HINH HOC CHUONG III

Kiểm tra hình học chương III

Kiểm tra hình học chương III
... Câu 6: Một hình vuông có diện tích 16 m2 diện tích hình tròn nội tiếp hình vuông là: a π m2 b 16 π m2 c π m2 d Một kết khác Hãy chọn câu ... nội tiếp b) Kẻ AO cắt đường tròn E, chứng minh : BO = BE c) Tính diện tích hình quạt tròn OBC diện tích hình giới hạn hình quạt với dây BE EC theo R Bài làm ...
 • 3
 • 227
 • 0

giáo án Hình Học Chương III

giáo án Hình Học Chương III
... Giáo án hình học Giáo viên : Nguyễn Đình Thuỳ năm học 2009 - 2010 Trang 91 Ttờng THCS Đào Duy Từ Giáo án hình học năm học 2009 - 2010 GV giới thiệu cung nhỏ, ... góc vào bai toán dựng hình Luyện kỹ vẽ hình, dựng hình, phơng pháp giải toán quỹ tích Giáo viên : Nguyễn Đình Thuỳ Trang 120 Ttờng THCS Đào Duy Từ Giáo án hình học năm học 2009 - 2010 - Biết ... đo độ III- Tiến trình dạy học: Hoạt động GV Hoạt động HS Hoạt động : Định nghĩa Giáo viên : Nguyễn Đình Thuỳ Trang 100 Ttờng THCS Đào Duy Từ Giáo án hình học năm học 2009 - 2010 GV đa hình Vẽ...
 • 59
 • 177
 • 0

De KT Hinh hoc Chuong III

De KT Hinh hoc Chuong III
... nhÊt µ Cho tam gi¸c DEF cã D = 900, ®êng cao DI 1) sin E b»ng: A C DF EF DI EI DI DE DF D EI B 2) tg E b»ng: E DE A DF C DI EI 3) cos F b»ng: A C DE IF DE EF EI B DI DF D DE DF EF DI D IF I B ... hun nh©n víi sin gãc ®èi hc c«sin gãc kỊ c d hÕt §óng Sai trêng thcs trung ®ång ®Ị kiĨm tra ch¬ng iII N¨m häc: 2009 - 2010 Ph©n m«n: h×nh häc thêi gian: 20 ®Ị sè 03 Hä tªn:…………………………………………… , Líp ... trêng thcs trung ®ång ®Ị kiĨm tra ch¬ng iII N¨m häc: 2009 - 2010 Ph©n m«n: h×nh häc thêi gian: 20 ®Ị sè 02 Hä tªn:……………………………………………… , Líp...
 • 6
 • 124
 • 1

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc ) pptx

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc ) pptx
... ? A) Nếu a b vuông góc với c a // b B) Nếu a // b c  a c  b C) Nếu góc a c góc b c a // b D) Nếu a b nằm ( P ) // c góc a c góc b c B TỰ LUẬN ( ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông ... 5 Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác cân A BC = a, SA  ( ABC ) SA = a Tính số đo góc đường thẳng SB ( ABC ) A) 300 B) 450 C) 600 D) 900 Trong không gian, cho ba đường ... ABCD hình vuông cạnh a, SA  (ABCD ) SA = a a, Tính khoảng cách hai đường thẳng SB & AD b, Gọi M trung điểm AB, α mặt phẳng qua M & α  SB Xác định thiết diện tạo mpα hình chóp S.ABCD c, Tính diện...
 • 2
 • 276
 • 0

Kiểm tra hình học chương III tiết 57

Kiểm tra hình học chương III tiết 57
... khách quan (2 điểm) Mỗi ý cho 0.5 điểm Bài Bài Bài C D C Bài4 B II Tự luận (8 điểm) Vẽ hình đến câu a 0,5 điểm Hình vẽ a) Chứng minh tứ giác AEHF, (1điểm) Tứ giác AEGB tứ giác nội tiếp (1 điểm) ã ... Tính độ dài cung FHE đờng tròn BAC = 50 FIE = 100 (theo hệ góc nội tiếp) ã ã tâm (I) diện tích hình quạt tròn IFHE số đo cung FHE 1000 (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai) 0,5 điểm (2 điểm)...
 • 3
 • 315
 • 0

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN THÔNG QUA SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHẦN MỀM TOÁN HỌC VÀO DẠY HỌC ( TOÁN HÌNH HỌC CHƯƠNG III- LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1 ).

NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN THÔNG QUA SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHẦN MỀM TOÁN HỌC VÀO DẠY HỌC ( TOÁN HÌNH HỌC CHƯƠNG III- LỚP 11 Ở TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 1 ).
... NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MƠN TỐN THƠNG QUA SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC VÀ PHẦN MỀM TỐN HỌC VÀO DẠY HỌC ( TỐN HÌNH HỌC CHƯƠNG III- LỚP 11 TRƯỜNG THPT CAO LÃNH ) Nguyễn Trần Mỹ ... Tốn Hình Học Chương III – Lớp 11 nâng cao kết học tập Tốn Hình Học Chương III học sinh lớp 11 hay khơng ? Giả thuyết nghiên cứu : Việc sử dụng đồ dùng dạy học phần mềm tốn học vào dạy học ... đồ dùng dạy học phần mềm tốn học đến kết học tập nhóm thực nghiệm lớn “ Sử dụng ĐDDH PMTH vào dạy học ( tốn hình học chương III – lớp 11 trường THPT Cao Lãnh ) để nâng cao kết học tập mơn tốn...
 • 21
 • 325
 • 0

Đề + Đáp án KT Hình học chương III

Đề + Đáp án KT Hình học chương III
... I ( 1; 2; -4) bán kính r = + + 16 + = Giả sử pt mp(P) có dạng : x − y + z + D = 0( D ≠ −5) Vì (P) tiếp xúc − 2.2 + 3.( −4) + D −15 + D =5⇔ =5 với (S) nên d ( I ,( P )) = r ⇔ 1+ + 14 ⇔ D = 15 ... 3z + D = 0( D ≠ −5) Vì (P) tiếp xúc 2.1 + ( −1).2 + (−3).3 + D −9 + D =3⇔ =3 với (S) nên d ( I ,( P )) = r ⇔ +1 + 14 ⇔ D = ± 14 Vậy có hai mp cần tìm : x − y − 3z + + 14 = (P1 ) x − y − 3z + − ... Trường THPT Huyện Điện Biên ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 12 Môn: Hình học Hướng dẫn chấm kiểm tra 1) Nếu học sinh làm không theo cách đáp án mà cho đủ điểm phần đáp án quy định 2) Sau cộng điểm toàn...
 • 3
 • 85
 • 0

KT HINH HOC CHUONG III

KT HINH HOC CHUONG III
... TRƯỜNG THCS LƯƠNG SƠN ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA CHƯƠNG III – HÌNH HỌC TIẾT 54 - TUẦN 28 NĂM HỌC: 2010 - 2011 MÃ ĐỀ : 09 I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Mỗi câu...
 • 3
 • 171
 • 0

Xem thêm