Bài tập kỹ năng, luật kinh tế

Bài tập tình huống Luật kinh tế.doc

Bài tập tình huống Luật kinh tế.doc
... trường hợp chuyển nhượng không hợp pháp Tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân thành phố Q thụ lý hồ sơ đưa vụ án xét xử Anh, chị giải tình trên? Bài tập hợp đồng kinh doanh, thương mại Công ty TNHH sản xuất ... VietcomBank Incombank), chi phí phá sản 50 triệu Hãy phân chia cho chủ nợ? Căn pháp lý? Bài Tập luật Kinh tế Bài A, B, C, D góp vốn thành lập công ty TNHH X, vốn điều lệ tỷ đồng, A góp 800 triệu ... QN? TÌNH HUỐNG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Giả sử năm tháng năm 2006 ông Nguyễn Văn N gửi Hồ sơ đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh TN để thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh...
 • 21
 • 13,680
 • 40

Bài tập tình huống luật kinh tế (có lời giải)

Bài tập tình huống luật kinh tế (có lời giải)
... BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MÔN LUẬT KINH TẾ Bài 1: Cty TNHH xây dựng M cty CPTM P thỏa thuận góp vốn để thành lập doanh nghiệp ... phán thương mại ( tòa án thương mại là tòa án kinh tế trọng tài kinh tế ) Nếu hợp đồng dân tranh chấp phát sinh tranh chấp dân quan giải tòa dân Bài 4: Cty CP nhựa gia dụng A có trụ sở quận Long ... may theo Hợp đồng kinh tế số 17/98/HĐKT, bao gồm tiền lãi nợ hạn tính đến ngày 31/10/1998 Ngày 27/1/2000, Toà Kinh tế Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội vào sổ thụ lý vụ án nói Tình tiết bổ sung...
 • 24
 • 48,731
 • 433

Bài tập tình huống luật kinh tế

Bài tập tình huống luật kinh tế
... tịch UBND tỉnh QN? BÀI TẬP MÔN HỌC LUẬT KINH TẾ TÌNH HUỐNG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN Giả sử năm tháng năm 2006 ông Nguyễn Văn N gửi Hồ sơ đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh ... hoạch Bộ Y tế Doanh nghiệp làm không phải tiến hành thủ tục pháp lý gì? Tình Ông Peter Vũ nhà kinh doanh người Mỹ gốc Việt Ông định cư Mỹ từ năm 1975 Sau lần thăm Việt Nam, trước tình cảm nồng ... thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp Cán Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh TN từ chối cấp đăng ký kinh doanh cho ông N với lý do: Địa điểm kinh doanh gần số quan quan trọng...
 • 8
 • 2,876
 • 68

57 ebook.vcu cac loai bai tap tinh huong luat kinh te ( chua co giai ) !

57 ebook.vcu cac loai bai tap tinh huong luat kinh te ( chua co giai ) !
... thỏa thuận Hải góp vốn 500 triệu đồng (chiếm 25% vốn điều l ), Hồng góp vốn tỷ đồng (chiếm 50% vốn điều l ) Công góp vốn 500 triệu đồng (chiếm 25% vốn điều l ) Trong Điều lệ thành viên soạn thảo ... triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ( HĐC ) đầu tiên, 150 cổ đông (1 00% số cổ đông cổ đông phổ thông công nhân viên công ty) tiến hành bầu Hội đồng quản trị (gồm người) thông qua Điều lệ Sau đó, ngày ... đây: Ebook.VCU – www.ebookvcu.com Bên bán bán cho bên mua lô hàng gồm 20 loại phụ tùng xe tải IFA - W50 (có phụ lục chi tiết kèm theo); hàng sản xuất công nghiệp Cộng hoà Dân chủ Đức (c ), hàng...
 • 22
 • 1,607
 • 8

Tài liệu Bài tập ôn thi luật kinh tế pptx

Tài liệu Bài tập ôn thi luật kinh tế pptx
... vốn vào công ty chưa? Vì sao? Bạn tư vấn cho công ty để giải mâu thuẫn nêu Bài tập 4:Ông A,ông B,bà C góp vốn thành lập công ty TNHH X.Trong ông A góp 20%,ông B 50% bà C 30% vốn điều lệ công ty.Các ... thường thi t hại gây cho công ty Công ty Trường Xuân kiện công ty Phương Đông tòa yêu cầu công ty Phương Đông hoàn trả 700 triệu bồi thường thi t hại vi phạm hợp đồng Tòa Kinh tế TAND Tp Hồ Chí Minh ... CN ĐKKD tới phòng công chứng để chuyển dich quyền sở hữu tài sản xe từ ông Dương sang công ty Như theo giữ kiện bạn đưa việc kết nạp ông dương chưa theo qui định pháp luật Bài tập An, Bình, Chương,...
 • 4
 • 1,069
 • 44

