ỨNG DỤNG WEBGIS CUNG CẤP THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT TRÊN SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN QUA TỈNH ĐỒNG NAI

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ-XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ĐỊA ĐIỂM QUÁN CAFE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ-XÂY DỰNG ỨNG DỤNG ANDROID CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ ĐỊA ĐIỂM QUÁN CAFE TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
... Xây dựng ứng dụng cho phép:  Tìm kiếm quán cà phê  Thêm vào mục yêu thích quán cà phê  Bình luận quán cà phê  Xem thông tin quán cà phê  Chỉ đường đến vị trí, địa điểm tìm  Xây dựng trên: ... kiếm quán cà phê  Tìm kiếm địa điểm theo danh sách thể loại quán có sẵn  Xem thông tin quán vừa tìm  Chỉ đường đến vị trí, địa điểm tìm  Lưu lại vị trí, địa điểm yêu thích  Bình luận quán ... liệu ứng dụng:  Lấy liệu cung cấp sẵn từ sở liệu  Dữ liệu người dùng cung cấp  Công nghệ:  Lập trình Android  Webservice  Google Maps API  Môi trường triển khai: Thiết bị di dộng Android...
 • 13
 • 309
 • 3

Báo cáo " ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC LƯU VỰC SÔNG SRÊPÔK - TỈNH ĐẮK LẮK " doc

Báo cáo
... THẢO ỨNG DỤNG GIS TOÀN QUỐC 2011 - Thiết lập, chạy hình SWAT cho lưu vực Srêpôk - So sánh, đánh giá thông số chất lượng nước lưu vực (oxi hòa tan DO, amoni NH+4, nitrit NO-2, nitrat NO-3, phosphat ... chất lượng nước lưu vực sông Srêpôk Cách tiếp cận đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Srêpôk dựa hình SWAT thể Hình Theo đó, tiến trình thực bao gồm bước phân định lưu vực, phân tích đơn ... đích sử dụng giao thông thủy mục đích khác có yêu cầu chất lượng nước thấp 5.2 Kiến nghị Nghiên cứu bước áp dụng hình SWAT đánh giá chất lượng nước lưu vực sông Srêpôk nên nhiều hạn chế: - Dữ...
 • 7
 • 722
 • 12

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông la ngà

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá chất lượng nước mặt lưu vực sông la ngà
... lý CLN lƣu vực Kết trợ giúp đánh giá CLN lƣu vực sông La Ngà Xuất phát từ lý trên, đề tài Ứng dụng hình SWAT đánh giá chất lƣợng nƣớc lƣu vực sông La Ngà đƣợc thực 1.2 Mục tiêu nghiên ... sức hình đánh giá đất nƣớc SWAT (Soil and Water Assessment Tool) hình tài nguyên nƣớc lƣu vực sông hình có hai đun dòng chảy từ mƣa, đặc trƣng vật lý CLN lƣu vực Kết trợ ... ỨNG DỤNG MÔ HÌNH SWAT ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG NƢỚC MẶT LƢU VỰC SÔNG LA NGÀ Tác giả NGUYỄN ĐỖ NGỌC UYÊN Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kĩ sƣ ngành Hệ thống Thông tin Môi trƣờng Giáo...
 • 96
 • 713
 • 2

đánh giá một vài thông số chất lượng nước mặt ở rạch bà bộ (đoạn từ đường 91b quận ninh kiều đến đường trần quang diệu quận bình thủy, thành phố cần thơ )

đánh giá một vài thông số chất lượng nước mặt ở rạch bà bộ (đoạn từ đường 91b quận ninh kiều đến đường trần quang diệu quận bình thủy, thành phố cần thơ )
... HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN BỘ MÔN HÓA HỌC PHẠM NGỌC TRƯỜNG ĐÁNH GIÁ MỘT VÀI THÔNG SỐ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT RẠCH BÀ BỘ (ĐOẠN TỪ ĐƯỜNG 91B QUẬN NINH KIỀU ĐẾN ĐƯỜNG TRẦN QUANG DIỆU QUẬN BÌNH ... Rạch Bộ thuộc phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, tp .Cần Thơ Khu vực khảo sát rạch Bộ đoạn từ cầu Bộ đường 91B quận Ninh Kiều đến đường Trần Quang Diệu quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ ... tài Từ tháng 08/2013 đến tháng 11/2013 3.4.2 Địa điểm thu mẫu Địa điểm thu mẫu rạch Bộ (đoạn từ cầu Bộ đường 91B quận Ninh Kiều đến đường Trần Quang Diệu quận Bình Thủy, TP Cần Th ) chia thành...
 • 93
 • 264
 • 1

Quy chế quản lí, sử dụngcung cấp thông tin trên tran tin điện tử, cổng thông tin của ủy ban dân tộc

Quy chế quản lí, sử dụng và cung cấp thông tin trên tran tin điện tử, cổng thông tin của ủy ban dân tộc
... II QUẢN LÝ VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG Điều Nguyên tắc quản lý Trang tin Việc quản lý, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử Trang tin phải tuân thủ quy định pháp luật công nghệ thông ... triển Trang tin; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ủy ban vấn đề liên quan đến Trang tin Ủy ban Dân tộc; Mọi hoạt động Trang tin phải tuân thủ quy định Nhà nước quản thông tin mạng Internet, quy ... Nhiệm vụ Ban Biên tập Trang tin Uỷ ban Dân tộc 1.Tiếp nhận, xử lý thông tin, liệu Vụ, đơn vị gửi Trang tin qua hình thức quy định Điều Quy chế này; cần thiết, theo yêu cầu hoạt động Trang tin quy...
 • 7
 • 326
 • 0

Quy chế Về quản lý, vận hành, sử dụngcung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở xây dựng

Quy chế Về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của Sở xây dựng
... Điều Ban hành kèm theo Quy t định Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng cung cấp thông tin cổng thông tin Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước Điều Công chức, viên chức thuộc Sở Xây dựng có trách nhiệm thực ... Phước, ngày 09 tháng 01 năm 2012 QUY ́T ĐỊNH Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng cung cấp thông tin cổng thông tin điện Sở Xây dựng GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG Căn Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ... 1 Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử Trang Web phải tuân thủ quy định pháp luật công nghệ thông tin, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo...
 • 7
 • 395
 • 1

Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụngcung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của sở nội vụ

Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử của sở nội vụ
... định Điều Quy chế này; cần thiết, theo yêu cầu hoạt động Website Sở Nội vụ quy định Quy định theo yêu cầu Lãnh đạo Sở Nội vụ, đề nghị đơn vị cung cấp thông tin, liệu cho Website Sở Nội vụ; Biên ... Website Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử Website phải tuân thủ quy định pháp luật công nghệ thông tin, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo chí, ... Lợi dụng Cổng thông tin điện tử để cung cấp, truyền đặt đường liên kết trực tiếp đến thông tin vi phạm quy định Điều Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2008 Chính phủ quản lý, cung cấp, ...
 • 7
 • 329
 • 0

Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ về nông thôn và miền núi tỉnh Quảng Trị

Xây dựng mô hình cung cấp thông tin khoa học công nghệ về nông thôn và miền núi tỉnh Quảng Trị
... Trung tâm Tin học - Thông tin khoa học công nghệ Quảng Trị Xây dựng hình cung cấp thông tin KHCN nông thô n miền núi tỉnh Quảng Trị A TÓM TẮT THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN I THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ... thông tin KH&CN, trọng việc áp dụng 16 Trung tâm Tin học - Thông tin khoa học công nghệ Quảng Trị Xây dựng hình cung cấp thông tin KHCN nông thô n miền núi tỉnh Quảng Trị công nghệ thông tin ... tâm Tin học - Thông tin khoa học công nghệ Quảng Trị Xây dựng hình cung cấp thông tin KHCN nông thô n miền núi tỉnh Quảng Trị - 60.000 công nghệ, 1.000 phim KHCN nội dung: thông tin khoa học...
 • 61
 • 258
 • 2

Đề xuất chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê cho đối tượng sử dụngcung cấp thông tin thống kê xây dựng kế hoạch giải pháp và tổ chức thực hiện

Đề xuất chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật thống kê cho đối tượng sử dụng và cung cấp thông tin thống kê xây dựng kế hoạch giải pháp và tổ chức thực hiện
... Chƣơng trình phổ biến, giáo dục pháp luật thống cho đối tƣợng sử dụng cung cấp thông tin thống kê; xây dựng kế hoạch, giải pháp tổ chức thực hiện chuyên đề đề tài “Nghiên cứu xây dựng Chƣơng trình ... chƣơng trình phổ biến, giáo dục pháp luật; - Đề xuất Chƣơng trình phổ biến, giáo dục pháp luật thống cho đối tƣợng sử dụng cung cấp thông tin thống giai đoạn 2012-2020 (bao gồm kế hoạch, giải ... trình phổ biến giáo dục pháp luật thống cho đối tƣợng sử dụng cung cấp thông tin thống giai đoạn 2012-2020 10 1 .Đề xuất chƣơng trình phổ biến, giáo dục pháp dục pháp luật thống kê...
 • 33
 • 149
 • 0

Xây dựng website cung cấp thông tin theo mô hình scorm

Xây dựng website cung cấp thông tin theo mô hình scorm
... mơ hình Scorm Danh mục hình Hình 1.3.1 : Các phiên SCORM Hình 1.3.2: Các phiên SCORM 2004 Hình 2.2.1: Cách tổ chức SCORM 2004 Hình 3.1.1: Các phần SCORM Hình ... quan: SCORM 2004 3rd biết đến SCORM 2004, cơng bố vào ngày 30/01/2004 Trong phiên bổ sung thêm phần CAM, RTE SCORM tiếp tục xây dựng dựa đặc tả chuẩn nhiều tổ chức khác để xây dựng hình đảm ... Tìm hiểu mơ hình Scorm GVHD: Th.S Ninh Xn Hương Hình 1.3.2: Các phiên SCORM 2004 SVTH: Đặng Diệp Mỹ Hạnh – 10366284 Trang Tìm hiểu mơ hình Scorm GVHD: Th.S Ninh Xn Hương Tìm hiểu SCORM 2004 2.1...
 • 119
 • 94
 • 0

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBGIS TRA CỨU THÔNG TIN HÀNH CHÍNH TỈNH TÂY NINH

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBGIS TRA CỨU THÔNG TIN HÀNH CHÍNH TỈNH TÂY NINH
... người sử dụng Với đề tài “Nghiên cứu xây dựng ứng dụng WebGIS dựa mã nguồn mở”, em xây dựng trang WebGIS sử dụng đồ hành Tỉnh Tây Ninh để đưa đồ lên Web với số chức Hình a:Bản đồ Tỉnh Tây Ninh Hạn ... TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SINH VIÊN:NGUYỄN THỊ KIM THANH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBGIS TRA CỨU THÔNG TIN HÀNH CHÍNH TỈNH TÂY NINH Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã ngành: NGƯỜI HƯỚNG ... sông The_geom Geometry Thông số địa lý 46 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEBGIS 3.1 Giới thiệu hệ thống Hệ thống WebGIS tra cứu hành Tây Ninh xây dựng nhằm mục đích công khai hóa liệu sở liệu trung...
 • 80
 • 501
 • 0

CÔNG TÁC THU THẬP, XỬ LÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA VP BCN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA LĐB

CÔNG TÁC THU THẬP, XỬ LÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA VP BCN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CỦA LĐB
... thực công việc chung BCN 1.2.2) Nhiệm vụ VP BCN công tác thu thập, xử lý, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản 1.2.2.1) Các văn quy định BCN VP Bộ công tác thu thập, xử lý, cung cấp thông ... 0918.775.368 VP BCN công tác đảm bảo thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động quản CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THU THẬP, XỬ LÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA VP BCN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ 2.1) Công tác ... công nghệ thông tin đòi hỏi VP phải phát huy vai trò chủ động, tích cực công tác tổ chức thông tin phục vụ hoạt động quản 1.2) Vai trò VP BCN công tác thu thập, xử lý, cung cấp thông tin phục...
 • 100
 • 464
 • 1

Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) về tài sản kê biên thi hành án (đối với cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu) doc

Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển) về tài sản kê biên thi hành án (đối với cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu) doc
... yêu cầu khách hàng loại thông tin yêu cầu cung cấp, là: Danh mục giao dịch bảo đảm theo tên bên bảo đảm; Văn tổng hợp thông tin giao dịch bảo đảm theo tên bên bảo đảm; Văn tổng hợp thông tin giao ... dịch bảo đảm theo số khung, số máy phương tiện Các bước Mô tả bước Tên bước Khách hàng nộp đơn yêu cầu cung cấp thông tin giao dịch Nộp đơn bảo đảm Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản yêu cầu ... hợp cung cấp thông cấp văn tổng hợp thông tin giao tin dịch bảo đảm theo tên bên bảo đảm Thông tư liên tịch số 03/200 văn tổng hợp thông tin giao dịch bảo đảm theo số khung, số máy phương tiện...
 • 5
 • 251
 • 0

Một số Website cung cấp thông tin virus và bảo mật máy tính Virus máy tính hiện potx

Một số Website cung cấp thông tin virus và bảo mật máy tính Virus máy tính hiện potx
... cập nhật định nghĩa virus cho phần mềm diệt virus McAfee Virus Information Đây trang cung cấp thông tin virus hãng phần mềm bảo mật danh tiếng McAfee Do đó, nguồn thông tin phong phú có giá ... vàng đỏ sậm, bạn bấm vào để xem hình lớn chi tiết Một tính hữu ích Full Glossary -một thư viện thông tin giúp dễ dàng kiểm tra ý nghĩa thuật ngữ bảo mật Điểm đáng ý dịch vụ cung cấp ba công cụ miễn ... vực bảo mật máy tính, Trend Micro không thua mang đến dịch vụ cung cấp thông tin virus, phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, lỗ hổng nghiêm trọng, phân tích đánh giả rủi ro,… Tại trang http://tinyurl.com/virusinfo092,...
 • 8
 • 95
 • 0

Nghiên cứu thuật toán và ứng dụng phương pháp nhúng thông tin vào ảnh số dựa trên ICA (Independent component analysis)

Nghiên cứu thuật toán và ứng dụng phương pháp nhúng thông tin vào ảnh số dựa trên ICA (Independent component analysis)
... TÙNG Nghiên cứu thuật toán ứng dụng phương pháp nhúng thông tin vào ảnh số dựa ICA (Independent Component Analysis) Ngành: Công nghệ thông tin Chuyên ngành: Truyền liệu Mạng máy tính Mã số: 48 ... nghiệm 60 4.1 Thử nghiệm trình nhúng thông tin vào ảnh số dựa ICA .60 4.2 So sánh kết phương pháp thủy vân dựa ICA phương pháp thủy vân dựa miền sóng lược đồ 62 Chương Tổng ... thất bại sử dụng thuật toán Infomax hay Fast ICA Các kết 50 phân tách sử dụng thuật toán FastICA phụ thuộc nhiều vào ước đoán ban đầu trọng số Thuật toán RICA Cichocki Barro phương pháp phân tách...
 • 84
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng chỉ số wqi đánh giá chất lượng nước sông cái – phan rangthông số chất lượng nước mặtđánh giá chất lượng nước mặt trên hệ thống sôngnghiên cứu công nghệ webgis và xây dựng trang website hỗ trợ cung cấp thông tin giao thông trên địa bàn thành phố hồ chí minhcung cấp thông tin tín dụngcông ty cung cấp thông tin tín dụngquy định về cung cấp thông tin tín dụngđiều 29 cung cấp thông tin về nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứngphụ lục 1b phiếu cung cấp thông tin trong bảo đảm rủi ro tín dụng bên muatăng cường công tác tuyên truyền cung cấp thông tin hướng dẫn cho thương nhân để họ có kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn để thực thi nhanh chóng và đúng luậtthị trường bán lẻ là kênh cung cấp thông tin từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng và ngược lạithứ hai hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ của chủ thể hợp đồng dịch vụ pháp lý là bên cung ứng dịch vụ pháp lý đặc biệt là nghĩa vụ cung cấp thông tincấp các nguồn tài nguyên cần thiết phục vụ cho đời sống và sản xuất của con người 3 là nơi chứa đựng và phân hủy các phế thải do con người tạo ra 4 là nơi lưu trữ và cung cấp thông tinđiều 33 cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựngthông báo thừa nhận cung cấp thông tin về các vấn đề được biết đến và đáp ứng vấn đềBài Giảng Tư tưởng Hồ Chí MinhNHẬP MÔN CƠ ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG THÔNG TIN GIÁM SÁTVai trò của Nhà nước đối với sự phát triển kinh tế của Nhật Bản trong thời kỳ tăng trưởng cao 19551973Thuyết trình phân tích vai trò của thanh tra giám sát ngân hàngTiểu luận phân tích tính hiệu quả trong việc thực thi chính sách tiền tệBài giảng các cuộc cách mạng tư sản thời cận đạiBài giảng chuyên đề đông nam á aseanBài giảng đông nam á lịch sử và hiện đạiGiáo trình tiếng anh chuyên ngành lịch sửGIÁO TRÌNH CHUYÊN đề LỊCH sử VN tự CHỌN 1 LÀNG xã VIỆT NAM TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG tám 1945Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan làng ngang na tỉnh bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống (tt)MAI THUONG địa lý tự NHIÊN đại CƯƠNG 3Ảnh hưởng của hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU đến thương mại hàng giày dép của Việt NamAnh ngữ sinh động phần 2Bài giảng quy hoạch du lịchgiáo án toán lớp 3 học kỳ 1giáo án TNXH lớp 3 HK1Bài giảng một số loại hình du lịch ở việt namCách làm bánh giò siêu dễ siêu ngon vụng đến mấy cũng làm đượcBài giảng xã hội học việt nam