Phát triển thương hiệu trường đại học phan châu trinh

Phát triển thương hiệu trường đại học phan châu trinh

Phát triển thương hiệu trường đại học phan châu trinh
... sau: Trƣờng Đại học Phan Châu Trinh làm để xây dựng phát triển thƣơng hiệu? 2 Những nhân tố xây dựng lên hình ảnh thƣơng hiệu cho Trƣờng Đại học Phan Châu Trinh? Trƣờng Đại học Phan Châu Trinh phải ... phát triển thƣơng hiệu trƣờng Đại học Phan Châu Trinh Chƣơng 3: Thực trạng hoạt động xây dựng phát triển thƣơng hiệu trƣờng Đại học Phan Châu Trinh Chƣơng 4: Giải pháp khuyến nghị nhằm phát triển ... THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH 42 3.1 Tổng quan trƣờng Đại học Phan Châu Trinh 42 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 42 3.1.2...
 • 140
 • 270
 • 1

Phát triển thương hiệu trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf

Phát triển thương hiệu trường đại học sư phạm kỹ thuật hưng yên  luận văn ths kinh doanh và quản lý 60 34 05 pdf
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN QUỐC PHÓNG PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60 34 05 ... Phát triển thương hiệu trường Đại học phạm Kỹ thuật Hưng Yên nhằm trả lời hai câu hỏi: Thực trạng công tác phát triển thƣơng hiệu Trƣờng ĐH SPKT Hƣng Yên nhƣ nào? cần có giải pháp để phát ... thương hiệu trường Đại học SPKT Hưng Yên 55 3.2.3 Đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá thương hiệu trường Đại học SPKT Hưng Yên 58 3.2.4 Các giải pháp phát triển thương hiệu Trường...
 • 80
 • 130
 • 4

Giải pháp phát triển thương hiệu trường đại học đồng nai đến năm 2020

Giải pháp phát triển thương hiệu trường đại học đồng nai đến năm 2020
... Phân tích đánh giá thực trạng phát triển thƣơng hiệu trƣờng Đại học Đồng Nai thời gian qua - Đề xuất giải pháp để phát triển thƣơng hiệu trƣờng Đại học Đồng Nai đến năm 2020 Đối tƣợng phạm vi nghiên ... triển thƣơng hiệu trƣờng Đại học Đồng Nai thời gian qua Chƣơng 3: Giải pháp phát triển thƣơng hiệu trƣờng Đại học Đồng Nai 5 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƢƠNG HIỆU VÀ PHÁT TRIỂN THƢƠNG HIỆU 1.1 Lý ... trƣờng Đại học Đồng Nai Mục tiêu đề hệ thống hoá sở thƣơng hiệu, chiến lƣợc, sách phát triển thƣơng hiệu, đánh giá thực trạng nhƣ đề xuất giải pháp để phát triển thƣơng hiệu nhà trƣờng đến năm 2020...
 • 90
 • 173
 • 1

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU của TRƯỜNG đại học PHAN CHÂU TRINH

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU của TRƯỜNG đại học PHAN CHÂU TRINH
... phát triển thưoìig hiệu trường Đại học Phan Châu Trinh Thực tế trường thành lập vào năm 2007 đến nay, PCTU có tiến hành hoạt động nhằm triển khai thực công tác xây dựng thương hiệu Tuy nhiên hoạt ... quan thương hiệu, hoạt động xây dựng thương hiệu để hoàn thiện công tác xây dựng thương hiệu cho trường thời gian tới 3.3.1 Nhận thức trường vấn đề phát triển thương hiệu Các trường Đại học nước ... lại hiệu mong đợi hoạt động quản lý thương hiệu - Kinh phí dành cho hoạt động quảng bá thương hiệu chưa có đầu tư bản, dừng lại hoạt động phát sinh thờỉ Đối với hoạt động xây dựng thương hiệu, ...
 • 57
 • 193
 • 0

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Trường Đại Học Kinh Tế, 2014

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam Trường Đại Học Kinh Tế, 2014
... qu n tr r i ro lãi su tri n c a NHTM, c th Ngân hàng i c ph n i, i v i s phát Phát tri n Vi t Nam c tr ng qu n tr r i ro lãi su t l c qu n tr r i ro lãi su t t i t i Ngân hàng Vi t Nam K t c u ... ph n Phát tri n ph n ic Phát tri n Vi t Nam i c ph n Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam 4 LÝ LU N V QU N TR R I RO LÃI SU T T I 1.1 R i ro lãi su t t i 1.1.1 Khái ni m r i ro lãi su t gia , kinh ... I RO LÃI SU T T I I i 1.1 R i ro lãi su t t 1.1.1 Khái ni m r i ro lãi su t 1.1.2 Nguyên nhân c a r i ro lãi su t ng c a r i ro lãi su t i ro lãi...
 • 88
 • 127
 • 1

Một số định hướng phát triển thương hiệu đối với cty phân phối máy tính tại Hà Nội.doc

Một số định hướng phát triển thương hiệu đối với cty phân phối máy tính tại Hà Nội.doc
... hướng nào?đặc biệt việc định chuyển nhượng thương hiệu III THỰC TRẠNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA CÁC CÔNG TY PHÂN PHỐI MÁY TÍNH TẠI HÀ NỘI ***Giới thiệu công ty phân phối máy tính: Tại ... hoạch phát triển thương hiệu 2.Mức độ quan tâm doanh nghiệp phân phối thương hiệu Tuy có nhiều cách hiểu khác thương hiệu đa số doanh nghiệp phân phối máy tính trọng đến hoạt động xây dựng phát triển ... mô hình thương hiệu cho doanh nghiệp chưa quan tâm mức.Là công ty chuyên phân phối lắp đặt máy tính, thì thương hiệu máy tính mang thương hiệu nhà sản xuất.Có hai loại máy tính : -Máy tính xách...
 • 26
 • 250
 • 0

Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Cty Cổ phần Hương Sen

Một số giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Cty Cổ phần Hương Sen
... luận xây dựng phát triển thơng hiệu Chơng II: Thực trạng xây dựng phát triển thơng hiệu Công ty Cổ phần Hơng Sen Chơng III: Một số giải pháp xây dựng phát triển thơng hiệu cho Công ty Cổ phần ... Vận dụng sở lý luận xây dựng phát triển thơng hiệu, từ làm rõ thực trạng vấn đề xây dựng phát triển thơng hiệu Công ty Cổ phần Hơng Sen để đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu hoạt động Đối ... trạng xây dựng phát triển thơng hiệu công ty cổ phần hơng sen I Khái quát công ty cổ phần hơng sen Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần Hơng Sen Công ty Cổ phần Hơng Sen đợc Sở Kế Hoạch...
 • 103
 • 323
 • 1

Một số Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Cty Cổ phần Hương Sen

Một số Giải pháp xây dựng và phát triển thương hiệu cho Cty Cổ phần Hương Sen
... đẩy sản xuất phát triển Sự tác động đến sản xuất thể chỗ: Xuất tạo điều kiện thuận lợi cho ngành khác có hội phát triển Khi xuất mặt hàng kéo theo phát triển ngành khác phục vụ cho việc xuất ... gốc: Toi = Mi ì 100 M0 Tốc độ phát triển bình quân: T = n1 tichcacTi Trong đó: Ti : tỷ lệ phát triển liên hoàn T : tỷ lệ phát triển bình quân T 0i : tỷ lệ phát triển định gốc M i : doanh thu ... nhấn mạnh nhiệm vụ ổn định phát triển kinh tế nh phát triển khoa học kỹ thuật công ngiệp hoá nớc ta tiến hành nhanh hay chậm, điều phụ thuộc phần vào việc mở rộng nâng cao hiệu kinh tế đối ngoại...
 • 84
 • 251
 • 0

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRONG THỜI KỲ TỚI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRONG THỜI KỲ TỚI
... quan Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Chương II : Thực trạng việc xây dựng phát triển thương hiệu Tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Chương III : Một số giải pháp phát triển thương hiệu Công ty Cổ ... PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ .38 2.1 Thương hiệu vai trò thương hiệu Công ty Cổ phần Bạnh kẹo Hải 39 2.2 Thực trạng hoạt động xây dựng phát triển thương hiệu ... .70 Chương 72 MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ TRONG THỜI KỲ TỚI 72 3.1 Triển vọng phát triển ngành bánh kẹo Việt Nam 72 3.2 Cơ...
 • 97
 • 343
 • 0

Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty cổ phần Lilama 693 trong điều kiện hội nhập

Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty cổ phần Lilama 693 trong điều kiện hội nhập
... tập tốt nghiệp Chương 1: Giới thiệu chung công ty cổ phần May Thăng Long 1.1.Quá trình hình thành phát triển 1.1.1 Thông tin chung công ty Tên công ty : Công ty Cổ phần May Thăng Long Tên tiếng ... Nhà nước sang công ty cổ phần Mà Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối 51% thời gian ngắn lại chuyển đổi thành công ty cổ phần 100% cổ phần cổ đông đóng góp 1.1.3 Năng lực hoạt động công ty - Ngành ... Sản phẩm công ty may Thăng Long sản phẩm có thương hiệu lâu bền, nhiều người biết tới, lợi lớn áp lực lớn với công ty việc tạo dựng thương hiệu vấn đề lớn công ty giữ phát triển thương hiệu bền...
 • 59
 • 264
 • 0

Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty cổ phần Lilama 693

Xây dựng và phát triển thương hiệu Công ty cổ phần Lilama 693
... Công ty cổ phần Lilama 69-3 Công ty cổ phần, trực thuộc Tổng công ty Lilama Việt Nam Nguồn: phòng hành chính -Công ty cổ phần Lilama 69-3 Quá trình hình thành phát triển Công ty gắn liền với phát ... trường thương hiệu Công ty cổ phần Lilama 69-3 Khách hàng Công ty hài lòng sản phẩm dịch vụ mà Công ty cổ phần Lilama 69-3 phục vụ II Tình hình xây dựng đăng ký nhãn hiệu Công ty cổ phần Lilama ... tốt nghiệp Phần một: Tổng quan công ty cổ phần Lilama 69-3 I Khái quát Công ty cổ phần Lilama 69-3 I.1 Thông tin chung Công ty cổ phần Lilama 69-3 Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần Lilama 69-3...
 • 52
 • 409
 • 1

Phát triển thương hiệu công ty cổ phần tập đoàn t&t

Phát triển thương hiệu công ty cổ phần tập đoàn t&t
... doanh nghi p ñó có Công ty CP T p Chương : Phát tri n thương hi u T p ñoàn ñoàn T&T r t lúng túng tìm gi i pháp phát tri n thương Chương : Th c tr ng phát tri n thương hi u t i Công ty CP hi u, ñó ... ch n ñ tài Phát tri n thương hi u Công ty C ph n T p ñoàn T&T T p ñoàn T&T Chương : Phương hư ng gi i pháp phát tri n thương hi u M c ñích nghiên c u c a ñ tài Công ty CP T p ñoàn T&T - H th ... doanh hay Công ty T&T c ñông 2.3 Phân tích th c tr ng thương hi u Công ty CP T p ñoàn T&T 2.3.1 Phân tích th m nh thương hi u Công ty CP T p ñoàn sáng l p ñ t ñó m r ng t m v i thương hi u...
 • 13
 • 242
 • 0

Phát triển thương hiệu công ty cổ phần vận tải đa phương thức (vietranstimex)

Phát triển thương hiệu công ty cổ phần vận tải đa phương thức (vietranstimex)
... CHƯƠNG PHÁT TRI N THƯƠNG HI U VIETRANSTIMEX C A CÔNG TY CP V N T I ĐA PHƯƠNG TH C lãnh ñ o công ty B máy qu n lý thương hi u chuyên nghi p công ty v n chưa có - Ngân sách giành cho phát tri n thương ... i thương hi u ph n V n t i Đa phương th c - Thương hi u cá bi t (hay s n ph m); Thương hi u gia ñình (hay công ty) ; Thương hi u t p th (hay ñ a phương) ; Thương hi u (VIETRANSTIMEX) Chương 3: Phát ... N T I VÀ LƯU Ý KHI PHÁT TRI N THƯƠNG HI U D CH V V NT I 1.4.1 CHƯƠNG TH C TR NG KINH DOANH V N T I VÀ CÔNG TÁC PHÁT TRI N THƯƠNG HI U T I CÔNG TY CP V N T I ĐA PHƯƠNG TH C (VIETRANSTIMEX) Khái...
 • 13
 • 529
 • 1

