Giáo trình môn học Quan hệ công chúng

đề cương ôn tập môn học quan hệ công chúng

đề cương ôn tập môn học quan hệ công chúng
... đồng ý; - Công chúng tiếp nhận thông điệp qua nhận thức (cái đầu) tình cảm (trái tim); - Định hướng thông điệp: phải đưa giá trị công chúng mà thông điệp hướng tới (thông tin mà công chúng cảm ... đến nhận thức công chúng; - Báo chí phương tiện truyền tải thông tin nhanh, có uy tín thường xuyên; - Thông tin báo chí không kiểm soát dự báo tác động thông tin; - Báo chí công cụ quan trọng việc ... vật liên quan - Thông tin dự án, chương trình Câu 7: Phân tích quy trình hoạt động quan hệ công chúng? 3.1 Nghiên cứu a) KN: - Nghiên cứu nghiệp vụ tập hợp diễn giải cách có hệ thống thông tin...
 • 7
 • 2,843
 • 46

bài giảng môn quan hệ công chúng pr_ giới thiệu môn học quan hệ công chúng

bài giảng môn quan hệ công chúng pr_ giới thiệu môn học quan hệ công chúng
... lượng môn học Phương pháp dạy học Đánh giá kết học tập Kế hoạch giảng dạy Tài liệu tham khảo Điều kiện mục tiêu môn học Trao đổi với giảng viên Th.S Đinh Tiên Minh ĐIỀU KIỆN VÀ MỤC TIÊU MÔN HỌC ... nghề PR – NXB Trẻ – Việt Hoa – Công ty Cổ phần Tinh Văn – 2007 Những bí để thành công PR – NXB Trẻ – First News – Philip HENSLOWE 2007 Quan hệ công chúng – Biến công chúng thành “FAN” doanh nghiệp ... MÔN HỌC Điều kiện: Để học tốt môn sinh viên cần trang bị trước kiến thức sở lý thuyết ngành, đặc biệt môn Marketing Mục tiêu môn học: Giúp sinh viên hiểu rõ nội dung môn học gì? Vì ngày doanh...
 • 19
 • 283
 • 1

Qui trình hoạt động quan hệ công chúng

Qui trình hoạt động quan hệ công chúng
... lời câu hỏi: ảnh hưởng/hiệu với công chúng • Là khâu khó qui trình hoạt động quan hệ công chúng • Là tảng hay thực chất nghiên cứu qui trình hoạt động quan hệ công chúng? nghiên cứu Nội dung • Thế ... tích chương trình truyền thông sau có kết • Đánh giá mục tiêu chương trình đối tượng liên quan lưu tâm • Để thích ứng chương trình với mục tiêu tương lai qui trình hoạt động quan hệ công chúng? xây ... sách hoạt động nhằm nâng cao chất lượng quan hệ với đông đảo quần chúng khác Truyền thông liên tục sách hành động công ty, sản phẩm, dịch vụ tói công chúng liên quan Đánh giá kết cách khách quan...
 • 36
 • 246
 • 0

Quy trình hoạt động quan hệ công chúng?

Quy trình hoạt động quan hệ công chúng?
... • Quan hệ với nhân viên • Quan hệ với báo chí • Quan hệ với nhà đầu tư, cổ đông • Quan hệ với cộng đồng • Quan hệ với khách hàng • Quan hệ với quy n, quan điều phối quản lý hoạt động Quan hệ ... trợ, hoạt động tình nguyện, diễn văn trước công chúng, chuyến thăm mở rộng • Họp mặt trực tiếp Quan hệ với quy n • Gặp mặt thức không thức, tham gia chương trình hỗ trợ, giải thích vận động hành ... dựng quan hệ, chuyến làm quen • Họp báo, gặp gỡ báo chí… Quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư • Báo cáo thường niên, tạp chí thư từ, họp hàng năm • Mạng nội bộ, trang web Quan hệ cộng đồng • Quy n...
 • 15
 • 374
 • 1