bài tập tình huống luật kinh tế

bài tập tình huống luật kinh tế
... Theo quy định pháp luật, hợp đồng giao dịch pháp nhân phải người đại diện theo pháp luật pháp nhân ký kết có hiệu lực pháp luật Theo tình Hùng giám đốc đại diện theo pháp luật cty nên Hùng đc ... định giống luật DN Ngày 25-03-2007, ông Bảo với tư cách chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Giàm đốc cty triệu tập phiên họp Hội đồng thành viên để định dự án đầu tư cty Phiên họp triệu tập hợp lệ, ... Trả lời: 1) Theo Điểm a Khoản Điều 52 Luật DN, qđịnh HĐTV thông qua họp Được số phiếu đại diện 65% tổng số vốn góp thành viên dự họp chấp thuận , theo tình huống, số phiếu biểu ông Quân bà Mơ chiếm...
 • 4
 • 4,147
 • 31

bài tập trắc nghiệm luật kinh tế - phần doanh nghiệp

bài tập trắc nghiệm luật kinh tế - phần doanh nghiệp
... Câu 122: Đối tượng điều chỉnh của luật kinh tế là:  A. Những quan hệ kinh tế do Luật kinh tế tác động vào B. Các nhóm quan hệ về quản lý nhà nước kinh tế C. Nhóm quan hệ phát sinh trong quá trình kinh doanh của các chủ thể ... tronh kinh doanh D. Tất cả đều đúng Câu 13: Luật kinh tế bao gồm: A. Luật lao động B. Luật thương maị C. Luật dân sự D. Luật đất đai và môi trường Câu 14: Điểm khác nhau giữa luật hành chính và luật kinh tế bao gồm: ... Câu 12: Trong điều kiện nền kinh tế thị trường, nhiệm vụ của Luật kinh doanh bao  gồm: A. Điều tiết hành vi kinh doanh của các chủ thể kinh doanh B. Phát triển các hình thức kinh doanh C. Thống nhất giữa lợi ích xã hội, lợi ích người lao động, đảm bảo quyền bình đẳng ...
 • 19
 • 325
 • 0

bài tập workshop 2 Luật Kinh tế

bài tập workshop 2 Luật Kinh tế
... cách độc lập, thường xuyên có đăng ký kinh doanh.nhân bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp 15 Luật phá sản 20 04 áp dụng loại hình doanh nghiệp Đ Theo điều luật phá sản áp dụng với loại hình doanh ... không ghi bên thực theo quy định hành văn pháp luật hợp đồng kinh tế Điều 12: Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực từ ngày 03/06 /20 09 Đến ngày 7/7 /20 09 Hai bên tổ chức họp lập biên lý hợp đồng ... vốn đầu tư nước 22 Giải tranh chấp kinh doanh mang tính quyền lực Nhà nước NN đảm bảo thực Đ Nhà nước quan thẩm quyền tối cao bảo đảm thực tất tranh chấp kể tranh chấp kinh doanh 23 DN bị tuyên...
 • 16
 • 151
 • 3

Một vài bài tập tình huống Luật kinh tế

Một vài bài tập tình huống Luật kinh tế
... đơn khởi kiện C công ty X: Do tình thiếu nhiều kiện cần thiết; vậy, phạm vi nội dung tình huống, Tổ tư vấn xin trao đổi số ý kiến tình sau: Theo điểm d khoản Điều 47 Luật Doanh nghiệp (viết tắt ... tiến hành triệu tập họp HĐQT theo yêu cầu một số thành viên” thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đề nghị Do ông Lương Hoài Nam không triệu tập họp HĐQT thành viên yêu cầu triệu tập họp HĐQT ... (tỉnh T) Theo điều Luật Thương mại 2005 có quy định “Thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại cách độc lập, thường xuyên có đăng kí kinh doanh” nên công...
 • 15
 • 859
 • 1

Bài tập tình huống Luật kinh tế

Bài tập tình huống Luật kinh tế
... Luật DN 2005, Điều 77,78,79 Luật Chứng khoán năm 2006, Nghị Định 58/2012 CP CH3: TAND TP K có quyền thụ lý Căn cứ: Điều 34-BLTTDS (Xem thẩm quyền tòa án cấp) tình tranh chấp nội DN Toà kinh tế ... yêu cầu kinh doanh, thương mại sau thuộc thẩm quyền giải Toà kinh tế Toà án nhân dân tỉnh trường hợp: Tranh chấp phát sinh hoạt động kinh doanh, thương mại cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh ... nghiệp theo quy định Luật này; b) Là cá nhân sở hữu 10% vốn điều lệ công ty người thành viên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế quản trị kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công...
 • 5
 • 368
 • 0

Bai tap ky nang Luat dau tu

Bai tap ky nang Luat dau tu
... thống pháp luật đầu tư trình hoàn thiện, có nhiều thay đổi gây xáo trộn hoạt động đầu tư nhà đầu tư Tuy nhiên, việc thực nguyên tắc có liên quan đến thẩm quyền ban hành, điều chỉnh pháp luật Do vậy, ... định chi tiết hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp nhà đầu tư nước làm rõ điều kiện phải tu n thủ nhà đầu tư nước Bãi bỏ qui định cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nước...
 • 19
 • 679
 • 18

