Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính
... CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DNNN CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH73 4.1 Quan điểm, mục tiêu hoạt động tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài 73 4.2 Các giải pháp tăng cường hoạt động ... DNNN Thanh tra Bộ Tài chính, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài 38 CHƯƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DNNN CỦA THANH TRA ... cập đến hoạt động tra tài tổ chức tra chuyên nghiệp - Thanh tra Bộ Tài 1.3.2.1 Nội dung, phương pháp tra Nội dung tra tài DNNN hoạt động tài doanh nghiệp Các hoạt động tài doanh nghiệp bao gồm nhiều...
 • 102
 • 147
 • 0

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính

Hoạt động thanh tra tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nước của thanh tra bộ tài chính
... CƯỜNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DNNN CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNHError! Boo 4.1 Quan điểm, mục tiêu hoạt động tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài Error! Bookmark not defined 4.2 Các ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o LẠI THỊ THÚY HẰNG HOẠT ĐỘNG THANH TRA TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 34 04 10 ... nghị xử lý tài qua công tác tra DNNN Thanh tra Bộ Tài giai đoạn 2010-2014 62 Bảng 3.4 Số tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài giai đoạn 2010-2014 65 Bảng 3.5 Số tra tài DNNN Thanh tra Bộ Tài giai đoạn...
 • 14
 • 89
 • 0

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế tại SGDI-NHCTVN

Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế tại SGDI-NHCTVN
... mở rộng cho vay doanh nghiệp, đặc biệt cho vay ngắn hạn, tỷ lệ vay ngắn hạn Sở thấp Mở rộng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp xác định tăng dư nợ ngắn hạn doanh nghiệp, tăng doanh số cho vay, giảm ... mở rộng quy mô cho vay ngắn hạn doanh nghiệp thị trường hấp dẫn thu hút khách hàng • Về doanh số cho vay: Một tiêu phản ánh cho vay doanh số cho vay, để biết doanh số cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ... dạng hoá hình thức đối tượng cho vay đẩy mạnh mở rộng cho vay ngắn hạn đối tượng doanh nghiệp Thứ hai: Dư nợ cho vay ngắn hạn Về số sư nợ cho vay ngắn hạn SGDI doanh nghiệp vài năm trở lại tăng...
 • 67
 • 229
 • 0

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNo & PTNT chi nhánh Tây Đô

Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại NHNo & PTNT chi nhánh Tây Đô
... sản Nguồn tổng hợp NHNo & PTNT chi nhánh Tây Đô Phân tích Một điều kiện cần thiết để Ngân hàng cấp tín dụng doanh nghiệp vay có tài sản đảm bảo Doanh số cho vay Chi nhánh cho vay có tài sản đảm ... hợp NHNo & PTNT chi nhánh Tây Đô Phân tích Theo số liệu , ta thấy chi nhánh cho vay theo lần chủ yếu Doanh số cho vay hạn mức năm 2010 498,267 triệu đồng tăng 142,400 triệu đồng tăng 41% so với ... DOANH TẠI NHNo & PTNT CHI NHÁNH TÂY ĐÔ I LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHNo & PTNT chi nhánh Tây Đô tách từ chi nhánh Nam Hà Nội từ ngày 31/3/2008 trực thuộc ngân hàng NHNo & PTNT Việt Nam.Là...
 • 58
 • 264
 • 0

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đăk nông

Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh đăk nông
... kinh doanh ti n t , tớn d ng, d ch v ngõn hng v cỏc ho t ủ ng kinh doanh khỏc cú liờn quan, t ch c ủi u hnh kinh doanh, ki m tra, ki m soỏt n i b , th c hi n cỏc nhi m v khỏc + Nhi m v c a chi nhỏnh ... K TON P K toỏn v ngõn qu Phũng ủi n toỏn PG PH TRCH KINH DOANH P Hnh chớnh nhõn s Cỏc chi nhỏnh c p huy n P Ki m tra, ki m soỏt P Kinh doanh P D ch v & Marketin g Cỏc phũng giao d ch Cỏc phũng ... v n vay t ngõn hng + Nhi u DNNVV cú ti s n ủ m b o cú giỏ tr th p, uy tớn cha cao l i cú doanh s kinh doanh hng nm l n vỡ v y r t c n ủ n s b o lónh c a ngõn hng 1.2 N i dung ủ y m nh ho t ủ...
 • 24
 • 199
 • 0

Luận văn:Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông ppt

Luận văn:Đẩy mạnh hoạt động tín dụng ngân hàng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đăk Nông ppt
... kinh doanh ti n t , tớn d ng, d ch v ngõn hng v cỏc ho t ủ ng kinh doanh khỏc cú liờn quan, t ch c ủi u hnh kinh doanh, ki m tra, ki m soỏt n i b , th c hi n cỏc nhi m v khỏc + Nhi m v c a chi nhỏnh ... K TON P K toỏn v ngõn qu Phũng ủi n toỏn PG PH TRCH KINH DOANH P Hnh chớnh nhõn s Cỏc chi nhỏnh c p huy n P Ki m tra, ki m soỏt P Kinh doanh P D ch v & Marketin g Cỏc phũng giao d ch Cỏc phũng ... v n vay t ngõn hng + Nhi u DNNVV cú ti s n ủ m b o cú giỏ tr th p, uy tớn cha cao l i cú doanh s kinh doanh hng nm l n vỡ v y r t c n ủ n s b o lónh c a ngõn hng 1.2 N i dung ủ y m nh ho t ủ...
 • 24
 • 224
 • 0

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam (VPBank)

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thẩm định tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh việt nam (VPBank)
... hình huy động vốn năm 2004-2006 VPBank 47 Bảng 2: Cơ cấu d- nợ tín dụng năm 2004-2006 VPBank 49 Bảng 3: Các tiêu toán quốc tế năm 2004-2006 VPBank 50 Bảng 4: Tổng hợp kết hoạt động kinh doanh ... qun lý: doanh nghip trung ng, doanh nghip a phng Theo quy mụ, trỡnh sn xut kinh doanh: doanh nghip quy mụ ln, doanh nghip quy mụ va, doanh nghip quy mụ nh (thng gi tt l doanh nghip ln, doanh nghip ... Thm nh iu kin kinh doanh ca doanh nghip iu kin kinh doanh l yu t bờn ngoi nh hng trc tip n hot ng sn xut kinh doanh ca doanh nghip phõn tớch, ỏnh giỏ iu kin kinh doanh ca doanh nghip, ngõn hng...
 • 122
 • 337
 • 0

Luận văn giải pháp mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế tại SGD1 ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) việt nam

Luận văn giải pháp mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế tại SGD1 ngân hàng NHTMCP công thương (vietinbank) việt nam
... từ doanh nghiệp từ thân ngân hàng làm cho hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn hạn chế Sau số hạn chế ngân hàng gặp phải triển khai công tác mở rộng cho vay ngắn hạn doanh ... nghiệp, đặc biệt cho vay ngắn hạn, tỷ lệ vay ngắn hạn Sở thấp Mở rộng cho vay ngắn hạn doanh nghiệp xác định tăng dư nợ ngắn hạn doanh nghiệp, tăng doanh số cho vay, giảm tỷ lệ nợ hạn hạn chế rủi ... phân loại cho vay, phương thức cho vay theo thời hạn vay vốn: Cho vay ngắn hạn, cho vay trung hạn cho vay dài hạn Khái niệm cho vay ngắn hạn: Tín dụng ngắn hạn loại tín dụng có thời hạn năm, thường...
 • 67
 • 162
 • 0

tín dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước tại Vietinbank Thanh Xuân

tín dụng đối với các doanh nghiệp nhà nước tại Vietinbank Thanh Xuân
... thơng Thanh Xuân với doanh nghiệp xây dựng Nhà nớc Chức NH cho vay với lĩnh vực Công nghiệp, Thơng nghiệp, dịch vụ du lịch địa bàn quận Thanh Xuân, doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực Công nghiệp ... 5Tín dụng với doanh nghiệp Nhà nớc Ngân hàng công thơng Thanh Xuân Đề tài bao gồm chơng Chơng : Vai trò Ngân hàng thơng mại việc cho vay doanh nghiệp Nhà nớc Chơng : Thực trạng công tác tín dụng ... dụng Ngân hàng công thơng Thanh Xuân doanh nghiệp Nhà nớc Chơng Một số ý kiến, giải pháp nhằm mở rộng quan hệ tín dụng với doanh nghiệp xây dựng Nhà nớc địa bàn quận Thanh Xuân Chơng I: Vai trò ngân...
 • 68
 • 177
 • 0

Hoạt động hội chợ triển lãm đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và vai trò của VCCI

Hoạt động hội chợ triển lãm đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và vai trò của VCCI
... cỏc doanh nghip Trong phm vi ca mt lun ngn em xin phộp c trỡnh by hai ni dung chớnh: - Một l hot ng hi ch trin lóm quỏ trỡnh kinh doanh ca cỏc doanh nghip nn kinh t th trng - Hai l vai trũ ca VCCI ... trin lóm ca doanh nghip Doanh nghip hot ng nhng mụi trng c th no ú ca mụi trng kinh doanh bao quanh h S tỏc ng ca cỏc nhõn t thuc mụi trng cú kh nng m rng hoc thu hp c hi kinh doanh ca doanh nghip ... phi nm c xu hng ng ca mụi trng kinh doanh hoch nh c cỏc chin lc kinh doanh thớch ng vi s bin ng ca mụi trng Cú rt nhiu tham s ca mụi trng kinh doanh cú th tỏc ng n doanh nghip, nhng ta cú th chia...
 • 98
 • 247
 • 0

nghiên cứu hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh hải dương

nghiên cứu hoạt động bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh hải dương
... chất bảo hiểm hội Bảo hiểm hội = bảo hiểm + hội tức bảo hiểm cho hội, bảo vệ hội hay an ninh hội Chính chất bảo hiểm hội an ninh hội hay bảo vệ hội nên bảo hiểm hội ... IV- NGHIÊN CỨU HOẠT ðỘNG BẢO HIỂM XÃ HỘI ðỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TRÊN ðỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG 44 4.1 Chính sách Bảo hiểm hội ñối với người lao ñộng doanh nghiệp quốc doanh Hải ... trạng hoạt ñộng Bảo hiểm hội ñối với doanh nghiệp quốc doanh ñịa bàn tỉnh Hải Dương 55 4.2.1 Doanh nghiệp quốc doanh ñịa bàn tỉnh Hải Dương .55 4.2.2 Thực trạng thu, chi Bảo hiểm xã...
 • 118
 • 159
 • 2

Quản lý nhà nước về tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam

Quản lý nhà nước về tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam
... dung quản nhà nƣớc tiền lƣơng doanh nghiệp nhà nƣớc Việt Nam 12 CHƢƠNG I - TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TIỀN LƢƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC TẠI VIỆT ... sở luận tiền lƣơng quản nhà nƣớc tiền lƣơng doanh nghiệp nhà nƣớc Việt Nam Chƣơng II Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng III Thực trạng quản nhà nƣớc tiền lƣơng doanh nghiệp nhà nƣớc Việt Nam ... thể 35 CHƢƠNG - THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ TIỀN LƢƠNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƢỚC TẠI VIỆT NAM 3.1 Đặc điểm tính chất doanh nghiệp nhà nƣớc Doanh nghiệp nhà nƣớc nhà nƣớc đầu tƣ toàn nguồn...
 • 100
 • 205
 • 1

Tác động của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương đối với các doanh nghiệp nhà nước việt nam

Tác động của hiệp định đối tác xuyên thái bình dương đối với các doanh nghiệp nhà nước việt nam
... THỰC TRẠNG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 2.2.1 Tình hình hoạt động Doanh nghiệp Nhà nước Quá trình cải cách doanh nghiệp Nhà nước từ năm 1981 đến chuyển hệ thống doanh nghiệp Nhà nước cồng ... tài Tác động Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương tới Doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam 2.1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích: Như phân tích trên, hiệp định TPP, thông qua có tác động ... quan Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) Chương 2: Phân tích dự báo tác động hiệp định TPP tới doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam Chương 3: Kiến nghị giải pháp 8 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HIỆP...
 • 78
 • 148
 • 0

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Cho Vay Đối Với Các Doanh Nghiệp Nhà Nước Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương (Vietcombank)

Một Số Giải Pháp Nhằm Nâng Cao Hiệu Quả Cho Vay Đối Với Các Doanh Nghiệp Nhà Nước Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương (Vietcombank)
... vay 1 /Cho vay ngn hn 2 /cho vay trung dai hn II.Theo loi tin cho vay 1 /Cho vay bng VN 2 /Cho vay bng ngoi t III.Theo loi hỡnh huy ng 1 /Cho vay quc doanh 2 /Cho vay ngoi quc doanh Nm 2007 Tng s T ... mc tớn dng Cho vay thng c nh lng theo chi tiờu: Doanh s cho vay kỡ v d n cui kỡ Doanh s cho vay kỡ l tng s tin m ngõn hng ó cho vay kỡ D n cui kỡ l s tin m ngõn hng hin ang cũn cho vay vo thi ... núi chung v hot ng cho vay núi riờng Hot ng cho vay phi m bo thc hin theo nguyờn tc th trng, i vay cho vay, lói sut cho vay phi m bo bự p c chi phớ v kinh doanh cú lói Cho vay phi m bo ba nguyờn...
 • 36
 • 38
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trò của hoạt động xuất khẩu hàng hoá đối với các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trườngtăng cường các biện pháp xử lý nợ quá hạn trong hoạt động tín dụng ngắn hạn đối với các doanh nghiệp xây lắpcông khai tài chính đối với các doanh nghiệp nhà nướcthẩm định hồ sơ đăng ký đơn giá tiền lương đối với các doanh nghiệp nhà nước xếp hạng đặc biệt theo quyết định số 91ttg ngày 0731994 của thủ tướng chính phủmột số giái pháp nhằm hoàn thiện cơ chế mua bán và xử lý nợ đối với các doanh nghiệp nhà nước tại datcquản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nướctrên cơ sở quá trình đổi mới các doanh nghiệp nhà nước của việt nam đã đạt được những thành tựu nhất địnhđổi mới nâng cao hiệu quả hiệu quả quản lý của nhà nước và các cơ quan chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp nhà nướcđổi mới quản lí nhà nước đối với các doanh nghiệp nhà nước điều 12 việc áp dụng đối với các doanh nghịêp nhà nướctỷ lệ nợ xấu đối với các doanh nghiệp nhà nướctác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến quản lý nhà nƣớc đối với các doanh nghiệp nhà nƣớc và tình hình thực tế ở việt nam trong 20 năm đổi mới 1986 2006trò của hợp đồng cung ứng dịch vụ đối với các doanh nghiệp thương mạimột s bin phỏp h tr ca nh nc i vi cỏc doanh nghip trong nc một số biện pháp hỗ trợ của nhà nước đối với các doanh nghiệp trong nướcthực trạng huy động và sử dụng vốn nợ ở các doanh nghiệp nhà nước hiện nayĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả