Lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân bình dương (1954 1975)

Tổng kết lich sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi bài học

Tổng kết lich sử đấu tranh cách mạng của Đảng, thắng lợi và bài học
... lịch sử cách chuẩn xác kịp thời Nhật đầu hàng quân Đồng minh, Đảng phát động, tổ chức thắng lợi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 Thắng lợi Cách mạng Tháng Tám 1945 thắng lợi có ý nghĩa lịch sử ... lịch sử có tác dụng nâng cao lực lãnh đạo Để làm rõ học lớn, xuyên suốt Lịch sử Đảng, cần có lý giải cần thiết sở khoa học - lý luận học lấy thực tiễn lịch sử Đảng, cách mạng để minh chứng cho học ... thắng lợi Cách mạng Tháng Tám cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc giới; tăng cờng lực lợng, mở rộng địa bàn cho cách mạng giới; chứng minh học thuyết Mác - Lênin áp dụng thành công vào cách mạng...
 • 20
 • 533
 • 4

Lịch sử đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ, nhân dân Trà Vinh những thành tựu sau 20 năm tái lập tỉnh

Lịch sử đấu tranh Cách mạng của Đảng bộ, nhân dân Trà Vinh và những thành tựu sau 20 năm tái lập tỉnh
... hiếp nhân dân Từ ngày 20/ 7/1956 đến cuối năm 1956 năm 1957,1958 Trà Vinh có hàng trăm biễu tình đấu tranh diễn khắp nơi địa bàn tỉnh, Nổi bật phong trào đấu tranh trị đồng bào Trà vinh năm 1957 đấu ... “Bắc tiến “ kèm kẹp nhân dân miền nam chế độ độc tài phát xít.lòng dân Trà Vinh sục sôi căm thù Mỹ-Diệm Dưới lảnh đạo đấu tranh Tỉnh Ủy ngày 20/ 7/1956,ở tỉnh lỵ Trà Vinh nổ đấu tranh quy tụ ... thư Tỉnh ủy Trà Vinh từ năm 200 1 - 201 0 23/ Đồng Chí Trần Trí Dũng: Bí thư Tỉnh ủy Trà vinh từ năm 201 1 đến Câu : Nêu cảm nghĩ anh (chị) thắng lợi tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm 1945 tỉnh...
 • 34
 • 4,383
 • 21

tiểu luận thực chất của đấu tranh cách mạng trên quan điểm triết học mac

tiểu luận thực chất của đấu tranh cách mạng trên quan điểm triết học mac
... đề triết học 2 T tởng triết học Hêghen Phoi ơbắc nguồn gốc đời Triết học Macxit Thực chất cách mạng lĩnh vực triết học Mác Ănghen thực .9 ý nghĩa .13 Kết luận ... Triết học Mác chấm dứt tham vọng nhiều nhà triết học tâm coi triết học khoa học khoa học đứng khoa học Mác Ăngghen xây dựng lý luận triết học sở khái quát thành tựu khoa học tự nhiên khoa học xã ... thực chất có tính chất phê phán cách mangj Sức mạnh cải tạo giới triết học mác xít gắn bó mật thiết đấu tranh cách mạng quần chúng nhân dân đông đảo, nhờ lý luận trở thành lực lợng vật chất Triết...
 • 17
 • 285
 • 0

Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 về cách mạng của giai cấp công nhân nông dân VN sau chiến tranh thế giới thứ nhất

Đề kiểm tra 1 tiết lịch sử 12 về cách mạng của giai cấp công nhân và nông dân VN sau chiến tranh thế giới thứ nhất
... ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM: Câu Thái độ trị khả cách mạng giai cấp công nhân nông dân sau (2,0 đ) chiến tranh giới thứ nhất? + Giai cấp nông dân: - Chiếm 90% dân số, bị đế quốc, phong kiến tước đoạt ... thành giai 0,5 cấp lãnh đạo cách mạng Câu Nêu tóm tắt hoạt động cứu nước Nguyễn Ái Quốc từ năm 19 19 đến năm (5,0 đ) 19 25 + Sau nhiều năm bôn ba, cuối 19 17 Nguyễn Tất Thành trở Pháp, năm 19 19 tham ... đảo hăng hái cách mạng + Giai cấp công nhân Việt Nam: - Ra đời trước chiến tranh ngày phát triển, bị nhiều tầng áp bóc lột, đời 0,5 sống khó khăn - Có quan hệ gắn bó với nông dân, tinh thần...
 • 3
 • 179
 • 0

phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân huyện hóc môn từ 1930 đến 1954

phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân huyện hóc môn từ 1930 đến 1954
... Nghiên cứu đề tài Phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân Huyện Hóc Môn từ năm 1930 đến năm 1954 nhằm mục đích ôn lại mốc lịch sử cách mạng quan trọng Đảng nhân dân huyện Hóc Môn từ Đảng Cộng sản ... tượng nghiên cứu Sự nghiệp đấu tranh cách mạng địa phương phần nghiệp cách mạng dân tộc Do Phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân Huyện Hóc Môn năm 1930- 1954 phận lịch sử dân tộc Việt Nam Nghiên ... biệt lịch sử đấu tranh yêu nước cách mạng trận tuyến chống ngoại xâm Xuất phát từ lý trên, tác giả chọn đề tài Phong trào đấu tranh cách mạng nhân dân Huyện Hóc Môn từ năm 1930 đến năm 1954 để...
 • 142
 • 448
 • 2

Truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ nhân dân xã lộc ninh – huyện hồng dân – tỉnh bạc liêu ( 1945 – 1975

Truyền thống đấu tranh cách mạng của đảng bộ và nhân dân xã lộc ninh – huyện hồng dân – tỉnh bạc liêu ( 1945 – 1975
... nước Đảng nhân dân Lộc Ninh sẳn sàng tiếp tục chiến đấu đến độc lập tự thống nước nhà III ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN LỘC NINH TRONG KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC ( 1954 1975) Đảng nhân dân Lộc Ninh ... Bạc Liêu mà trực tiếp huyện ủy Hồng Dân, Đảng Lộc Ninh lãnh đạo nhân dân với nhân dân Vónh Lộc, Ninh hoà, Hưng phú, Ninh qùi nhân dân Huyện Vónh Lợi kéo tiểu khu Bạc Liêu đòi quyền không ... phong trào cách mạng việt nam Đứng trước tình hình đó, Đảng ta đạo tiến hành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân miền nam, nhân dân Lộc Ninh với nhân dân nước bước vào chiến đấu Đảng Lộc Ninh xác...
 • 24
 • 149
 • 0

Lịch sử địa phương: cách mạng vô sản ở Thanh Hóa (1924-1954) thầy Lê Công Bách

Lịch sử địa phương: cách mạng vô sản ở Thanh Hóa (1924-1954) thầy Lê Công Bách
... nhà học bài: ? Vì từ năm 1924 trở phong trào yêu nước nhân dân Thanh Hóa bắt đầu theo đường cách mạng sản ? Đảng cộng sản Việt Nam Thanh Hóa đời sở chi cộng sản nào, đâu, đướng chủ trương thành ... nghĩa lịch sử trọng đại việc thành lập tỉnh đảng cộng sản Việt Nam Thanh Hóa? ? Hoạt động tỉnh đảng Thanh Hóa thời kì 1930-1945? Khó khăn to lớn thắng lợi bật? Cách mạng Tháng Tám Thanh Hóa diễn ... thắng lợi Thanh Hóa: * Diễn biến Kết quả: ? Cách mạng Tháng Tám thắng lợi Thanh Hóa có ý nghĩa lịch sử nào? + 24/7/1945: Khởi nghĩa phần thắng lợi Hoằng Hoá + 13/8/1945: Chủ trương khởi nghĩa...
 • 28
 • 869
 • 2

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG HÀ LAN CÁCH MẠNG ANH pps

Giáo án Lịch Sử lớp 10: CÁCH MẠNG HÀ LAN VÀ CÁCH MẠNG ANH pps
... hướng phát triển cách xác lập mạng Anh qua mốc , sau lí giải vấn đề: + Vì cách mạng Anh có thoả hiệp Quốc hội với với lực lượng phong kiến cũ? + Vì nói cách mạng Anh cách mạng bảo thủ? Điểm quan trọng ... song cách mạng tư sản Anh có ý nghĩa trọng đại lịch sử giới Sơ kết học GV hướng dẫn HS nhận thức vấn đề chủ yếu sau : - Vì cách tư sản Lan nổ hình thức chiến tranh giải phóng dân tộc ? - Vì cách ... sản( H lan) + Là cách mạng tư đời sản giới + Mở đường cho chủ nghĩa TB Lan phát triển - GV gợi ý để học sinh nhận thức : Cách + Mở thời đại mớimạng tư sản thay hình thức bóc bùng nổ cách...
 • 7
 • 1,468
 • 1

Lịch sử lớp 8 - CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) Tiết 1 docx

Lịch sử lớp 8 - CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) Tiết 1 docx
... Nga năm 19 17 Tiết 22: I HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NGA NĂM 19 17 Hoạt động 1: Tình hình nước Nga Tình hình nước Nga trước trước cách mạng: cách mạng: - Mục tiêu: tìm hiểu tình hình cụ thể nước Nga trước ... : - Giáo viên chuẩn bị: + Bản đồ nước Nga (hoặc đồ Châu Au) trước chiến tranh giới I + Tranh ảnh nước Nga trước cách mạng tháng mười Nga + Tư liệu lịch sử nói cách mạng tháng mười Nga Lê Nin - ... tranh giới I kết thúc bùng nổ cách mạng XHCN tháng nười Nga mở thời kỳ phát triển lịch sử nhân loại – lịch sử giới đại Chúng ta tìm hiểu thời kỳ lịch sử kiện mở đầu cách mạng tháng mười Nga năm...
 • 7
 • 966
 • 1

Lịch sử lớp 8 - CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) Tiết 2 potx

Lịch sử lớp 8 - CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917-1921) Tiết 2 potx
... công xây dựng, bảo vệ phát triển đất nước Ý nghĩa lịch sử cách mạng Hoạt động 3: Ý nghĩa lịch sử cách tháng mười: mạng tháng mười: - Mục tiêu: Tìm hiểu ý nghĩa cách mạng tháng mười Nga làm thay ... diễn giảng, phát vấn ?- Cách mạng tháng mười Nga tác động đến cách mạng Việt Nam? (định hướng, - Cung cấp kinh nghiệm cho phong kim nam cách mạng Việt Nam- XHCN) trào cách mạng giới + Học sinh: ... sinh: Đọc SGK, nghe giảng, suy nghĩ trả lời + Giáo viên: Liên hệ thực tế cách mạng tháng mười Nga cách mạng Lần lịch sử, cách mạng đưa công nhân, nông dân lên nắm quyền, xây dựng quyền 1/6 diện tích...
 • 5
 • 894
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học " Bàn về vị trí của cuộc chiến đấu của quân dân thủ đô (12/1946 – 2/1947) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc (PGS.TS Nguyễn Đình Lê) " pdf

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... Minh phát động kháng chiến toàn dân Cuộc chiến đấu quân dân Thủ đô kéo dài tháng Hà Nội mở thời kỳ sôi động kháng chiến thần thánh lần thứ Nhiệm vụ chiến lược quân dân Thủ đô Trung ương Hồ Chủ ... Liên khu, chiến diễn liệt Quân dân Hà Nội thực đánh địch cách chủ động tất vị trí, địa bàn quan trọng thành phố lực lượng vũ khí tay Cuộc chiến đấu Liên khu tiêu biểu cho chiến đấu thủ đô Trong kế ... thống chiến đấu Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, đặc biệt kháng chiến thần thánh dân tộc: Nhân dân Quân đội Nhân dân Việt Nam mở đầu kháng chiến lần thứ chiến dịch 60 ngày đêm chiến đấu lòng...
 • 13
 • 202
 • 0

sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy lịch sử bài 2 cách mạng tư sản pháp (tiết 1)

sử dụng đồ dùng trực quan trong dạy lịch sử  bài 2 cách mạng tư sản pháp (tiết 1)
... khai thác, sử dụng đồ dùng trực quan dạy lịch sử - Bài 2: Cách mạng sản Pháp (Tiết 1) nói riêng III- ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU: Hệ thống kênh hình sách giáo khoa “ Cách mạng sản Pháp từ hình ... công việc sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử trường trung học sở đạt hiệu tốt hơn, xin đưa số kinh nghiệm thân : Sử dụng đồ dùng trực quan dạy học lịch sử Bài 3: Cách mạng sản Pháp III ... hiểu cách mạng sản em học cách mạng sản cách mạng Hà Lan, cách mạng sản Anh tiếp "Cuộc chiến tranh giành độc lập 13 thuộc địa Anh Bắc Mỹ" mà thực chất cách mạng sản Hôm ta học cách mạng...
 • 27
 • 173
 • 0

Quốc hiệu Việt Nam - chín mốc lịch sử đấu tranh dựng nước

Quốc hiệu Việt Nam - chín mốc lịch sử đấu tranh dựng nước
... hòa NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Ngày 3 0-4 -1 975, miền Nam Việt Nam hoàn toàn giải phong, chế độ ngụy quyền Sài Gòn bảo trợ bọn Mỹ sụp đổ Ngày 2-7 -1 975, kỳ họp Quốc hội nước Việt Nam ... Nam thống nhất, toàn thể Quốc hội trí lấy tên nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hiến pháp năm 1980 năm 1992 tiếp tục khẳng định quốc hiệu đó, đưa quốc hiệu Việt Nam thức pháp lý lẫn thực ... VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Ngày 2-9 -1 945, sau 80 năm đấu tranh giải phóng dân tộc nhân dân ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ...
 • 2
 • 219
 • 0

Lịch sử hình thành & phát triển của Quan hệ Tiền tệ

Lịch sử hình thành & phát triển của Quan hệ Tiền tệ
... SDR làm tiền tệ chung giới? (ưu điểm hệ thống tiền tệ Giamiaca?) Chế độ vị LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN TỆ Lịch sử tiền tệ cho thấy vị tiền tệ hàng hóa, bạc, vàng hay ngoại tệ Việc ... http://abviet.com/kien-thuc/1606/mastercardtuong-lai-cua-tien-te.htm) */Các hình thái tiền tệ 1.Hóa tệ (commodity money) Hóa tệ loại tiền tệ hàng hóa Đấy hình thái tiền tệ sử dụng thời gian dài Trong loại hàng hóa dùng làm tiền tệ chia làm hai loại: ... Ông nghiên cứu phát triển hình thái trao đổi từ hình thái trao đổi ngẫu nhiên đến trình trao đổi hàng hóa sử dụng tiền tệ, từ ông xác định chất tiền tệ đời - Theo Mác, lịch sử phát triển loại người,...
 • 18
 • 965
 • 11

Tài liệu Lịch sử: Bài 9 Cách mạng mùa thu

Tài liệu Lịch sử: Bài 9 Cách mạng mùa thu
... Phỏt xớt Nht lịch sử Tiết 9: Cách mạng mùa thu Câu 3: Ngày kỉ niệm Cách mạng tháng Tám nước ta ngày nào? A 19/ 8 C 23/8 B 18/8 D 25/8 lịch sử Tiết 9: Cách mạng mùa thu Mùa thu năm 194 5, nhân dân ... nhanh, Ai ? lịch sử Tiết 9: Cách mạng mùa thu Câu 1: Phong trào xô viết Nghệ Tĩnh diễn vào thời gian nào? A Năm 1858 B Những năm 193 0 193 1 C Năm 194 5 lịch sử Tiết 9: Cách mạng mùa thu Cõu 2: ... suốt khỏi kiếp lịch sử Tiết 9: Cách mạng mùa thu Thời cách mạng: Khởi nghĩa giành quyền ý nghĩa Cách mạng tháng Tám Thắng lợi Cách mạng tháng Tám cho thấy lòng yêu nước tinh thần cách mạng nhân dân...
 • 26
 • 918
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: truyền thống đấu tranh cách mạng cũa bắc kạncăn cứ vào đâu để cho rằng xô viết nghệ tĩnh thật sự là chính quyền cách mạng của quần chúng dưới sự lãnh đạo của đảngboi canh lich su luc luong cach mang phuong phap dau tranh giai doan 19301941 hoan thien duong loi cach mangý nghĩa của phong trào thái bình thiên quốc giáng một đòn chí mạng vào chế độ phong kiến biểu hiện sức mạnh to lớn của nông dân trong lịch sử đấu tranh của dân tộclịch sử đấu tranh của dân tộc làolịch sử đấu tranh của tỉnh gia lailịch sử đấu tranh của làolịch sử đấu tranh của việt namlịch sử đấu tranh của dân tộc việt namtổng quan lịch sử báo chí cách mạng việt namdoi tien phong cua giai cap cong nhan nguoi lanh dao cuoc dau tranh cach mang va xay dung xa hoi moivũ khí đấu tranh cách mạngđấu tranh cách mạnglịch sử đấu tranh giai cấplịch sử đấu tranhĐề kt 1 tiếtVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quythong tu 338 2016BTCVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyDE THI THU LAN 1 MON TOAN THPT CHUYEN VINH PHUC NAM 2016Văn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyVăn bản pháp quyMỤC LỤC | Studyvn.Com | Tìm nhanh công thức, phương pháp giải bài tập MUC LUCBÌA GIÁO TRÌNH | Studyvn.Com | Tìm nhanh công thức, phương pháp giải bài tập BIA GIAO TRINHVăn bản pháp quyThuyết trình môn tài chính công ty đa quốc gia tài trợ nợ và vốn công ty cổ phần quốc tếBCTH Dự án đánh giá Khả năng tiếp nhận ngành nghề ô nhiễm tỉnh Long AnCục Quản lý cạnh tranhCục Quản lý cạnh tranhin ấn đại dương phát hành cuốn kinh nghiệm