Bài tập lớn môn luật kinh tế

Bài tập lớn môn luật kinh tế
... Bài tập lớn – Pháp luật kinh tế 3.2 3.2.1 Ý kiến cá nhân Khuyến nghị Kết luận Tài liệu tham khảo HỌC VIÊN: ĐÀO PHƯƠNG NGA 27 28 31 33 Bài tập lớn – Pháp luật kinh tế LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế ... làm ăn kinh tế, mạnh dạn đầu tư góp phần cải thiện kinh tế HỌC VIÊN: ĐÀO PHƯƠNG NGA 14 Bài tập lớn – Pháp luật kinh tế Giải hậu kịp thời tranh chấp có ý nghĩa quan việc quản lý xã hội pháp luật, ... thiện hệ thống pháp luật hợp đồng thương mại; thống quy định văn luật luật, phù hợp với luật pháp quốc tế; loại bỏ quy định HỌC VIÊN: ĐÀO PHƯƠNG NGA 29 Bài tập lớn – Pháp luật kinh tế rườm rà, chồng...
 • 33
 • 269
 • 1

bài kiểm tra giữa kỳ môn luật kinh tế

bài kiểm tra giữa kỳ môn luật kinh tế
... theo qui định Điều lệ Công ty (Theo điều 95, Luật DN 2005) - Đối với công ty TNHH thành viên trở lên: Theo Điều 46 Luật DN 2005 người đại diện theo pháp luật công ty Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên ... DNTN cũng chỉ có thể là Tv góp vốn (không thể là TV Hợp Danh) và tra ch nhiệm của DNTN DNLD này cũng là tra ch nhiệm hữu hạn phạm vi số vốn góp Câu 2: Tất cả thành viên ... Cụ thể: - Theo khoản 1, điều 141: chủ DNTN chịu tra ch nhiệm bằng toàn bộ tài sản về mọi hoạt động của DN, nghĩa là chịu tra ch nhiệm bằng toàn bộ tài sản đầu tư vào...
 • 6
 • 2,421
 • 35

bài tập nhóm học môn kinh tế lượng - đh đà nẵng

bài tập nhóm học môn kinh tế lượng - đh đà nẵng
... Stat 2,78935 P-value 0,021076237 44,44788066 3,59461 0,005796905 ^ c/ Vẽ đồ thị u i theo X X 2 0-2 4 2 5-2 9 3 0-3 4 3 5-3 9 4 0-4 4 4 5-4 9 5 0-5 4 5 5-5 9 6 0-6 4 6 5-6 9 70+ u -1 272,045 -1 470,909 -9 69,773 31,364 ... ta/2(n-k).Se( α j) ≤ α j ≤ α j + a/2(n-k).Se( α j) Của α : -7 ,132 – 2,069.4,18 ≤ α ≤ -7 ,132 + 2,069.4,18 -1 5,78 ≤ α ≤ 1,516 Của α : 1,99 1-2 ,069.1,046 ≤ α ≤ 1,991+ 2,069.1,046 L95% 2,7136 -1 5,78 -0 ,173 ... hình Đặt Bài 2.5 β2 = α2 t Xi Yi xi yi xy XY Xi2 0.77 2.57 -0 .24091 0.3636364 -0 .0876 1.978 0.5929 0.058 0.74 2.5 -0 .27091 0.2936364 0.72 2.35 -0 . 2-0 91 0.1436364 0.73 2.3 -0 .28091 0.0936364 -0 .0263...
 • 53
 • 840
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ôn thi luật kinh tế có lời giảicác bài tập tình huống luật kinh tếbài tạp tình huống luật kinh tếbài tập thảo luận luật kinh tếbài tập đúng sai luật kinh tếbài tập môn pháp luật kinh tếbài tập dung sai luật kinh tế có lời giảibài tập tình huống luật kinh tế có lời giảibài tập tình huống luật kinh tế có giảibài tập tình huống luật kinh tế về hợp đồngđáp án bài tập tình huống luật kinh tếcâu hỏi và bài tập môn pháp luật kinh tếbài tập tình huống luật kinh tế về phá sảnbài tập về pháp luật kinh tếcác bài tập về pháp luật kinh tếĐề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.93 nguyen nhat minh phuong 310 316KSCL sinh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018KSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán mặt cầuBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoaybài tập tuần logic và cách học tốt logicKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Vận dụng kiến thức liên môn để viết bài văn cảm nhận về vẻ đẹp tâm hồn thi sĩ và tinh thần chiến sĩ qua bài thơ220 IELTS SPEAKING TOPICS_03Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuật국어1권Co che di truyen va bien di phan tuQuy luat phan li doc lapUng dung di truyen hocTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa