chất lượng nước kênh nhiêu lộc thị nghè

Sử dụng động vật đáy không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau khi dự án vệ sinh môi trường đi vào hoạt động

Sử dụng động vật đáy không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè sau khi dự án vệ sinh môi trường đi vào hoạt động
... “ Sử dụng Động vật đáy không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè sau dự án Vệ sinh môi trường vào hoạt động Đồ án tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Việc sử dụng ... cứu sử dụng Động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất lượng nước hệ thống kênh TP.HCM (Trương Thanh Cảnh Ngô Thị Trâm Anh, 2007); Sử dụng Động vật không xương sống cỡ lớn để đánh giá chất ... lựa chọn Động vật đáy không xương sống cỡ lớn làm sinh vật thị đánh giá chất lượng nước Dựa sở sinh vật sống môi trường định với đặc đi m sinh, lý, hóa khác nhau, từ người ta sử dụng sinh vật đặc...
 • 77
 • 2,174
 • 5

Điều chế quang xúc tác TiO2 pha tạp Gadolini trên chất mang Bentonite để xử lí các chất hữu cơ trong nước thải kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè và diệt nấm mốc, vi khuẩn

Điều chế quang xúc tác TiO2 pha tạp Gadolini trên chất mang Bentonite để xử lí các chất hữu cơ trong nước thải kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và diệt nấm mốc, vi khuẩn
... VÕ QUANG MAI NGUYỄN BÍCH KH LÊ THỊ NGỌC DIỄM LÊ NGUYỄN HỒNG KHA Điều chế quang xúc tác TiO2 pha tạp Gadolini chất mang Bentonite để xử chất hữu nước thải kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè diệt nấm mốc, ... 12 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN Số 22 - Tháng 8/2014 ĐIỀU CHẾ QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP GADOLINI TRÊN CHẤT MANG BENTONITE ĐỂ XỬ LÍ CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI KÊNH NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ ... nhìn thấy Trong cơng trình này, chúng tơi thơng báo số kết nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 pha tạp gadolini chất mang bentonite để xử chất hữu nước thải kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đồng thời...
 • 104
 • 207
 • 0

khảo sát hàm lượng cod trong nước ở một số điểm thuộc hệ thống kênh nhiêu lộc thị nghèkênh tàu hủ bến nghé

khảo sát hàm lượng cod trong nước ở một số điểm thuộc hệ thống kênh nhiêu lộc thị nghè và kênh tàu hủ bến nghé
... hàm lượng COD mẫu nước số điểm thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, kênh Tàu Hủ Bến Nghé thuộc hệ thống kênh sông Sài Gòn  Những kiến nghị nhằm làm giảm ô nhiễm nguồn nước 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ ... nơi cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt người dân toàn thành phố, chọn đề tài: Khảo sát hàm lượng COD nước sông số điểm thuộc hệ thống kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè, kênh Tàu Hủ- Bến Nghé ” Hy vọng đề ... NGHIÊN CỨU  Nước Sông Sài Gòn kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, kênh Tàu Hủ- Bến Nghé qua số địa điểm lấy mẫu  Hàm lượng COD nước địa điểm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu tài liệu hệ thống kiến...
 • 67
 • 224
 • 0

khảo sát hàm lượng do, bod trong nước sông ở một số điểm thuộc hệ thống kênh tàu hũ – bến nghékênh nhiêu lộcthị nghè

khảo sát hàm lượng do, bod trong nước sông ở một số điểm thuộc hệ thống kênh tàu hũ – bến nghé và kênh nhiêu lộc – thị nghè
... cầu Để hiểu rõ chất lượng nước thuộc hệ thống sông Sài Gòn, chọn đề tài Khảo sát hàm lượng DO, BOD nước sông số điểm thuộc hệ thống kênh Tàu Hủ Bến Nghé kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè Hy vọng đề ... nhiễm nước kênh Tàu Hủ Bến Nghé, kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè, góp phần công sức để bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Phân tích hàm lượng DO nước sông hàm lượng BOD nước sông số điểm ... lượng DO, BOD nước sông GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Qua việc xác định hàm lượng DO, BOD nước sông, đánh giá chất lượng nước sau cải tạo số khu vực dọc hai bờ kênh Tàu Hủ - Bến Nghé kênh Nhiêu Lộc Thị...
 • 67
 • 146
 • 0

Báo cáo " Phân lập và khảo sát khả năng loại Hydrogen Sulfite (H2S) của vi khuẩn oxy hóa hợp chất Sulfur (SOB) trong nước kinh Nhiêu Lộc - Thị Nghè" docx

Báo cáo
... France) - Noi hap (Hitachi, Japan) - May quang UV-VIS (Thermo Electron Cooperation, USA) - Kinh hien vi dien ttr - Mo hinh thu' nghiem kha nang phan giai sunfite ciia vi khuSn 2.2 Phu-QTig phap ... Acta (BBA) - Bioenergetics 97 (5) (1989) 18 9-2 21 SUMMARY ISOLA FED AND SURVEYED REDUCE HYDROGEN SULFITE (H2S) ABILLITY OF SULFUR- OXIDIZFNG BACTERIA (SOB) IN THE WATER OF NHIEU LOC - THI NGHE ... chat lugng nuoc h^ thong kinh rach, nhom nghien cuu da tiln hanh phan lap vi khuSn co kha nang oxy boa hgp chat sulfur nuac kinh NL-TN sau da khao sat kha nang loai hydrogen sulfite co nuac voi quy...
 • 8
 • 426
 • 1

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Ô NHIỄM KÊNH NHIÊU LỘCTHỊ NGHÈ ppt

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG - Ô NHIỄM KÊNH NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ ppt
... thống kênh rạch gây ô nhiễm nghiêm trọng dòng nuớc môi trường Để biết chi tiết vào tìm hiểu ô nhiễm kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Làm quen với phương pháp đánh giá tác động môi trường ... tâm” dòng kênh kêu cứu Rác thải kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè HIỆN TRẠNG  Không khu ổ chuột ven kênh, bãi rác phủ kín mặt nước Nhưng dòng kênh đen, nước vùng Dòng kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đen HIỆN ... xây kè dọc kênh Dự án vệ sinh môi trường TP HCM (lưu vực Nhiêu Lộc Thị Nghè) có tổng mức đầu tư ban đầu 199,96 triệu USD giai đoạn hai 249,69 USD HIỆN TRẠNG  Dòng kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè coi...
 • 28
 • 4,211
 • 48

Khảo sát và đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh trên kênh nhiêu lộc thị nghè

Khảo sát và đánh giá mức độ ô nhiễm vi sinh trên kênh nhiêu lộc thị nghè
... COD để đánh giá mức độ nhiễm 2.4 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ Hiện giới có nhiều tiêu chuẩn để đánh giá mức độ nhiễm khác u cầu khách quan đánh giá mức độ nhiễm Vi t Nam nên tơi dùng tiêu chuẩn Vi t Nam ... lúc nước ròng 32 Đánh giá Từ kết phân tích trạm quan trắc kênh Nhiêu Lộc – Thò Nghè năm 2005 cho thấy chất lượng nước khu vực bò ô nhiễm hữu vi sinh mức cao Tuy nhiên, mức độ ô nhiễm hữu trạm LVS ... chất lượng nước khu vực bò ô nhiễm vi sinh nặng So với kết phân tích năm 2004, mức độ ô nhiễm vi sinh đo trạm LVS ĐBP năm 2005 tăng từ 2,4 – 636 lần Cho thấy ô nhiễm vi sinh đo trạm LVS ĐBP từ năm...
 • 60
 • 1,258
 • 6

Báo Cáo Vấn đề môi trường quan trọng tại khu vực kênh nhiêu lộc - thị nghè

Báo Cáo Vấn đề môi trường quan trọng tại khu vực kênh nhiêu lộc - thị nghè
... lòng kênh 1.2 ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN CỦA KÊNH NHIÊU LỘC-THỊ NGHÈ Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bao gồm hai phần chính: kênh Nhiêu Lộc (nơi thượng nguồn) kênh Thị Nghè (nơi hạ nguồn) số kênh ... lưu vực kênh CHƯƠNG CÁC VẤN ĐỂ MÔI TRƯỜNG QUAN TRỌNG CỦA DỰ ÁN: NẠO VÉT CẢI TẠO KÊNH NHIÊU LỘC – THỊ NGHÈ 2.1 KHÁI QUÁT CÁC VẤN ĐỀ CỦA DỰ ÁN Việc đầu tư cống kiểm soát kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè ... CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC KÊNH NHIÊU LỘC - THỊ NGHÈ 1.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN 1.1.1 Vị trí địa lý Kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè kênh lớn nằm khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh Kênh quận Tân Bình...
 • 20
 • 998
 • 6

kèm bản vẽ biện pháp thi công cọc khoan nhồi tại vị trí giao cắt giữa tường kè và ống bao kênh nhiêu lộc thị nghè

kèm bản vẽ biện pháp thi công cọc khoan nhồi tại vị trí giao cắt giữa tường kè và ống bao kênh nhiêu lộc  thị nghè
... 12 13 14 IV 15 16 17 18 Tên công tác Công tác chuẩn bị Đắp đất Chuẩn bị mặt Công tác cọc Thi công Cọc Thi công Cọc Thi công Cọc Thi công Cọc Thi công Cọc Thi công Cọc Công tác đài Đóng cừ lasen ... lịch cọc phải thể tối thi u yêu cầu sau: - Số hiệu cọc - Vị trí cọc, cốt đầu cọc, cốt đáy cọc - Chiều dài cọc: Chiều dài khoan đá, chiều dài khoan đât - Thời tiết thi công - Thời gian thi công cọc ... công: Ta thi công hàng cừ bê tông cốt thép ứng lực trước dọc kênh Nhiêu Lộc Thị Ngè Tại lý trình + 550 cống thoát nước hàng cừ giao nên ta phải tiến hành thi công cọc khoan nhồi dọc bên cống liên...
 • 29
 • 1,183
 • 0

Đánh giá sự thay đổi chất lượng nước do công nghệ thu gom và xử lý nước thải sơ bộ-giai đoạn I của dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè

Đánh giá sự thay đổi chất lượng nước do công nghệ thu gom và xử lý nước thải sơ bộ-giai đoạn I của dự án vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh thuộc lưu vực Nhiêu Lộc-Thị Nghè
... M i trường TpHCM - Tiến hành đánh giá thay đ i chất lượng nước công nghệ thu gom xử nước th i - giai đoạn I thu c dự án vệ sinh m i trường thành phố, cụ thể o Sự thay đ i chất lượng m i trường ... S i Gòn yếu Từ gi i pháp này, việc tiến hành nghiên cứu đánh giá thay đ i chất lượng nước công nghệ thu gom xử nước th i - giai đoạn I Dự án vệ sinh m i trường thành phố Hồ Chí Minh thu c ... chất lượng nước công nghệ thu gom xử nước th i - giai đoạn I Dự án vệ sinh m i trường thành phố Hồ Chí Minh thu c lưu vực Nhiêu Lộc – Thị Nghè kiểm chứng hiệu mục tiêu dự án Về thực tiễn...
 • 176
 • 140
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Ứng dụng phần mềm plaxis tính toán ổn định & kết cấu giếng thoát nước thải - dự án vệ sinh môi trường lưu vực nhiêu lộcthị nghè " doc

Tài liệu Báo cáo
... thiết phải tính tốn kiểm tra lại thơng số kỹ thuật giếng Kết kiểm tra cho thấy bị nghiêng giếng ổn định, kết cấu thành giếng đủ chịu lực Kết luận Sử dụng phần mềm Plaxis 3DT mơ ứng xử giếng tốn ... thác Những kết ổn định (H.8) ứng suất (H.9) chuyển vị (H.10) moment uốn lực cắt thành giếng (H.7) cho thấy ưu điểm vượt trội phần mềm nầy với thời gian hồn thành tốn nhanh ứng dụng tính tốn cơng ... đáy giếng H ệ số an tồn Do giới hạn viết, chúng tơi khơng trình bày chi tiết tất trường hợp tính 12,000 2,263 91,448 tốn mà thống kê kết tính tốn bảng Bảng : Kết tính tốn ổn định Trư ờng hợp tính...
 • 7
 • 543
 • 8

Xác định một số yếu tố vô cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước mắm vùng diễn châu nghệ an

Xác định một số yếu tố vô cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước mắm vùng diễn châu  nghệ an
... Xác định số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước mắm vùng Diễn Châu - Nghệ An làm đề tài luận văn thạc sỹ khoa học Thực đề tài giải nhiệm vụ sau: Xác định số thành phần nước mắm vùng Diễn ... Diễn Châu Đánh giá số giá trị dinh dưỡng nước mắm Diễn Châu Trên sở đó, bước đầu nghiên cứu ảnh hưởng thông số đến chất lượng nước mắm Chương TỔNG QUAN 1.1 Giá trị dinh dưỡng nước mắm [12] Nước ... hơi, chất chiếm hàm lượng khác hàm lượng chất định giá trị dinh dưỡng hương vị nước mắm 1.1.1 Các chất đạm Đạm thành phần chủ yếu định giá trị dinh dưỡng nước mắm Có loại đạm: - Đạm tổng số: xác...
 • 41
 • 305
 • 0

Phân tích lợi ích và chi phí Đường trên cao Nhiêu LộcThị Nghè

Phân tích lợi ích và chi phí Đường trên cao Nhiêu Lộc – Thị Nghè
... ch cho nh ng ho v B ng 4.4 t D D 31,40 54,69 2029 Chi 49,90 2035 Chi 60,06 2041 Chi Ngu v tc D th B ng 4.4 (t 2023 Chi ng c a D cg i c 2017 Chi o 82,64 2018 2019 33,92 2024 40,93 2025 89,57 ... v ng m nh v m mu n tri c h t ph i mc at ch cp aD i chi t kh hi n t i b ng su t chi t kh u ng s vay nn i chi t kh u v hi n t i b ng su t chi t kh 2.3.2 th c c a D mang l i cho n n kinh t Hi ... id i n ph v t th i thu t chi t kh u, k t qu chi t kh hi n t hi n t nh NPV kh a NPV m , h p th hi n kinh t v i c a v n Su t chi t kh u ng s (WACC) n t chi t ng l n n n kinh t hi n t c sau: n t...
 • 98
 • 411
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khánh thành kênh nhiêu lộc thị nghèthi công kênh nhiêu lộc thị nghèdự án cải tạo kênh nhiêu lộc thị nghèxác người nổi trên kênh nhiêu lộc thị nghècải tạo kênh nhiêu lộc thị nghèkênh nhiêu lộc thị nghè lại bị đầu độckênh nhiêu lộc thị nghè ô nhiễmkênh nhiêu lộc thị nghè ở đâukênh nhiêu lộc thị nghè 2012khánh thành công trình kênh nhiêu lộc thị nghènguyên nhân gây ô nhiễm kênh nhiêu lộc thị nghètình trạng ô nhiễm kênh nhiêu lộc thị nghèvị trí kênh nhiêu lộc thị nghècâu cá kênh nhiêu lộc thị nghèkênh nhiêu lộc thị nghè xưaKinh nghi m c a m t s n c v th c trang p d ng ch t gi Vi t NamL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nS nh h ng c a ch nh s ch t gi h i o i t i t c ph t tri n kinh t c a Vi t NamHo n thi n c c gi i ph p MAR MIX xu t kh u h ng may m c c a c ng ty May 10 sang th tr ng EU360 C U TR C NGHI M GI I H N C P N10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phap30 b i t p PH P V T File word c l i gi i chi ti tDanh sach cap chung chi LS 191020121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015CHUYÊN ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỌC HỮU CƠphu luc 2. thu tuc cap giay phepphu luc 3. tuyen bo va cam ketDanh sach chuyen dang chinh thuc dot 7.2016Nghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016KQ bau cu tai DH va Phien hop 1 BCHTài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPBAo cao danh gia tac dong ND chi tiet Luat tin nguong ton giaoTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáoTơ trinh của Bo VHTTDL ve sưa doi QĐ 22 (Tuấn).doc