TỔN HAO ỨNG SUẤT

Báo cáo khoa học " PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỔN HAO ỨNG SUẤT TRƯỚC DO TỪ BIẾN VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG " potx

Báo cáo khoa học
... trưng biến dạng tông dẫn đến kết khác nhiều  Có thể áp dụng phương pháp giới thiệu báo để tính toán tổn hao ứng suất trước từ biến co ngót tông thiết kế kết cấu tông cốt thép ứng suất trước ... lập sẵn phụ thuộc vào cấp tông Khi xác định hao tổn ứng suất trước có kể đến thành phần phi tuyến từ biến đưa vào tính toán ảnh hưởng giảm ứng suất tông đến biến dạng từ biến Lúc hệ số  ...  78,228MPa Tổng tổn hao tính theo TCXDVN 356:2005 là: 133,59 MPa Kết luận  Tính toán tổn hao ứng suất trước từ biến co ngót tông theo hướng dẫn tiêu chuẩn thiết kế theo phương pháp trực tiếp...
 • 7
 • 618
 • 3

Báo cáo khoa học " NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH TỔN HAO ỨNG SUẤT TRƯỚC DO TỪ BIẾN VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG " doc

Báo cáo khoa học
... suất trước; - biến dạng co ngót, ay  - biến dạng từ biến   ay  - tổn hao ứng suất co ngót, - tổn hao ứng suất từ biến Tổn hao ứng suất cốt thép ứng suất trước co ngót tông tính theo công ... Tổn hao ứng suất cốt thép ứng suất trước từ biến tông tính hiệu tổng tổn hao từ biến co ngót     trừ tổn hao co ngót ay      Đồng thời  ay    tính tổn hao ứng suất cốt thép ứng ... hao ứng suất trước theo thời gian, đo tổng biến dạng từ biến co ngót tông cấu kiện ứng suất trước Đồng thời cấu kiện không chịu ứng suất “sinh đôi”, đo biến dạng co ngót Tổn hao tổng cộng ứng...
 • 5
 • 571
 • 2

Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính

Ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dính
... dựng viện khoa học công nghệ xây dựng Nguyễn Chí Hiếu ảnh hởng tổn HAO ứng suất đến độ tin cậy sàn bÊ TÔNG CốT THéP ứng lực trớc căng sau bám dính LUậN áN TIếN Sĩ Kỹ THUậT Chuyên ngành: Kỹ THUậT ... Tn hao ng sut tc thi, bao gm loi chớnh sau: tn hao ng sut ma sỏt dc theo tao cỏp; tn hao ng sut tt neo v tn hao ng sut co ngn n hi ca bờ tụng Tn hao ng sut theo thi gian, bao gm loi chớnh sau: ... tn hao ng sut bao gm tn hao ng sut tc thi, xut hin sau kộo cng tao cỏp v tn hao ng sut theo thi gian, xut hin theo thi gian, quỏ trỡnh lm vic ca cỏp Tn hao ng sut tc thi, bao gm loi chớnh sau: ...
 • 140
 • 675
 • 0

Phương pháp tính tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông pps

Phương pháp tính tổn hao ứng suất trước do từ biến và co ngót của bê tông pps
... = v (t ).d ϕ.e −γ (t0 ) Xác định tổn hao ứng suất trước từ biến co ngót tông Khi xác định tổn hao ứng suất trước từ biến tông, mức ứng suất tương đối tông xác định theo quan hệ với giá ... trưng biến dạng tông dẫn đến kết khác nhiều; + Có thể áp dung phương pháp giới thiệu để tính toán tổn hao ứng suất trước từ biến co ngót tông thiết kế kết cấu tông cốt thép ứng suất trước ... lập sẵn phụ thuộc vào cấp tông Khi xác định hao tổn ứng suất trước có kể đến thành phần phi tuyến từ biến đưa vào tính toán ảnh hưởng giảm ứng suất tông đến biến dạng từ biến Lúc hệ số φ...
 • 8
 • 359
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "XÂY DỰNG HÀM BIỂU DIỄN TỔN HAO ỨNG SUẤT TRƯỚC DO TỪ BIẾN VÀ CO NGÓT CỦA BÊ TÔNG TỪ MỘT KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... Xây dựng hàm biểu diễn tổn hao ứng suất trước từ biến co ngót Dựa tập hợp số liệu kết giá trị tổn hao ứng suất trước theo thí nghiệm, xây dựng biểu thức giải tích biểu diễn đường cong tổn hao ứng ... tổn hao ứng suất trước từ biến + co ngót; h  htubien - tổn hao ứng suất trước từ biến;  hcongot - tổn hao ứng suất trước co ngót; t - thời gian, tính ngày đêm;  b - ứng suất nén tông; ... (2) H Tổn hao ứng suất cốt thép ứng suất trước từ biến tông tính tổng tổn hao từ  trừ tổn hao co ngót   biến co ngót         ay  Đồng thời tính tổn hao ứng ay      suất cốt...
 • 4
 • 268
 • 2

Tính toán tổn hao áp suất trên tuyến ống từ RP2- mỏ Rồng về giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ

Tính toán tổn hao áp suất trên tuyến ống từ RP2- mỏ Rồng về giàn CNTT số 2 mỏ Bạch Hổ
... 526 4 62, 3 26 0 515,5 20 13 481 13 02 37 72 65,5 300 390,0 Tn/ng 23 20 20 16 1110 1556 1643 21 98 23 22 16 32 1 028 Tn/ng 3 029 3606 3101 3516 30 12 3119 29 70 24 78 1931 Tn/ng 438 625 549 517 4 72 418 351 27 4 ... 500 7 92 534 518 483 Tn/ng 21 03 25 94 22 80 25 24 13 13 853 124 5 1080 Nghỡn tn Tn/ng Tn/ng % m3/tn Nghỡn m3/ng Chic Kw 45 20 20 133 347 24 95 86,1 1 12 38,9 20 21 87 22 0 1485 85 ,2 135 29 ,7 20 22 85 20 9 ... 3659 26 60 26 55 79,3 81,8 83,7 127 126 123 70,1 61,0 53,4 20 14 4 02 1047 3343 68,7 311 326 ,0 20 15 3 72 1 022 327 4 68,8 117 119,5 20 16 25 3 648 3685 75,9 125 81,1 Tn/ng 547 23 0 114 32 Tn/ng 124 0 680...
 • 72
 • 653
 • 5

Tổn hao công suất và làm mát van

Tổn hao công suất và làm mát van
... I Tổn hao chế độ tĩnh Khi van bán dẫn làm việc, tồn tổn hao công suất: PT = UT.IT + UN.Irò Trong đó: UT - sụt áp tthuận van khoảng vài vôn IT - dòng điện thuậnkhi van dẫn UN - ... lên van, Irò - dòng điện rò chạy ngợc van bán dẫn thờng nhỏ hay bỏ qua II Tổn hao chuyển mạch Tổn hao CM bỏ qua tần số làm việc thấp Tuy nhiên, tần số cao tổn hao đáng kể bỏ qua đợc Tổn hao ... khoá van Khi mở khoá van dòng điện điện áp van thay đổi dới dạng ví dụ (hình trang sau) Năng lợng tổn hao van mở: Wmở = 0,5.UCE.IC.tmở Năng lợng tổn hao van khoá: Wkhoá = 0,5.UCE.IC.tkhoá Tổng...
 • 8
 • 140
 • 0

ĐIỆN tử CÔNG SUẤT CHƯƠNG 6 tổn HAO CÔNG SUẤT và làm mát VAN

ĐIỆN tử CÔNG SUẤT  CHƯƠNG 6 tổn HAO CÔNG SUẤT và làm mát VAN
... CC6 T6 CC12 T12 CC6 T6 CCT AT 6. 4 Tổn hao công suất làm mát van Tổn hao ởưchếưđộưtĩnh Tổn hao chuyểnưmạch Bảoưvệưnhiệt I Tổn hao chế độ tĩnh Khi van bánưdẫn làm việc,ưtrênưnóưtồnưtạiưmột tổn hao ... nghĩa,khi điện ápưrơiưtrên điện trởưlàưkhôngưđángưkể,ưnếu điện ápưrơiưtrên điện trởưlớn, tổn hao công suất lớn, làm choưhiệuư suất củaưchỉnhưlưuưthấp R1 I1 D1 ILV D2 R2 I2 IV = U R f + R VT Trongưđó:ưIVư-ưdòng điện chạyưqua van Uư- tổn hao điện ápưtrênưhaiưmạchư ... Trongưđó:ưPư- tổn hao công suất trên van Aư-ưhệưsốưtoảưnhiệtưphụưthuộcưđiềuưkiện làm mát; Cư-ưnhiệtưdungưcủa van cánhưtoảưnhiệtưphụưthuộcưkíchưthước van; Tư-ưnhiệtưđộưcủa van; Nhiệtưđộưxácưlậpưcủa van: ưTXLư=ưP/Aư(lớnưhayưbéưphụư...
 • 50
 • 230
 • 0

Kết cấu bê tông ứng suất trước-Bài 3: UST và tổn hao UST potx

Kết cấu bê tông ứng suất trước-Bài 3: UST và tổn hao UST potx
... đến b tông gây ứng suất trước, tổn hao thứ hai xuất giai đoạn sau b tông gây ứng suất trước Tổn hao ứng suất trước đến thời điểm xem xét tính cách cộng tổn hao thành phần Trong Bảng 3.3 tổn hao ... bền b tông 18 3.4 TỔN HAO ỨNG SUẤT TRƯỚC 3.4.1 Khái quát chung Tiêu chuẩn TCXDVN 356 : 2005 phân chia loại tổn hao ứng suất trước làm hai nhóm : nhóm tổn hao thứ nhóm tổn hao thứ hai Các tổn hao ... 2005 quy định trường hợp tổng tổn hao thứ tổn hao thứ hai không 100MPa Bảng 3.3 : Các nhóm tổn hao ứng suất trước Phương pháp tạo ứng suất trước Các tổn hao thứ Các tổn hao thứ hai σ l1 σ l2 Phương...
 • 37
 • 610
 • 18

Phổ tổn hao năng lượng eels và ứng dụng trong nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu nanô luận văn thạc sỹ vật lý

Phổ tổn hao năng lượng eels và ứng dụng trong nghiên cứu vi cấu trúc của vật liệu nanô luận văn thạc sỹ vật lý
... trỳc ph tn hao nng lng EELS - Nghiờn cu k thut ph tn hao nng lng EELS thc hin trờn kớnh hin vi in t truyn qua (TEM) - Phõn tớch vi cu trỳc ca mt s vt liu nano bng k thut EELS kt hp vi cỏc k thut ... EELS khỏc, vớ d nh: ph EELS phn x (Reflection EELS - REELS) s dng vi chựm in t nng lng t 10KeV 30 KeV, phộp phõn tớch ph EELS phõn gii cao (HREELS - High resolution EELS) vi chựm in t nng lng ... 26 Kt lun chng Trong chng nay, chung tụi a tỡm hiu c khỏi nim ph tn hao nng lng EELS v cu trỳc ph tn hao nng lng EELS gm ba vựng Vựng khụng tn hao nng lng (zero - loss) Vựng tn hao nng lng thp...
 • 33
 • 373
 • 3

nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng của hào bentonite chống thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn

nghiên cứu trạng thái ứng suất, biến dạng của hào bentonite chống thấm bằng phương pháp phần tử hữu hạn
... toán phương pháp PTHH chương 2.2 Các phương pháp tính toán ứng suất- biến dạng Có nhiều phương pháp để nghiên cứu trạng thái ứng suất -biến dạng đập như: Phương pháp Sức bền vật liệu, phương pháp ... hồi, phương pháp sai phân hữu hạn, phương pháp phần tử hữu hạn, phương pháp thí nghiệm mô hình Giới hạn luận văn sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn (Finite Element Method - PTHH) để giải toán ứng ... TÍNH TOÁN ỨNG SUẤT- BIẾN DẠNG TƯỜNG HÀO ĐẤT - BENTONITE 2.1 Trạng thái ứng suất- biến dạng hào đất- bentonite đất 2.1.1 Trạng thái ứng suất chỗ đất đắp từ hỗn hợp đất -bentonite Trạng thái ứng suất...
 • 117
 • 465
 • 1

đánh giá ứng suất tồn dư trong kim loại đồng bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x

đánh giá ứng suất tồn dư trong kim loại đồng bằng phân tích đỉnh nhiễu xạ tia x
... thể kim loại, ta sử dụng tia x xuyên vào bên kim loại Dựa hình ảnh nhiễu x thu nhận được, ta khảo sát thuộc tính kim loại đó, đánh giá khuyết tật kim loại, ứng suất tồn sai hỏng mỏi kim loại ... Chương THIẾT BỊ NHIỄU X TIA X, CHUẨN BỊ MẪU, ĐO ĐẠC MẪU VÀ PHÂN TÍCH PHỔ NHIỄU X 4.1 Thiết bị nhiễu x tia X X’Pert Pro Hệ máy nhiễu x tia X X’Pert Pro hãng Panalytical – Hà Lan sản xuất năm 2005 ... 3.5.3 X c định ứng suất mô hình ứng suất phẳng, phương pháp sin2(ψ) 35 Chương THIẾT BỊ NHIỄU X TIA X, CHUẨN BỊ MẪU, ĐO ĐẠC MẪU VÀ PHÂN TÍCH PHỔ NHIỄU X 41 4.1.Thiết bị nhiễu x tia X...
 • 86
 • 203
 • 0

THIẾT KẾ LÒ ĐIỆN TỬ, NHIỆT ĐỘ LÒ 400-600 ĐỘ, CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC 40KW, TỔN HAO NHIỆT 10KW, ĐIỆN ÁP NGUỒN LƯỚI 3.380V

THIẾT KẾ LÒ ĐIỆN TỬ, NHIỆT ĐỘ LÒ 400-600 ĐỘ, CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC 40KW, TỔN HAO NHIỆT 10KW, ĐIỆN ÁP NGUỒN LƯỚI 3.380V
... Thiết kế đồ án môn học đề tài Thiết kế điện trở Các số liệu cho trớc : Nhiệt độ Công suất định mức Tổn hao nhiệt Điện áp nguồn lới 400 - 600 ( C) 40 ( kW ... động điện điện trở Thiết kế tính toán mạch lực Thiết kế tính toán mạch điều khiển Chơng 1- tổng quan cấu tạo nguyên lý làm việc điện I-Giới thiệu chung điện - Định nghĩa điện thiết ... sin 2] R 24 16 16 Công suất định mức điện Pdm = 40 (kw) Tổn hao điện P = (kw) Trong thực tế, điện coi hộ tiêu dùng điện loại một, nghĩa nguồn cung cấp cho điện ổn định Tuy nhiên, để...
 • 43
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của tổn hao ứng suất đến độ tin cậy của sàn bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau có bám dínhcác dạng tổn hao công suấtton hao hieu suat cua may dien dong boton hao cong suat may bien aptổn hao công suất và tổn hao điện năng trên đường dây trung áp và trong máy biến áptổn hao công suấtxác định tổn hao điện áp và tổn hao công suất trên đường dây hạ áptổn hao công suất trên đường dây hạ áp phương án 1tổn hao công suất trên đường dây hạ áp phương án 2xác định tổn hao công suấtxác định tổn hao công suất trong mbaxác định tổn hao điện năng và tổn hao công suất trên đường dâycông suất tổn hao điện môitính công suất tổn hao máy biến ap tự ngẫucông suất tổn hao máy biến ap tự ngẫuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. QuảBài 43. Rễ câyLuyện tập Trang 23Bảng nhân 6Tuần 5. Tên riêng và cách viết tên riêng. Câu kiểu Ai là gì?