DAI SO CHUONG I+II CO BAN

KIEM TR DAI SO CHUONG I-II

KIEM TR DAI SO CHUONG I-II
... thẳng có phơng tr nh (1), (2) Tìm tọa độ điểm M Câu 2: (3 điểm) Viết phơng tr nh đờng thẳng thỏa mãn điều kiện sau: a) Đi qua điểm A(2;4) song song với đờng thẳng y = 3x +1 b) Cắt tr c tung Oy ... x + x : ( = Điểm Kiểm tra 45 phút - chơngII I Ma tr n đề: Mức độ chuẩn Nhận biết tnkq tl Thông hiểu tnkq tl Vận dụng tnkq tl Đồ thị hàm số y=ax+b (a ) Đờng thẳng song song đờng thẳng cắt tổng ... độ điểm M: Thay giá tri x= -3 vào hai hàm Điểm số (1) (2) Ta có: y = -5 Vậy tọa độ điểm M (-3;-5) a Phơng tr nh đờng thẳng cần tìm có dạng y = ax+b (a 0) đờng thẳng song song với đờng thẳng...
 • 4
 • 136
 • 0

giáo án đại số giải tích 11 bản chuong i II

giáo án đại số giải tích 11 cơ bản chuong i II
... II. Chuẩn bị: *Giáo viên: Giáo án, , thước kẻ, *Học sinh: nắm kiến thức giá trị lượng giác, cơng thức lượng giác học lớp 10 III.Phương pháp: Sử dụng phương pháp g i mở, vấn đáp ;giảng gi i IV Tiến trình ... học tập II. Phương pháp dạy học: Giảng gi i, g i mở,vấn đáp III Đồ dùng dạy học SGK, giáo án, sách tập Trang 14 Gi¸o ¸n § i Sè & Gi i TÝch 11 C¬ B¶n IV Tiến trình học Ổn định lớp(1’) Kiểm tra cũ:(6’) ... B i tập Gi i phương trình cos x = (1) − s in2x TG Hoạt động HS 10’ - HS nêu pp gi i -Hs lên bảng gi i -Hs nắm vững pp gi i khắc phục sai lầm Hoạt động GV -G i HS nêu pp gi i -G i HS lên bảng giải...
 • 56
 • 255
 • 0

Đại số 11.Kiến Thức bản chương 1.

Đại số 11.Kiến Thức cơ bản chương 1.
...  k, k   cosx  1  x    k2, k    Bảng cos góc đặc biệt Góc     0 0 30 45 60 900 cos 1 2 Góc 2 1200 3 1350 5 1500  Góc   2 11.Phương trình tanx=a   Đk: x   k, k   ... Góc 1 https://www.facebook.com/letrungkienmath  450  tan cos   600  tan  1800 Bảng tan góc đặc biệt Bảng cot góc đặc biệt     0 30 45 60 900 3  600  cot  3  450  1  300 ...
 • 2
 • 413
 • 0

Đại số chương I

Đại số chương I
... Lp: Phiếu trả l i câu h i Môn Đ i số 10 (Đề số 1) Lu ý: - Thí sinh dùng bút tô kín ô tròn mục số báo danh mã đề thi trớc làm Cách tô sai: - Đ i v i câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn ... tròn tơng ứng v i phơng án trả l i Cách tô : 01 02 03 04 05 06 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Đ i số 10 Đề số : 01 02 03 04 05 06 Cõu 1: im a) D = R\{3} (1 ) Cõu 2: im b 25 = ; ... )\{2} (1 ) I (0,5 ) 25 nh I ; ữ A f( = -x2+x+6 x) C B Trc i xng x = (0,25) Giao im vi trc tung A(0; 6) (0,25 ) Giao im vi trc honh B(2; 0) v C(3; 0) (0,5 ) th: V c th (1 ) Cõu 3: im th hm...
 • 3
 • 175
 • 0

Ôn tập chương I-HH bản

Ôn tập chương I-HH cơ bản
... hai điểm Đ B Biến tia không thành tia S C Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng không S S D Biến góc thành góc E Biến tam giác thành tam giác Đ F Biến đường tròn thành đường Đ Bảng thống kê tính chất ... Đường tròn (O’;R’) Tia Tia ∆ABC = ∆A ' B ' C ' AB = A’B’ ∠XOY = ∠X ' O ' Y ' R = R’ Tiết 10: Ôn tập chương I Bài 1: Cho lục giác ABCDEF tâm O Hày tìm ảnh tam giác AOF uu ur a/ Qua phép tịnh tiến ... Hãy chọn đáp án câu sau: Làm tập Câu 1: Phép sau gọi phép dời hình: A Phép tịnh tiến B Phép đối xứng trục C Phép quay D Cả ba...
 • 24
 • 226
 • 0

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)

Ôn tập Đại Số Chương I lớp 8 (cực hot)
... song song v i BK ,cắt tia AB J Ch/m : AB = AI AJ ? ÔN THI GIỮA HỌC KỲ I ( 20 08 – 2009 ) Đề B I 1: V i giá trò x biểu thức sau xác đònh : a/ 2x + −3x b/ − x + c/ −x x-1 B I : Tính ) − 48 + 20 - ... Tính số đo B đường cao AH ? Chứng minh : BC = ABcos B + AC cos C Gi i ∆ΑHM vuông ? B I : ∆ΑΒC vuông A có BC = 20 cm , AB = 10 cm ) Gi i ∆ΑΒC vuông tính độ d i đường cao AH ) Chứng Minh : tgB sin ... = Chứng minh : HA HB HN ) B I 18 : ∆ΑΒC vuông A có C = 30 , BC = 18 đường cao AH ) ) Tính AB ; CA số đo B ? ) Chứng Minh : cos C sin B = HC BC ) Kẻ AK ; AE vuông góc v i đường phân giác ) )...
 • 10
 • 945
 • 11

chuong I hh co ban

chuong I hh co ban
... niệm kh i đa diện +Cho học sinh nghiên cứu SGK để nắm kh i niệm +Trả l i: Kh i đa diện i m trong, i m ngo i, miền phần không gian trong,miền ngoàicủa kh i đa diện gi i hạn hình đa +Cách g i đỉnh, ... mặt, i m diện, kể hình đa diện trong, i m kh i đa diện giống cách g i kh i lăng trụ kh i chóp H/s thảo luận + Gi i thiệu cách nhận dạng hình ví dụ kh i đgl kh i đa diện, kh i đa diện kh i kh i ... Ghi bảng +G i ý: +Các nhóm thực theo +Nhận xét: Một kh i đa diện -Chia kh i lập phương thành g i ý giáo viên phân chia hai kh i lăng trụ tam giác thành kh i tứ diện -Chia kh i lăng trụ tam giác...
 • 7
 • 216
 • 1

Trac Nghiem Dai So chuong I

Trac Nghiem Dai So chuong I
... ; B\A Câu 2(2 i m) a) Viết phương trình đường thẳng y=ax+b qua hai i m M(-1;3) N(1;2); Vẽ đường thẳng b) Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song v i đường thẳng y=mx+2 Câu 3(3 i m) Cho hàm số ... đồng biến (0;+ ∞ ) b) hàm số nghịch biến R c) hàm số đồng biến R d) hàm số nghịch biến a Câu 21: Cho tập hợp E = { , b} Số tập tập hợp E a) hai; b) ba; c) bốn; d) năm Câu 22 :Toạ độ giao i m parabol ... B\A Câu 2(2 i m) a)Viết phương trình đường thẳng y=ax+b qua hai i m M(-1;2 N(1;4); Vẽ đường thẳng b)Tìm m để đường thẳng vừa tìm song song v i đường thẳng y=mx+1 Câu 3(3 i m) Cho hàm số y= x2-2x+2...
 • 6
 • 184
 • 2

Đại số: Chương I

Đại số: Chương I
... Ngày giảng: Tiết 13: Rút gọn biểu thức chứa thức bậc hai 26 I Mục tiêu HS biết ph i hợp kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai Biết sử dụng kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai để gi i toán ... mẫu v i biểu thức mẫu nhng tr i dấu GV gi i thiệu biểu thức liên hợp ? Biểu thức liên hợp VD b c biểu thức ? HS 1; ? Hãy cho biết biểu thức liên hợp A + B; A B; A + B ? HS trả l i GV gi i thiệu ... 9A4: 2) Kiểm tra: (5) ? Tìm x biết x + x +1 = 3) B i m i: Hoạt động GV Hoạt động HS Ghi bảng Hoạt động : Gi i thiệu bảng (4) GVgi i thiệu dụng cụ để khai phơng bậc hai GV gi i thiệu việc sử dụng...
 • 36
 • 127
 • 0

KT DAI SO CHUONG I (ma tran)

KT DAI SO CHUONG I (ma tran)
... 7: i n dấu " < " " = " " > " thích hợp vào ô trống: 3 0,498 −2 a) 0,5 ; b) − 17 ; Câu 6: Khi xếp số Câu 8: Dùng bút n i ý cột I v i ý cột II để hệ thức đúng( v i M≥0 ; N > ): CỘT I CỘT II a) ... i n dấu " < " " = " " > " thích hợp vào ô trống: 3 0, 489 a) 0, 49 ; b) − −2 16,3 ; Câu 6: Khi xếp số Câu 8: Dùng bút n i ý cột I v i ý cột II để hệ thức đúng( v i M≥0 ; N > ): CỘT I CỘT II ... Tháng…… Năm 2008 I M Tổ toán - lý Đề kiểm tra tập trung Năm học: 2009-2010 Họ & tên HS:…………………………………………… KIỂM TRA Đ I SỐ-CHƯƠNG I Th i gian: 45 phút Lớp: 9A I- PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( i m ) Từ câu đến...
 • 5
 • 155
 • 0

Xem thêm