Tài liệu Qui trình hoạt động quan hệ công chúng? pptx

Tài liệu Qui trình hoạt động quan hệ công chúng? pptx
... lời câu hỏi: ảnh hưởng/hiệu với công chúng • Là khâu khó qui trình hoạt động quan hệ công chúng • Là tảng hay thực chất nghiên cứu qui trình hoạt động quan hệ công chúng? nghiên cứu Nội dung • Thế ... tích chương trình truyền thông sau có kết • Đánh giá mục tiêu chương trình đối tượng liên quan lưu tâm • Để thích ứng chương trình với mục tiêu tương lai qui trình hoạt động quan hệ công chúng? xây ... sách hoạt động nhằm nâng cao chất lượng quan hệ với đông đảo quần chúng khác Truyền thông liên tục sách hành động công ty, sản phẩm, dịch vụ tói công chúng liên quan Đánh giá kết cách khách quan...
 • 36
 • 306
 • 2

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC : QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC
... Thời Trang- Trường ĐH.Sư Phạm Kỹ Thuật Tp HCM http://www.hcmute.edu.vn Khoa ĐẾ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TRANG PHỤC Tên học phần : Quản chất lượng trang phục Mã số mơn học : ... - Kiểm tra chất lượng sản phẩm số sản phẩm may thơng dụng * Nội dung modun :  Chương : Khái qt quản chất lượng  Chương : Chất lượng sản phẩm  Chương : Phương pháp quản chất lượng sản ... thiệu phần trước, Quản Chất lượng phận tồn hệ thống Quản - điều hành tổ chức Chính vậy, Quản Chất lượng bao gồm chức quản Song, đối tượng mục tiêu Quản Chất lượng mang tính đặc...
 • 118
 • 494
 • 0

giáo trình môn học quản trị học

giáo trình môn học quản trị học
... TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ -oOo -Mặc dù quản trò xuất lâu, lý thuyết quản trò (quản trò học) đầu kỷ XX hình thành phát triển Người có công sáng lập lý thuyết quản trò TAYLOR (người ... phẩm Quản trò công nghiệp quản trò chung” (Administration inductrielle et generale) trình bày nhiều quan niệm quản trò Trong đó, Ông trình bày lý thuyết quản trò cách có hệ thống, tổng hợp trình ... cha đẻ khoa học quản trò kinh doanh ngày nay, Taylor b- Maz Weber (1864 – 1920) Maz Weber nhà Xã hội học, người sáng lập xã hội học đại có nhiều đóng góp vào Quản trò học Ông tiếp cận quản trò việc...
 • 25
 • 414
 • 0

giáo trình môn học quản trị học chương iii chức năng hoạt định

giáo trình môn học quản trị học chương iii chức năng hoạt định
... Chương III CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH I- HOẠCH ĐỊNH HỮU HIỆU Khái niệm hoạch đònh Có nhiều khái niệm khác hoạch đònh: - Hoạch đònh làm kế hoạch, chức quan trọng quản trò - Hoạch đònh ... tự cam kết hành động suốt trình quản trò theo mục tiêu từ: Hoạch đònh – Tổ chức - Điều khiển – Kiểm tra MBO hợp yêu cầu tổ chức (hài hòa mục tiêu tổ chức) chương trình quản trò theo mục tiêu đònh ... Ngoài quản trò học đại ngày mục tiêu có nhiều vai trò, ý nghóa khác quản trò Nó sử dụng chương trình Quản trò mục tiêu” (Management by Objective) viết tắt MBO có nội dung: Mỗi thành viên tổ chức...
 • 18
 • 457
 • 0

giáo trình môn học quản trị học chương iv chức năng tổ chức

giáo trình môn học quản trị học chương iv chức năng tổ chức
... Chương IV CHỨC NĂNG TỔ CHỨC I KHÁI NIỆM VỀ CHỨC NĂNG TỔ CHỨC QUẢN TRỊ Tổ chức quản trò phân chia tổ chức thành phận khác (thành cấp, khâu) theo trật tự (kiểu cấu tổ chức) đònh Trong ... viên tổ chức, … Ngoài ra, tổ chức quản trtò có nội dung khác tổ chức công việc, ví dụ: tổ chức sản xuất – kinh doanh, tổ chức họp, tổ chức buổi tham quan du lòch, … II CÁC NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC QUẢN ... hạn quản trò rộng làm cho máy tổ chức đơn giản, hiệu ngược lại làm cho máy tổ chức quản trò cồng kềnh, hiệu IV CÁC CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ Khái niệm cấu tổ chức Cơ cấu (hay cấu trúc) tổ chức...
 • 19
 • 309
 • 0

giáo trình môn học quản trị học chương v chức năng điều khiển

giáo trình môn học quản trị học chương v chức năng điều khiển
... Chương V CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN Chức điều khiển chức chung quản trò liên quan đến hoạt động hướng dẫn, đôn đốc, động viên, khuyến khích người thuộc quyền thực đònh nhằm đạt đến mục tiêu tổ chức ... triển thành nhiều môn khoa học như: Tâm lý học; xã hội học V nhà quản trò ứùng dụng chúng v o thực hành quản trò đạt nhiều thành to lớn III CÁ NHÂN V TÂM LÝ CÁ NHÂN Quản trò suy quản trò người, ... lực quản trò theo cách tiếp cận a Quyền lực thức Là quyền lực phát sinh từ chức v mà cấp đònh thức, thành viên tập thể phải tôn phục V v y, có chức v cao quyền lực lớn, ngược lại chức v nhỏ...
 • 22
 • 654
 • 0

giáo trình môn học quản trị học chương vi chức năng kiểm tra kiểm soát

giáo trình môn học quản trị học chương vi chức năng kiểm tra kiểm soát
... dụng kiểm tra kiểm soát - Kiểm tra kiểm soát trước - Kiểm tra kiểm soát sau Theo số lượng đối tượng kiểm soát - Kiểm tra kiểm soát toàn - Kiểm tra kiểm soát chọn mẫu Theo phạm vi kiểm soát ... soát - Kiểm tra kiểm soát nội - Kiểm tra kiểm soát từ bên Theo mức độ liên tục kiểm soát - Kiểm tra kiểm soát thường xuyên - Kiểm tra kiểm soát đònh kỳ V HỆ THỐNG KIỂM TRA- KIỂM SOÁT Hệ ... - Kiểm toán Kiểm tra kiểm soát tác nghiệp Bao gồm hoạt động: - Kiểm tra kiểm soát hành chánh (nhân sự) - Kiểm tra kiểm soát kỹ thuật - Kiểm tra kiểm soát thông tin VI PHÍ TỔN KIỂM TRA...
 • 8
 • 869
 • 13

giáo trình môn học quản trị học chương vii phá sản và cứu nguy phá sản

giáo trình môn học quản trị học chương vii phá sản và cứu nguy phá sản
... Chương VII PHÁ SẢN VÀ CỨU NGUY PHÁ SẢN I PHÁ SẢN THEO LUẬT ĐỊNH Luật Phá sản doanh nghiệp Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993, điều luật đònh nghóa: “Doanh nghiệp lâm vào tình ... nhỏ nguy phá sản DN cao d Căn vào tài sản DN Tổng số giá trò tài sản có (A) = Tổng số nợ (B) + Tài sản (C) - Như vậy: Tài sản (C) = Tổng số giá trò tài sản (A) – tài sản nợ (B) - Nếu tài sản ... làm ăn thua lỗ, thâm vào vốn tình trạng tiếp diễn nhiều kỳ liên tục DN có nguy phá sản III CỨU NGUY PHÁ SẢN Nguy n tắc a Kiểm soát tài doanh nghiệp chặt chẽ Trong trình sản xuất kinh doanh, DN...
 • 7
 • 227
 • 0

