Đề thi học kỳ I môn Ngữ văn lớp 12 trường Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ - SƠN LA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN SÔNG MÃ - SƠN LA
... gi i thích D Đưa từ tr i nghĩa v i từ cần gi i thích 10 Mục đích giao tiếp văn tự ? A T i trạng th i vật B Bày tỏ tình cảm, cảm xúc C Nêu ý kiến đánh giá bàn luận D Trình bày diễn biến, việc II ... hốt C roi sắt D bé Từ “lẫm liệt” gi i thích theo cách ? “Lẫm liệt”: Hùng dũng, oai nghiêm A Trình bày kh i niệm mà từ biểu thị B Miêu tả hành động, vật mà từ biểu thị C Đưa từ đồng nghĩa v i từ ... phẩm chứa đoạn văn thuộc thể lo i truyện dân gian ? A Cổ tích B Thần tho i C Ngụ ngôn D Truyền thuyết Nhân vật tráng sĩ đoạn văn ? A Thạch Sanh B Sơn Tinh C Thánh Gióng D Lang Liêu Phần gạch chân...
 • 3
 • 766
 • 4

Đề thi học kỳ I môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ I môn Ngữ văn lớp 11 trường THPT Đông Du, TP.HCM năm học 2015 - 2016
... ngư i tử tù nhà văn Nguyễn Tuân Hết Học sinh không sử dụng t i liệu Cán coi thi không gi i thích thêm SỞ GD & ĐT TP.HCM ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TRƯỜNG THCS, THPT ĐÔNG DU NĂM ... ĐÔNG DU NĂM HỌC 2015 - 2016 MÔN: NGỮ VĂN - LỚP 11 Th i gian làm b i: 90 phút Phần N i dung i m Phần I Câu Phương thức biểu đạt đoạn trích: Tự 0,5 Câu Gi i thích: Sách mang l i tri thức, mở mang ... động việc chiếm lĩnh tri thức Học h i giúp ngư i có động lực phấn đấu, biến ước mơ thành thực - Bình luận: 0,5 + Học h i giúp hoàn thi n nhân cách , có chí cầu tiến, niềm tin, ý chí tâm Không học...
 • 6
 • 210
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 TRƯỜNG THCS HIỆP PHƯỚC NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI
... 16 Vị ngữ câu: “Tre cánh tay ngư i nông dân” có cấu tạo ? A + cụm danh từ B + cụm động từ C + cụm tính từ D + kết cấu chủ vị II Tự luận (6 i m) Mư i năm sau có dịp thăm l i m i trường mà em học ... m i kh i ngô D Lợn cư i áo 13 Động từ “mừng rỡ” câu “ Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn v i đàn con” động từ hành động Đúng hay sai ? A Đúng B Sai 14 Tổ hợp từ cụm tính từ ? A Đang ng i dệt c i B Bỏ học ... từ ? A Khỏe mạnh B Kh i ngô C Bú mớm D Bóng t i 10 Tổ hợp từ không cụm danh từ ? A Nhà lão Miệng B Rất tuyệt v i C Một bu i chiều D Trung thu 11 Từ “một” cụm từ “m i chữ c i ? A Danh từ đơn vị...
 • 3
 • 862
 • 2

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS PHƯỚC THIỀN NHƠN TRẠCH –ĐỒNG NAI
... theo l i ? A Tác giả B Anh niên C Ông hoạ sỹ D Bác l i xe N i dung đoạn trích ? A Anh niên tự gi i thiệu công việc B Ca ng i tính hào phóng, hiếu khách anh niên C Ca ng i anh niên, mẫu ngư i lý ... ngư i D Gi i thiệu việc làm quen anh niên v i ngư i Cụm từ “còn hai mư i phút” câu: “Còn hai mư i phút, m i bác cô vào nhà uống chè, cho cháu nghe chuyện.” thành phần ? A Trạng ngữ B Chủ ngữ ... B Chủ ngữ C Vị ngữ D Định ngữ Đoạn trích xem là: A L i dẫn trực tiếp B L i dẫn gián tiếp C Cả l i dẫn trực tiếp lẫn gián tiếp Xét mục đích n i, câu văn: “Còn hai mư i phút, m i bác cô vào nhà...
 • 3
 • 830
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT HUYỆN KHOÁI CHÂU - TỈNH HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS NGUYỄN THIỆN THUẬT HUYỆN KHOÁI CHÂU - TỈNH HƯNG YÊN
... giả B N i tình cảm sâu nặng, thiêng liêng ngư i cháu bà C N i tình cảm ngư i bà cháu D N i n i nhớ thương ngư i xa dành cho cha mẹ quê nhà Trong câu thơ sau, câu câu ghép ? A Mặt tr i xuống biển ... tr i xuống biển lửa B Sóng c i then, đêm sập cửa C Đoàn thuyền đánh cá l i kh i D Câu hát căng buồm gió kh i Thành ngữ “N i đấm vào tai” vi phạm phương châm h i tho i nào? A Phương châm lượng B ... vượt khó C Ngư i có chí ngư i gặp may mắn D Ngư i học sinh cần rèn luyện chí học tập sống 12 Trong đề sau, đề không thuộc nghị luận vấn đề tư tưởng đạo lý ? A Bàn hai nhân vật Chó S i Cừu thơ ngụ...
 • 3
 • 504
 • 5

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC ÂN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS NGUYỄN QUỐC ÂN - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
... Con, cháu, thiếp, trẫm, ng i, khanh D Ông, bà, t i, ta, ngư i, dân chúng II Tự luận (7 i m) Câu (2 i m): Viết đoạn văn gi i thiệu ngắn gọn nhà thơ Phạm Tiến Duật B i thơ tiểu đ i xe không ... hình thức phát triển từ vựng tiếng Việt ? A Tạo từ ngữ B Mượn từ ngữ tiếng nước C Thay đ i hoàn toàn cấu tạo ý nghĩa từ cổ D Cả A B 12 Dòng có chứa từ ngữ từ ngữ xưng hô h i tho i? A Anh, em, cô, ... nghĩa gốc? A Nặng lòng xót liễu hoa Trẻ thơ mà dám thưa B Cỏ non xanh tận chân tr i Cành lê trắng i m v i hoa C Đừng i u nguyệt hoa Ngo i l i tiếc v i ? N i thêm tức n i nhà D Thềm hoa bước lệ...
 • 3
 • 664
 • 4

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC NINH PHƯỚC –NINH THUẬN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN, LỚP 9 TRƯỜNG THCS HUỲNH PHƯỚC NINH PHƯỚC –NINH THUẬN
... ngôn ngữ nhiều ? A Tiếng La tinh B Tiếng Pháp C Tiếng Anh D Tiếng Hán II Tự luận (7 i m) Câu (2 i m) Tóm tắt diễn biến tâm lý, th i độ hành động bé Thu lần gặp cha sau tám năm xa cách Câu (5 i m) ... thức Thành ngữ không liên quan đến phương châm h i tho i chất ? A Lúng búng ngậm hột thị B N i nhăng n i cu i C Ăn không n i có D Ăn ốc n i mò 10 “Con heo” từ ngữ thuộc lo i ? A phương ngữ Bắc B ... gian nan C Nắng bắt đầu len t i, đốt cháy rừng D N i xong, anh chạy i, tất tả đến Thành ngữ “N i gần n i xa, chẳng qua n i thật” liên quan đến phương châm h i tho i ? A Phương châm lượng B Phương...
 • 3
 • 555
 • 1

đề kiểm tra học kỳ i môn ngữ văn lớp 12

đề kiểm tra học kỳ i môn ngữ văn lớp 12
... tác giả D Cả A, B, C E i m B C Câu 5: Một văn học mang tính nhân dân sâu sắc- đặc i m giai đoạn văn học nào? A Giai đoạn 1900 1920 B Giai đoạn 1920 1930 C Giai đoạn 1930 1945 D Giai đoạn ... thiếu ý sơ s i, mắc nhiều l i diễn đạt, dùng từ, ngữ pháp - i m 0: Hoàn toàn lạc đề *Lu ý: -Tôn trọng viết sáng tạo - Chỉ tính i m lẻ đến 0,5 i m đáp án biểu i m Đề A phần trắc nghiệm M i ... đợc triển khai tốt - Diễn đạt tr i chảy, mắc l i tả, dùng từ ngữ pháp Yêu cầu kiến thức: Các ý đợc xếp, trình bày theo cách khác nhau, miễn đạt đợc n i dung sau: - Gi i thiệu kh i quát tác giả,...
 • 4
 • 1,215
 • 10

Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ Văn lớp 11 trường THPT Thăng Long - Lâm Hà