Quản trị thương hiệu trường đại học duy tân

Quản trị thương hiệu trường đại học duy tân
... th c hi n qu n tr thương hi u Đ i h c Duy Tân Đ ñánh giá trình qu n tr thương hi u Đ i h c Duy Tân th i gian qua, xin ñưa thương hi u Đ i h c Duy Tân vào m t mô hình qu n tr thương hi u phân tích ... ĐH Duy Tân Bi u ñ th hi n % Doanh nghi p có nhân viên t t nghi p t ĐH Duy Tân DN có SV Duy Tân 45.45% 54.55% DN SV Duy Tân Hình 2.5 Bi u ñ th hi n % doanh nghi p có nhân viên t t nghi p t ĐH Duy ... Phân tích s c m nh thương hi u ĐH Duy Tân S khác bi t ñ ng Đánh giá lư ng thương hi u Đ i h c Duy Tân 21 - T m nhìn: Trong t m nhìn c a Trư ng ñ n năm 2020 thì: “Đ i h c Duy Tân t p trung ñưa...
 • 26
 • 322
 • 0

Xây dựng thương hiệu trường đại học quang trung

Xây dựng thương hiệu trường đại học quang trung
... Chương 1: Cơ sở lý luận xây dựng thương hiệu - Chương 2: Trường Đại học Quang Trung thực trạng công tác xây dựng thương hiệu - Chương 3: Xây dựng thương hiệu Trường Đại học Quang Trung Tổng quan tài ... xây dựng thương hiệu Trường Đại học Quang Trung 2 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: thương hiệu Trường Đại học Quang Trung Phạm vi nghiên cứu: hoạt động Trường Đại học Quang Trung ... thiết xây dựng thương hiệu Trường Đại học Quang Trung sở phù hợp với chiến lược phát triển nhà trường tình hình Hy vọng đóng góp tác giả góp phần xây dựng thương hiệu Trường Đại học Quang Trung...
 • 26
 • 537
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: thương hiệu trường đại họcgiải pháp xây dựng thương hiệu trường đại họcđịnh vị thương hiệu trường đại họcquảng bá thương hiệu trường đại học lạc hồngxây dựng thương hiệu trường đại họcviên phát triển nguồn lực trường đại học trà vinhtiểu luận môn phát triển cộng đồng trường đại học lao động xã hộitrường đại học phan chu trinh quảng namtình hình phát triển thương hiệu đại học thủy lợiphần iii một só suy nghĩ đánh giá về chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cà phê trung nguyên trên thị trường việt namban giám hiệu trường đại học thương mạibảo vệ quyền và phát triển thương hiệu hàng hoá việt nam trên thị trường thế giớitiểu luận chiến lược phát triển thương hiệu bao cao su durex tại thị trường việt namphân công nhiệm vụ ban giám hiệu trường đại họcký hiệu trường đại học ngoại thương tphcmphat dong thi dua sua va ban hanhhuong dan binh xet khen thuong hnd cac huyenTh nh t u v h n ch trong vi c i m i c ng ngh c ng ty gi y H N ihttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQUdNeTZkTk9QY2sXu h ng v gi i ph p y m nh ho t ng ngo i th ngBài 5: Sinh tổng hợp Prôteinkh hoc tap nq dai hoi 12 cua dangquy dinh che do bao cao don docTh m nh p th tr ng M c a c ng ty Hon aBài 8. Khoan dungLuat Mat tran To quoc Viet NamỦy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam Văn bảnBài 6. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)https: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anamlfcE50QkxZZFkhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMVdkRjZyTHkzckkTo trinh sua doi dieu le 2017 (Rev2)T nh h nh kinh doanh v xu t kh u g m x y d ng C ng ty c ph n xu t nh p kh u Viglacerahttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anQTZRX05uZndQeU011 THÙ LAO HĐQT BAN KSbáo cáo CT dan van hàng năm