Tài liệu Marketing Quốc Tế

Tài liệu marketing quốc tế

Tài liệu marketing quốc tế
... cỏch qun tr Marketing (Marketing Management), cỏch gii quyt cỏc tr ngi ca Marketing, vic thnh lp cỏc chớnh sỏch Marketing k c vic thc hin cỏc chớnh sỏch ny Marketing quc t gm cú dng: 2.1 Marketing ... trỡnh Marketing nc ca mỡnh nhm a hng húa thõm nhp th trng nc ngoi 2.2 Marketing ti nc s ti (The Foreign Marketing) Top Hot ng Marketing bờn cỏc quc gia m ú Cụng ty ca ta ó thõm nhp; Marketing ... International Marketing) Marketing l gỡ ? Top Khỏi nim Marketing ó c nh ngha bng nhiu cỏch bi nhiu tỏc gi khỏc Tuy nhiờn, nh ngha õy ch gii hn theo quan im ca doanh nghip nh sau: Marketing l cu...
 • 69
 • 685
 • 5

Tài liệu Marketing quốc tế-PGS.TS Nguyễn Đông Phong

 Tài liệu Marketing quốc tế-PGS.TS Nguyễn Đông Phong
... CHẤT CỦA MARKETING QUỐC TẾ 2.1KHÁI NIỆM MARKETING QUỐC TẾ MARKETING XUẤT KHẨU MARKETING NƯỚC NGOÀI MARKETING ĐA QUỐC GIA MARKETING TOÀN CẦU International Marketing Defined • International marketing: ... PHÂN PHỐI QUỐC TẾ CHƯƠNG CHIẾN LƯC XÚC TIẾN QUỐC TẾ CHƯƠNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ CHƯƠNG MARKETING QUỐC TẾ VÀ XUẤT KHẨU 1.DẪN NHẬP 2.BẢN CHẤT CỦA MARKETING QUỐC TẾ 3.KẾ HOẠCH MARKETING ... of Marketing    Domestic Marketing - ethnocentric Export Marketing- ethnocentric International Marketing - polycentric or multidomestic  Multinational Marketing- regiocentric  Global Marketing...
 • 76
 • 1,646
 • 14

tài liệu Marketing Quốc Tế -Câu hỏi ôn tập

tài liệu Marketing Quốc Tế -Câu hỏi ôn tập
... Câu hỏi ôn tập phần marketing toàn cầu Cho thí dụ Marketing dịch vụ công ty Chọn nhãn hiệu toàn cầu, giải thích thị trường mục tiêu, ... phân phối 13 Các loại hình tổ chức Marketing QT Câu hỏi ôn tập phần marketing toàn cầu 14 Để thực “Think globally, Act locally” chiến lược sản phẩm, thương hiệu công ty phải nào? Tại sao? Lấy thí ... phẩm, thương hiệu công ty phải nào? Tại sao? Lấy thí dụ cụ thể để minh hoạ 15 Phân tích cách mà công ty thâm nhập thị trường dịch vụ toàn cầu Cho thí dụ ...
 • 3
 • 3,594
 • 22

tài liệu Marketing Quốc Tế --câu hỏi thảo luận

tài liệu Marketing Quốc Tế --câu hỏi thảo luận
... hiệu quả? Câu hỏi chương 1 Sự khác giống marketing nước marketing quốc tế Cơ hội thử thách hoạt động marketing QT Marketing QT áp dụng cho cty đa quốc gia? Marketing công việc phòng marketing Đúng ... tiến quốc tế Tiêu chuẩn hố thích nghi hố quảng cáo quốc tế Hỗn hợp xúc tiến Phân tích mối quan hệ thương hiệu, sáng tạo quảng cáo Anh chị chọn quảng cáo cty nước ngồi có vi phạm mơi trường marketing ... sai? Tại sao? Câu hỏi chương môi trường nghiên cứu thò trường giới Hãy nêu thí dụ hoạt động marketing cty vi phạm môi trường văn hoá? Ý nghóa nghiên cứu hình thức hội nhập quốc tế Marketers phải...
 • 10
 • 817
 • 12

tài liệu Marketing Quốc Tế - chương 1

tài liệu Marketing Quốc Tế - chương 1
... cầu hóa chiến lược Quốc gia A Quốc gia B Quốc gia C Quốc gia D Source: Reprinted from “Global Strategy… In a World of Nations?” by George S Yip, Sloan Management Review 31 (Fall 19 89): 30, by permission ... chiến lược marketing toàn cầu Các chiến lược marketing toàn cầu hợp Các chiến lược phân khúc toàn cầu Các chiến lược loại sản phẩm toàn cầu Chiến lược Marketing- mix toàn cầu ( sản phẩm- thương ... thò trường mục tiêu + Lựa chọn quốc gia để thâm nhập ( sử dụng ma trận…) + Sau đưa đònh thâm nhập thò trường; hoạch đònh chương trình marketing toàn cầu; quản trò marketing toàn cầu Developed by...
 • 21
 • 492
 • 3

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 2

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 2
... Đầu tư tài sản để tạo hay phát triển lợi nhuận doanh nghiệp nước  Đầu tư chứng khoán – Mua chứng khoán cổ phiếu quốc tế  Các nhà đầu tư nước chủ yếu – Hơn 45,000 công ty đa quốc gia với 28 0,000 ... Presentations Copyright © 20 04 by South-Western, a division of Thomson Learning All rights reserved Các hình thức công ty quốc tế  Người tìm kiếm nguồn lực – Đang tìm kiếm nguồn nhân lực tài nguyên thiên ... khích phủ – Tưởng thưởng tài – Miễn thuế, trợ cấp, tín dụng phá giá – Tưởng thưởng tài • Hỗ trợ đất đai nhà xưởng, khoản cho vay chấp, trợ cấp lương – Tưởng thưởng phi tài • Bảo đảm thương mại,...
 • 14
 • 423
 • 2

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 3

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 3
... hãng Hàng không Anh Quốc với đường bay toàn cầu thành hãng Hàng không toàn cầu đặt sở Anh Quốc + “Công ty Coca-cola công ty Mỹ với kinh doanh quốc tế rộng lớn Nay, công ty quốc tế với công việc ... kinh tế nhờ quy mô quảng cáo, tài liệu xúc tiến đóng gói; + Việc du hành cá nhân tiếp tục mở rộng nên khối lượng bán nhãn hiệu họ yêu thích gia tăng; + Nhãn hiệu xem xét cung cấp liên kết quốc ... rights reserved Quản trò chương trình toàn cầu SOURCE: Llkka A Ronkainen, “Product Development in the Multinational Firm,” International Marketing Review I(Winter 19 83) :24 -30 Initiator Managing...
 • 23
 • 443
 • 2

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 4

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 4
... Product Marketing, ” in Services Marketing ed Christopher H Lovelock (Englewood Cliffs, NJ; Prentice-Hall, 19 84) ,40 Developed by Cool Pictures & MultiMedia Presentations Copyright © 20 04 by South-Western, ... động – Xuất nhập dòch vụ công nghệ tài tăng trưởng nhanh  Đối với kinh tế giới – Dòch vụ lónh vực tăng trưởng nhanh – Đối với nhiều quốc gia, dòch vụ quốc tế đóng góp GNP – Thương mại dòch vụ ... Presentations Copyright © 20 04 by South-Western, a division of Thomson Learning All rights reserved Các hạn chế dòch vụ trao đổi quốc tế  Các vấn đề thu thập liệu – Chất lượng liệu thu thập nghèo nàn...
 • 14
 • 442
 • 3

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 5

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 5
... trường đòa phương hóa – Sự khác biệt quy mô lớn tương đối tuyệt đối thò trường quốc tế – Các ảnh hưởng việc xử phạt trọng tài thò trường gần giảm khoảng cách đòa lý nhiều thò trường – Nhập song song ... – Trở thành đồng tiền 12 quốc gia kể từ ngày 01 tháng giêng năm 2002 – Buộc công ty phải tái xem xét việc đònh vò kinh doanh – Sẽ đưa quốc gia gần đến giá thống khắp quốc gia  Thay đổi chiến ... quốc gia có giao dòch tài  Cơ chế cho công ty thâm nhập vào thò trường  n đònh bán hàng dài hạn  Mở cửa thò trường cho hàng hóa không cạnh tranh  Thương mại điện tử giúp phát triển kinh tế...
 • 15
 • 486
 • 4

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 6

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 6
... Đònh nghóa cung ứng quốc tế  “…Thiết kế quản trò hệ thống để kiểm soát việc di chuyển nguyên vật liệu vào công ty quốc tế  Sử dụng phương pháp hệ thống cho việc kết ... division of Thomson Learning All rights reserved Quá trình cung ứng quốc tế  Quản lý nguyện vật liệu – Sự di chuyển lúc nguyên vật liệu, linh kiện, phận công ty  Phân phối hữu hình – Sự di chuyển ... Thomson Learning All rights reserved Sự ảnh hưởng cung ứng quốc tế  Chi phí cung ứng chiếm từ 10% đến 30% tổng chi phí giao nhận đơn hàng quốc tế  Các yếu tố cần thiết để sử dụng công cụ cung ứng...
 • 15
 • 467
 • 4

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 7

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 7
... cứu để xác đònh đối tượng mục tiêu nhiều thò trường điều bắt buộc công ty tham gia kinh doanh quốc tế – Quảng cáo hình ảnh công ty – Chiến dòch “Umbrella” – Các chiến dòch xây dựng hình ảnh toàn ... “…một sản phẩm sản xuất, đóng gói đònh vò giống cho khắp toàn cầu.” – Đòa phương hóa biểu tượng quốc tế tính cách chủ đề khu vực hay vùng Developed by Cool Pictures & MultiMedia Presentations Copyright ... phiếu khuyến  Không có thông số đo lường phân tích chấp nhận cách thống để so sánh đối tượng quốc gia quốc gia khác Developed by Cool Pictures & MultiMedia Presentations Copyright © 2004 by South-Western,...
 • 17
 • 420
 • 3

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 20

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 20
... MultiMedia Presentations Copyright © 200 4 by South-Western, a division of Thomson Learning All rights reserved Careers in International Marketing • Careers in international marketing require: – knowledge ... Presentations Copyright © 200 4 by South-Western, a division of Thomson Learning All rights reserved International Planning and Research • Customer focus will remain the major factor in marketing • Trade ... Pictures & MultiMedia Presentations Copyright © 200 4 by South-Western, a division of Thomson Learning All rights reserved The Future of International Marketing Management • International markets...
 • 16
 • 320
 • 2

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 9

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 9
... doanh Các chiến lược kinh doanh tổng thể Quốc tế hoá Chiến lược Toàn cầu hoá Chiến lược • Quốc gia A Quốc gia B Các thành tố chiến lược toán cầu hoá Quốc gia C Quốc gia D Để thực trình chiến lược ... ngang tài cạnh tranh với đối thủ tầm cỡ quốc tế thị trường Chiến lược toàn cầu hoá nhìn chung thấy qua trình thực hiện, Quá trình mở rộng thị trường quốc tế Quá trình thâm nhập thị trường Thông ... cầu hoá, chuyên gia hay Giám đốc Marketing thường thực chiến lựơc Đa dạng hoá thị trường nội địa qua quốc gia nhằm tối ưu hoá lợi nhuận thị trường Tuy nhiên, quốc gia họ thực chiến lược giống...
 • 15
 • 361
 • 3

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 10

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 10
... 112,351.4 4,896.3 19 Crédit Agricole 110, 764.6 7,434.3 20 American Intl Group 108 ,905.0 10, 477.0 21 Assicurazioni Generali 101 ,403.8 2,384.0 22 Siemens 100 ,098.7 2,854.9 23 Sinopec 98,784.9 2,668.4 ... mức độ quan trọng hoạt động marketing quốc tế cần thiết mà nằm tầm kiểm soát Thông thường hình thức sở hữu toàn phần không cần thiết đối cho thành công trường quốc tế, sử dụng có liên kết chặt ... công ty hay tập đoàn Danh mục đầu tư thường quan tâm đặc biệt đến thị trường tài quốc tế, mà chuyên gia hay Giám đốc Marketing toàn cầu thường xem loại hình đầu tư dễ dàng bành trướng vào thị trường...
 • 10
 • 314
 • 2

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 11

tài liệu Marketing Quốc Tế chương 11
... ty hoạt động đáp ứng nhu cầu riêng cho phủ hay tổ chức siêu quốc gia (chẳng hạn Liên Hợp Quốc - UN) Ví dụ như, Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) muốn tìm nhà sản xuất container cung cấp cho ... Các công ty hay tập đoàn tiên tiến khéo léo lập ngân hàng liệu cho dòng sản phẩm vào danh mục gọi “Những hội đa dạng” Nghĩa là, ngân hàng liệu trưng dụng để phát triển nhiều dòng sản phẩm hay dịch ... hay dịch vụ dựa nguyên Điển tập đoàn 3M, họ phát minh công nghệ chất liệu cho dòng sản phẩm dựa công thức hỗn hợp nguyên liệu có từ 50 năm trước Tất giai đoạn phát triển sản phẩm: Đưa ý tưởng,...
 • 8
 • 282
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài môn marketing quốc tếtài liệu luật quốc tế về quyền con ngườitài liệu môi trường marketing quốc tếtài liệu ôn tập marketing quốc tếtài liệu môn marketing quốc tếmarketing quốc tế tài liệutài liệu ôn thi marketing quốc tếtài liệu môn học marketing quốc tếtài liệu ôn thi môn marketing quốc tếtài liệu về marketing quốc tếtài liệu học kinh tế quốc tếtài liệu về kinh tế quốc tếtài liệu quỹ tiền tệ quốc tếtài liệu môn kinh tế quốc tếmôi trường kinh tế tài chính trong marketing quốc tếTiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật CA trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng CATiểu luận Tìm hiểu về kỹ thuật map trong bảo quản rau quả tươi. Phân tích ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, thành phần không khí trong bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp MAPchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửGame TheoryZerosum gamesExtensive gamesBài tập chương 2 Toán lớp 12 - Lư Sĩ PhápĐời sống kinh tế văn hóa của tộc người mông ở huyện võ nhai tỉnh thái nguyên từ năm 1975 đến năm 2015Mạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánBài 13. Di truyền liên kếtBài 8. Nhiễm sắc thểBài 8. Nhiễm sắc thểBài 63. Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thaiđồ án tốt nghiệp chung cư cán bộ công nhân viên ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh sài gònBài 39. Bài tiết nước tiểuPHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN lực tại KHU CÔNG NGHIỆP tây bắc ĐỒNG hới, TỈNH QUẢNG BÌNHHOÀN THIỆN hệ THỐNG KÊNH PHÂN PHỐI sản PHẨM dầu NHỜN LON hộp PETROLIMEX tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN TRỊ QUAN hệ KHÁCH HÀNG tại CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu động học, động lực học và độ bền hệ thống lái máy kéo bông sen 20tieu luan quan tri logistic