Đề kiểm tra học kỳ I môn Ngữ Văn lớp 11 trường THPT Thăng Long - Lâm Hà
... tạo Lâm Đồng Trường THPT Thăng Long- Lâm Họ tên:……………… Lớp: …… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KH I 11 NĂM HỌC 201 4-2 015 Th i gian: 90 phút MÃ ĐỀ 789: I PHẦN 1: Đọc –Hiểu Văn ( i m) Đọc văn ... Đồng Trường THPT Thăng Long- Lâm Họ tên:……………… Lớp: …… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KH I 11 NĂM HỌC 201 4-2 015 Th i gian: 90 phút MÃ ĐỀ 303: I PHẦN 1: Đọc –Hiểu Văn ( i m) Đọc đoạn văn sau ... tên:……………… Lớp: …… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN NGỮ VĂN KH I 11 NĂM HỌC 201 4-2 015 Th i gian: 90 phút MÃ ĐỀ 505: I PHẦN 1: Đọc –Hiểu Văn ( i m) Đọc đoạn văn sau trả l i câu h i : “ Trần Văn Sửu giật mình,...
 • 10
 • 271
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN NGỮ VĂN LỚP 6 PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LỘC - LÂM ĐỒNG
... từ tr i nghĩa v i từ cần gi i thích II Tự luận (6 i m) Chọn hai đề sau, viết văn d i khoảng 350 đến 400 chữ Đề Đóng vai thầy Mạnh Tử lúc bé truyện “Mẹ hiền dạy con” để kể l i câu chuyện Đề Kể ... Ếch ng i đáy giếng ? A Chế giễu, châm biếm th i nghênh ngang B Phê phán cách nhìn nhận phiến diện, chủ quan C Phê phán ngư i hiểu biết hạn hẹp, không coi D Phê phán ngư i chủ kiến, ba ph i Truyện ... hoành” gi i thích theo cách ? “Tung hoành”: Thoả chí hành động không cản trở A Trình bày kh i niệm mà từ biểu thị B Miêu tả hành động, vật mà từ biểu thị C Đưa từ đồng nghĩa v i từ cần gi i thích...
 • 3
 • 833
 • 4

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN : ANH VĂN LỚP 12 -đề thi 585 ppsx

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN : ANH VĂN LỚP 12 - Mã đề thi 585 ppsx
... Câu 1 1: It is _to ask before you start smoking A polite B impolite C rude D unkind Câu 1 2: You are NOT allowed to smoke in: A bars B nightclubs C some restaurants D public buildings Câu 1 3: The ... about this matter carefully it’s necessary B It’s for us to think about this matter carefully necessary C It’s necessary for us to think about this matter carefully D To think about this matter ... any thing which they thought was typical of Britain and would interest foreign visitors there Most of 31 _ mentioned Shakespeare, the Queen, village inns, English folk dancing, football hooligans,...
 • 4
 • 182
 • 4

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: ANH VĂN LỚP 12 (CƠ BẢN) pps

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: ANH VĂN LỚP 12 (CƠ BẢN) pps
... I m still at the meeting then A I think I couldn’t B Yes of course I could C I m afraid not D No problem Câu 12: 12 Choose the word or phrase (A,B,C or D) that best completes each unfinished ... C has been sitting D was sitting Câu 27: Choose the sentence which has the closest meaning to the sentence in italics He missed the train because he didn’t hurry A If he had hurried, he could ... that best completes each unfinished sentence He was offered the job thanks to his performance during his job interview A impressively B impressive C impress D impression ...
 • 5
 • 184
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN ANH VĂN LỚP 12 -đề thi 357 pdf

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN ANH VĂN LỚP 12 - Mã đề thi 357 pdf
... think / about / this matter A It’s necessary for us to think about this matter carefully B To think about this matter carefully it necessary for it Trang3/3 - đề thi 357 C It’s for us to think ... Smoking is prohibited in many places It is not allowed in any public buildings, on any public transportation ( including airplane flights within the United State), in shops, in movies theaters, ... smoking, it will only be in an area that is designated for smokers If you are with someone, even outdoors, it is polite to ask if they mind before you start smoking The legal smoking age in America is...
 • 4
 • 186
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN : ANH VĂN - LỚP 12 pptx

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN : ANH VĂN - LỚP 12 pptx
... breaks B- holidays C- trips D- pauses 4 3- A- best B- nicest C- popular D- favorite 4 4- A- take B- give C- make D- stop 4 5- A- boring B- modern C- effective D- memorable V- Reading Comprehension : Read ... which designing 3 5- What is _ capital of _ Philippines? A- the / the B- the / Ư C- a / the D- Ư / the III- Error Identification : 3 6- I was phoning (A) you yesterday evening (B) but you were ... physical activities Exercise can help you to relax Talking to friends gives you a chance to relax, and this will make the time you spend studying more (45) 4 1- A- make B- C- go D- write 4 2- A-...
 • 3
 • 226
 • 0

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: ANH VĂN LỚP 12 (CƠ BẢN) pot

ĐỀ THI HỌC KỲ I MÔN: ANH VĂN LỚP 12 (CƠ BẢN) pot
... THẮNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN :ANH VĂN LỚP 12 (CƠ BẢN) Th i gian làm b i: 45 phút Trang 12 (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 485 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Read the following ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT CAO THẮNG ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN :ANH VĂN LỚP 12 (CƠ BẢN) Th i gian làm b i: 45 phút; Trang (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 357 Họ, tên thí sinh: ... VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM Trang MÔN :ANH VĂN LỚP 12 (CƠ BẢN) TRƯỜNG THPT CAO THẮNG Th i gian làm b i: 45 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: ...
 • 17
 • 177
 • 0

Xem thêm