Facebook và bài học quan hệ công chúng từ Coca-Cola doc

Facebook và bài học quan hệ công chúng từ Coca-Cola doc
... người Cả tạo mối lên hệ cá nhân tới người dùng gặp rắc rối với diện trước công chúng Với Coca-Cola, tình xảy vào đầu năm 1985, sau 99 năm bán sản phẩm Coke, hãng định từ bỏ công thức truyền thống ... xét toàn công chúng Thấu hiểu “gánh nặng” với việc yêu thích yếu tố cốt lõi phương pháp quản trị Facebook với nhà đầu tư khách hàng Cân hợp lý mối quan hệ, từ gây dựng lại niềm tin công chúng coi ... Nếu nhìn thoáng qua, Facebook Coca-Cola có điểm chung Một công ty công nghệ cao nổi, doanh nghiệp với công nghệ “lạc hậu” có lịch sử 100 năm Một hãng chuyên cung...
 • 7
 • 437
 • 4

giáo trình môn học quản trị học

giáo trình môn học quản trị học
... tốn quản trị 4.1 Quản trị khoa học Khoa học quản trị đường lối quản trị dùng phân tích tốn học định sử dụng mơ hình thống kê cơng cụ tốn học (khác với quản trị khoa học Taylor) 4.2 Quản trị ... 2.2 Quan hệ khả quản trị khả chun mơn Nhấn mạnh khả quản trị Khả quản trị Quản trị cấp cao Quản trị cấp trung Quản trị cấp sở Khả chun mơn Nhấn mạnh khả chun mơn III Nhà quản trị ? 3.1 Tổ chức ... móng cơng trình nghiên cứu quản trị lan rộng Frederick Taylor đầu kỷ XX với tư tưởng quản trị khoa học người đặt móng cho quản trị đại -> Xã hội lồi người phát triển nhiều tư tưởng quản trị hồn...
 • 45
 • 174
 • 0

Tài liệu giáo trình môn học TÀI CHÌNH CÔNG Áp dụng cho các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng

Tài liệu giáo trình môn học TÀI CHÌNH CÔNG Áp dụng cho các trường đại học trên địa bàn Đà Nẵng
... phương pháp thực chứng hay phương pháp chuẩn tắc Tài công Bộ môn Tài – Ngân hàng 1.2 Tài công vai trò Chính phủ 1.2.1 Khái niệm tài công Khái niệm TCC có quan hệ chặt chẽ với khu vực công sử dụng ... 13 Tài công Bộ môn Tài – Ngân hàng Phân bổ Nguồn lực tài công Các quỹ tiền tệ chuyên dùng tài công Huy động Nguồn lực tài khu vực doanh nghiệp hộ gia đình Chi tiêu công Hàng hoá, dịch vụ công ... luận trên, học thuyết kinh tế cổ điển cho rằng, công trái công cụ lâu dài để tài trợ khoản chi tiêu công công cụ tạm thời + Nguồn thu từ thuế Vì hạn chế nguồn thu trên, kinh tế học cổ điển cho...
 • 98
 • 319
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình truyền thông quan hệ công chúngtài liệu môn học quan hệ công chúnggiáo trình môn học quan hệ quốc tếmôn học quan hệ công chúngchuyên đề môn học quan hệ công chúngđề cương môn học quan hệ công chúnggiáo trình môn học quản trị văn phòngquy trình xây dựng quan hệ công chúnggiáo trình môn học quản trị tài chínhgiáo trình môn học tài chính cônggiáo trình môn học quản trị doanh nghiệpgiáo trình môn học quản trị kinh doanhngành học quan hệ công chúng gọi tắt là prgiáo trình môn học quản trị chiến lượcgiáo trình môn học quản trị rủi roVRTS Nghi quyet DHCD thuong nien nam 2010VRTS Bao cao tai chinh 2009 (da kiem toan)5 Noi dung co ban Chien luoc den 20154 Du thao Nghi quyet DHCD1 Bao cao cua HDQT tai Dai hoiThông tư 29 2016 TT-BGTVT quy định về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ban hànhThông tư 171 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 39 2016 TT-BYT quy định việc phân loại trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hànhThông tư 166 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Thái Hà, tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 160 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 221 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề đấu giá tài sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 186 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học biến đổi gen do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 182 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thăm quan di tích lịch sử Dinh Độc Lập do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 11 2016 TT-BVHTTDL quy định điều kiện chuyên môn tổ chức tập luyện và thi đấu môn Yoga do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hànhThông tư 246 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm tra, đánh giá, cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 251 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 212 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 209 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 226 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng thực do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hànhThông tư 277 2016 TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành