ĐỀ lần 11 (2)

De ktra 11 2 m doc lap

De ktra 11 2 m doc lap
... underlined part among A, B, C or D that needs correcting 20 ) While I did my homework, I had a good idea Nguyen Huu Huan Dang Thai Mai High school 20 09 – 20 10 Test 45 minutes A B C D 21 ) Don’t make ... D came C welcoming D receiving C live D am living C thinking D remembering C too D very THE END Nguyen Huu Huan Dang Thai Mai High school 20 09 – 20 10 Test 45 minutes Test 45’ 11 Full name:…………………………………………………… ... into the correct form 24 ) I suddenly remembered that I (forget) my keys 25 ) While Diana (watch) her favorite TV programme, there (be) a power cut 26 ) Paul really didn’t mind (surprise) by...
 • 4
 • 162
 • 0

ÔN TẬP BẰNG ĐỀ LẦN 11 ppsx

ÔN TẬP BẰNG ĐỀ LẦN 11 ppsx
... 0,224lớt B 0,448 lớt C 0,672 lớt D 0 ,112 lớt Ht -phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : e thi thư 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... cht rn Ho tan ht X HNO3 c núng thu c 0,785mol khớ NO2 (ktc) Vy giỏ tr ca a l: A 17,76g B 12,20g C 11, 48g D 8,34g Câu 17 : Mt este n chc, mch h cú lng l 15 gam tỏc dng vi 150ml dung dch KOH M Sau ... 224ml khớ (ktc) thoỏt anot Gi thit rng in cc tr v hiu sut phn ng l 100% Khi lng catot tng lờn: A 2,11g B 5,12g C 3,1g D 1,28g Câu 60 : Cho 2,8 gam st vo dung dch HNO3 loóng ch thu c sn phm kh nht...
 • 7
 • 67
 • 0

Đề thi thử đại học môn vật lí năm 2011 Khóa thầy Đặng Việt Hùng lần 11 phần 2

Đề thi thử đại học môn vật lí năm 2011 Khóa thầy Đặng Việt Hùng lần 11 phần 2
... 3:1, sau ñó 110 phút t s ñó 127 :1 Chu kỳ bán rã c a X A 22 phút B 11 phút C 55 phút D 27 ,5 phút Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 58-58- 12 - Trang | - Khóa h c ... Khóa h c Luy n gi i ñ thi ðH – Cð môn V t ð thi t luy n s 11 A ñi n áp hai ñ u ño n m ch ch m pha π /2 so v i ñi n áp hai ñ u cu n dây B m ch có ... Trang | - Khóa h c Luy n gi i ñ thi ðH – Cð môn V t ð thi t luy n s 11 Câu 36: Cho ph n ng h t nhân T + D → α + n Bi t lư ng liên k t riêng c a h t nhân T εT = 2, 823 (MeV), lư ng liên k t riêng...
 • 4
 • 200
 • 1

ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 2 - LẦN 11 LỚP 6 - 2009 - 2010

ĐỀ THAM KHẢO HỌC KÌ 2 - LẦN 11 LỚP 6 - 2009 - 2010
... (2, điểm) Huys grandfather is a farmer He (25 ) up very early in the morning because he has many things to First, he feed the pigs ( 26 ) chickens There (27 ) six pigs and twenty chickens Then, he ... Yes, he has D No, he hasnt 32. How much milk his cows produce everyday? A a little B a few C very much D ten liters Bài 6: Dùng từ gợi ý viết thành câu hoàn chỉnh (2, điểm) 33.We / going to / ... vegetables and plows his small paddy field Finally, he milks the cows His (28 ) produce ten liters of milk everyday 29 .Is Huys grandfather a farmer? A Yes, he is B No, he isnt C He is a farmer...
 • 2
 • 133
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 11 Môn: Vật lý - Lần 2 -Tháng 5 ppsx

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 11 Môn: Vật lý - Lần 2 -Tháng 5 ppsx
... D B D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 B A B C A C B D A B 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D C C B C A D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B B B C C D A A A A 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 D B ... 3.1 020 phơtơn B 2, 88.1034phơtơn C 5. 1018phơtơn D 4,8.1034phơtơn Trang Đề luyện thi ĐH-CĐ 20 09 – 20 10 Lần 2- Tháng GV: Trương Đình Den §¸p ¸n 10 A C C A C B C C D D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... biên độ B Tần số âm thấp âm trầm Trang Đề luyện thi ĐH-CĐ 20 09 – 20 10 Lần 2- Tháng C Cường độ âm lớn tai ta nghe thấy âm to GV: Trương Đình Den I IO Câu 25 : Nếu giảm chiều dài dây treo lắc đơn...
 • 5
 • 135
 • 0

Đề KT HK 2 Lop 11 4 mã đề có đáp án

Đề KT HK 2 Lop 11 4 mã đề có đáp án
... Û ð5Ÿ{&ë¹tc×ûµ¨JfðÞỵ]ĨrTÌw’çýÌ®L‹s¡ Page 19 Sheet1 Page 20 Sheet1 Page 21 Sheet1 Page 22 Sheet1 @@?Q‘@R qỴẮ:c”rỴœê¤êŽ¬ë Page 23 Sheet1 ßɲƠ 4[ «h \2 ±p¶kašbðCZ™£8¡qb¿ Page 24 Sheet1 Page 25 ... º×Ư(WÉƯÊ"QC¿kD>J...
 • 25
 • 494
 • 0

Đề thi HK 2 Toán 11 NC (có đáp án và biểu điểm chi tiết).

Đề thi HK 2 Toán 11 NC (có đáp án và biểu điểm chi tiết).
... Câu (2, 5đ): Cho hàm số y = C Chú ý: - Học sinh không làm vào đề thi - Trả lời trắc nghiệm theo mẫu quy định sau: Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 Đáp án biểu điểm A Phần trắc nghiệm ( 04đ) Câu Đáp ... ( 04đ) Câu Đáp án B B C A D B C B D 10 11 12 13 14 15 16 B C D C C D A B Phần tự luận : ( 06đ) Câu Đáp án Ta có u1 = 11 = 101 + u2 = 10 .11 + 9.1 = 1 02 = 1 02 + u3 = 10.1 02 + 9 .2 = 1003 = 103 ... ( x + 2) Với x = ta có y = nên tiếp tuyến có phơng trình là: y = x Với x = ta có y = nên tiếp tuyến có phơng trình là: y = x + Điể m 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 0.5 0.5 0.5 0.5 0 .25 0 .25 Câu Hình...
 • 4
 • 646
 • 1

Đề toán lớp 11-2

Đề toán lớp 11-2
... Trong mệnh đề sau, mệnh đề đúng? A Hai đường thẳng điểm chung chéo B Hai đường thẳng điểm chung song song C Hai đường ... đường thẳng không cắt song song D Hai đường thẳng không nằm mặt phẳng chéo [] Tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hai đường thẳng phân biệt không cắt chéo B Hai đường thẳng phân biệt thuộc hai mặt ... cắt BD O.AD cắt BC I Giao tuyến hai mặt phẳng (SAC) (SBD) là: A SC B SB C SO D SI [] Tìm mệnh đề đúng? A.Nếu hai mặt phẳng (α) (β) song song với đường thẳng nằm mặt phẳng (α) song song với (β)...
 • 4
 • 250
 • 0

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 11-2

Đề thi trắc nghiệm môn địa lý 11-2
... tài nguyên thi n nhiên [] Trong trình tiến hành công nghiệp hoá, đại hoá, Ấn Độ gặp khó khăn lớn, là: A Thi u vốn kĩ thuật B Cuộc xung đột biên giới với Trung Quốc Pakixtan C Thi n tai hạn ... Sự lắng đọng bụi đất hoang mạc [] Nhân tố quan trọng tạo nên khác biệt thi n nhiên Đông miền Tây Trung Quốc là: A Địa hình B Khí hậu C Thổ nhưỡng D Sông ngòi [] Giàu tiềm khoáng sản có ... chế lớn cách mạng xanh Ấn Độ là: A Chỉ thực tốt vùng có điều kiện thuận lợi B Chưa giải tốt vấn đề lương thực C Tạo phân hoá giàu-nghèo xã hội Ấn Độ D Một phận Ấn Độ bị nghèo [] Sau gần 200...
 • 12
 • 373
 • 8

55 de Su 11 KH 1 Tiet HK 2

55 de Su 11 KH 1 Tiet HK 2
... gian : A Tháng 5 /19 21 B Tháng 6 /19 21 C Tháng 7 /19 21 D Tháng 8 /19 21 Tởng Giới Thạch tiến hành chinh biến vào thời gian : A Tháng 3 /19 27 B Tháng 4 /19 27 C Tháng 5 /19 27 D Tháng 6 /19 27 Chính phủ Nam ... gian : A Tháng 5 /19 21 B Tháng 6 /19 21 C Tháng 7 /19 21 D Tháng 8 /19 21 Tởng Giới Thạch tiến hành chinh biến vào thời gian : A Tháng 3 /19 27 B Tháng 4 /19 27 C Tháng 5 /19 27 D Tháng 6 /19 27 Phong trào Ngũ ... thời gian : A Tháng 5 /19 21 B Tháng 6 /19 21 C Tháng 7 /19 21 D Tháng 8 /19 21 Phong trào Ngũ tứ diễn vào thời gian : A Tháng 5 /19 19 B Tháng 6 /19 19 C Tháng 7 /19 19 D Tháng 8 /19 19 Chính phủ Nam kinh đại...
 • 56
 • 241
 • 0

Đề thi thử đại học lần thứ 2 năm 20101 môn vật lý trường THPT chuyên phan bội châu

Đề thi thử đại học lần thứ 2 năm 20101 môn vật lý trường THPT chuyên phan bội châu
... treo lắc 44cm chu kì giảm 0,4s, lấy g=10m/s2, 2= 10, chu kì dao động chưa giảm chiều dài là: A 1s B 2, 4s C 2s D 1,8s Trang 2/ 6 - Mã đề thi 20 9 Câu 20 : Cho đoạn mạch R, L, C nối tiếp với L thay ... Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm cực đại Giá trị L xác định biểu thức sau đây? A L = R2 + Cω B L = 2CR2 + Cω C L = CR2 + Cω D L = CR2 + 2Cω Câu 21 : Điều sau sai nói nguyên tắc phát thu sóng ... 49 Be → 2 + H + 2, 1MeV Cho biết số Avôgađrô N A=6, 023 .1 023 mol-1 Năng lượng toả tổng hợp 2( g) Heli là: A 1,6.1 023 MeV B 4,056.1010J C 2. 1 023 MeV D 14044kWh Câu 45: Chọn phương án sai nói thi n thạch...
 • 6
 • 465
 • 12

đề thi thưt đại lần 11-quyền tam nông

đề thi thưt đại lần 11-quyền tam nông
... Tần số tương đối alen quần thể giao phối có cân thành phần kiểu gen Biết tần số alen AA gấp 3,5 lần tần số alen Aa A p/q = 0125/0,875 B p/q= 0,875/0,125 C p/q=0,375/0,625 D.p/q= 0,625/0,375 48...
 • 5
 • 127
 • 0

Đề-ĐA thi thư ĐH 2009 lần 11

Đề-ĐA thi thư ĐH 2009 lần 11
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 11 Câu Câu I Đáp án Điểm a) Khi m = ⇒ y = x − 3(m +1) x + x +1 − ⇔ y = x − x + x −1 •...
 • 4
 • 213
 • 0

de thi hk 2 11 tu luan

de thi hk 2 11 tu luan
... NĂM HỌC 20 08 - 20 09 MÔN : Tiếng Anh Lớp 11 Trường THPT Cửa Tùng Thời gian làm bài: 45 phút; (Lưu ý : Thí sinh làm giấy thi ) Mã đề thi 0988 Full name : Candidate’s code No ... college students in the United states often (2) many hours as volunteers in hospitals , orphanages or homes for the aged They read books to the people in these places Sometimes the students just ... the “ anniversary” a silver b golden c ruby d diamond My class need a few to clean up the class room a voluntary b voluntarily c volunteered d volunteers My students want to participate .an...
 • 4
 • 785
 • 1

Xem thêm