trị khoa học người đặt móng cho quản trị đại -> Xã hội lồi người phát triển nhiều tư tưởng quản trị hồn...
 • 45
 • 174
 • 0

NGHIÊN cứu vận DỤNG KHOA học QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực vào THỰC TIỄN NGÀNH GIÁO dục TỈNH KIÊN GIANG

NGHIÊN cứu vận DỤNG KHOA học QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN lực vào THỰC TIỄN NGÀNH GIÁO dục TỈNH KIÊN GIANG
... tế, trị, xã hội giáo dục chẳng hạn, vận dụng khoa học QTNNL vào công tác quản lý NNLGD không? Nếu cách thực nào? Đề tài Nghiên cứu vận dụng khoa học QTNNL vào thực tiễn ngành giáo dục tỉnh Kiên ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG -   - ĐOÀN THANH TÚ NGHIÊN CỨU VẬN DỤNG KHOA HỌC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC VÀO THỰC TIỄN NGÀNH GIÁO DỤC TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN ... NGUỒN NHÂN LỰC NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO DỤC Chương THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC GIÁO DỤC TẠI KIÊN GIANG Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC...
 • 135
 • 360
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu môn học quản trị nguồn nhân lựcchuyên đề môn học quản trị nguồn nhân lựcđề án môn học quản trị nguồn nhân lựcmục tiêu môn học quản trị nguồn nhân lựcmôn học quản trị nguồn nhân lực giảng viên lê thị thảo khoa qtkd email thaolt ftu edu vngiới thiệu về môn học quản trị nguồn nhân lựcmôn học quản trị nguồn nhân lựcgiáo trình môn học quản trị văn phònggiáo trình môn học quản trị tài chínhgiáo trình môn học quản trị doanh nghiệpgiáo trình môn học quản trị kinh doanhgiáo trình môn học quản trị chiến lượcgiáo trình môn học quản trị rủi rogiáo trình môn học quản trị học chương v chức năng điều khiểntài liệu học quản trị nguồn nhân lựcBài 38. eo, aoM t s gi i ph p nh m n ng cao hi u qu s d ng v n t i C ng ty c ng tr nh giao th ng 208 thu c t ng giao th ng 4 B Giao Th ng V n t iph n t ch b o c o t i ch nh t i c ng ty v n t i thu IBài 30. ua, ưaM t s gi i ph p nh m ho n thi n v ph t tri n c c c ng ty ch ng kho n Vi t Nam giai o n hi n nayX y d ng chi n l c marketing mix cho nh m y nh m ng AnhX y d ng th ng hi u cho c ph Vi t NamBài 30. Trời nắng, trời mưaTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nPh n t ch nh h ng c a thu v tr c p i v i th tr ngX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh u360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tDanh sach cap chung chi LS 19102012Quyet dinh cap dot 1 thang 9 110920121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015GoodLaw report 8April AP